Pregled neoporezivih primitaka radnika

Datum objave/ažuriranja: 12.02.2024, Ponedjeljak
Autor: I.P.

U nastavku je pregled primitaka koji se mogu neoporezivo isplatiti radnicima. Odabirom vrste neoporezivog primitka prikazati će se osnovne informacije u vezi tog primitka.

Tuzemne dnevnice

Svota

- do 30,00 € (do 21,00 € – osiguran jedan obrok; do 12,00 € – osigurana dva obroka) ⇒ dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika)

- do 15,00 € (do 10,50 € – osiguran jedan obrok; do 6,00 € – osigurana dva obroka) ⇒ dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno


Napomena:
 • ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %
 • JOPPD polje 15.1.

  17 – za dnevnice za službeno putovanje

  23 – za dnevnicu za rad na terenu

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja210
  Detaljnije u člankuTroškovi službenog puta u tuzemstvu, RRiF br. 3/23.
  Dnevnice za rad na terenu, RRiF br. 5/21.

  Inozemne dnevnice

  Svota do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, a koje se mogu vidjeti u tablici u nastavku:

  Zemlja Svota dnevnice
  Islamska Republika Afganistan50,00 USD
  Republika Albanija50,00 EUR
  Alžirska Narodna Demokratska Republika50,00 USD
  Kneževina Andora90,00 EUR
  Republika Angola50,00 USD
  Argentinska Republika55,00 USD
  Republika Armenija50,00 EUR
  Australija100,00 USD
  Republika Austrija90,00 EUR
  Republika Azerbajdžan55,00 USD
  Kraljevina Belgija90,00 EUR
  Republika Bjelarus50,00 EUR
  Višenacionalna Država Bolivija50,00 USD
  Bosna i Hercegovina50,00 EUR
  Savezna Republika Brazil55,00 USD
  Republika Bugarska70,00 EUR
  Republika Cipar80,00 EUR
  Crna Gora50,00 EUR
  Češka Republika80,00 EUR
  Republika Čile55,00 USD
  Kraljevina Danska90,00 EUR
  Demokratska Narodna Republika Koreja50,00 USD
  Arapska Republika Egipat55,00 USD
  Republika Estonija80,00 EUR
  Savezna Demokratska Republika Etiopija50,00 USD
  Republika Filipini50,00 USD
  Republika Finska90,00 EUR
  Francuska Republika90,00 EUR
  Helenska Republika - Grčka70,00 EUR
  Gruzija50,00 EUR
  Republika Indija50,00 USD
  Republika Indonezija50,00 USD
  Republika Irak60,00 USD
  Islamska Republika Iran60,00 USD
  Irska90,00 EUR
  Republika Island90,00 EUR
  Talijanska Republika - Italija80,00 EUR
  Država Izrael85,00 USD
  Jamajka50,00 USD
  Japan85,00 USD
  Republika Jemen50,00 USD
  Hašemitska Kraljevina Jordan50,00 USD
  Republika Južna Afrika55,00 USD
  Kanada100,00 USD
  Država Katar100,00 USD
  Republika Kazahstan75,00 USD
  Republika Kenija50,00 USD
  Narodna Republika Kina55,00 USD
  Posebno upravno područje Hong Kong Narodne Republike Kine100,00 USD
  Kirgiska Republika50,00 USD
  Republika Kolumbija55,00 USD
  Republika Kongo50,00 USD
  Republika Kosovo45,00 EUR
  Republika Kuba50,00 USD
  Država Kuvajt85,00 USD
  Republika Latvija70,00 EUR
  Libanonska Republika50,00 USD
  Republika Liberija50,00 USD
  Država Libija55,00 USD
  Kneževina Lihtenštajn80,00 EUR
  Republika Litva80,00 EUR
  Veliko Vojvodstvo Luksemburg90,00 EUR
  Mađarska70,00 EUR
  Malezija75,00 USD
  Republika Malta90,00 EUR
  Sjedinjene Meksičke Države55,00 USD
  Kneževina Monako80,00 EUR
  Republika Mozambik50,00 USD
  Kraljevina Nizozemska90,00 EUR
  Kraljevina Norveška90,00 EUR
  Novi Zeland85,00 USD
  Savezna Republika Njemačka90,00 EUR
  Islamska Republika Pakistan50,00 USD
  Republika Panama75,00 USD
  Republika Peru55,00 USD
  Republika Poljska70,00 EUR
  Portugalska Republika70,00 EUR
  Republika Koreja85,00 USD
  Republika Moldova50,00 EUR
  Republika Sjeverna Makedonija50,00 EUR
  Rumunjska70,00 EUR
  Ruska Federacija75,00 USD
  Republika San Marino90,00 EUR
  Kraljevina Saudijska Arabija100,00 USD
  Republika Senegal50,00 USD
  Republika Singapur100,00 USD
  Sirijska Arapska Republika50,00 USD
  Sjedinjene Američke Države100,00 USD
  Slovačka Republika70,00 EUR
  Republika Slovenija80,00 EUR
  Republika Srbija50,00 EUR
  Republika Sudan50,00 USD
  Kraljevina Španjolska80,00 EUR
  Kraljevina Švedska90,00 EUR
  Švicarska Konfederacija90,00 EUR
  Republika Tadžikistan50,00 USD
  Kraljevina Tajland55,00 USD
  Republika Tunis50,00 USD
  Turkmenistan55,00 USD
  Republika Turska70,00 EUR
  Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske80,00 EUR
  Ujedinjeni Arapski Emirati100,00 USD
  Ukrajina70,00 EUR
  Republika Uzbekistan50,00 USD
  Država Vatikanskoga Grada80,00 EUR

  Svota neoporezive dnevnice za sve zemlje koje nisu navedene u tablici iznosi 50,00 USD. Ovaj popis je u primjeni od 8. veljače 2024. godine

  Napomene:

 • dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno može se neoporezivo isplatiti u visini 50% gore navedenih svota
 • ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %
 • JOPPD polje 15.1.

  17 – za dnevnice za službeno putovanje

  23 – za dnevnicu za rad na terenu

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja210
  Detaljnije u člankuObračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu, RRiF br. 3/18.

  Dnevnice za slubžena putovanja per diem

  OpisDnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.
  Svotau ukupnoj svoti
  JOPPD polje 15.1.17
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja210
  Detaljnije u člankuTroškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a, RRiF br. 7/18.

  Pomorski dodatak

  Svota

  - do 40,00 € dnevno

  - do 60,00 € dnevno u slučaju pomorskog dodatka na brodovima međunarodne plovidbe

  JOPPD polje 15.1.

  24

  Za pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe JOPPD se ne predaje.

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja451
  Detaljnije u člankuGodišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu, RRiF br. 2/21.

  Naknade za odvojeni život od obitelji

  Svotado 280,00 € mjesečno
  JOPPD polje 15.1.25
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun
  Vrsta osobnog primanja220

  Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom

  Svota

  u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte

  Napomene:

 • ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza
 • ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz
 • JOPPD polje 15.1.19
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja190
  Detaljnije u člankuNadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa, RRiF br. 5/20.

  Naknade troškova na službenom putovanju

  Opis

  Poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti:

 • naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju
 • naknade troškova noćenja na službenom putovanju
 • Svotau visini stvarnih izdataka
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja200
  Detaljnije u člankuSlužbeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo, RRiF br. 10/19.
  Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu, RRiF br. 3/18.

  Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

  Svotado 0,50 € po prijeđenom kilometru
  JOPPD polje 15.1.

  17 – za službena putovanja

  18 – za locco vožnju

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun/u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhe

  zaštićeni račun - za korištenje privatnog automobila na službenom putovanju

  redovan račun - za korištenje privatnog automobila za locco vožnju

  Vrsta osobnog primanja

  200 - za službena putovanja

  240 - za locco vožnju

  Detaljnije u člankuKorištenje privatnim vozilom – loco vožnja, RRiF br. 8/21.

  Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EU

  OpisIsplate za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU (čl. 5. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak)
  JOPPD polje 15.1.31
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun/u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja200
  Detaljnije u člankuTroškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a, RRiF br. 7/18.

  Nadoknada troškova prehrana zaposlenicima

  Opis

  Troškovi prehrane se radnicima mogu nadoknaditi na dva načina:

 • isplatom novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika - do 1.200,00 € godišnje odnosno 100,00 € mjesečno
 • nadoknadom troškova prehrane radnika koji su nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) - do 1.800,00 € godišnje odnosno 150,00 € mjesečno pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca
 • Ova dva načina se međusobno isključuju na mjesečnoj razini za istog radnika.

  JOPPD polje 15.1.

  65 - za novčanu paušalnu naknadu

  66 - za nadoknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije

  Rok predaje JOPPD-a

  za novčane paušalne naknade - na dan isplate primitka, a najkasnije sljedeći radni dan

  za troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije - do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak

  Razdoblje u JOPPD-u

  za novčane paušalne naknade - mjesec u kojemu je isplaćen primitak

  za troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije - mjesec korištenja usluga prehrane (bez obzira na datum plaćanja usluge prehrane)

  Mogućnost isplate

  na račun - za novčanu paušalnu naknadu

  u naravi ili na račun dobavljača - za nadoknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije

  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun - za novčanu paušalnu naknadu
  Vrsta osobnog primanja191
  Detaljnije u člankuRačunovodstvo troškova prehrane radnika, RRiF br. 4/23.

  Troškovi smještaja radnika

  OpisTroškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
  Svotado visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
  JOPPD polje 15.1.

  67 – ako se podmiruju bezgotovinskim putem

  68 – ako se isplaćuju na račun radnika

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je ostvaren / isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je ostvaren / isplaćen primitak
  Mogućnost isplate

  u naravi ili na račun dobavljača – ako se podmiruju bezgotovinskim putem

  na račun – ako se isplaćuju na račun radnika

  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun – ako se isplaćuju na račun radnika
  Vrsta osobnog primanja699
  Detaljnije u člankuNadoknada troškova smještaja radnika, RRiF br. 8/23.

  Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika

  OpisNaknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi.
  Svotado visine stvarnih troškova
  JOPPD polje 15.1.70
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovni račun
  Vrsta osobnog primanja699
  Detaljnije u člankuNaknade za troškove vrtića djece radnika, RRiF br. 12/19.

  CRO kartica

  OpisNaknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.
  Svotado 400,00 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.69
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je primitak isplaćen na CRO karticu
  Mogućnost isplatena CRO karticu
  Detaljnije u člankuNeoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica, RRiF br. 7/21.

  Sistematski pregledi

  Svotado visine stvarnih troškova pod uvjetom da je omogućen svim radnicima
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplatenema isplate
  Detaljnije u člankuIII. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21.

  Testiranje na uzročnike zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti

  Svotado visine stvarnih troškova pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplateplaćanje po računu / na račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja690
  Detaljnije u člankuTroškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19, RRiF br. 12/20.

  Cijepljenje protiv zaraznih bolesti

  Svotado visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplateplaćanje po računu / na račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja690
  Detaljnije u člankuTroškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19, RRiF br. 12/20.

  Neoporezive otpremnine

  Svote

  do 1.400,00 € ⇒ otpremina prilikom odlaska u mirovinu

  do 896,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ⇒ otpremina zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos

  do 1.120,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ⇒ otpremina zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

  JOPPD polje 15.1.26
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun
  Vrsta osobnog primanja320
  Detaljnije u člankuIsplata neoporezive otpremnine, RRiF br. 4/23.

  Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

  Svotado 700,00 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.22
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja

  270 - za božićnicu i uskrsnicu

  260 - za regres

  Detaljnije u člancimaBožićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/23.
  Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci, RRiF br. 7/22.

  Dar u naravi (dobrima)

  Svotado 133,00 € godišnje s PDV-om
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Detaljnije u člankuBožićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/23.

  Dar djetetu do 15 godina starosti

  OpisDar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)
  Svotado 140,00 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.21
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja280
  Detaljnije u člankuBožićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/23.

  Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

  Svotado 1.120,00 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.63
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja250
  Detaljnije u člankuNagrada za radne rezultate i trinaesta plaće, RRiF br. 12/22.

  Voda te topli i hladni napitci

  OpisVoda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena
  Svotau visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Mogućnost isplatenema isplate
  Detaljnije u člankuRačunovodstveni i porezni položaj toplih i hladnih napitaka te vode, RRiF br. 2/18.

  Potpora za novorođenče

  Svotado 1.400,00 €
  JOPPD polje 15.1.21
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja310

  Potpore zbog invalidnosti radnika

  Svotado 560,00 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.20
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja432

  Potpora za slučaj smrti

  Svota

  do 1.120,00 € ⇒ potpore za slučaj smrti radnika

  do 560,00 € ⇒ jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)

  do 560,00 € mjesečno ⇒ potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja

  JOPPD polje 15.1.

  20 - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  28 - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplate

  na račun / u gotovini / u naravi - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  na račun - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Vrsta računa u slučaju ovrhe

  zaštićeni račun - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  redovan račun - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Vrsta osobnog primanja330 / 432 - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  699 - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Detaljnije u člankuIsplata plaće i ostalih primitaka u slučaju smrti radnika, RRiF br. 10/22.

  Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana

  Svota

  do 560,00 € godišnje

  Napomena: razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu

  JOPPD polje 15.1.20
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja432

  Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

  Svotado 67,00 € mjesečno (804,00 € godišnje)
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Mogućnost isplatenema isplate radniku
  Detaljnije u člankuIII. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21.

  Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

  Svotado 500,00 € godišnje podmirene bezgotovinskim putem
  JOPPD polje 15.1.71
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatenema isplate radniku
  Detaljnije u člankuIII. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21.

  Jubilarne nagrade

  Opis

  do 280,00 € ⇒ za navršenih 10 godina radnog staža

  do 336,00 € ⇒ za navršenih 15 godina radnog staža

  do 392,00 € ⇒ za navršenih 20 godina radnog staža

  do 448,00 € ⇒ za navršenih 25 godina radnog staža

  do 504,00 € ⇒ za navršenih 30 godina radnog staža

  do 560,00 € ⇒ za navršenih 35 godina radnog staža

  do 672,00 € ⇒ za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

  JOPPD polje 15.1.60
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja250
  Detaljnije u člankuIsplata jubilarne nagrade, RRiF br. 5/19.

  Nadoknada troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada

  Opis

  Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 4,00 € po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 € mjesečno

  JOPPD polje 15.1.73
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovni račun
  Vrsta osobnog primanja699

  Darovanje za zdravstvene potrebe

  Opis

  Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju.

  Isplata se obavlja na račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak).

  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun
  Vrsta osobnog primanja699
  Detaljnije u člankuDarovanje za zdravstvene svrhe i potrebe, RRiF br. 6/20.

  Napojnice

  Opis

  Dragovoljne nagrade za dobro obavljenu uslugu primljene od trećih osoba,evidentirane u sustavu fiskalizacije prema posebnom propisu o fiskalizaciji

  Svota

  do 3.360,00 € godišnje

  JOPPD polje 15.1.74
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun
  Vrsta osobnog primanja699

  Povratak na stručne informacije