Prestanak tražbine vjerovnika – brisanje založnog prava (zastara)


Predmet: Istekom zastarnog roka ne prestaje tražbina već samo pravo zahtijevati isplatu te tražbine a dužnik se ne može pozivati na zastaru ukoliko vjerovnik protiv njega nije zatražio isplatu tražbine.

Broj presude: Gž-1261/2021-4, od 7. ožujka 2022., od 13.04.2023

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je zahtjev tužitelja na utvrđenje da je prestalo pravo na namirenje tuženika na temelju Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava iz 1999 godine Prvostupanjski sud obija tužbeni zahtjev Odlukom Županijskog suda potvrđena je presuda suda prvog stupnja 9 Prvostupanjski sud ocjenom provedenih dokaza a u prvom redu iz dostavljenog cjelovitog povijesnog zemljišnoknjižnog izvatka utvrđuje da tužitelj nije upisan kao zemljišnoknjižni vlasnik na predmetnoj nekretnini jer je nakon njega vlasnikom bila upisana P d d i trgovačko društvo V d o o zbog čega tužitelj budući da nije do dana donošenja odluke uspješno osporio upise prava vlasništva P d d i društva V d o o sukladno odredbi čl 129 Zakona o zemljišnim knjigama Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 114 01 100 04 107 07 152 08 126 10 55 13 dalje ZZK nije aktivno legitimiran od tuženika tražiti brisanje založnog prava tuženika na predmetnoj nekretnini jer to pravo pripada jedino vlasniku nekretnine koja je opterećena hipotekom u korist založnog vjerovnika 10 Uz iznijeto prvostupanjski sud utvrđuje kako tužitelj nije dostavio nikakav dokaz o tome da bi vratio predmetni kredit odnosno podmirio potraživanje tuženika koje je osigurano predmetnim zalogom a u odnosu na prigovor zastare istaknut po tužitelju zaključuje da je potraživanje tuženika osigurano zalogom upisanim u zemljišne knjige tako da je tuženik na temelju odredbe čl 222 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 29 18 126 21 114 22 i 156 22 a koja odgovara odredbi čl 368 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 53 91 73 91 11 93 3 94 107 96 91 96 112 99 88 01 dalje ZOO ovlašten i nakon proteka roka zastare od 10 godina tražiti namirenje glavnice svojeg potraživanja protiv svakodobnog vlasnika te nekretnine 13 iz teretovnice moguće utvrditi da je na temelju solemniziranog Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 1999 uknjiženo pravo zaloga na ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu