Pregled neoporezivih primitaka radnika

Datum objave/ažuriranja: 04.01.2023, Srijeda
Autor: I.P.

U nastavku je pregled primitaka koji se mogu neoporezivo isplatiti radnicima. Odabirom vrste neoporezivog primitka prikazati će se osnovne informacije u vezi tog primitka.

Tuzemne dnevnice

Svota

- do 26,55 € (do 18,59 € – osiguran jedan obrok; do 10,62 € – osigurana dva obroka) ⇒ dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta društva i boravišta zaposlenika)

- do 13,28 € (do 9,30 € – osiguran jedan obrok; do 5,31 € – osigurana dva obroka) ⇒ dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno


Napomena:
 • ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %
 • JOPPD polje 15.1.

  17 – za dnevnice za službeno putovanje

  23 – za dnevnicu za rad na terenu

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja210
  Detaljnije u člankuSlužbeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo, RRiF br. 10/19.
  Dnevnice za rad na terenu, RRiF br. 5/21.

  Inozemne dnevnice

  Svota do svota utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, a koje se mogu vidjeti u tablici u nastavku:

  Zemlja Svota dnevnice
  Islamska Država Afganistan35,00 USD
  Republika Albanija30,00 EUR
  Alžirska Narodna Demokratska Republika40,00 USD
  Kneževina Andora70,00 USD
  Republika Angola35,00 USD
  Argentinska Republika50,00 USD
  Republika Armenija50,00 USD
  Australija85,00 USD
  Republika Austrija70,00 EUR
  Azerbajdžanska Republika50,00 USD
  Kraljevina Belgija70,00 EUR
  Republika Bjelarus50,00 USD
  Republika Bolivija40,00 USD
  Savezna Republika Brazil40,00 USD
  Bosna i Hercegovina30,00 EUR
  Republika Bugarska 40,00 EUR
  Republika Cipar60,00 EUR
  Češka Republika50,00 EUR
  Republika Čile40,00 USD
  Kraljevina Danska70,00 EUR
  Arapska Republika Egipat40,00 USD
  Republika Estonija40,00 EUR
  Savezna Demokratska Republika Etiopija35,00 USD
  Republika Filipini40,00 USD
  Republika Finska70,00 EUR
  Francuska Republika 70,00 EUR
  Republika Gruzija50,00 USD
  Helenska Republika (Grčka)60,00 EUR
  Republika Indija40,00 USD
  Republika Indonezija40,00 USD
  Islamska Republika Iran60,00 USD
  Republika Irak60,00 USD
  Irska70,00 EUR
  Republika Island80,00 EUR
  Država Izrael70,00 USD
  Jamajka35,00 USD
  Japan85,00 USD
  Republika Jemen35,00 USD
  Hašemitska Kraljevina Jordan35,00 USD
  Južnoafrička Republika50,00 USD
  Kanada85,00 USD
  Republika Kazahstan50,00 USD
  Republika Kenija35,00 USD
  Narodna Republika Kina50,00 USD
  Narodna Republika Kina, Hong Kong95,00 USD
  Kirgiska Republika50,00 USD
  Republika Kolumbija40,00 USD
  Republika Kongo35,00 USD
  Demokratska Narodna Republika Koreja40,00 USD
  Republika Koreja70,00 USD
  Republika Kuba35,00 USD
  Država Kuvajt70,00 USD
  Republika Latvija40,00 EUR
  Libanonska Republika35,00 USD
  Republika Liberija40,00 USD
  Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija40,00 USD
  Republika Litva40,00 EUR
  Veliko Vojvodstvo Luksemburg80,00 EUR
  Republika Madžarska50,00 EUR
  Republika Makedonija30,00 EUR
  Malezija40,00 USD
  Republika Malta60,00 EUR
  Sjedinjene Meksičke Države35,00 USD
  Republika Moldova40,00 USD
  Kneževina Monako70,00 EUR
  Republika Mozambik35,00 USD
  Kraljevina Nizozemska70,00 EUR
  Kraljevina Norveška80,00 EUR
  Novi Zeland70,00 USD
  Savezna Republika Njemačka70,00 EUR
  Islamska Republika Pakistan40,00 USD
  Republika Peru35,00 USD
  Republika Panama50,00 USD
  Republika Poljska40,00 EUR
  Portugalska Republika60,00 EUR
  Rumunjska40,00 EUR
  Ruska Federacija50,00 USD
  Kraljevina Saudijska Arabija50,00 USD
  Republika Senegal 35,00 USD
  Republika Singapur85,00 USD
  Sirijska Arapska Republika50,00 USD
  Sjedinjene Američke Države95,00 USD
  Slovačka Republika50,00 EUR
  Republika Slovenija50,00 EUR
  Srbija i Crna Gora30,00 EUR
  Republika Sudan35,00 USD
  Kraljevina Španjolska60,00 EUR
  Švicarska Konfederacija80,00 EUR
  Kraljevina Švedska80,00 EUR
  Talijanska Republika (ITALIJA)70,00 EUR
  Republika Tadžikistan50,00 USD
  Republika Tunis35,00 USD
  Turkmenistan50,00 USD
  Republika Turska50,00 EUR
  Ukrajina50,00 USD
  Republika Uzbekistan50,00 USD
  Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sj. Irske70,00 EUR
  Ujedinjeni Arapski Emirati50,00 USD

  Svota neoporezive dnevnice za sve zemlje koje nisu navedene u tablici iznosi 35,00 USD.

  Napomene:

 • dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno može se neoporezivo isplatiti u visini 50% gore navedenih svota
 • ako je na teret poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %
 • JOPPD polje 15.1.

  17 – za dnevnice za službeno putovanje

  23 – za dnevnicu za rad na terenu

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja210
  Detaljnije u člankuObračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu, RRiF br. 3/18.

  Dnevnice za slubžena putovanja per diem

  OpisDnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.
  Svotau ukupnoj svoti
  JOPPD polje 15.1.17
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja210
  Detaljnije u člankuTroškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a, RRiF br. 7/18.

  Pomorski dodatak

  Svota

  - do 33,19 € dnevno

  - do 53,09 € dnevno u slučaju pomorskog dodatka na brodovima međunarodne plovidbe

  JOPPD polje 15.1.

  25

  Za pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe JOPPD se ne predaje.

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja451
  Detaljnije u člankuGodišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2020. godinu, RRiF br. 2/21.

  Naknade za odvojeni život od obitelji

  Svotado 232,27 € mjesečno
  JOPPD polje 15.1.25
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun
  Vrsta osobnog primanja220

  Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom

  Svota

  u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte

  Napomene:

 • ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza
 • ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz
 • JOPPD polje 15.1.19
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja190
  Detaljnije u člankuNadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa, RRiF br. 5/20.

  Naknade troškova na službenom putovanju

  Opis

  Poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti:

 • naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju
 • naknade troškova noćenja na službenom putovanju
 • Svotau visini stvarnih izdataka
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplatena račun ili u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja200
  Detaljnije u člankuSlužbeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo, RRiF br. 10/19.
  Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu, RRiF br. 3/18.

  Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

  Svotado 0,40 € po prijeđenom kilometru
  JOPPD polje 15.1.

  17 – za službena putovanja

  18 – za locco vožnju

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun/u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhe

  zaštićeni račun - za korištenje privatnog automobila na službenom putovanju

  redovan račun - za korištenje službenog automobila za locco vožnju

  Vrsta osobnog primanja

  200 - za službena putovanja

  240 - za locco vožnju

  Detaljnije u člankuKorištenje privatnim vozilom – loco vožnja, RRiF br. 8/21.

  Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. prema propisima EU

  OpisIsplate za dugoročne i kratkoročne stručnjake koje financira EU (čl. 5. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak)
  JOPPD polje 15.1.31
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun/u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja200
  Detaljnije u člankuTroškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a, RRiF br. 7/18.

  Nadoknada troškova prehrana zaposlenicima

  Opis

  Troškovi prehrane se radnicima mogu nadoknaditi na dva načina:

 • isplatom novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika - do 796,44 € godišnje odnosno 66,37 € mjesečno
 • nadoknadom troškova prehrane radnika koji su nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.) - do 1.592,76 € godišnje odnosno 132,73 € mjesečno pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca
 • Ova dva načina se u 2023. međusobno isključuju na mjesečnoj razini za istog radnika.

  JOPPD polje 15.1.

  65 - za novčanu paušalnu naknadu

  66 - za nadoknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije

  Rok predaje JOPPD-a

  za novčane paušalne naknade - na dan isplate primitka, a najkasnije sljedeći radni dan

  za troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije - do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak

  Razdoblje u JOPPD-u

  za novčane paušalne naknade - mjesec u kojemu je isplaćen primitak

  za troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije - mjesec korištenja usluga prehrane (bez obzira na datum plaćanja usluge prehrane)

  Mogućnost isplate

  na račun - za novčanu paušalnu naknadu

  u naravi ili na račun dobavljača - za nadoknadu troškova prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije

  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun - za novčanu paušalnu naknadu
  Vrsta osobnog primanja191
  Detaljnije u člankuRačunovodstvo troškova prehrane radnika, RRiF br. 9/20.

  Troškovi smještaja radnika

  OpisTroškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
  Svotado visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
  JOPPD polje 15.1.

  67 – ako se podmiruju bezgotovinskim putem

  68 – ako se isplaćuju na račun radnika

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je ostvaren / isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je ostvaren / isplaćen primitak
  Mogućnost isplate

  u naravi ili na račun dobavljača – ako se podmiruju bezgotovinskim putem

  na račun – ako se isplaćuju na račun radnika

  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun – ako se isplaćuju na račun radnika
  Vrsta osobnog primanja699
  Detaljnije u člankuRačunovodstvo troškova smještaja radnika, RRiF br. 10/20.

  Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika

  OpisNaknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun, uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi.
  Svotado visine stvarnih troškova
  JOPPD polje 15.1.70
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovni račun
  Vrsta osobnog primanja699
  Detaljnije u člankuNaknade za troškove vrtića djece radnika, RRiF br. 12/19.

  CRO kartica

  OpisNaknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.
  Svotado 331,81 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.69
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je primitak isplaćen na CRO karticu
  Mogućnost isplatena CRO karticu
  Detaljnije u člankuNeoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica, RRiF br. 7/21.

  Sistematski pregledi

  Svotado visine stvarnih troškova pod uvjetom da je omogućen svim radnicima
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplatenema isplate
  Detaljnije u člankuIII. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21.

  Testiranje na uzročnike zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti

  Svotado visine stvarnih troškova pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplateplaćanje po računu / na račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovni račun
  Vrsta osobnog primanja690
  Detaljnije u člankuTroškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19, RRiF br. 12/20.

  Cijepljenje protiv zaraznih bolesti

  Svotado visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se JOPPD
  Mogućnost isplateplaćanje po računu / na račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovni račun
  Vrsta osobnog primanja690
  Detaljnije u člankuTroškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19, RRiF br. 12/20.

  Neoporezive otpremnine

  Svote

  do 1.327,24 € ⇒ otpremina prilikom odlaska u mirovinu

  do 862,71 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ⇒ otpremina zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos

  do 1.061,79 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca ⇒ otpremina zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

  JOPPD polje 15.1.26
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun
  Vrsta osobnog primanja320
  Detaljnije u člankuIsplata otpremnine, RRiF br. 5/20.

  Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

  Svotado 663,62 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.22
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja

  270 - za božićnicu i uskrsnicu

  260 - za regres

  Detaljnije u člancimaBožićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/22.
  Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci, RRiF br. 7/22.

  Dar u naravi (dobrima)

  Svotado 132,72 € godišnje s PDV-om
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Detaljnije u člankuBožićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/22.

  Dar djetetu do 15 godina starosti

  OpisDar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)
  Svotado 132,73 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.21
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja280
  Detaljnije u člankuBožićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana, RRiF br. 12/22.

  Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

  Svotado 995,43 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.63
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja250
  Detaljnije u člankuNagrada za radne rezultate i trinaesta plaće, RRiF br. 12/22.

  Voda te topli i hladni napitci

  OpisVoda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena
  Svotau visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu)
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Mogućnost isplatenema isplate
  Detaljnije u člankuRačunovodstveni i porezni položaj toplih i hladnih napitaka te vode, RRiF br. 2/18.

  Potpora za novorođenče

  Svotado 1.327,24 €
  JOPPD polje 15.1.21
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja310

  Potpore zbog invalidnosti radnika

  Svotado 331,81 € godišnje
  JOPPD polje 15.1.20
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja432

  Potpora za slučaj smrti

  Svota

  do 995,43 € ⇒ potpore za slučaj smrti radnika

  do 398,17 € ⇒ jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)

  do 232,27 € mjesečno ⇒ potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja

  JOPPD polje 15.1.

  20 - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  28 - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplate

  na račun / u gotovini / u naravi - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  na račun - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Vrsta računa u slučaju ovrhe

  zaštićeni račun - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  redovan račun - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Vrsta osobnog primanja330 / 432 - za potporu u slučaju smrti radnika i u slučaju smrti člana uže obitelji

  699 - za (mjesečnu) potporu djetetu

  Detaljnije u člankuIsplata plaće i ostalih primitaka u slučaju smrti radnika, RRiF br. 10/22.

  Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana

  Svota

  do 331,81 € godišnje

  Napomena: razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu

  JOPPD polje 15.1.20
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja432

  Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

  Svotado 66,37 € mjesečno (796,44 € godišnje)
  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Mogućnost isplatenema isplate radniku
  Detaljnije u člankuIII. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21.

  Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

  Svotado 331,81 € godišnje podmirene bezgotovinskim putem
  JOPPD polje 15.1.71
  Rok predaje JOPPD-ana dan isplate primitka a najkasnije sljedeći radni dan
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatenema isplate radniku
  Detaljnije u člankuIII. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini, RRiF br. 3/21.

  Jubilarne nagrade

  Opis

  do 199,09 € ⇒ za navršenih 10 godina radnog staža

  do 265,45 € ⇒ za navršenih 15 godina radnog staža

  do 331,81 € ⇒ za navršenih 20 godina radnog staža

  do 398,17 € ⇒ za navršenih 25 godina radnog staža

  do 464,53 € ⇒ za navršenih 30 godina radnog staža

  do 530,90 € ⇒ za navršenih 35 godina radnog staža

  do 663,62 € ⇒ za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža

  JOPPD polje 15.1.60
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Mogućnost isplatena račun / u gotovini / u naravi
  Vrsta računa u slučaju ovrhezaštićeni račun
  Vrsta osobnog primanja250
  Detaljnije u člankuIsplata jubilarne nagrade, RRiF br. 5/19.

  Nadoknada troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada

  Opis

  Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose do 3,98 po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 mjesečno

  JOPPD polje 15.1.73
  Rok predaje JOPPD-ado 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je isplaćen / ostvaren primitak
  Razdoblje u JOPPD-umjesec u kojemu je isplaćen primitak
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovni račun
  Vrsta osobnog primanja699

  Darovanje za zdravstvene potrebe

  Opis

  Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju.

  Isplata se obavlja na račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak).

  JOPPD polje 15.1.ne predaje se
  Mogućnost isplatena račun
  Vrsta računa u slučaju ovrheredovan račun
  Vrsta osobnog primanja699
  Detaljnije u člankuDarovanje za zdravstvene svrhe i potrebe, RRiF br. 6/20.

  Povratak na stručne informacije