Pregled uplatnih računa gradova i općina

Datum objave/ažuriranja: 02.05.2023, Utorak
Autor: I.P.

Odabirom vrste poreza prikazati će se odgovarajući uplatni računi. Svaka tablica sadrži tražilicu u kojoj možete brzo pristupiti broju računa željenog grada ili općine.

Uplatni računi za porez na dobit


Od 1. siječnja 2023. godine porez na dobit više se ne uplaćuje na račune grada / općine prema sjedištu / prebivalištu poreznog obveznika nego u korist računa Državnog proračuna: HR1210010051863000160.

Uplatni računi za porez na dohodak

Grad / Općina Uplatni račun
ANDRIJAŠEVCIHR1910010051700112008
ANTUNOVACHR8410010051700212009
BABINA GREDAHR3110010051700312000
BAKARHR4210010051700412003
BALE – VALLEHR6410010051700512002
BARBANHR4810010051700612006
BARILOVIĆHR9710010051700712004
BAŠKAHR6510010051700812005
BAŠKA VODAHR7110010051700912001
BEBRINAHR4410010051701012009
BEDEKOVČINAHR8810010051701112000
BEDENICAHR8710010051755012008
BEDNJAHR0210010051701212003
BELI MANASTIRHR2410010051701312002
BELICAHR5710010051701512004
BELIŠĆEHR2510010051701612005
BENKOVACHR3110010051701712001
BEREKHR5810010051701812007
BERETINECHR2610010051701912008
BIBINJEHR5910010051702012003
BILICEHR5010010051762112007
BILJEHR8110010051702112002
BIOGRAD NA MORUHR6510010051702212006
BISKUPIJAHR4810010051731012000
BISTRAHR5910010051754712006
BIZOVACHR1710010051702312004
BJELOVARHR8210010051702412005
BLATOHR8810010051702512001
BOGDANOVCIHR1810010051702612007
BOLHR8310010051702712008
BOROVOHR9510010051702912000
BOSILJEVOHR3610010051703012002
BOŠNJACIHR6910010051703212004
BRCKOVLJANIHR3710010051703312005
BRDOVECHR4310010051703412001
BRELAHR5410010051707712007
BRESTOVACHR7010010051703512007
BREZNICAHR3810010051703612008
BREZNIČKI HUMHR8310010051715112003
BRINJEHR0610010051703712009
BROD MORAVICEHR5010010051703812000
BRODSKI STUPNIKHR6110010051703912003
BRTONIGLA – VERTENEGLIOHR2910010051704012004
BUDINŠČINAHR9410010051704112005
BUJE – BUIEHR0310010051704212001
BUKOVLJEHR2910010051756712007
BUZETHR3010010051704312007
CERNAHR9510010051704412008
CERNIKHR1010010051704612000
CEROVLJEHR2110010051704712003
CESTICAHR4310010051704812002
CETINGRADHR2710010051704912006
CISTA PROVOHR6010010051705012001
CIVLJANEHR8710010051705112007
CRESHR5510010051705212008
CRIKVENICAHR2310010051705312009
CRNACHR6710010051705412000
ČABARHR7810010051705512003
ČAČINCIHR0310010051705612002
ČAĐAVICAHR8410010051705712006
ČAGLINHR3610010051705812004
ČAKOVECHR1510010051706012008
ČAVLEHR8010010051706112009
ČAZMAHR3810010051706312003
ČEMINACHR6010010051706412002
ČEPINHR4410010051706512006
DARDAHR9310010051706612004
DARUVARHR6110010051706712005
DAVORHR6710010051706812001
DEKANOVECHR9710010051760312005
DELNICEHR9410010051706912007
DESINIĆHR8410010051707012000
DEŽANOVACHR9510010051707112003
DICMOHR2010010051707212002
DOBRINJHR5310010051707412004
DOMAŠINECHR2110010051707512005
DONJA DUBRAVAHR2210010051707812008
DONJA MOTIČINAHR2710010051757612009
DONJA STUBICAHR8710010051707912009
DONJA VOĆAHR6610010051708012006
DONJI ANDRIJEVCIHR1810010051708112004
DONJI KRALJEVECHR8310010051708212005
DONJI KUKURUZARIHR8910010051708312001
DONJI LAPACHR1910010051708412007
DONJI MIHOLJACHR5210010051708612009
DONJI VIDOVECHR3210010051708912002
DRAGALIĆHR9410010051756812008
DRAGANIĆHR4310010051709012005
DRAŽHR4910010051709112001
DRENOVCIHR7610010051709212007
DRENJEHR1210010051709412009
DRNIŠHR5610010051709512000
DRNJEHR6710010051709612003
DUBRAVAHR8910010051709712002
DUBRAVICAHR7610010051754912005
DUBROVAČKO PRIMORJEHR2510010051759812005
DUBROVNIKHR7310010051709812006
DUGA RESAHR2510010051709912004
DUGI RATHR4710010051710012003
DUGO SELOHR6910010051710112002
DUGOPOLJEHR3110010051758512000
DVORHR5310010051710212006
ĐAKOVOHR0510010051710312004
ĐELEKOVECHR7010010051710412005
ĐULOVACHR7610010051710512001
ĐURĐENOVACHR0610010051710612007
ĐURĐEVACHR7110010051710712008
ĐURMANECHR3910010051710812009
ERDUTHR2410010051711012002
ERNESTINOVOHR0810010051711112006
ERVENIKHR2510010051711312005
FARKAŠEVACHR3110010051711412001
FAŽANA – FASANAHR8710010051761912006
FERDINANDOVACHR5810010051711512007
FERIČANCIHR2610010051711612008
FUNTANA – FONTANEHR6410010051762912005
FUŽINEHR9110010051711712009
GALOVACHR9010010051757112004
GARČINHR3810010051711812000
GAREŠNICAHR4910010051711912003
GENERALSKI STOLHR1710010051712012004
GLINAHR8210010051712112005
GOLAHR8810010051712212001
GORIČANHR1810010051712312007
GORJANIHR8310010051712412008
GORNJA RIJEKAHR0610010051761812002
GORNJA STUBICAHR5110010051712512009
GORNJA VRBAHR6210010051756912009
GORNJI BOGIĆEVCIHR0910010051712712003
GORNJI KNEGINECHR1510010051712912006
GORNJI MIHALJEVECHR0610010051760412001
GOSPIĆHR4810010051713012001
GRAČACHR7510010051713112007
GRAČIŠĆEHR4310010051713212008
GRADACHR5510010051713412000
GRADECHR6610010051713512003
GRADINAHR8810010051713612002
GRADIŠTEHR7210010051713712006
GROŽNJAN – GRISIGNANAHR2410010051713812004
GRUBIŠNO POLJEHR8910010051713912005
GUNDINCIHR0310010051714012008
GUNJAHR6810010051714112009
GVOZDHR3410010051751012003
HERCEGOVACHR4810010051714412002
HLEBINEHR3210010051714512006
HRAŠĆINAHR8110010051714612004
HRVACEHR5510010051714812001
HRVATSKA DUBICAHR8210010051714912007
HRVATSKA KOSTAJNICAHR7210010051715012000
HUM NA SUTLIHR0810010051715212002
HVARHR8910010051715312006
ILOKHR4110010051715412004
IMOTSKIHR0910010051715512005
IVANECHR1510010051715612001
IVANIĆ-GRADHR1010010051715812008
IVANKOVOHR7510010051715912009
IVANSKAHR0610010051716112004
JAGODNJAKHR2410010051760912003
JAKOVLJEHR7710010051716312001
JAKŠIĆHR0710010051716412007
JALŽABETHR7210010051716512008
JANJINAHR3110010051759912001
JARMINAHR4010010051716612009
JASENICEHR8410010051716712000
JASENOVACHR9510010051716812003
JASTREBARSKOHR2010010051716912002
JELENJEHR3110010051717012005
JELSAHR3710010051717112001
JESENJEHR0210010051755212000
JOSIPDOLHR6410010051717212007
KALIHR3210010051717312008
KALINOVACHR6910010051755912007
KALNIKHR5910010051756012000
KAMANJEHR8310010051762312009
KANFANARHR4410010051717512000
KAPELAHR5510010051717612003
KAPTOLHR7710010051717712002
KARLOBAGHR6110010051717812006
KARLOVACHR1310010051717912004
KAROJBAHR0810010051759612006
KASTAVHR2410010051718012007
KAŠTELAHR8910010051718112008
KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIER – SANTA DOMENICAHR5710010051759712004
KIJEVOHR0410010051718312000
KISTANJEHR1510010051718412003
KLAKARHR3710010051718512002
KLANAHR2110010051718612006
KLANJECHR7010010051718712004
KLENOVNIKHR4410010051718912001
KLINČA SELAHR1710010051719012009
KLISHR7210010051719212003
KLOŠTAR IVANIĆHR9410010051719312002
KLOŠTAR PODRAVSKIHR7810010051719412006
KNEŽEVI VINOGRADIHR3010010051719512004
KNINHR9510010051719612005
KOLANHR1810010051762212008
KOMIŽAHR0410010051719712001
KONAVLEHR3110010051719812007
KONČANICAHR9610010051719912008
KONJŠČINAHR0510010051720012004
KOPRIVNICAHR7010010051720112005
KOPRIVNIČKI BREGIHR7610010051720212001
KOPRIVNIČKI IVANECHR0610010051720312007
KORČULAHR7110010051720412008
KOSTRENAHR1810010051753812002
KOŠKAHR3910010051720512009
KOTORIBAHR8310010051720612000
KRALJEVEC NA SUTLIHR1910010051720812002
KRALJEVICAHR0310010051720912006
KRAPINAHR6310010051721112007
KRAPINSKE TOPLICEHR3110010051721212008
KRAŠIĆHR0510010051753312007
KRAVARSKOHR5310010051754512003
KRIŽHR9610010051721312009
KRIŽEVCIHR4310010051721412000
KRKHR5410010051721512003
KRNJAKHR7610010051721612002
KRŠANHR6010010051721712006
KUKLJICAHR5810010051757212005
KULA NORINSKAHR7710010051721912005
KUMROVECHR1310010051755312003
KUTINAHR8810010051722012008
KUTJEVOHR5610010051722112009
LABINHR0310010051722212000
LANIŠĆEHR1410010051722312003
LASINJAHR2010010051722512006
LASTOVOHR6910010051722612004
LEĆEVICAHR4210010051758612003
LEGRADHR3710010051722712005
LEKENIKHR4310010051722812001
LEPOGLAVAHR7010010051722912007
LEVANJSKA VAROŠHR6010010051723012000
LIPIKHR7110010051723112003
LIPOVLJANIHR9310010051723212002
LIŠANE OSTROVIČKEHR2910010051723412004
LIŽNJAN – LISIGNANOHR9410010051723512005
LOBORHR0310010051723612001
LOKVEHR3010010051723712007
LOKVIČIĆIHR6410010051758712002
LOPARHR3010010051762412000
LOVASHR6310010051723912009
LOVINACHR4210010051724012006
LOVRANHR5910010051724212005
LOVREĆHR6510010051724312001
LUDBREGHR9210010051724412007
LUKAHR1110010051754812004
LUKAČHR6010010051724512008
LUMBARDAHR9610010051760012002
LUPOGLAVHR2810010051724612009
LJUBEŠĆICAHR7210010051724712000
MAČEHR8310010051724812003
MAGADENOVACHR8210010051757812003
MAJURHR1910010051755512006
MAKARSKAHR0810010051724912002
MALA SUBOTICAHR1910010051725012005
MALI BUKOVECHR2510010051725112001
MALI LOŠINJHR5210010051725212007
MALINSKA – DUBAŠNICAHR2010010051725312008
MARČANAHR8510010051725412009
MARIJA BISTRICAHR4310010051725612003
MARIJA GORICAHR0210010051753912006
MARIJANCIHR6510010051725712002
MARINAHR4910010051725812006
MARKUŠICAHR8910010051761012004
MARTIJANECHR8410010051708512008
MARTINSKA VESHR9810010051725912004
MARUŠEVECHR1210010051726012007
MATULJIHR7710010051726112008
MEDULINHR8910010051726312000
METKOVIĆHR0310010051726412003
MIHOVLJANHR2510010051726512002
MIKLEUŠHR0910010051726612006
MILNAHR5810010051726712004
MLJETHR2610010051726812005
MOLVEHR0510010051727012009
MOŠĆENIČKA DRAGAHR8210010051727312002
MOTOVUN – MONTONAHR6610010051727412006
MRKOPALJHR1810010051727512004
MUĆHR9610010051708712000
MURSKO SREDIŠĆEHR8310010051727612005
MURTER – KORNATIHR8110010051761712003
NAŠICEHR1910010051727812007
NEDELIŠĆEHR8410010051727912008
NEGOSLAVCIHR6310010051761212001
NEREŽIŠĆAHR2010010051728012003
NETRETIĆHR4210010051728112002
NIJEMCIHR3110010051729512007
NINHR2610010051728212006
NOVA BUKOVICAHR7510010051728312004
NOVA GRADIŠKAHR4310010051728412005
NOVA KAPELAHR4910010051728512001
NOVA RAČAHR4410010051728712008
NOVALJAHR1210010051728812009
NOVI GOLUBOVECHR3510010051755412002
NOVI MAROFHR5610010051728912000
NOVI VINODOLSKIHR9410010051729012002
NOVIGRADHR9310010051753712003
NOVIGRAD PODRAVSKIHR3010010051729212004
NOVIGRAD – CITTANOVAHR7810010051729112006
NOVO VIRJEHR7010010051756112003
NOVSKAHR9510010051729312005
NUŠTARHR0410010051729412001
OBROVACHR9610010051729612008
OGULINHR6410010051729712009
OKRUGHR4810010051758812006
OKUČANIHR2210010051729912003
OMIŠHR7610010051730012008
OMIŠALJHR4410010051730112009
OPATIJAHR8810010051730212000
OPRISAVCIHR0210010051730312003
OPRTALJ – PORTOLEHR2410010051730412002
OPUZENHR5710010051730612004
ORAHOVICAHR2510010051730712005
OREBIĆHR3110010051730812001
OREHOVICAHR3310010051760512007
ORIOVACHR5810010051730912007
ORLEHR3010010051754212008
OROSLAVJEHR5910010051731112003
OSIJEKHR8110010051731212002
OTOČACHR6510010051731312006
OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA)HR1710010051731412004
OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR3810010051753512009
OZALJHR8210010051731512005
PAGHR8810010051731612001
PAKOŠTANEHR1810010051731712007
PAKRACHR8310010051731812008
PAŠMANHR3010010051732012006
PAZINHR7910010051732112004
PERUŠIĆHR5310010051732312001
PETERANECHR8010010051732412007
PETLOVACHR4810010051732512008
PETRIJANECHR1610010051732612009
PETRIJEVCIHR6010010051732712000
PETRINJAHR7110010051732812003
PETROVSKOHR9310010051732912002
PIĆANHR0710010051733012005
PIROVACHR2410010051758112001
PISAROVINAHR1310010051733112001
PITOMAČAHR4010010051733212007
PLAŠKIHR0810010051733312008
PLETERNICAHR7310010051733412009
PLITVIČKA JEZERAHR5010010051745512009
PLOČEHR2010010051733512000
PODBABLJEHR5310010051733712002
PODCRKAVLJEHR3710010051733812006
PODGORAHR8610010051733912004
PODGORAČHR9710010051734012007
PODRAVSKA MOSLAVINAHR4910010051727112000
PODRAVSKE SESVETEHR7010010051761612000
PODSTRANAHR6510010051734112008
PODTURENHR3310010051734212009
POJEZERJEHR7710010051734312000
POKUPSKOHR4210010051754412000
POLAČAHR8810010051734412003
POLIČNIKHR1310010051734512002
POPOVACHR9410010051734612006
POPOVAČAHR4610010051734712004
POREČ – PARENZOHR1410010051734812005
POSEDARJEHR2010010051734912001
POSTIRAHR9010010051735012009
POVLJANAHR6410010051757312001
POŽEGAHR3710010051735112000
PREGRADAHR4810010051735212003
PREKOHR5410010051735412006
PRELOGHR0610010051735512004
PRESEKAHR7110010051735612005
PRGOMETHR9710010051758912004
PRIBISLAVECHR2310010051762012001
PRIMORSKI DOLACHR1110010051759012007
PRIMOŠTENHR7710010051735712001
PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR1910010051758312008
PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)HR9110010051757412007
PROLOŽACHR1010010051708812003
PROMINAHR1110010051729812000
PUČIŠĆAHR0710010051735812007
PULA – POLAHR7210010051735912008
PUNATHR0810010051736012003
PUNITOVCIHR3010010051736112002
PUŠĆAHR1410010051736212006
RABHR6310010051736312004
RADOBOJHR3110010051736412005
RAKOVECHR8210010051753612000
RAKOVICAHR3710010051736512001
RASINJAHR6410010051736612007
RAŠAHR9710010051736812009
RAVNA GORAHR4410010051736912000
RAŽANACHR6610010051737112006
REŠETARIHR1810010051737212004
RIBNIKHR6810010051755612004
RIJEKAHR8310010051737312005
ROGOZNICAHR5110010051758212007
ROVINJ – ROVIGNOHR8910010051737412001
ROVIŠĆEHR1910010051737512007
RUGVICAHR8410010051737612008
RUNOVIĆIHR7610010051759112008
RUŽIĆHR5210010051737712009
SABORSKOHR9610010051737812000
SALIHR1010010051737912003
SAMOBORHR7510010051738012004
SATNICA ĐAKOVAČKAHR4310010051738112005
SEGETHR4910010051738212001
SELCAHR7610010051738312007
SELNICAHR1210010051738512009
SEMELJCIHR5610010051738612000
SENJHR6710010051738712003
SEVERINHR9210010051756212002
SIBINJHR8910010051738812002
SIKIREVCIHR4110010051757012006
SINJHR7310010051738912006
SIRAČHR0910010051739012001
SISAKHR3610010051739112007
SKRADHR6910010051739312009
SKRADINHR1610010051739412000
SLATINAHR2710010051739512003
SLAVONSKI BRODHR4910010051739612002
SLAVONSKI ŠAMACHR3310010051739712006
SLIVNOHR5010010051739912005
SLUNJHR4510010051740012005
SMOKVICAHR7810010051740212007
SOKOLOVACHR5810010051740512000
SOLINHR6910010051740612003
SOPJEHR9110010051740712002
SPLITHR2710010051740912004
SRAČINECHR3810010051741012007
STANKOVCIHR0610010051741112008
STARA GRADIŠKAHR7110010051741212009
STARI GRADHR1810010051741312000
STARI JANKOVCIHR2910010051741412003
STARI MIKANOVCIHR5110010051741512002
STARIGRADHR3510010051741612006
STARO PETROVO SELOHR5210010051741812005
STONHR5810010051741912001
STRAHONINECHR9810010051760612008
STRIZIVOJNAHR7510010051742112000
STUBIČKE TOPLICEHR8610010051742212003
STUPNIKHR5510010051755112009
SUĆURAJHR1110010051742312002
SUHOPOLJEHR9210010051742412006
SUKOŠANHR4410010051742512004
SUNJAHR1210010051742612005
SUPETARHR1810010051742712001
SUTIVANHR4410010051759212009
SVETA MARIJAHR6610010051760712009
SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)HR5210010051743212006
SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)HR0510010051743612007
SVETI ĐURĐHR7010010051743712008
SVETI FILIP I JAKOVHR4510010051742812007
SVETI ILIJAHR3810010051743812009
SVETI IVAN ZELINAHR1310010051742912008
SVETI IVAN ŽABNOHR8210010051743912000
SVETI JURAJ NA BREGUHR2310010051744012002
SVETI KRIŽ ZAČRETJEHR4610010051743012003
SVETI LOVREČHR6810010051743112002
SVETI MARTIN NA MURIHR0710010051744112006
SVETI PETAR OREHOVECHR5610010051744212004
SVETI PETAR U ŠUMIHR0410010051743312004
SVETVINČENATHR7510010051743512001
ŠANDROVACHR2810010051756412004
ŠENKOVECHR1310010051760812000
ŠESTANOVACHR2410010051744312005
ŠIBENIKHR3010010051744412001
ŠKABRNJAHR5710010051744512007
ŠODOLOVCIHR5810010051761412008
ŠOLTAHR9010010051744712009
ŠPIŠIĆ BUKOVICAHR4810010051744912003
ŠTEFANJEHR1610010051745012004
ŠTITARHR9610010051762812004
ŠTRIGOVAHR8710010051745212001
TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGAHR4310010051763112009
TINJANHR1710010051745312007
TISNOHR8210010051745412008
TKONHR5910010051757512008
TOMPOJEVCIHR9410010051745612000
TOPUSKOHR0810010051745712003
TORDINCIHR3010010051745812002
TOUNJHR3610010051755712005
TOVARNIKHR1410010051745912006
TRIBUNJHR6310010051762612002
TRILJHR4710010051746012001
TRNAVAHR7410010051746112007
TRNOVEC BARTOLOVEČKIHR4210010051746212008
TROGIRHR1010010051746312009
TRPANJHR8010010051760112006
TRPINJAHR5410010051746412000
TUČEPIHR8810010051759312000
TUHELJHR8710010051746612002
UDBINAHR7110010051746712006
UMAG – UMAGOHR2310010051746812004
UNEŠIĆHR8810010051746912005
VALPOVOHR6710010051747112009
VARAŽDINHR1410010051747212000
VARAŽDINSKE TOPLICEHR2510010051747312003
VELA LUKAHR4710010051747412002
VELIKAHR3110010051747512006
VELIKA GORICAHR6210010051754112007
VELIKA KOPANICAHR8010010051747612004
VELIKA LUDINAHR4810010051747712005
VELIKA PISANICAHR5410010051747812001
VELIKA TRNOVITICAHR9310010051756512005
VELIKI BUKOVECHR4210010051755812001
VELIKI GRĐEVACHR7110010051748012000
VELIKO TRGOVIŠĆEHR8210010051748112003
VELIKO TROJSTVOHR8810010051748312006
VIDOVECHR4010010051748412004
VILJEVOHR0810010051748512005
VINICAHR1410010051748612001
VINKOVCIHR4110010051748712007
VINODOLSKA OPĆINAHR0910010051748812008
VIRHR7410010051748912009
VIRJEHR5310010051749012006
VIROVITICAHR0510010051749112004
VISHR7010010051749212005
VISOKOHR7610010051749312001
VIŠKOVCIHR0610010051749412007
VIŠKOVOHR7110010051749512008
VIŠNJAN – VISIGNANOHR8310010051749712000
VIŽINADA – VISINADAHR9410010051749812003
VLADISLAVCIHR0710010051757912002
VOĆINHR1910010051749912002
VODICEHR1910010051750012009
VODNJAN – DIGNANOHR7410010051750212003
VOĐINCIHR8410010051758412009
VOJNIĆHR9610010051750312002
VRATIŠINECHR8010010051750412006
VRBANJAHR3210010051750512004
VRBJEHR9710010051750612005
VRBNIKHR0610010051750712001
VRBOVECHR3310010051750812007
VRBOVSKOHR9810010051750912008
VRGORACHR5610010051751112002
VRHOVINEHR4010010051751212006
VRLIKAHR8910010051751312004
VRPOLJEHR5710010051751412005
VRSAR – ORSERAHR9010010051751612007
VRSIHR4110010051762512003
VUKAHR5810010051751712008
VUKOVARHR2610010051751812009
ZABOKHR7010010051751912000
ZADARHR1110010051752012002
ZADVARJEHR2410010051759512002
ZAGORSKA SELAHR9210010051752112006
ZAGREBHR1110010051713312009
ZAGVOZDHR4410010051752212004
ZAPREŠIĆHR9510010051754312009
ZAŽABLJEHR1210010051752312005
ZDENCIHR1810010051752412001
ZEMUNIK DONJIHR4510010051752512007
ZLATARHR1310010051752612008
ZLATAR BISTRICAHR7810010051752712009
ZMIJAVCIHR2510010051752812000
ZRINSKI TOPOLOVACHR0210010051756612001
ŽAKANJEHR0410010051753012004
ŽMINJHR6910010051753112005
ŽUMBERAKHR3510010051754012001
ŽUPA DUBROVAČKAHR3210010051760212004
ŽUPANJAHR7010010051753412008

Uplatni računi za spomeničku rentu koja se plaća po četvornom metru

Grad / Općina Uplatni račun
ANDRIJAŠEVCIHR2410010051700128699
ANTUNOVACHR8410010051700228693
BABINA GREDAHR0910010051700328692
BAKARHR4710010051700428694
BALE – VALLEHR5810010051700528697
BARBANHR2110010051700628691
BARILOVIĆHR0510010051700728695
BAŠKAHR3810010051700828690
BAŠKA VODAHR6510010051700928696
BEBRINAHR4410010051701028693
BEDEKOVČINAHR6610010051701128692
BEDENICAHR9210010051755028699
BEDNJAHR0710010051701228694
BELI MANASTIRHR1810010051701328697
BELICAHR6210010051701528695
BELIŠĆEHR9510010051701628690
BENKOVACHR2510010051701728696
BEREKHR6310010051701828698
BERETINECHR3110010051701928699
BIBINJEHR6410010051702028694
BILICEHR5510010051762128698
BILJEHR7510010051702128697
BIOGRAD NA MORUHR3810010051702228691
BISKUPIJAHR2610010051731028692
BISTRAHR3210010051754728691
BIZOVACHR2210010051702328695
BJELOVARHR5510010051702428690
BLATOHR8210010051702528696
BOGDANOVCIHR2310010051702628698
BOLHR8810010051702728699
BOROVOHR7310010051702928692
BOSILJEVOHR3010010051703028697
BOŠNJACIHR7410010051703228695
BRCKOVLJANIHR1010010051703328690
BRDOVECHR3710010051703428696
BRELAHR5910010051707728698
BRESTOVACHR7510010051703528698
BREZNICAHR4310010051703628699
BREZNIČKI HUMHR8810010051715128694
BRINJEHR0610010051703728693
BROD MORAVICEHR2810010051703828692
BRODSKI STUPNIKHR6610010051703928694
BRTONIGLA – VERTENEGLIOHR3410010051704028695
BUDINŠČINAHR6710010051704128690
BUJE – BUIEHR9410010051704228696
BUKOVLJEHR3410010051756728698
BUZETHR3510010051704328698
CERNAHR0310010051704428699
CERNIKHR8510010051704628692
CEROVLJEHR2610010051704728694
CESTICAHR3710010051704828697
CETINGRADHR9710010051704928691
CISTA PROVOHR5410010051705028696
CIVLJANEHR9210010051705128698
CRESHR6010010051705228699
CRIKVENICAHR2310010051705328693
CRNACHR4510010051705428692
ČABARHR8310010051705528694
ČAČINCIHR9410010051705628697
ČAĐAVICAHR5710010051705728691
ČAGLINHR4110010051705828695
ČAKOVECHR2010010051706028699
ČAVLEHR8010010051706128693
ČAZMAHR4310010051706328694
ČEMINACHR5410010051706428697
ČEPINHR1710010051706528691
DARDAHR9810010051706628695
DARUVARHR3410010051706728690
DAVORHR6110010051706828696
DEKANOVECHR7010010051760328690
DELNICEHR0210010051706928698
DESINIĆHR6210010051707028692
DEŽANOVACHR0310010051707128694
DICMOHR1410010051707228697
DOBRINJHR5810010051707428695
DOMAŠINECHR9110010051707528690
DONJA DUBRAVAHR2710010051707828699
DONJA MOTIČINAHR2710010051757628693
DONJA STUBICAHR8710010051707928693
DONJA VOĆAHR3910010051708028691
DONJI ANDRIJEVCIHR2310010051708128695
DONJI KRALJEVECHR5610010051708228690
DONJI KUKURUZARIHR8310010051708328696
DONJI LAPACHR2410010051708428698
DONJI MIHOLJACHR5210010051708628693
DONJI VIDOVECHR2610010051708928697
DRAGALIĆHR0210010051756828699
DRAGANIĆHR1610010051709028690
DRAŽHR4310010051709128696
DRENOVCIHR8110010051709228698
DRENJEHR1210010051709428693
DRNIŠHR3410010051709528692
DRNJEHR7210010051709628694
DUBRAVAHR8310010051709728697
DUBRAVICAHR4910010051754928690
DUBROVAČKO PRIMORJEHR9510010051759828690
DUBROVNIKHR4610010051709828691
DUGA RESAHR3010010051709928695
DUGI RATHR5210010051710028694
DUGO SELOHR6310010051710128697
DUGOPOLJEHR0910010051758528692
DVORHR2610010051710228691
ĐAKOVOHR1010010051710328695
ĐELEKOVECHR4310010051710428690
ĐULOVACHR7010010051710528696
ĐURĐENOVACHR1110010051710628698
ĐURĐEVACHR7610010051710728699
ĐURMANECHR3910010051710828693
ERDUTHR1810010051711028697
ERNESTINOVOHR7810010051711128691
ERVENIKHR9510010051711328690
FARKAŠEVACHR2510010051711428696
FAŽANA – FASANAHR6010010051761928691
FERDINANDOVACHR6310010051711528698
FERIČANCIHR3110010051711628699
FUNTANA – FONTANEHR3710010051762928690
FUŽINEHR9110010051711728693
GALOVACHR9510010051757128695
GARČINHR1610010051711828692
GAREŠNICAHR5410010051711928694
GENERALSKI STOLHR2210010051712028695
GLINAHR5510010051712128690
GOLAHR8210010051712228696
GORIČANHR2310010051712328698
GORJANIHR8810010051712428699
GORNJA RIJEKAHR9710010051761828697
GORNJA STUBICAHR5110010051712528693
GORNJA VRBAHR6210010051756928693
GORNJI BOGIĆEVCIHR1410010051712728694
GORNJI KNEGINECHR8510010051712928691
GORNJI MIHALJEVECHR9710010051760428696
GOSPIĆHR4210010051713028696
GRAČACHR8010010051713128698
GRAČIŠĆEHR4810010051713228699
GRADACHR3310010051713428692
GRADECHR7110010051713528694
GRADINAHR8210010051713628697
GRADIŠTEHR4510010051713728691
GROŽNJAN – GRISIGNANAHR2910010051713828695
GRUBIŠNO POLJEHR6210010051713928690
GUNDINCIHR0810010051714028699
GUNJAHR6810010051714128693
GVOZDHR3910010051751028694
HERCEGOVACHR4210010051714428697
HLEBINEHR0510010051714528691
HRAŠĆINAHR8610010051714628695
HRVACEHR4910010051714828696
HRVATSKA DUBICAHR8710010051714928698
HRVATSKA KOSTAJNICAHR5010010051715028692
HUM NA SUTLIHR0210010051715228697
HVARHR6210010051715328691
ILOKHR4610010051715428695
IMOTSKIHR7910010051715528690
IVANECHR0910010051715628696
IVANIĆ-GRADHR1510010051715828699
IVANKOVOHR7510010051715928693
IVANSKAHR1110010051716128695
JAGODNJAKHR2910010051760928694
JAKOVLJEHR7110010051716328696
JAKŠIĆHR1210010051716428698
JALŽABETHR7710010051716528699
JANJINAHR2510010051759928696
JARMINAHR4010010051716628693
JASENICEHR6210010051716728692
JASENOVACHR0310010051716828694
JASTREBARSKOHR1410010051716928697
JELENJEHR0410010051717028690
JELSAHR3110010051717128696
JESENJEHR7710010051755228692
JOSIPDOLHR6910010051717228698
KALIHR3710010051717328699
KALINOVACHR7410010051755928698
KALNIKHR3710010051756028692
KAMANJEHR8310010051762328693
KANFANARHR2210010051717528692
KAPELAHR6010010051717628694
KAPTOLHR7110010051717728697
KARLOBAGHR3410010051717828691
KARLOVACHR1810010051717928695
KAROJBAHR7810010051759628691
KASTAVHR2910010051718028698
KAŠTELAHR9410010051718128699
KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIER – SANTA DOMENICAHR6210010051759728695
KIJEVOHR7910010051718328692
KISTANJEHR2010010051718428694
KLAKARHR3110010051718528697
KLANAHR9110010051718628691
KLANJECHR7510010051718728695
KLENOVNIKHR3810010051718928696
KLINČA SELAHR1710010051719028693
KLISHR7710010051719228694
KLOŠTAR IVANIĆHR8810010051719328697
KLOŠTAR PODRAVSKIHR5110010051719428691
KNEŽEVI VINOGRADIHR3510010051719528695
KNINHR6810010051719628690
KOLANHR2310010051762228699
KOMIŽAHR9510010051719728696
KONAVLEHR3610010051719828698
KONČANICAHR0410010051719928699
KONJŠČINAHR1010010051720028695
KOPRIVNICAHR4310010051720128690
KOPRIVNIČKI BREGIHR7010010051720228696
KOPRIVNIČKI IVANECHR1110010051720328698
KORČULAHR7610010051720428699
KOSTRENAHR1210010051753828697
KOŠKAHR3910010051720528693
KOTORIBAHR6110010051720628692
KRALJEVEC NA SUTLIHR1310010051720828697
KRALJEVICAHR7310010051720928691
KRAPINAHR6810010051721128698
KRAPINSKE TOPLICEHR3610010051721228699
KRAŠIĆHR1010010051753328698
KRAVARSKOHR5810010051754528694
KRIŽHR9610010051721328693
KRIŽEVCIHR2110010051721428692
KRKHR5910010051721528694
KRNJAKHR7010010051721628697
KRŠANHR3310010051721728691
KUKLJICAHR3110010051757228690
KULA NORINSKAHR5010010051721928690
KUMROVECHR1810010051755328694
KUTINAHR9310010051722028699
KUTJEVOHR5610010051722128693
LABINHR7810010051722228692
LANIŠĆEHR1910010051722328694
LASINJAHR9010010051722528691
LASTOVOHR7410010051722628695
LEĆEVICAHR4710010051758628694
LEGRADHR1010010051722728690
LEKENIKHR3710010051722828696
LEPOGLAVAHR7510010051722928698
LEVANJSKA VAROŠHR3810010051723028692
LIPIKHR7610010051723128694
LIPOVLJANIHR8710010051723228697
LIŠANE OSTROVIČKEHR3410010051723428695
LIŽNJAN – LISIGNANOHR6710010051723528690
LOBORHR9410010051723628696
LOKVEHR3510010051723728698
LOKVIČIĆIHR5810010051758728697
LOPARHR0810010051762428692
LOVASHR6310010051723928693
LOVINACHR1510010051724028691
LOVRANHR3210010051724228690
LOVREĆHR5910010051724328696
LUDBREGHR9710010051724428698
LUKAHR1610010051754828695
LUKAČHR6510010051724528699
LUMBARDAHR9010010051760028697
LUPOGLAVHR2810010051724628693
LJUBEŠĆICAHR5010010051724728692
MAČEHR8810010051724828694
MAGADENOVACHR8710010051757828694
MAJURHR8910010051755528691
MAKARSKAHR0210010051724928697
MALA SUBOTICAHR8910010051725028690
MALI BUKOVECHR1910010051725128696
MALI LOŠINJHR5710010051725228698
MALINSKA – DUBAŠNICAHR2510010051725328699
MARČANAHR8510010051725428693
MARIJA BISTRICAHR4810010051725628694
MARIJA GORICAHR7210010051753928691
MARIJANCIHR5910010051725728697
MARINAHR2210010051725828691
MARKUŠICAHR9410010051761028695
MARTIJANECHR8910010051708528699
MARTINSKA VESHR0610010051725928695
MARUŠEVECHR1710010051726028698
MATULJIHR8210010051726128699
MEDULINHR6710010051726328692
METKOVIĆHR0810010051726428694
MIHOVLJANHR1910010051726528697
MIKLEUŠHR7910010051726628691
MILNAHR6310010051726728695
MLJETHR9610010051726828690
MOLVEHR0510010051727028693
MOŠĆENIČKA DRAGAHR7610010051727328697
MOTOVUN – MONTONAHR3910010051727428691
MRKOPALJHR2310010051727528695
MUĆHR7410010051708728692
MURSKO SREDIŠĆEHR5610010051727628690
MURTER – KORNATIHR8610010051761728694
NAŠICEHR2410010051727828698
NEDELIŠĆEHR8910010051727928699
NEGOSLAVCIHR5710010051761228696
NEREŽIŠĆAHR2510010051728028694
NETRETIĆHR3610010051728128697
NIJEMCIHR3610010051729528698
NINHR9610010051728228691
NOVA BUKOVICAHR8010010051728328695
NOVA GRADIŠKAHR1610010051728428690
NOVA KAPELAHR4310010051728528696
NOVA RAČAHR4910010051728728699
NOVALJAHR1210010051728828693
NOVI GOLUBOVECHR2910010051755428697
NOVI MAROFHR3410010051728928692
NOVI VINODOLSKIHR8810010051729028697
NOVIGRADHR9810010051753728694
NOVIGRAD PODRAVSKIHR3510010051729228695
NOVIGRAD – CITTANOVAHR5110010051729128691
NOVO VIRJEHR7510010051756128694
NOVSKAHR6810010051729328690
NUŠTARHR9510010051729428696
OBROVACHR0410010051729628699
OGULINHR6410010051729728693
OKRUGHR2110010051758828691
OKUČANIHR2710010051729928694
OMIŠHR8110010051730028699
OMIŠALJHR4410010051730128693
OPATIJAHR6610010051730228692
OPRISAVCIHR0710010051730328694
OPRTALJ – PORTOLEHR1810010051730428697
OPUZENHR6210010051730628695
ORAHOVICAHR9510010051730728690
OREBIĆHR2510010051730828696
OREHOVICAHR3810010051760528698
ORIOVACHR6310010051730928698
ORLEHR3510010051754228699
OROSLAVJEHR6410010051731128694
OSIJEKHR7510010051731228697
OTOČACHR3810010051731328691
OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA)HR2210010051731428695
OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR3810010051753528693
OZALJHR5510010051731528690
PAGHR8210010051731628696
PAKOŠTANEHR2310010051731728698
PAKRACHR8810010051731828699
PAŠMANHR0310010051732028691
PAZINHR8410010051732128695
PERUŠIĆHR4710010051732328696
PETERANECHR8510010051732428698
PETLOVACHR5310010051732528699
PETRIJANECHR1610010051732628693
PETRIJEVCIHR3810010051732728692
PETRINJAHR7610010051732828694
PETROVSKOHR8710010051732928697
PIĆANHR7710010051733028690
PIROVACHR1810010051758128696
PISAROVINAHR0710010051733128696
PITOMAČAHR4510010051733228698
PLAŠKIHR1310010051733328699
PLETERNICAHR7310010051733428693
PLITVIČKA JEZERAHR5010010051745528693
PLOČEHR9510010051733528692
PODBABLJEHR4710010051733728697
PODCRKAVLJEHR1010010051733828691
PODGORAHR9110010051733928695
PODGORAČHR0510010051734028698
PODRAVSKA MOSLAVINAHR2710010051727128692
PODRAVSKE SESVETEHR4810010051761628692
PODSTRANAHR7010010051734128699
PODTURENHR3310010051734228693
POJEZERJEHR5510010051734328692
POKUPSKOHR2010010051754428692
POLAČAHR9310010051734428694
POLIČNIKHR0710010051734528697
POPOVACHR6710010051734628691
POPOVAČAHR5110010051734728695
POREČ – PARENZOHR8410010051734828690
POSEDARJEHR1410010051734928696
POSTIRAHR9010010051735028693
POVLJANAHR5810010051757328696
POŽEGAHR1510010051735128692
PREGRADAHR5310010051735228694
PREKOHR2710010051735428691
PRELOGHR1110010051735528695
PRESEKAHR4410010051735628690
PRGOMETHR0510010051758928695
PRIBISLAVECHR1710010051762028696
PRIMORSKI DOLACHR1610010051759028698
PRIMOŠTENHR7110010051735728696
PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR2410010051758328699
PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)HR9610010051757428698
PROLOŽACHR1510010051708828694
PROMINAHR8610010051729828692
PUČIŠĆAHR1210010051735828698
PULA – POLAHR7710010051735928699
PUNATHR1310010051736028694
PUNITOVCIHR2410010051736128697
PUŠĆAHR8410010051736228691
RABHR6810010051736328695
RADOBOJHR0410010051736428690
RAKOVECHR6010010051753628692
RAKOVICAHR3110010051736528696
RASINJAHR6910010051736628698
RAŠAHR9710010051736828693
RAVNA GORAHR2210010051736928692
RAŽANACHR3910010051737128691
REŠETARIHR2310010051737228695
RIBNIKHR7310010051755628695
RIJEKAHR5610010051737328690
ROGOZNICAHR5610010051758228698
ROVINJ – ROVIGNOHR8310010051737428696
ROVIŠĆEHR2410010051737528698
RUGVICAHR8910010051737628699
RUNOVIĆIHR8110010051759128699
RUŽIĆHR5210010051737728693
SABORSKOHR7410010051737828692
SALIHR1510010051737928694
SAMOBORHR8010010051738028695
SATNICA ĐAKOVAČKAHR1610010051738128690
SEGETHR4310010051738228696
SELCAHR8110010051738328698
SELNICAHR1210010051738528693
SEMELJCIHR3410010051738628692
SENJHR7210010051738728694
SEVERINHR8610010051756228697
SIBINJHR8310010051738828697
SIKIREVCIHR1410010051757028691
SINJHR4610010051738928691
SIRAČHR0310010051739028696
SISAKHR4110010051739128698
SKRADHR6910010051739328693
SKRADINHR9110010051739428692
SLATINAHR3210010051739528694
SLAVONSKI BRODHR4310010051739628697
SLAVONSKI ŠAMACHR0610010051739728691
SLIVNOHR2310010051739928690
SLUNJHR1810010051740028690
SMOKVICAHR8310010051740228698
SOKOLOVACHR3610010051740528692
SOLINHR7410010051740628694
SOPJEHR8510010051740728697
SPLITHR3210010051740928695
SRAČINECHR4310010051741028698
STANKOVCIHR1110010051741128699
STARA GRADIŠKAHR7110010051741228693
STARI GRADHR9310010051741328692
STARI JANKOVCIHR3410010051741428694
STARI MIKANOVCIHR4510010051741528697
STARIGRADHR0810010051741628691
STARO PETROVO SELOHR2510010051741828690
STONHR5210010051741928696
STRAHONINECHR0610010051760628699
STRIZIVOJNAHR5310010051742128692
STUBIČKE TOPLICEHR9110010051742228694
STUPNIKHR5510010051755128693
SUĆURAJHR0510010051742328697
SUHOPOLJEHR6510010051742428691
SUKOŠANHR4910010051742528695
SUNJAHR8210010051742628690
SUPETARHR1210010051742728696
SUTIVANHR4410010051759228693
SVETA MARIJAHR6610010051760728693
SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)HR2510010051743228691
SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)HR1010010051743628698
SVETI ĐURĐHR7510010051743728699
SVETI FILIP I JAKOVHR5010010051742828698
SVETI ILIJAHR3810010051743828693
SVETI IVAN ZELINAHR1810010051742928699
SVETI IVAN ŽABNOHR6010010051743928692
SVETI JURAJ NA BREGUHR1710010051744028697
SVETI KRIŽ ZAČRETJEHR5110010051743028694
SVETI LOVREČHR6210010051743128697
SVETI MARTIN NA MURIHR7710010051744128691
SVETI PETAR OREHOVECHR6110010051744228695
SVETI PETAR U ŠUMIHR0910010051743328695
SVETVINČENATHR6910010051743528696
ŠANDROVACHR3310010051756428695
ŠENKOVECHR8810010051760828692
ŠESTANOVACHR9410010051744328690
ŠIBENIKHR2410010051744428696
ŠKABRNJAHR6210010051744528698
ŠODOLOVCIHR6310010051761428699
ŠOLTAHR9010010051744728693
ŠPIŠIĆ BUKOVICAHR5310010051744928694
ŠTEFANJEHR2110010051745028695
ŠTITARHR0410010051762828695
ŠTRIGOVAHR8110010051745228696
TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGAHR4310010051763128693
TINJANHR2210010051745328698
TISNOHR8710010051745428699
TKONHR6410010051757528699
TOMPOJEVCIHR7210010051745628692
TOPUSKOHR1310010051745728694
TORDINCIHR2410010051745828697
TOUNJHR0910010051755728690
TOVARNIKHR8410010051745928691
TRIBUNJHR5710010051762628697
TRILJHR4110010051746028696
TRNAVAHR7910010051746128698
TRNOVEC BARTOLOVEČKIHR4710010051746228699
TROGIRHR1010010051746328693
TRPANJHR5310010051760128691
TRPINJAHR3210010051746428692
TUČEPIHR6610010051759328692
TUHELJHR8110010051746628697
UDBINAHR4410010051746728691
UMAG – UMAGOHR2810010051746828695
UNEŠIĆHR6110010051746928690
VALPOVOHR6710010051747128693
VARAŽDINHR8910010051747228692
VARAŽDINSKE TOPLICEHR3010010051747328694
VELA LUKAHR4110010051747428697
VELIKAHR0410010051747528691
VELIKA GORICAHR6710010051754128698
VELIKA KOPANICAHR8510010051747628695
VELIKA LUDINAHR2110010051747728690
VELIKA PISANICAHR4810010051747828696
VELIKA TRNOVITICAHR6610010051756528690
VELIKI BUKOVECHR3610010051755828696
VELIKI GRĐEVACHR4910010051748028692
VELIKO TRGOVIŠĆEHR8710010051748128694
VELIKO TROJSTVOHR6110010051748328691
VIDOVECHR4510010051748428695
VILJEVOHR7810010051748528690
VINICAHR0810010051748628696
VINKOVCIHR4610010051748728698
VINODOLSKA OPĆINAHR1410010051748828699
VIRHR7410010051748928693
VIRJEHR2610010051749028691
VIROVITICAHR1010010051749128695
VISHR4310010051749228690
VISOKOHR7010010051749328696
VIŠKOVCIHR1110010051749428698
VIŠKOVOHR7610010051749528699
VIŠNJAN – VISIGNANOHR6110010051749728692
VIŽINADA – VISINADAHR0210010051749828694
VLADISLAVCIHR9810010051757928697
VOĆINHR1310010051749928697
VODICEHR1910010051750028693
VODNJAN – DIGNANOHR7910010051750228694
VOĐINCIHR8410010051758428693
VOJNIĆHR9010010051750328697
VRATIŠINECHR5310010051750428691
VRBANJAHR3710010051750528695
VRBJEHR7010010051750628690
VRBNIKHR9710010051750728696
VRBOVECHR3810010051750828698
VRBOVSKOHR0610010051750928699
VRGORACHR5010010051751128697
VRHOVINEHR1310010051751228691
VRLIKAHR9410010051751328695
VRPOLJEHR3010010051751428690
VRSAR – ORSERAHR9510010051751628698
VRSIHR4610010051762528694
VUKAHR6310010051751728699
VUKOVARHR2610010051751828693
ZABOKHR4810010051751928692
ZADARHR0510010051752028697
ZADVARJEHR1810010051759528697
ZAGORSKA SELAHR6510010051752128691
ZAGREBHR1110010051713328693
ZAGVOZDHR4910010051752228695
ZAPREŠIĆHR9510010051754328693
ZAŽABLJEHR8210010051752328690
ZDENCIHR1210010051752428696
ZEMUNIK DONJIHR5010010051752528698
ZLATARHR1810010051752628699
ZLATAR BISTRICAHR7810010051752728693
ZMIJAVCIHR0310010051752828692
ZRINSKI TOPOLOVACHR9310010051756628696
ŽAKANJEHR0910010051753028695
ŽMINJHR4210010051753128690
ŽUMBERAKHR2910010051754028696
ŽUPA DUBROVAČKAHR3710010051760228695
ŽUPANJAHR7510010051753428699

Uplatni računi za spomeničku rentu koja se plaća na ukupni prihod

Grad / Općina Uplatni račun
ANDRIJAŠEVCIHR1310010051700128703
ANTUNOVACHR6710010051700228708
BABINA GREDAHR4610010051700328705
BAKARHR3010010051700428709
BALE – VALLEHR4710010051700528701
BARBANHR0410010051700628706
BARILOVIĆHR6410010051700728700
BAŠKAHR4810010051700828704
BAŠKA VODAHR5910010051700928707
BEBRINAHR2710010051701028708
BEDEKOVČINAHR0610010051701128705
BEDENICAHR8110010051755028703
BEDNJAHR8710010051701228709
BELI MANASTIRHR0710010051701328701
BELICAHR2410010051701528700
BELIŠĆEHR0810010051701628704
BENKOVACHR1910010051701728707
BEREKHR5210010051701828702
BERETINECHR2010010051701928703
BIBINJEHR4710010051702028709
BILICEHR4410010051762128702
BILJEHR6410010051702128701
BIOGRAD NA MORUHR2110010051702228706
BISKUPIJAHR6310010051731028705
BISTRAHR1510010051754728706
BIZOVACHR8110010051702328700
BJELOVARHR6510010051702428704
BLATOHR7610010051702528707
BOGDANOVCIHR1210010051702628702
BOLHR7710010051702728703
BOROVOHR1310010051702928705
BOSILJEVOHR1910010051703028701
BOŠNJACIHR3610010051703228700
BRCKOVLJANIHR2010010051703328704
BRDOVECHR3110010051703428707
BRELAHR4810010051707728702
BRESTOVACHR6410010051703528702
BREZNICAHR3210010051703628703
BREZNIČKI HUMHR7110010051715128709
BRINJEHR8610010051703728708
BROD MORAVICEHR6510010051703828705
BRODSKI STUPNIKHR4910010051703928709
BRTONIGLA – VERTENEGLIOHR9310010051704028700
BUDINŠČINAHR7710010051704128704
BUJE – BUIEHR8810010051704228707
BUKOVLJEHR2310010051756728702
BUZETHR2410010051704328702
CERNAHR8910010051704428703
CERNIKHR2510010051704628705
CEROVLJEHR0910010051704728709
CESTICAHR2610010051704828701
CETINGRADHR8010010051704928706
CISTA PROVOHR4810010051705028707
CIVLJANEHR8110010051705128702
CRESHR4910010051705228703
CRIKVENICAHR0610010051705328708
CRNACHR8210010051705428705
ČABARHR6610010051705528709
ČAČINCIHR8310010051705628701
ČAĐAVICAHR4010010051705728706
ČAGLINHR0310010051705828700
ČAKOVECHR0910010051706028703
ČAVLEHR6310010051706128708
ČAZMAHR2610010051706328709
ČEMINACHR4310010051706428701
ČEPINHR9710010051706528706
DARDAHR6010010051706628700
DARUVARHR4410010051706728704
DAVORHR5510010051706828707
DEKANOVECHR8010010051760328704
DELNICEHR8810010051706928702
DESINIĆHR0210010051707028705
DEŽANOVACHR8310010051707128709
DICMOHR0310010051707228701
DOBRINJHR2010010051707428700
DOMAŠINECHR0410010051707528704
DONJA DUBRAVAHR1610010051707828703
DONJA MOTIČINAHR1010010051757628708
DONJA STUBICAHR7010010051707928708
DONJA VOĆAHR2210010051708028706
DONJI ANDRIJEVCIHR8210010051708128700
DONJI KRALJEVECHR6610010051708228704
DONJI KUKURUZARIHR7710010051708328707
DONJI LAPACHR1310010051708428702
DONJI MIHOLJACHR3510010051708628708
DONJI VIDOVECHR1510010051708928701
DRAGALIĆHR8810010051756828703
DRAGANIĆHR2610010051709028704
DRAŽHR3710010051709128707
DRENOVCIHR7010010051709228702
DRENJEHR9210010051709428708
DRNIŠHR7110010051709528705
DRNJEHR5510010051709628709
DUBRAVAHR7210010051709728701
DUBRAVICAHR5910010051754928704
DUBROVAČKO PRIMORJEHR0810010051759828704
DUBROVNIKHR2910010051709828706
DUGA RESAHR8910010051709928700
DUGI RATHR3510010051710028709
DUGO SELOHR5210010051710128701
DUGOPOLJEHR4610010051758528705
DVORHR0910010051710228706
ĐAKOVOHR6910010051710328700
ĐELEKOVECHR5310010051710428704
ĐULOVACHR6410010051710528707
ĐURĐENOVACHR9710010051710628702
ĐURĐEVACHR6510010051710728703
ĐURMANECHR2210010051710828708
ERDUTHR0710010051711028701
ERNESTINOVOHR6110010051711128706
ERVENIKHR0810010051711328704
FARKAŠEVACHR1910010051711428707
FAŽANA – FASANAHR4310010051761928706
FERDINANDOVACHR5210010051711528702
FERIČANCIHR2010010051711628703
FUNTANA – FONTANEHR4710010051762928704
FUŽINEHR7410010051711728708
GALOVACHR5710010051757128700
GARČINHR5310010051711828705
GAREŠNICAHR3710010051711928709
GENERALSKI STOLHR8110010051712028700
GLINAHR6510010051712128704
GOLAHR7610010051712228707
GORIČANHR1210010051712328702
GORJANIHR7710010051712428703
GORNJA RIJEKAHR8610010051761828701
GORNJA STUBICAHR3410010051712528708
GORNJA VRBAHR4510010051756928708
GORNJI BOGIĆEVCIHR9410010051712728709
GORNJI KNEGINECHR6810010051712928706
GORNJI MIHALJEVECHR9110010051760428707
GOSPIĆHR3610010051713028707
GRAČACHR6910010051713128702
GRAČIŠĆEHR3710010051713228703
GRADACHR7010010051713428705
GRADECHR5410010051713528709
GRADINAHR7110010051713628701
GRADIŠTEHR2810010051713728706
GROŽNJAN – GRISIGNANAHR8810010051713828700
GRUBIŠNO POLJEHR7210010051713928704
GUNDINCIHR9410010051714028703
GUNJAHR5110010051714128708
GVOZDHR2210010051751028709
HERCEGOVACHR3110010051714428701
HLEBINEHR8510010051714528706
HRAŠĆINAHR4810010051714628700
HRVACEHR4310010051714828707
HRVATSKA DUBICAHR7610010051714928702
HRVATSKA KOSTAJNICAHR8710010051715028705
HUM NA SUTLIHR8810010051715228701
HVARHR4510010051715328706
ILOKHR0810010051715428700
IMOTSKIHR8910010051715528704
IVANECHR0310010051715628707
IVANIĆ-GRADHR0410010051715828703
IVANKOVOHR5810010051715928708
IVANSKAHR7010010051716128700
JAGODNJAKHR1210010051760928709
JAKOVLJEHR6510010051716328707
JAKŠIĆHR9810010051716428702
JALŽABETHR6610010051716528703
JANJINAHR1910010051759928707
JARMINAHR2310010051716628708
JASENICEHR0210010051716728705
JASENOVACHR8310010051716828709
JASTREBARSKOHR0310010051716928701
JELENJEHR1410010051717028704
JELSAHR2510010051717128707
JESENJEHR1710010051755228705
JOSIPDOLHR5810010051717228702
KALIHR2610010051717328703
KALINOVACHR6310010051755928702
KALNIKHR7410010051756028705
KAMANJEHR6610010051762328708
KANFANARHR5910010051717528705
KAPELAHR4310010051717628709
KAPTOLHR6010010051717728701
KARLOBAGHR1710010051717828706
KARLOVACHR7710010051717928700
KAROJBAHR6110010051759628706
KASTAVHR1810010051718028702
KAŠTELAHR8310010051718128703
KAŠTELIR – LABINCI – CASTELLIER – SANTA DOMENICAHR2410010051759728700
KIJEVOHR1910010051718328705
KISTANJEHR0310010051718428709
KLAKARHR2010010051718528701
KLANAHR7410010051718628706
KLANJECHR3710010051718728700
KLENOVNIKHR3210010051718928707
KLINČA SELAHR9710010051719028708
KLISHR6010010051719228709
KLOŠTAR IVANIĆHR7710010051719328701
KLOŠTAR PODRAVSKIHR3410010051719428706
KNEŽEVI VINOGRADIHR9410010051719528700
KNINHR7810010051719628704
KOLANHR1210010051762228703
KOMIŽAHR8910010051719728707
KONAVLEHR2510010051719828702
KONČANICAHR9010010051719928703
KONJŠČINAHR6910010051720028700
KOPRIVNICAHR5310010051720128704
KOPRIVNIČKI BREGIHR6410010051720228707
KOPRIVNIČKI IVANECHR9710010051720328702
KORČULAHR6510010051720428703
KOSTRENAHR9810010051753828701
KOŠKAHR2210010051720528708
KOTORIBAHR9810010051720628705
KRALJEVEC NA SUTLIHR0210010051720828701
KRALJEVICAHR5610010051720928706
KRAPINAHR5710010051721128702
KRAPINSKE TOPLICEHR2510010051721228703
KRAŠIĆHR9610010051753328702
KRAVARSKOHR4110010051754528709
KRIŽHR7910010051721328708
KRIŽEVCIHR5810010051721428705
KRKHR4210010051721528709
KRNJAKHR5910010051721628701
KRŠANHR1610010051721728706
KUKLJICAHR4110010051757228704
KULA NORINSKAHR6010010051721928704
KUMROVECHR9810010051755328709
KUTINAHR8210010051722028703
KUTJEVOHR3910010051722128708
LABINHR1810010051722228705
LANIŠĆEHR0210010051722328709
LASINJAHR7310010051722528706
LASTOVOHR3610010051722628700
LEĆEVICAHR3010010051758628709
LEGRADHR2010010051722728704
LEKENIKHR3110010051722828707
LEPOGLAVAHR6410010051722928702
LEVANJSKA VAROŠHR7510010051723028705
LIPIKHR5910010051723128709
LIPOVLJANIHR7610010051723228701
LIŠANE OSTROVIČKEHR9310010051723428700
LIŽNJAN – LISIGNANOHR7710010051723528704
LOBORHR8810010051723628707
LOKVEHR2410010051723728702
LOKVIČIĆIHR4710010051758728701
LOPARHR4510010051762428705
LOVASHR4610010051723928708
LOVINACHR9510010051724028706
LOVRANHR4210010051724228704
LOVREĆHR5310010051724328707
LUDBREGHR8610010051724428702
LUKAHR7510010051754828700
LUKAČHR5410010051724528703
LUMBARDAHR7910010051760028701
LUPOGLAVHR1110010051724628708
LJUBEŠĆICAHR8710010051724728705
MAČEHR7110010051724828709
MAGADENOVACHR7010010051757828709
MAJURHR7210010051755528706
MAKARSKAHR8810010051724928701
MALA SUBOTICAHR0210010051725028704
MALI BUKOVECHR1310010051725128707
MALI LOŠINJHR4610010051725228702
MALINSKA – DUBAŠNICAHR1410010051725328703
MARČANAHR6810010051725428708
MARIJA BISTRICAHR3110010051725628709
MARIJA GORICAHR5510010051753928706
MARIJANCIHR4810010051725728701
MARINAHR0510010051725828706
MARKUŠICAHR5610010051761028700
MARTIJANECHR7810010051708528703
MARTINSKA VESHR6510010051725928700
MARUŠEVECHR0610010051726028702
MATULJIHR7110010051726128703
MEDULINHR0710010051726328705
METKOVIĆHR8810010051726428709
MIHOVLJANHR0810010051726528701
MIKLEUŠHR6210010051726628706
MILNAHR2510010051726728700
MLJETHR0910010051726828704
MOLVEHR8510010051727028708
MOŠĆENIČKA DRAGAHR6510010051727328701
MOTOVUN – MONTONAHR2210010051727428706
MRKOPALJHR8210010051727528700
MUĆHR1410010051708728705
MURSKO SREDIŠĆEHR6610010051727628704
MURTER – KORNATIHR6910010051761728709
NAŠICEHR1310010051727828702
NEDELIŠĆEHR7810010051727928703
NEGOSLAVCIHR5110010051761228707
NEREŽIŠĆAHR0810010051728028709
NETRETIĆHR2510010051728128701
NIJEMCIHR2510010051729528702
NINHR7910010051728228706
NOVA BUKOVICAHR4210010051728328700
NOVA GRADIŠKAHR2610010051728428704
NOVA KAPELAHR3710010051728528707
NOVA RAČAHR3810010051728728703
NOVALJAHR9210010051728828708
NOVI GOLUBOVECHR1810010051755428701
NOVI MAROFHR7110010051728928705
NOVI VINODOLSKIHR7710010051729028701
NOVIGRADHR8110010051753728709
NOVIGRAD PODRAVSKIHR9410010051729228700
NOVIGRAD – CITTANOVAHR3410010051729128706
NOVO VIRJEHR5810010051756128709
NOVSKAHR7810010051729328704
NUŠTARHR8910010051729428707
OBROVACHR9010010051729628703
OGULINHR4710010051729728708
OKRUGHR0410010051758828706
OKUČANIHR1010010051729928709
OMIŠHR7010010051730028703
OMIŠALJHR2710010051730128708
OPATIJAHR0610010051730228705
OPRISAVCIHR8710010051730328709
OPRTALJ – PORTOLEHR0710010051730428701
OPUZENHR2410010051730628700
ORAHOVICAHR0810010051730728704
OREBIĆHR1910010051730828707
OREHOVICAHR2710010051760528702
ORIOVACHR5210010051730928702
ORLEHR2410010051754228703
OROSLAVJEHR4710010051731128709
OSIJEKHR6410010051731228701
OTOČACHR2110010051731328706
OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA)HR8110010051731428700
OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR2110010051753528708
OZALJHR6510010051731528704
PAGHR7610010051731628707
PAKOŠTANEHR1210010051731728702
PAKRACHR7710010051731828703
PAŠMANHR8310010051732028706
PAZINHR4610010051732128700
PERUŠIĆHR4110010051732328707
PETERANECHR7410010051732428702
PETLOVACHR4210010051732528703
PETRIJANECHR9610010051732628708
PETRIJEVCIHR7510010051732728705
PETRINJAHR5910010051732828709
PETROVSKOHR7610010051732928701
PIĆANHR8710010051733028704
PIROVACHR1210010051758128707
PISAROVINAHR9810010051733128707
PITOMAČAHR3410010051733228702
PLAŠKIHR0210010051733328703
PLETERNICAHR5610010051733428708
PLITVIČKA JEZERAHR3310010051745528708
PLOČEHR3510010051733528705
PODBABLJEHR3610010051733728701
PODCRKAVLJEHR9010010051733828706
PODGORAHR5310010051733928700
PODGORAČHR9110010051734028702
PODRAVSKA MOSLAVINAHR6410010051727128705
PODRAVSKE SESVETEHR8510010051761628705
PODSTRANAHR5910010051734128703
PODTURENHR1610010051734228708
POJEZERJEHR9210010051734328705
POKUPSKOHR5710010051754428705
POLAČAHR7610010051734428709
POLIČNIKHR9310010051734528701
POPOVACHR5010010051734628706
POPOVAČAHR1310010051734728700
POREČ – PARENZOHR9410010051734828704
POSEDARJEHR0810010051734928707
POSTIRAHR7310010051735028708
POVLJANAHR5210010051757328707
POŽEGAHR5210010051735128705
PREGRADAHR3610010051735228709
PREKOHR1010010051735428706
PRELOGHR7010010051735528700
PRESEKAHR5410010051735628704
PRGOMETHR6410010051758928700
PRIBISLAVECHR1110010051762028707
PRIMORSKI DOLACHR0510010051759028702
PRIMOŠTENHR6510010051735728707
PRIVLAKA (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR1310010051758328703
PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)HR8510010051757428702
PROLOŽACHR9510010051708828709
PROMINAHR2610010051729828705
PUČIŠĆAHR9810010051735828702
PULA – POLAHR6610010051735928703
PUNATHR9310010051736028709
PUNITOVCIHR1310010051736128701
PUŠĆAHR6710010051736228706
RABHR3010010051736328700
RADOBOJHR1410010051736428704
RAKOVECHR9710010051753628705
RAKOVICAHR2510010051736528707
RASINJAHR5810010051736628702
RAŠAHR8010010051736828708
RAVNA GORAHR5910010051736928705
RAŽANACHR2210010051737128706
REŠETARIHR8210010051737228700
RIBNIKHR3510010051755628700
RIJEKAHR6610010051737328704
ROGOZNICAHR4510010051758228702
ROVINJ – ROVIGNOHR7710010051737428707
ROVIŠĆEHR1310010051737528702
RUGVICAHR7810010051737628703
RUNOVIĆIHR7010010051759128703
RUŽIĆHR3510010051737728708
SABORSKOHR1410010051737828705
SALIHR9510010051737928709
SAMOBORHR4210010051738028700
SATNICA ĐAKOVAČKAHR2610010051738128704
SEGETHR3710010051738228707
SELCAHR7010010051738328702
SELNICAHR9210010051738528708
SEMELJCIHR7110010051738628705
SENJHR5510010051738728709
SEVERINHR7510010051756228701
SIBINJHR7210010051738828701
SIKIREVCIHR9410010051757028706
SINJHR2910010051738928706
SIRAČHR9410010051739028707
SISAKHR3010010051739128702
SKRADHR5210010051739328708
SKRADINHR3110010051739428705
SLATINAHR1510010051739528709
SLAVONSKI BRODHR3210010051739628701
SLAVONSKI ŠAMACHR8610010051739728706
SLIVNOHR3310010051739928704
SLUNJHR2810010051740028704
SMOKVICAHR7210010051740228702
SOKOLOVACHR7310010051740528705
SOLINHR5710010051740628709
SOPJEHR7410010051740728701
SPLITHR9110010051740928700
SRAČINECHR3210010051741028702
STANKOVCIHR9710010051741128703
STARA GRADIŠKAHR5410010051741228708
STARI GRADHR3310010051741328705
STARI JANKOVCIHR1710010051741428709
STARI MIKANOVCIHR3410010051741528701
STARIGRADHR8810010051741628706
STARO PETROVO SELOHR3510010051741828704
STONHR4610010051741928707
STRAHONINECHR9210010051760628703
STRIZIVOJNAHR9010010051742128705
STUBIČKE TOPLICEHR7410010051742228709
STUPNIKHR3810010051755128708
SUĆURAJHR9110010051742328701
SUHOPOLJEHR4810010051742428706
SUKOŠANHR1110010051742528700
SUNJAHR9210010051742628704
SUPETARHR0610010051742728707
SUTIVANHR2710010051759228708
SVETA MARIJAHR4910010051760728708
SVETA NEDELJA (ISTARSKA ŽUPANIJA)HR0810010051743228706
SVETA NEDELJA (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)HR9610010051743628702
SVETI ĐURĐHR6410010051743728703
SVETI FILIP I JAKOVHR3910010051742828702
SVETI ILIJAHR2110010051743828708
SVETI IVAN ZELINAHR0710010051742928703
SVETI IVAN ŽABNOHR9710010051743928705
SVETI JURAJ NA BREGUHR0610010051744028701
SVETI KRIŽ ZAČRETJEHR3410010051743028709
SVETI LOVREČHR5110010051743128701
SVETI MARTIN NA MURIHR6010010051744128706
SVETI PETAR OREHOVECHR2310010051744228700
SVETI PETAR U ŠUMIHR6810010051743328700
SVETVINČENATHR6310010051743528707
ŠANDROVACHR9210010051756428700
ŠENKOVECHR2810010051760828705
ŠESTANOVACHR0710010051744328704
ŠIBENIKHR1810010051744428707
ŠKABRNJAHR5110010051744528702
ŠODOLOVCIHR5210010051761428703
ŠOLTAHR7310010051744728708
ŠPIŠIĆ BUKOVICAHR3610010051744928709
ŠTEFANJEHR8010010051745028700
ŠTITARHR6310010051762828700
ŠTRIGOVAHR7510010051745228707
TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGAHR2610010051763128708
TINJANHR1110010051745328702
TISNOHR7610010051745428703
TKONHR5310010051757528703
TOMPOJEVCIHR1210010051745628705
TOPUSKOHR9310010051745728709
TORDINCIHR1310010051745828701
TOUNJHR1910010051755728704
TOVARNIKHR6710010051745928706
TRIBUNJHR4610010051762628701
TRILJHR3510010051746028707
TRNAVAHR6810010051746128702
TRNOVEC BARTOLOVEČKIHR3610010051746228703
TROGIRHR9010010051746328708
TRPANJHR3610010051760128706
TRPINJAHR6910010051746428705
TUČEPIHR0610010051759328705
TUHELJHR7010010051746628701
UDBINAHR2710010051746728706
UMAG – UMAGOHR8710010051746828700
UNEŠIĆHR7110010051746928704
VALPOVOHR5010010051747128708
VARAŽDINHR2910010051747228705
VARAŽDINSKE TOPLICEHR1310010051747328709
VELA LUKAHR3010010051747428701
VELIKAHR8410010051747528706
VELIKA GORICAHR5610010051754128702
VELIKA KOPANICAHR4710010051747628700
VELIKA LUDINAHR3110010051747728704
VELIKA PISANICAHR4210010051747828707
VELIKA TRNOVITICAHR7610010051756528704
VELIKI BUKOVECHR3010010051755828707
VELIKI GRĐEVACHR8610010051748028705
VELIKO TRGOVIŠĆEHR7010010051748128709
VELIKO TROJSTVOHR4410010051748328706
VIDOVECHR0710010051748428700
VILJEVOHR8810010051748528704
VINICAHR0210010051748628707
VINKOVCIHR3510010051748728702
VINODOLSKA OPĆINAHR0310010051748828703
VIRHR5710010051748928708
VIRJEHR0910010051749028706
VIROVITICAHR6910010051749128700
VISHR5310010051749228704
VISOKOHR6410010051749328707
VIŠKOVCIHR9710010051749428702
VIŠKOVOHR6510010051749528703
VIŠNJAN – VISIGNANOHR9810010051749728705
VIŽINADA – VISINADAHR8210010051749828709
VLADISLAVCIHR8710010051757928701
VOĆINHR0210010051749928701
VODICEHR0210010051750028708
VODNJAN – DIGNANOHR6210010051750228709
VOĐINCIHR6710010051758428708
VOJNIĆHR7910010051750328701
VRATIŠINECHR3610010051750428706
VRBANJAHR9610010051750528700
VRBJEHR8010010051750628704
VRBNIKHR9110010051750728707
VRBOVECHR2710010051750828702
VRBOVSKOHR9210010051750928703
VRGORACHR3910010051751128701
VRHOVINEHR9310010051751228706
VRLIKAHR5610010051751328700
VRPOLJEHR4010010051751428704
VRSAR – ORSERAHR8410010051751628702
VRSIHR2910010051762528709
VUKAHR5210010051751728703
VUKOVARHR0910010051751828708
ZABOKHR8510010051751928705
ZADARHR9110010051752028701
ZADVARJEHR0710010051759528701
ZAGORSKA SELAHR4810010051752128706
ZAGREBHR9110010051713328708
ZAGVOZDHR1110010051752228700
ZAPREŠIĆHR7810010051754328708
ZAŽABLJEHR9210010051752328704
ZDENCIHR0610010051752428707
ZEMUNIK DONJIHR3910010051752528702
ZLATARHR0710010051752628703
ZLATAR BISTRICAHR6110010051752728708
ZMIJAVCIHR4010010051752828705
ZRINSKI TOPOLOVACHR8710010051756628707
ŽAKANJEHR6810010051753028700
ŽMINJHR5210010051753128704
ŽUMBERAKHR2310010051754028707
ŽUPA DUBROVAČKAHR9610010051760228700
ŽUPANJAHR6410010051753428703

Uplatni računi za članarinu turističkim zajednicama

Grad / Općina Uplatni račun
BABINA GREDAHR3510010051700327157
BAKARHR6810010051700427152
BALE-VALLEHR9510010051700527158
BARBANHR1510010051700627150
BARILOVIĆHR8010010051700727151
BAŠKAHR9110010051700827154
BAŠKA VODAHR4810010051700927159
BEDEKOVČINAHR9210010051701127157
BEDNJAHR2810010051701227152
BELI MANASTIRHR5510010051701327158
BELIŠĆEHR5110010051701627154
BENKOVACHR0810010051701727159
BEREKHR8410010051701827156
BERETINECHR0910010051701927155
BIBINJEHR8510010051702027152
BILICEHR7610010051762127156
BILJEHR1510010051702127158
BIOGRAD NA MORUHR3210010051702227150
BIZOVACHR9710010051702327151
BJELOVARHR1110010051702427154
BLATOHR6510010051702527159
BOLHR6610010051702727155
BOSILJEVOHR6710010051703027158
BRDOVECHR2010010051703427159
BRELAHR8010010051707727156
BRESTOVACHR9610010051703527156
BRINJEHR7010010051703727153
BROD MORAVICEHR5410010051703827157
BRODSKI STUPNIKHR8710010051703927152
BRTONIGLA-VERTENEGLIOHR1210010051704027151
BUDINŠČINAHR2310010051704127154
BUJE-BUIEHR7710010051704227159
​BUKOVLJE​HR5510010051756727156
BUZETHR5610010051704327156
CERNIKHR1410010051704627157
CEROVLJEHR4710010051704727152
CESTICAHR7410010051704827158
CISTA PROVOHR3710010051705027159
CRESHR3810010051705227155
CRIKVENICAHR8710010051705327153
ČABARHR0710010051705527152
ČAČINCIHR3410010051705627158
ČAKOVECHR9510010051706027155
ČAVLEHR4710010051706127153
ČAZMAHR0710010051706327208
ČEMINACHR9110010051706427158
DARDAHR7610010051706627151
DARUVARHR8710010051706727154
DELNICEHR2310010051706927156
DESINIĆHR8810010051707027157
DEŽANOVACHR2410010051707127152
DOBRINJHR3610010051707427151
DONJA STUBICAHR5410010051707927153
DONJA VOĆAHR3310010051708027150
DONJI MIHOLJACHR1910010051708627153
DRAGANIĆHR6910010051709027154
DRAŽHR2610010051709127159
DRNIŠHR6010010051709527157
DUBRAVICAHR0510010051754927154
DUBROVAČKO PRIMORJEHR5110010051759827154
DUBROVNIKHR4010010051709827150
DUGA RESAHR0810010051709927151
DUGI RATHR7310010051710027152
DUGO SELOHR0310010051710127158
DUGOPOLJEHR3510010051758527157
ĐAKOVOHR8510010051710327151
ĐULOVACHR5310010051710527159
ĐURĐEVACHR5410010051710727155
ERDUTHR5510010051711027158
FAŽANA-FASANAHR5410010051761927150
FERDINANDOVACHR8410010051711527156
FUNTANA-FONTANEHR9010010051762927154
FUŽINEHR5810010051711727153
GALOVACHR7310010051757127151
GARČINHR4210010051711827157
GAREŠNICAHR7510010051711927152
GENERALSKI STOLHR9710010051712027151
GOLAHR6510010051712227159
GORNJA STUBICAHR1810010051712527153
​GORNJA VRBA​HR2910010051756927153
GORNJI KNEGINECHR7910010051712927150
GOSPIĆHR2510010051713027159
GRAČIŠĆEHR2610010051713227155
GRADACHR5910010051713427157
GRADAC, DRVENIKHR5110010051713427204
GROŽNJAN-GRISIGNANAHR0710010051713827151
GRUBIŠNO POLJEHR1810010051713927154
HERCEGOVACHR7910010051714427158
HLEBINEHR9610010051714527150
HRAŠĆINAHR6410010051714627151
HRVATSKA KOSTAJNICAHR7610010051715027157
HUM NA SUTLIHR3910010051715227158
HVARHR5610010051715327150
ILOKHR2410010051715427151
IMOTSKIHR3510010051715527154
IVANECHR8910010051715627159
IVANIĆ-GRADHR9010010051715827155
JAGODNJAKHR5010010051760927152
JAKŠIĆHR3310010051716427156
JALŽABETHR5510010051716527155
JANJINAHR0810010051759927159
JASENICEHR8810010051716727157
JASENOVACHR2410010051716827152
JASTREBARSKOHR5110010051716927158
JELENJEHR5710010051717027154
JELSAHR1410010051717127159
JELSA, VRBOSKAHR0610010051717127206
JOSIPDOLHR9010010051717227156
KALIHR1510010051717327155
KALINOVACHR9510010051755927156
KAMANJEHR5010010051762327153
KANFANARHR4810010051717527157
KAPELAHR8110010051717627152
KAPTOLHR1110010051717727158
KARLOBAGHR2810010051717827150
KARLOVACHR9310010051717927151
KAROJBAHR7210010051759627150
KASTAVHR5010010051718027156
KAŠTELAHR7210010051718127155
KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIER-SANTA DOMENICAHR4010010051759727151
KLANJECHR5310010051718727151
KLENOVNIKHR2110010051718927159
KLISHR9810010051719227152
KLOŠTAR PODRAVSKIHR4510010051719427150
KNEŽEVI VINOGRADIHR1310010051719527151
KNINHR2410010051719627154
KOLANHR9810010051762227155
KOMIŽAHR7810010051719727159
KONAVLEHR5710010051719827156
KONČANICAHR7910010051719927155
KONJŠČINAHR8510010051720027151
KOPRIVNICAHR9610010051720127154
KORČULAHR5410010051720427155
KOSTRENAHR4910010051753827158
KRALJEVICAHR6710010051720927150
KRAPINAHR8910010051721127156
KRAPINSKE TOPLICEHR1410010051721227155
KRAŠIĆHR3110010051753327156
KRIŽEVCIHR4710010051721427157
KRKHR8010010051721527152
KRŠANHR2710010051721727150
KUKLJICAHR8410010051757227154
KUMROVECHR3910010051755327152
KUTINAHR7110010051722027155
KUTJEVOHR2310010051722127153
LABINHR0710010051722227157
LASINJAHR8410010051722527150
LASTOVOHR5210010051722627151
LEGRADHR6310010051722727154
LEKENIKHR2010010051722827159
LEPOGLAVAHR9610010051722927156
LIPIKHR9710010051723127152
LIPOVLJANIHR2710010051723227158
LIŠANE OSTROVIČKEHR1210010051723427151
LIŽNJAN-LISIGNANOHR2310010051723527154
LOKVEHR5610010051723727156
LOKVIČIĆIHR9510010051758727158
LOPARHR3410010051762427157
LOVRANHR8510010051724227154
LOVREĆHR4210010051724327159
LUDBREGHR2110010051724427156
LUMBARDAHR3010010051760027158
LUPOGLAVHR9210010051724627153
MAČEHR1210010051724827152
MAKARSKAHR3910010051724927158
MALI BUKOVECHR0210010051725127159
MALI LOŠINJHR7810010051725227156
MALINSKA-DUBAŠNICAHR0310010051725327155
MARČANAHR5210010051725427153
MARIJA BISTRICAHR6910010051725627152
MARIJA GORICAHR6610010051753927150
MARINAHR1610010051725827150
MARTIJANECHR6710010051708527155
MARUŠEVECHR3810010051726027156
MATULJIHR6010010051726127155
MEDULINHR9310010051726327157
METKOVIĆHR2910010051726427152
MILNAHR4110010051726727151
MLJETHR5210010051726827154
MOLVEHR6910010051727027153
MOŠČENIČKA DRAGAHR1610010051727327158
MOTOVUN-MONTONAHR3310010051727427150
MRKOPALJHR9810010051727527151
MURSKO SREDIŠĆEHR1210010051727627154
MURTER-KORNATIHR1010010051761727152
NAŠICEHR4510010051727827156
NEDELIŠĆEHR6710010051727927155
NETRETIĆHR7310010051728127158
NIJEMCIHR0610010051729527201
NINHR9010010051728227150
NIN, ZATONHR6010010051728227205
NOVA GRADIŠKAHR6910010051728427154
NOVA KAPELAHR2610010051728527159
NOVA RAČAHR2710010051728727155
NOVALJAHR7610010051728827153
NOVALJA, STARA NOVALJAHR7310010051728827207
NOVI MAROFHR6010010051728927157
NOVI VINODOLSKIHR2810010051729027158
NOVIGRADHR2210010051753727152
NOVIGRAD – CITTANOVAHR4510010051729127150
NOVIGRAD PODRAVSKIHR1310010051729227151
NOVSKAHR2410010051729327154
OBROVACHR7910010051729627155
OGULINHR3110010051729727153
OKRUGHR1510010051758827150
OMIŠHR5910010051730027155
OMIŠALJHR1110010051730127153
OPATIJAHR9210010051730227157
OPATIJA, IČIĆIHR8410010051730227204
OPRTALJ-PORTOLEHR5510010051730427158
OPUZENHR4010010051730627151
ORAHOVICAHR5110010051730727154
OREBIĆHR0810010051730827159
ORIOVACHR8410010051730927156
OROSLAVJEHR8510010051731127152
OSIJEKHR1510010051731227158
OTOČACHR3210010051731327150
OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR0210010051753527207
OZALJHR1110010051731527154
PAGHR6510010051731627159
PAG, MANDREHR5710010051731627206
PAKOŠTANEHR4410010051731727156
PAKRACHR6610010051731827155
PAŠMANHR9410010051732027150
PAZINHR6210010051732127151
PERUŠIĆHR3010010051732327159
PETLOVACHR3110010051732527155
PETRIJANECHR8010010051732627153
PETRINJAHR9710010051732827152
PIĆANHR3310010051733027154
PIROVACHR9810010051758127159
PISAROVINAHR8710010051733127159
PITOMAČAHR6610010051733227156
PLAŠKIHR8810010051733327155
PLETERNICAHR4010010051733427153
PLITVIČKA JEZERAHR1710010051745527153
PLOČEHR2410010051733527157
PODBABLJEHR8410010051733727158
​PODCRKAVLJE​HR0410010051733827150
PODGORAHR6910010051733927151
PODGORA, IGRANEHR5510010051733927209
PODGORA, ŽIVOGOŠĆEHR4110010051733927364
PODRAVSKE SESVETEHR7410010051761627157
PODSTRANAHR4810010051734127155
POLAČAHR1710010051734427152
POLIČNIKHR4410010051734527158
POPOVACHR6110010051734627150
POPOVAČAHR2910010051734727151
POREČ-PARENZOHR4010010051734827154
POSEDARJEHR9410010051734927159
POSTIRAHR5710010051735027153
POVLJANAHR4110010051757327159
POŽEGAHR4110010051735127157
PREGRADAHR7410010051735227152
PREKOHR2110010051735427150
PRELOGHR8610010051735527151
PRIMOŠTENHR5410010051735727159
PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)HR2010010051757427156
PROLOŽACHR3610010051708827152
PUČIŠĆAHR3310010051735827156
PULA-POLAHR5510010051735927155
PUNATHR3410010051736027152
PUŠĆAHR7810010051736227150
RABHR4610010051736327151
RAKOVICAHR1410010051736527159
RAŠAHR6410010051736827153
RAVNA GORAHR4810010051736927157
RAŽANACHR3310010051737127150
RIBNIKHR5110010051755627151
RIJEKAHR1210010051737327154
ROGOZNICAHR7710010051758227156
ROVINJ-ROVIGNOHR6610010051737427159
ROVIŠĆEHR4510010051737527156
RUGVICAHR6710010051737627155
RUNOVIĆIHR5910010051759127155
SABORSKOHR0310010051737827157
SALIHR3610010051737927152
SALI, BOŽAVAHR7610010051737927208
SAMOBORHR5810010051738027151
SEGETHR2610010051738227159
SELCAHR0510010051738327156
SENJHR9310010051738727152
SEVERINHR2610010051756227158
SINJHR4010010051738927150
SIRAČHR8310010051739027159
SISAKHR6210010051739127156
SKRADHR3610010051739327153
SKRADINHR2010010051739427157
SLATINAHR5310010051739527152
SLAVONSKI BRODHR8010010051739627158
SLIVNOHR7610010051739927154
SLUNJHR7110010051740027154
SMOKVICAHR0710010051740227156
SOLINHR9510010051740627152
SPLITHR1010010051740927151
STANKOVCIHR8610010051741127155
STARI GRADHR2210010051741327157
STARIGRADHR0210010051741627150
STONHR3510010051741927159
STUBIČKE TOPLICEHR1510010051742227152
SUĆURAJHR4210010051742327158
SUHOPOLJEHR5910010051742427150
SUKOŠANHR2710010051742527151
SUPETARHR9210010051742727159
SUTIVANHR1110010051759227153
SVETA NEDELJA  (ISTARSKA ŽUPANIJA)HR1910010051743227150
SVETA NEDELJA  (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)HR3110010051743627156
SVETI ĐURĐHR5310010051743727155
SVETI FILIP I JAKOVHR7110010051742827156
SVETI  ILIJAHR0510010051743827153
SVETI IVAN ZELINAHR9310010051742927155
SVETI KRIŽ ZAČRETJEHR7210010051743027152
SVETI LOVREĆHR0210010051743127158
SVETI MARTIN NA MURIHR7110010051744127150
SVETI PETAR U ŠUMIHR8410010051743327151
SVETVINČENATHR5210010051743527159
ŠANDROVACHR1110010051756427151
ŠESTANOVACHR5010010051744327154
ŠIBENIKHR0710010051744427159
ŠIBENIK, GREBAŠTICAHR2510010051744427417
ŠIBENIK, KRAPANJ-BRODARICAHR1210010051744427360
ŠIBENIK, ZLARINHR9610010051744427206
ŠKABRNJAHR8310010051744527156
ŠOLTAHR5710010051744727153
ŠTEFANJEHR9610010051745027151
ŠTRIGOVAHR6410010051745227159
TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGAHR1010010051763127153
TINJANHR4310010051745327156
TISNOHR6510010051745427155
TISNO, BETINAHR8310010051745427413
TISNO, JEZERAHR3710010051745427368
TKONHR4210010051757527155
TOPUSKOHR3410010051745727152
TOUNJHR6210010051755727154
TRIBUNJHR9410010051762627158
TRILJHR2410010051746027159
TROGIRHR7410010051746327153
TRPANJHR4710010051760127150
TUČEPIHR9210010051759327157
TUHELJHR2110010051746627158
UMAG-UMAGOHR0610010051746827151
VALPOVOHR3410010051747127153
VARAŽDINHR1810010051747227157
VARAŽDINSKE TOPLICEHR5110010051747327152
VELA LUKAHR7810010051747427158
VELIKAHR9510010051747527150
VELIKA GORICAHR8810010051754127156
VELIKA PISANICAHR3110010051747827159
VELIKA TRNOVITICAHR2210010051756527154
VELIKI BUKOVECHR1910010051755827159
VELIKI GRĐEVACHR6710010051748027204
VELIKO TRGOVIŠĆEHR1110010051748127152
VELIKO TROJSTVOHR5510010051748327150
VIDOVECHR2310010051748427151
VINICAHR8810010051748627159
VINKOVCIHR6710010051748727156
VINODOLSKA OPĆINAHR8910010051748827155
VIRHR4110010051748927153
VIRJEHR2010010051749027150
VIROVITICAHR8510010051749127151
VISHR9610010051749227154
VIŠKOVOHR5410010051749527155
VIŠNJAN-VISIGNANOHR8710010051749727157
VIŽINADA-VISINADAHR2310010051749827152
VODICEHR8310010051750027153
VODNJAN-DIGNANOHR0310010051750227152
VOJNIĆHR3010010051750327158
VRBNIKHR8010010051750727159
VRBOVECHR5910010051750827156
VRBOVSKOHR8110010051750927155
VRGORACHR8710010051751127158
VRHOVINEHR0710010051751227150
VRLIKAHR7210010051751327151
VRSAR-ORSERAHR1910010051751627156
VRSIHR6710010051762527152
VUKOVARHR9010010051751827153
ZABOKHR7410010051751927157
ZADARHR4210010051752027158
ZADAR, SILBAHR8810010051752027203
ZAGORSKA SELAHR5910010051752127150
ZAGREBHR7510010051713327153
ZAGVOZDHR2710010051752227151
ZAPREŠIĆHR6210010051754327153
ZEMUNIK DONJIHR7110010051752527156
ZLATARHR9310010051752627155
ZLATAR BISTRICAHR4510010051752727153
ZMIJAVCIHR2910010051752827157
ZRINSKI TOPOLOVACHR7610010051756627159
ŽAKANJEHR8410010051753027151
ŽMINJHR9510010051753127154
ŽUPA DUBROVAČKAHR1510010051760227151
ŽUPANJAHR5310010051753427155

Uplatni računi za turističku pristojbu

Grad / Općina Uplatni račun
ANDRIJAŠEVCIHR9410010051700104741
BABINA GREDAHR7310010051700304745
BAKARHR5710010051700404749
BALE-VALLEHR3610010051700504746
BARBANHR9610010051700604740
BARILOVIĆHR6910010051700704748
BAŠKAHR9110010051700804747
BAŠKA VODAHR2710010051700904742
BEDEKOVČINAHR3310010051701104745
BEDENICAHR6510010051755004741
BEDNJAHR1710010051701204749
BELI MANASTIRHR9310010051701304746
BELIŠĆEHR5110010051701604747
BENKOVACHR8410010051701704742
BEREKHR2510010051701804744
BERETINECHR0410010051701904741
BIBINJEHR7410010051702004749
BILICEHR1710010051762104744
BILJEHR5310010051702104746
BIOGRAD NA MORUHR1610010051702204740
BISKUPIJAHR9010010051731004745
BISTRAHR1010010051754704740
BIZOVACHR8610010051702304748
BJELOVARHR1110010051702404747
BLATOHR4410010051702504742
BOLHR6110010051702704741
BOROVOHR4010010051702904745
BOSILJEVOHR0810010051703004746
BOŠNJACIHR4110010051703204748
BRCKOVLJANIHR6310010051703304747
BRDOVECHR9610010051703404742
BRELAHR2110010051707704744
BRESTOVACHR3710010051703504744
BREZNICAHR1610010051703604741
BREZNIČKI HUMHR9810010051715104749
BRINJEHR5410010051703704743
BROD MORAVICEHR9210010051703804745
BRODSKI STUPNIKHR7610010051703904749
BRTONIGLA-VERTENEGLIOHR9810010051704004748
BUDINŠČINAHR2310010051704104747
BUJE-BUIEHR5610010051704204742
​BUKOVLJE​​HR9310010051756704744
BUZETHR9410010051704304744
CERNAHR7310010051704404741
CERNIKHR5210010051704604745
CEROVLJEHR3610010051704704749
CESTICAHR1510010051704804746
CETINGRADHR7510010051704904740
CISTA PROVOHR1610010051705004742
CIVLJANEHR5410010051705104744
CRESHR3310010051705204741
CRIKVENICAHR7110010051705304743
ČABARHR9310010051705504749
ČAČINCIHR7210010051705604746
ČAĐAVICAHR3510010051705704740
ČAGLINHR0810010051705847040
ČAKOVECHR9010010051706004741
ČAVLEHR3110010051706104743
ČAZMAHR5310010051706347041
ČEMINACHR3210010051706404746
ČEPINHR9210010051706504740
DARDAHR6510010051706604748
DARUVARHR8710010051706704747
DELNICEHR6110010051706904744
DESINIĆHR2910010051707004745
DEŽANOVACHR1310010051707104749
DICMOHR8910010051707204746
DOBRINJHR2510010051707404748
DONJA MOTIČINAHR7510010051757604743
DONJA STUBICAHR3810010051707904743
DONJA VOĆAHR1710010051708004740
DONJI ANDRIJEVCIHR8710010051708104748
DONJI KRALJEVECHR1210010051708204747
DONJI KUKURUZARIHR4510010051708304742
DONJI LAPACHR8310010051708404744
DONJI MIHOLJACHR0310010051708604743
DONJI VIDOVECHR0410010051708904746
DRAGANIĆHR6910010051709004747
DRAŽHR0510010051709104742
DRENOVCIHR4310010051709204744
DRENJEHR6010010051709404743
DRNIŠHR9810010051709504745
DUBRAVAHR6110010051709704746
DUBRAVICAHR0510010051754904747
DUBROVAČKO PRIMORJEHR5110010051759804747
DUBROVNIKHR2410010051709804740
DUGA RESAHR9410010051709904748
DUGI RATHR6210010051710004749
DUGO SELOHR4110010051710104746
DUGOPOLJEHR7310010051758504745
DVORHR0410010051710204740
ĐAKOVOHR7410010051710304748
ĐULOVACHR3210010051710504742
ĐURĐENOVACHR7010010051710604744
ĐURĐEVACHR4910010051710704741
ĐURMANECHR8710010051710804743
ERDUTHR9310010051711004746
ERNESTINOVOHR5610010051711104740
ERVENIKHR5110010051711304747
FARKAŠEVACHR8410010051711404742
FAŽANA-FASANAHR3810010051761904740
FERDINANDOVACHR2510010051711504744
FERIČANCIHR0410010051711604741
FUNTANA-FONTANEHR9010010051762904747
FUŽINEHR4210010051711704743
GALOVACHR6210010051757104748
GARČINHR8010010051711804745
GAREŠNICAHR6410010051711904749
GENERALSKI STOLHR8610010051712004748
GLINAHR1110010051712104747
GOLAHR4410010051712204742
GORNJA STUBICAHR0210010051712504743
GORNJI BOGIĆEVCIHR2410010051712704749
GORNJI KNEGINECHR6310010051712904740
GORNJI MIHALJEVECHR5910010051760404742
GOSPIĆHR0410010051713004742
GRAČACHR4210010051713104744
GRAČIŠĆEHR2110010051713204741
GRADACHR9710010051713404745
GRADAC, DRVENIKHR9110010051713447048
GRADINAHR6010010051713604746
GRADIŠTEHR2310010051713704740
GROŽNJAN-GRISIGNANAHR9310010051713804748
GRUBIŠNO POLJEHR1810010051713904747
GUNDINCIHR7810010051714004741
GUNJAHR1910010051714104743
GVOZDHR4910010051751004749
HERCEGOVACHR2010010051714404746
HLEBINEHR8010010051714504740
HRAŠĆINAHR5310010051714604748
HRVACEHR1110010051714804742
HRVATSKA DUBICAHR4910010051714904744
HRVATSKA KOSTAJNICAHR1710010051715004745
HUM NA SUTLIHR7710010051715204746
HVARHR4010010051715304740
ILOKHR1310010051715404748
IMOTSKIHR3510010051715504747
IVANECHR6810010051715604742
IVANIĆ-GRADHR8510010051715804741
IVANKOVOHR2610010051715904743
IVANSKAHR7510010051716104748
JAGODNJAKHR3910010051760904749
JAKOVLJEHR3310010051716304742
JAKŠIĆHR7110010051716404744
JALŽABETHR5010010051716504741
JANJINAHR8410010051759904742
JARMINAHR8810010051716604743
JASENICEHR2910010051716704745
JASENOVACHR1310010051716804749
JASTREBARSKOHR8910010051716904746
JELENJEHR5710010051717004747
JELSAHR9010010051717104742
JELSA, VRBOSKAHR8410010051717147045
JESENJEHR4410010051755204745
JOSIPDOLHR3110010051717204744
KALIHR1010010051717304741
KALINOVACHR3610010051755904744
KALNIKHR0410010051756004745
KAMANJEHR3410010051762304743
KANFANARHR8610010051717504745
KAPELAHR7010010051717604749
KAPTOLHR4910010051717704746
KARLOBAGHR1210010051717804740
KARLOVACHR8210010051717904748
KAROJBAHR5610010051759604740
KASTAVHR8810010051718004744
KAŠTELAHR6710010051718104741
KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIER-SANTA DOMENICAHR2910010051759704748
KIJEVOHR4610010051718304745
KISTANJEHR3010010051718404749
KLANAHR6910010051718604740
KLANJECHR4210010051718704748
KLENOVNIKHR9710010051718904742
KLINČA SELAHR6510010051719004743
KLISHR8710010051719204749
KLOŠTAR IVANIĆHR6610010051719304746
KLOŠTAR PODRAVSKIHR2910010051719404740
KNEŽEVI VINOGRADIHR0210010051719504748
KNINHR2410010051719604747
KOLANHR9310010051762204741
KOMIŽAHR5710010051719704742
KONAVLEHR9510010051719804744
KONČANICAHR7410010051719904741
KONJŠČINAHR7410010051720004748
KOPRIVNICAHR9610010051720104747
KORČULAHR4910010051720404741
KOSTRENAHR8710010051753804746
KOŠKAHR8710010051720504743
KOTORIBAHR2810010051720604745
KRALJEVEC NA SUTLIHR8810010051720804746
KRALJEVICAHR5110010051720904740
KRAPINAHR3010010051721104744
KRAPINSKE TOPLICEHR0910010051721204741
KRAŠIĆHR6910010051753304744
KRAVARSKOHR6810010051754504749
KRIŽHR4710010051721304743
KRIŽEVCIHR8510010051721404745
KRKHR6910010051721504749
KRNJAKHR4810010051721604746
KRŠANHR1110010051721704740
KUKLJICAHR8410010051757204747
KULA NORINSKAHR0610010051721904747
KUMROVECHR2810010051755304749
KUTINAHR6610010051722004741
KUTJEVOHR0710010051722104743
LABINHR4510010051722204745
LANIŠĆEHR2910010051722304749
LASINJAHR6810010051722504740
LASTOVOHR4110010051722604748
LEĆEVICAHR5710010051758604749
LEGRADHR6310010051722704747
LEKENIKHR9610010051722804742
LEPOGLAVAHR3710010051722904744
LEVANJSKA VAROŠHR0510010051723004745
LIPIKHR8610010051723104749
LIPOVLJANIHR6510010051723204746
LIŠANE OSTROVIČKEHR9810010051723404748
LIŽNJAN-LISIGNANOHR2310010051723504747
LOKVEHR9410010051723704744
LOKVIČIĆIHR3610010051758704746
LOPARHR7210010051762404745
LOVAS, OPATOVACHR6210010051723947044
LOVINACHR9010010051724004740
LOVRANHR8510010051724204747
LOVREĆHR2110010051724304742
LUDBREGHR5910010051724404744
LUKAHR8010010051754804748
LUKAČHR3810010051724504741
LUMBARDAHR6810010051760004746
LUPOGLAVHR7610010051724604743
LJUBEŠĆICAHR1710010051724704745
MAČEHR9810010051724804749
MAGADENOVACHR9710010051757804749
MAJURHR6710010051755504740
MAKARSKAHR7710010051724904746
MALA SUBOTICAHR4510010051725004747
MALI BUKOVECHR7810010051725104742
MALI LOŠINJHR1910010051725204744
MALINSKA-DUBAŠNICAHR9510010051725304741
MARČANAHR3610010051725404743
MARIJA BISTRICAHR5810010051725604749
MARIJA GORICAHR5010010051753904740
MARINAHR9710010051725804740
MARTIJANECHR6210010051708504741
MARTINSKA VESHR7010010051725904748
MARUŠEVECHR7610010051726004744
MATULJIHR5510010051726104741
MEDULINHR3410010051726304745
METKOVIĆHR1810010051726404749
MIHOVLJANHR9410010051726504746
MILNAHR3010010051726704748
MLJETHR5210010051726804747
MOLVEHR5310010051727004743
MOŠČENIČKA DRAGAHR5410010051727304746
MOTOVUN-MONTONAHR1710010051727404740
MRKOPALJHR8710010051727504748
MUĆHR4110010051708704745
MURSKO SREDIŠĆEHR1210010051727604747
MURTER-KORNATIHR9610010051761704749
NAŠICEHR8310010051727804744
NEDELIŠĆEHR6210010051727904741
NEREŽIŠĆAHR3510010051728004749
NETRETIĆHR1410010051728104746
NIJEMCIHR9510010051729504744
NINHR7410010051728204740
NIN, ZATONHR5710010051728247047
NOVA GRADIŠKAHR6910010051728404747
NOVA KAPELAHR0510010051728504742
NOVA RAČAHR2210010051728704741
NOVALJAHR6010010051728804743
NOVALJA, STARA NOVALJAHR1110010051728847044
NOVI MAROFHR9810010051728904745
NOVI VINODOLSKIHR6610010051729004746
NOVIGRADHR1110010051753704749
NOVIGRAD PODRAVSKIHR0210010051729204748
NOVIGRAD-CITTANOVAHR2910010051729104740
NOVSKAHR2410010051729304747
NUŠTARHR5710010051729404742
OBROVACHR7410010051729604741
OGULINHR1510010051729704743
OKRUGHR9610010051758804740
OKUČANIHR3710010051729904749
OMIŠHR5410010051730004741
OMIŠALJHR9210010051730104743
OPATIJAHR3310010051730204745
OPATIJA, IČIĆIHR2710010051730247048
OPRISAVCIHR1710010051730304749
OPRTALJ-PORTOLEHR9310010051730404746
OPUZENHR2910010051730604748
ORAHOVICAHR5110010051730704747
OREBIĆHR8410010051730804742
OREHOVICAHR9710010051760504744
ORIOVACHR2510010051730904744
ORLEHR0810010051754204741
OROSLAVJEHR7410010051731104749
OSIJEKHR5310010051731204746
OTOČACHR1610010051731304740
OTOK (SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA)HR8610010051731404748
OTOK (VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA)HR8610010051753504743
OZALJHR1110010051731504747
PAGHR4410010051731604742
PAG, MANDREHR3810010051731647045
PAKOŠTANEHR8210010051731704744
PAKRACHR6110010051731804741
PAŠMANHR7810010051732004740
PAZINHR5110010051732104748
PERUŠIĆHR0910010051732304742
PETERANECHR4710010051732404744
PETLOVACHR2610010051732504741
PETRIJANECHR6410010051732604743
PETRIJEVCIHR0510010051732704745
PETRINJAHR8610010051732804749
PETROVSKOHR6510010051732904746
PIĆANHR3310010051733004747
PIROVACHR7710010051758104742
PISAROVINAHR6610010051733104742
PITOMAČAHR0710010051733204744
PLAŠKIHR8310010051733304741
PLETERNICAHR2410010051733404743
PLITVIČKA JEZERAHR9810010051745504743
PLOČEHR6210010051733504745
PODBABLJEHR2510010051733704746
​PODCRKAVLJEHR8510010051733804740
PODGORAHR5810010051733904748
PODGORA, IGRANEHR5810010051733947040
PODGORA, ŽIVOGOŠĆEHR6210010051733947259
PODGORAČHR6410010051734004744
PODRAVSKE SESVETEHR1510010051761604745
PODSTRANAHR4310010051734104741
POKUPSKOHR8410010051754404745
POLAČAHR0610010051734404749
POLIČNIKHR8210010051734504746
POPOVACHR4510010051734604740
POPOVAČAHR1810010051734704748
POREČ-PARENZOHR4010010051734804747
POSEDARJEHR7310010051734904742
POSTIRAHR4110010051735004743
POVLJANAHR2010010051757304742
POŽEGAHR7910010051735104745
PREGRADAHR6310010051735204749
PREKOHR0510010051735404740
PREKO, UGLJANHR8510010051735447047
PRELOGHR7510010051735504748
PRGOMETHR6910010051758904748
PRIBISLAVECHR7610010051762004742
PRIMORSKI DOLACHR7510010051759004744
PRIMOŠTENHR3310010051735704742
PRIVLAKA (ZADARSKA ŽUPANIJA)HR5810010051757404744
PROLOŽACHR2510010051708804749
PROMINAHR5310010051729804745
PUČIŠĆAHR7110010051735804744
PULA-POLAHR5010010051735904741
PUNATHR2310010051736004749
PUŠĆAHR6210010051736204740
RABHR3510010051736304748
RADOBOJHR5710010051736404747
RAKOVICAHR9010010051736504742
RASINJAHR3110010051736604744
RAŠAHR4810010051736804743
RAVNA GORAHR8610010051736904745
RAŽANACHR1710010051737104740
REŠETARIHR8710010051737204748
RIBNIKHR4010010051755604748
RIJEKAHR1210010051737304747
ROGOZNICAHR1810010051758204744
ROVINJ-ROVIGNOHR4510010051737404742
ROVIŠĆEHR8310010051737504744
RUGVICAHR6210010051737604741
RUNOVIĆIHR5410010051759104741
RUŽIĆHR0310010051737704743
SABORSKOHR4110010051737804745
SALIHR2510010051737904749
SALI, BOŽAVAHR2510010051737947041
SAMOBORHR4710010051738004748
SATNICA ĐAKOVAČKAHR6910010051738104747
SEGETHR0510010051738204742
SELCAHR4310010051738304744
SELNICAHR6010010051738504743
SEMELJCIHR9810010051738604745
SENJHR8210010051738704749
SEVERINHR6410010051756204746
SIBINJHR6110010051738804746
SIKIREVCIHR8910010051757004740
SINJHR2410010051738904740
SIRAČHR6210010051739004742
SISAKHR0310010051739104744
SKRADHR2010010051739304743
SKRADINHR5810010051739404745
SLATINAHR4210010051739504749
SLAVONSKI BRODHR2110010051739604746
SLAVONSKI ŠAMACHR8110010051739704740
SLIVNOHR7610010051739904747
SLUNJHR7110010051740004747
SMOKVICAHR4510010051740204744
SOKOLOVACHR0310010051740504745
SOLINHR8410010051740604749
SOPJEHR6310010051740704746
SPLITHR9610010051740904748
SRAČINECHR0510010051741004744
STANKOVCIHR8110010051741104741
STARA GRADIŠKAHR2210010051741204743
STARI GRADHR6010010051741304745
STARI JANKOVCIHR4410010051741404749
STARI MIKANOVCIHR2310010051741504746
STARIGRADHR8310010051741604740
STARO PETROVO SELOHR7810010051741804747
STONHR1410010051741904742
STUBIČKE TOPLICEHR0410010051742204749
STUPNIKHR0610010051755104743
SUĆURAJHR8010010051742304746
SUHOPOLJEHR4310010051742404740
SUKOŠANHR1610010051742504748
SUNJAHR3810010051742604747
SUPETARHR7110010051742704742
SUTIVANHR9210010051759204743
SVETA NEDELJA  (ISTARSKA ŽUPANIJA)HR0310010051743204740
SVETA NEDELJA  (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA)HR6910010051743604744
SVETI ĐURĐHR4810010051743704741
SVETI FILIP I JAKOVHR1210010051742804744
SVETI ILIJAHR8610010051743804743
SVETI IVAN ZELINAHR8810010051742904741
SVETI IVAN ŽABNOHR2710010051743904745
SVETI JURAJ NA BREGUHR9210010051744004746
SVETI KRIŽ ZAČRETJEHR6110010051743004749
SVETI LOVREČHR4010010051743104746
SVETI MARTIN NA MURIHR5510010051744104740
SVETI PETAR OREHOVECHR2810010051744204748
SVETI PETAR U ŠUMIHR7310010051743304748
SVETVINČENATHR3110010051743504742
ŠANDROVACHR9710010051756404748
ŠENKOVECHR5510010051760804745
ŠESTANOVACHR5010010051744304747
ŠIBENIKHR8310010051744404742
ŠIBENIK, GREBAŠTICAHR7910010051744447300
ŠIBENIK, KRAPANJ BRODARICAHR6010010051744447254
ŠIBENIK, ZLARINHR7710010051744447045
ŠKABRNJAHR2410010051744504744
ŠOLTAHR4110010051744704743
ŠPIŠIĆ BUKOVICAHR6310010051744904749
ŠTEFANJEHR8510010051745004748
ŠTITARHR6810010051762804748
ŠTRIGOVAHR4310010051745204742
TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGAHR9110010051763104743
TINJANHR8110010051745304744
TISNOHR6010010051745404741
TISNO, BETINAHR7910010051745447467
TISNO, JEZERAHR4510010051745447303
TKONHR3710010051757504741
TOPUSKOHR2310010051745704749
TORDINCIHR0210010051745804746
TORDINCI, KOROGHR6110010051745847043
TOUNJHR6210010051755704747
TOVARNIKHR6210010051745904740
TRIBUNJHR3510010051762604746
TRILJHR0310010051746004742
TRNAVAHR4110010051746104744
TRNOVEC BARTOLOVEČKIHR2010010051746204741
TROGIRHR5810010051746304743
TRPANJHR3110010051760104740
TUČEPIHR3310010051759304745
TUHELJHR5910010051746604746
UDBINAHR2210010051746704740
UMAG-UMAGOHR9210010051746804748
UNEŠIĆHR1710010051746904747
VALPOVOHR1810010051747104743
VARAŽDINHR5610010051747204745
VARAŽDINSKE TOPLICEHR4010010051747304749
VELA LUKAHR1910010051747404746
VELIKAHR7910010051747504740
VELIKA GORICAHR2910010051754104744
VELIKA KOPANICAHR5210010051747604748
VELIKA LUDINAHR7410010051747704747
VELIKA PISANICAHR1010010051747804742
VELIKA TRNOVITICAHR2210010051756504747
VELIKI BUKOVECHR9510010051755804742
VELIKI GRĐEVACHR1610010051748004745
VELIKO TRGOVIŠĆEHR9710010051748104749
VELIKO TROJSTVOHR3910010051748304740
VIDOVECHR1210010051748404748
VILJEVOHR3410010051748504747
VINICAHR6710010051748604742
VINKOVCIHR0810010051748704744
VINODOLSKA OPĆINAHR8410010051748804741
VIRHR2510010051748904743
VIRJEHR0410010051749004740
VIROVITICAHR7410010051749104748
VISHR9610010051749204747
VISOKOHR3210010051749304742
VIŠKOVOHR4910010051749504741
VIŠNJAN-VISIGNANOHR2810010051749704745
VIŽINADA-VISINADAHR1210010051749804749
VLADISLAVCIHR7610010051757904746
VOĆINHR8810010051749904746
VODICEHR6710010051750004743
VODNJAN-DIGNANOHR8910010051750204749
VOJNIĆHR6810010051750304746
VRBANJAHR0410010051750504748
VRBJEHR2610010051750604747
VRBNIKHR5910010051750704742
VRBOVECHR9710010051750804744
VRBOVSKOHR7610010051750904741
VRGORACHR2810010051751104746
VRHOVINEHR8810010051751204740
VRLIKAHR6110010051751304748
VRSAR-ORSERAHR5710010051751604744
VRSIHR5610010051762504749
VUKOVARHR7410010051751804743
ZABOKHR1510010051751904745
ZADARHR8010010051752004746
ZADAR, SILBAHR4210010051752047043
ZADVARJEHR9310010051759504746
ZAGORSKA SELAHR4310010051752104740
ZAGREBHR5910010051713304743
ZAGVOZDHR1610010051752204748
ZAPREŠIĆHR4610010051754304743
ZAŽABLJEHR3810010051752304747
ZDENCIHR7110010051752404742
ZEMUNIK DONJIHR1210010051752504744
ZLATARHR8810010051752604741
ZLATAR BISTRICAHR2910010051752704743
ZMIJAVCIHR6710010051752804745
ZRINSKI TOPOLOVACHR5510010051756604742
ŽAKANJEHR7310010051753004748
ŽMINJHR9510010051753104747
ŽUMBERAKHR8810010051754004742
ŽUPA DUBROVAČKAHR0410010051760204748
ŽUPANJAHR4810010051753404741

Uplatni računi za komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori u paušalnom iznosu

Grad / Općina Uplatni račun
BEDEKOVČINAHR8210010051701152363
BELI MANASTIRHR6110010051701352367
BENKOVACHR2510010051701752364
BIOGRAD NA MORUHR8110010051702252361
BJELOVARHR4910010051702452369
BUZETHR6210010051704352365
CRIKVENICAHR5010010051705352360
ČABARHR8310010051705552362
ČAKOVECHR9010010051706052368
ČAZMAHR4310010051706352362
DARUVARHR2810010051706752369
DELNICEHR2910010051706952365
DONJA STUBICAHR1710010051707952360
DONJI LAPACHR5110010051708452365
DONJI MIHOLJACHR7910010051708652360
DRNIŠHR5010010051709552363
DUBRAVAHR2910010051709752367
DUBROVNIKHR8910010051709852361
DUGA RESAHR4610010051709952366
DUGO SELOHR0910010051710152367
DVORHR6910010051710252361
ĐAKOVOHR2610010051710352366
ĐURĐEVACHR4910010051710752368
GAREŠNICAHR5410010051711952362
GLINAHR4910010051712152369
GOSPIĆHR4210010051713052364
GRAČACHR1010010051713152365
GRADACHR4910010051713452363
GRUBIŠNO POLJEHR5610010051713952369
GVOZDHR3910010051751052362
HRVATSKA KOSTAJNICAHR6610010051715052363
HVARHR0810010051715352361
ILOKHR6210010051715452366
IMOTSKIHR7310010051715552369
IVANECHR0910010051715652364
IVANIĆ-GRADHR8510010051715852368
JASTREBARSKOHR5710010051716952367
KARLOVACHR3410010051717952366
KAŠTELAHR6710010051718152368
KLANJECHR9110010051718752366
KNINHR6210010051719652369
KOPRIVNICAHR3710010051720152369
KORČULAHR4910010051720452368
KOŠKAHR6610010051720552360
KRAPINAHR9510010051721152365
KRAPINSKE TOPLICEHR0910010051721252368
KRIŽEVCIHR3710010051721452363
KRKHR5910010051721552362
KUTINAHR6610010051722052368
LABINHR9410010051722252363
LASTOVOHR9010010051722652366
LUDBREGHR2710010051724452365
MAKARSKAHR4510010051724952367
MALI LOŠINJHR8410010051725252365
METKOVIĆHR0810010051726452362
MURSKO SREDIŠĆEHR5010010051727652369
NAŠICEHR5110010051727852365
NOVA GRADIŠKAHR1010010051728452369
NOVALJAHR3910010051728852360
NOVI MAROFHR5010010051728952363
NOVI VINODOLSKIHR3410010051729052367
NOVSKAHR6210010051729352369
OBROVACHR7410010051729652368
OGULINHR9110010051729752360
OKUČANIHR2710010051729952362
OMIŠHR5410010051730052368
OPATIJAHR8210010051730252363
ORAHOVICAHR8910010051730752369
OREBIĆHR2510010051730852364
OSIJEKHR2110010051731252367
OTOČACHR8110010051731352361
OZALJHR4910010051731552369
PAGHR8210010051731652364
PAKRACHR6110010051731852368
PAZINHR0310010051732152366
PETRINJAHR7610010051732852362
PITOMAČAHR7210010051733252365
PLITVIČKA JEZERAHR7710010051745552360
PLOČEHR1410010051733552363
POREČ – PARENZOHR7810010051734852369
POŽEGAHR3110010051735152363
PREGRADAHR5310010051735252362
PRELOGHR2710010051735552366
PULA – POLAHR5010010051735952368
RABHR8410010051736352366
RIJEKAHR5010010051737352369
ROVINJ – ROVIGNOHR8310010051737452364
SAMOBORHR9610010051738052366
SENJHR7210010051738752362
SINJHR8910010051738952361
SISAKHR6810010051739152365
SLATINAHR3210010051739552362
SLAVONSKI BRODHR8610010051739652367
SLUNJHR1210010051740052369
SOLINHR7410010051740652362
SPLITHR4810010051740952366
SUPETARHR1210010051742752364
SVETI IVAN ZELINAHR8810010051742952368
SVETI KRIŽ ZAČRETJEHR5110010051743052362
ŠIBENIKHR2410010051744452364
TISNOHR6010010051745452368
TOPUSKOHR1310010051745752362
TROGIRHR3710010051746352360
TRPANJHR9610010051760152361
UMAG – UMAGOHR4410010051746852366
VALPOVOHR9410010051747152360
VARAŽDINHR0810010051747252363
VELIKA GORICAHR9410010051754152365
VINKOVCIHR7310010051748752365
VIROVITICAHR2610010051749152366
VISHR3710010051749252369
VIŠKOVOHR4910010051749552368
VODICEHR4610010051750052360
VOJNIĆHR3610010051750352367
VRBOVECHR6510010051750852365
VRBOVSKOHR7610010051750952368
VRGORACHR9310010051751152367
VUKOVARHR5310010051751852360
ZABOKHR6410010051751952363
ZADARHR4810010051752052367
ZAGREBHR3810010051713352360
ZAPREŠIĆHR2510010051754352360
ZDENCIHR1210010051752452364
ZLATARHR8810010051752652368
ŽUPANJAHR4810010051753452368

Povratak na stručne informacije