Pretpostavke za otvaranje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka


Predmet: Prijedlog za pokretanje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka ovlaštena je podnijeti osoba koja zahtjeva upis u svoju korist.

Broj presude: Gž Zk-80/2023-2, od 5. travnja 2023., od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Prvostupanjski sud odbacio je prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka uz obrazloženje da prijedlog podnosi osoba koja je već upisana kao suvlasnik nekretnine u 4 24 dijela i koja svojim prijedlogom ne traži nikakvu promjenu u odnosu na onaj suvlasnički dio koji joj već pripada prema stanju zemljišne knjige pa stoga ne postoji pravni interes za podnošenje prijedloga iz čl 208 st 1 ZZK Naime okolnost da se predlaže vođenje posebnog postupka iz razloga što stvarni su vlasnik nije upisan u zemljišnoj knjizi već u katastru ne može dovesti do drukčije odluke u ovoj pravnoj stvari jer ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu