Pretporez za vozila kategorije N1 i dr.

Datum: 26.06.2012, Utorak
Autor: V.B.

Najnovijom izmjenom i dopunom Pravilnika o PDV-u (Nar. nov., br. 64/12.) uvedena je mogućnost priznavanja pretporeza kod nabave vozila oznake N1 – Teretno vozilo.

O čemu je zapravo riječ? Osobni automobili iz Carinske tarifne oznake 8703, a u koje spadaju i karavan vozila, mogu se tehničkim preinakama prenamijeniti za prijevoz tereta. Oznaka N1 jekategorija koja tako prilagođeni osobni automobil pretvara u TERETNO VOZILO. Prilagodbe se provode u dijelu ograničenja broja osoba za prijevoz u korist teretnog prostora (uklanjaju se zadnja sjedišta, stavlja se pregrada iz prednjih sjedišta i dr.).

Kada se osobni automobil „karavan“, „pick-up“, „kombi“ i sl. kod kupnje prilagodi za prijevoz dobara, dobije oznaku N1 – Teretni automobil. Takvo kategoriziranje omogućuje 100% priznavanja pretporeza kod nabave i 100% priznavanje pretporeza kod troškova održavanja ili leasing naknade. To dalje omogućuje da se i kod klasifikacije troška glede poreza na dobitak 100%  isti smatraju porezno  priznanim. Razumljivo, bitna je i namjenska uporaba – za prijevoz dobara.

Druga novost koju donosi Pravilnik odnosi se na definiranje osnovice za PDV u slučaju kad se prijevozna sredstva koriste za osobni prijevoz ili u nepoduzetničke svrhe, te novost kojom se i za osobna vozila za koja se nije mogao koristiti  pretporez dopušta posebni postupak oporezivanje marže kod preprodaje od strane preprodavača.

Detaljnije o toj novoj mogućnosti u nabavi osobnih automobila (prerađenih u teretna) pročitajte u RRiF br. 7/12.

Povratak na vijesti