RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

Predmet: Ako su ispunjene propisane materijalne pretpostavke, što je konkretno slučaj, do prijenosa ugovora o radu dolazi po sili zakona što ujedno znači i da se prenošenjem ugovora o radu na novog poslodavca osigurava kontinuitet svih prava iz radnog odnosa koje je radnik stekao kod prijašnjeg poslodavca.

Broj presude: Gž R-65/2015-2

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Pravilno je odbijen i protutužbeni zahtjev tuženika za sudski raskid ugovora o radu s danom donošenja prvostupanjske presude i to upravo iz razloga što je tužiteljev ugovor o radu prenesen po sili zakona na pravnu osobu na koju je prenesena gospodarska djelatnost, a uz to je i nastavak radnog odnosa tužitelja uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih strana moguć bilo kod tuženika ili društva na koje je prenesena djelatnost, a koje se Ugovorom o poslu obvezalo tuženiku omogućiti radnicima tuženika zasnivanje radnog odnosa.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)