Preinaka tužbenog zahtjeva / tijek zatezne kamate na preinačeni dio tužbenog zahtjeva


Predmet: Kamata na preinačeni dio tužbenog zahtjeva za naknadu neimovinske štete teče od dana podnošenja odštetnog zahtjeva, odnosno tužbe.

Broj presude: Gž- 4071/2022-3, od 17. siječnja 2023. , od 11.05.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

4 Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu neimovinske i imovinske štete temeljem auto odgovornosti koju je pretrpjela ozljeđivanjem u prometnoj nezgodi 9 Tuženik žalbom osporava pravilnost odluke o zateznim kamatama na dosuđeni iznos glavnice iz toč I izreke navodeći kako zatezne kamate ne mogu teći prije preinake odnosno povišenja tužbenog zahtjeva U prilog svojih tvrdnju žalitelj se poziva na pravna shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske izražena u odlukama poslovni broj Rev 1133 2021 od 14 12 2021 i Rev 550 14 od 18 11 2015 10 Vezano za iznijeti žalbeni navod valja navesti da je ovaj drugostupanjski sud upoznat sa stavom Vrhovnog suda Republike Hrvatske o navedenom spornom pitanju izraženom u citiranim presudama poslovni broj Rev 1133 21 od 14 prosinca 2021 godine i Rev 550 14 od 18 11 2015 11 Međutim na sjednici sudaca Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu održanoj 9 srpnja 2021 godine zauzeto je drugačije pravno shvaćanje prema kojem kamata na preinačeni dio tužbenog zahtjeva za naknadu neimovinske štete teče od dana podnošenja odštetnog zahtjeva odnosno tužbe ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu