RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pretpostavke za upis etažnog vlasništva

Predmet: Odlukom suda ne može se provesti razvrgnuće suvlasničke zajednice fizičkom diobom ako stranke u tijeku postupka nisu dostavile potvrdu nadležnog upravnog tijela.

Broj presude: Gž-4826/18-2, od 18. prosinca 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

ZV propisuje mogućnost razvrgnuća uspostavom etažnog vlasništva, jedino kao sporazum stranaka umjesto diobe, time da samo postojanje sporazuma nije dovoljno, već takav sporazum mora biti moguć i dopušten u smislu odredbe čl. 50. st. 1. ZV. Dakle, moraju biti ispunjeni svi uvjeti koje ZV propisuje za uspostavu vlasništva posebnog dijela zgrade, što znači da se vlasništvo posebnog dijela zgrade ne može uspostaviti ako nedostaje potvrda nadležnog upravnog tijela da određeni stan, ili druga prostorija u zgradi i na određenoj zemljišnoknjižnoj čestici predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u smislu odredbe čl. 73. st. 3. ZV. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)