Preinaka tužbe i nastup zastare


Predmet: Kako je neprijeporno utvrđeno da je preinakom tužbe od 30. ožujka 2009. prvi put postavljen tužbeni zahtjev za naknadu štete zbog umanjenja vrijednosti objekta, tada za ocjenu nastupa zastare za tražbinu na koju se odnosi preinaka, odlučan je dan preinake tužbe, a ne dan podnošenja tužbe.

Broj presude: Gž-1286/2021-2, od 23. rujna 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Splitu

Iz rezultata provedenog parničnog postupka proizlazi da je tužitelj tužbu sudu prikazao dana 4 veljače 2005 sa zahtjevom radi uklanjanja i sprječavanja izvora opasnosti te ne pačanja Tijekom trajanja postupka tužitelj je uredio svoj tužbeni zahtjev podneskom na listu 88 a dana 30 ožujka 2009 u kojem zahtjevu je osim spomenutih zahtjeva istaknutih u tužbi od 4 veljače 2005 podnio i zahtjev za isplatom naknade s osnova umanjenja tržišne vrijednosti zgrade Imajući u vidu gornja činjenična utvrđenja ukazuje se da je osnovan žalbeni prigovor tuženika koji je istakao zastaru potraživanja tužitelja spram naknade štete za isplatu umanjenja vrijednosti tužiteljeve kuće Kako iz cjelokupnog spisa neprijeporno proizlazi da je tužitelj prvi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu