Prekid zemljišnoknjižnog postupka


Predmet: Prekid postupka zbog smrti predlagatelja ne primjenjuje se u zemljišnoknjižnom postupku.

Broj presude: Gž Zk-31/2022-2, od 27. prosinca 2022. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Karlovcu

Neosnovane su žalbene tvrdnje protustranke da je sud trebao prekinuti ovaj zemljišnoknjižni postupak zbog smrti predlagateljice G K koja je umrla nakon podnošenja prijedloga radi brisanja predbilježbe prava vlasništva Naime odredbe članka 212 točka 1 ZPP a o prekidu postupka zbog smrti stranke po mišljenju ovog drugostupanjskog suda ne primjenjuju se u zemljišnoknjižnom postupku Odredbom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu