Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Čuvanje poslovne dokumentacije
Petak, 18.06.2021.

Poslovnu dokumentaciju ne čini samo računovodstvena dokumentacije pa stoga nisu jedinstveni ni rokovi njezina čuvanja Koji propisi uređuju rokove čuvanja ...

Vijesti
Ulagačke nekretnine
Srijeda, 16.06.2021.

Računovodstveno praćenje ulagačkih nekretnina uređuje HSFI 7 Ulaganja u nekretnine odnosno MRS 40 Ulaganja u nekretnine Navedene nekretnine obuhvaćaju nekretnine ...

Vijesti
Pekari više nisu obvezni voditi KEUB
Utorak, 15.06.2021.

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi Nar nov broj 52 21 prestao je važiti ...

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
09.06.2021

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva OPG su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati ...

Vijesti
Naknade za ambalažu
Srijeda, 09.06.2021.

Od 1 srpnja ove godine obveznici obračuna i plaćanja naknada za ambalažu postaju i proizvođači mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda ...

Vijesti
Prodaja poduzeća i povlačenje poslovnog udjela
Ponedjeljak, 07.06.2021.

U vremenu smo tzv zrelog poduzetništva kad dosadašnji osnivači i članovi društva završavaju svoj aktivni radni vijek ili pak iz ...

Vijesti
Uporaba dobiti kod d.o.o.-a i j.d.o.o.-a
Srijeda, 02.06.2021.

Kod uporabe dobitka u d o o u prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 111 93 40 ...

rrif - 6.2021, str. 136
Djelokrug mjerenja uspješnosti menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daju objašnjenja koja su vezana uz izvještaj o mjerenju uspješnosti menadžmenta prema dokumentu IASB a Pri tome ...

rrif - 6.2021, str. 82
Kupnja nekretnine i tečajna razlika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva prikazuje kupnja poslovnog objekta i financiranje projekta iz inozemnih izvora u stranim sredstvima plaćanja ...

rrif - 6.2021, str. 80
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način usklađenja bolovanja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HZZO te ispravak pogrešnog ...

rrif - 6.2021, str. 77
Prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Zbog propuštanja roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te nepredaju financijskih izvješća i druge dokumentacije za ...

rrif - 6.2021, str. 63
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Konsolidirana financijska izvješća uobičajeno se predaju za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno za 2020 godinu obvezu ...

rrif - 6.2021, str. 59
Uporaba vlastitih proizvoda i usluga za potrebe društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trgovačka društva u poslovnoj se praksi često služe vlastitim proizvodima i uslugama za potrebe svoga poslovanja kod troškova održavanja imovine ...

rrif - 6.2021, str. 49
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Više različitih propisa uređuju rokove čuvanja poslovne dokumentacije koja s motrišta različitih propisa ima i različita obilježja pa tako jedan ...

rrif - 6.2021, str. 43
Računovodstvo naknada za ambalažu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sustav naknada za ambalažu osmišljen je tako da proizvođači koji na tržište RH stavljaju proizvode u ambalaži plaćaju naknade Fondu ...

rrif - 6.2021, str. 37
Prodaja poduzeća i amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U nekom trenutku članovi društva vlasnici kapitala zbog raznih razloga žele prodati svoje trgovačko društvo ili povući amortizirati svoj udio ...

Vijesti
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Petak, 28.05.2021.

Moramo li svi konsolidirati financijska izvješća Je li i moj d o o dio grupe Odlučuje većina Na konsolidiranu dobit ...

Vijesti
Skraćeni rokovi za predaju PD obrasca
Utorak, 25.05.2021.

Kod statusnih promjena pripajanja spajanja i podjele prijava poreza na dobit podnosi se na Obrascu PD najkasnije 30 dana nakon ...

Vijesti
Postupanje s događajima nakon datuma bilance
Ponedjeljak, 17.05.2021.

Znate li da neki poslovni događaji u novoj godini mogu utjecati na rezultat poslovanja u prethodnoj godini Što ako izgubite ...

rrif - 5.2021, str. 143
Procjena značajnosti elemenata financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

MRS ovi MSFI ji zahtijevaju objavu informacije o računovodstvenim politikama a posebno informacije o bitnim računovodstvenim politikama koje društvo primjenjuje ...

rrif - 5.2021, str. 86
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza poslodavca je obračunati i isplatiti plaću radniku najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec Ako poslodavac to ...

rrif - 5.2021, str. 64
Zamjena dugotrajne nefinancijske imovine i revalorizacijska pričuva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva iskazuju zamjena dugotrajne nefinancijske imovine u godini koja slijedi godinu u kojoj je ona ...

rrif - 5.2021, str. 62
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način ispravljanja pogrešaka koje su nastale u prethodnim izvještajnim razdobljima a odnose se na ...

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika
Autor:

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

rrif - 5.2021, str. 52
Nabava, amortizacija i prodaja osobnog automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom računovodstvenom praktikumu na primjerima iz prakse prikazujemo računovodstveno praćenje osobnih automobila koji su dio dugotrajne imovine poduzetnika Pri ...

rrif - 5.2021, str. 47
Računovodstvo proizvodnje meda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ulaganja u pčelinje zajednice i proizvodnju meda u skladu sa zahtjevima HSFI ja 17 ...

rrif - 5.2021, str. 39
Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Financijski lizing učestali je način financiranja različitih vrsta opreme kao što su primjerice teretna vozila autobusi traktori poljoprivredna mehanizacija te ...

rrif - 5.2021, str. 31
Postupanje s događajima nakon datuma bilance
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Računovodstveni standardi posebnu pozornost pridaju događajima koji su nastali između datuma na koji se sastavljaju financijska izvješća i datuma na ...

rrif - 5.2021, str. 21
Povrati neprodane robe, jamstva i zamjena robe u jamstvenom roku prema MSFI-ju 15
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

U članku se obrađuju dvije teme koje uređuju odredbe MSFI ja 15 Prihodi od ugovora s kupcima drukčije nego je ...

Pror - 5.2021, str. 2
Temelji računovodstva proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Računovodstvo koje primjenjuju pretežiti broj osoba iz javnog područja je ono koje se u praksi imenuje proračunskim računovodstvom To računovodstvo ...

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2021. godine
Srijeda, 07.04.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2021 godine a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo ...

rrif - 4.2021, str. 131
Klasifikacija obveza kao tekućih ili dugoročnih
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za tumačenje MSFI ja još je u siječnju 2020 godine objavio kriterije za klasifikaciju obveza kao tekućih ili dugoročnih ...

rrif - 4.2021, str. 82
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima taj se porez može priznati kao ...

rrif - 4.2021, str. 73
Darivanje i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva iskazuju promjene koje se odnose na darivanje nekoj neprofitnoj organizaciji te na prijeboj koji ...

rrif - 4.2021, str. 70
Potraživanja od radnika i maloprodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeporno potraživanje od radnika koje se vrijednosno usklađuje te maloprodaja proizvoda koja se naplaćuje ...

rrif - 4.2021, str. 64
Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Skraćeni stečajni postupak provodi FINA za trgovačka društva koja su blokirana dulje od 120 dana nemaju zaposlenih i nisu ispunjene ...

rrif - 4.2021, str. 59
Računovodstveno i porezno motrište radne odjeće i obuće
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U nekim su djelatnostima poslodavci obvezni osigurati radnicima odjeću i obuću za rad Takva obveza može proizlaziti iz Zakona o ...

rrif - 4.2021, str. 52
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili grade s ciljem ostvarivanja prihoda od najma i ili povećanja njihove kapitalne ...

rrif - 4.2021, str. 44
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Pri sastavljanju financijskih izvješća za statističke potrebe odnosno za potrebe javne objave koja se predaju FINA i zbog posebnih zahtijeva ...

rrif - 4.2021, str. 38
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020 godinu u FINA u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja nema ...

rrif - 4.2021, str. 19
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove se godine u dva stručna članka u našem časopisu bavimo područjem izvještavanja za potrebe statistike i javne objave ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl. + RRiF-ov računski plan, XXV. nakl.
25.03.2021

U prodaji je XII izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja travanj 2021 u kompletu s XXV nakladom RRIF ovog ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Vijesti
Naknada za uslugu javne objave FINA-i
Utorak, 09.03.2021.

Zbog brojnih upita u vezi plaćanja naknada za uslugu javne objave FINA i podsjećamo poduzetnike da je 8 travnja 2020 ...

rrif - 3.2021, str. 206
Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Neprofitne organizacije koje uključuju statusno različite skupine organizacija npr udruge ustanove čiji su osnivači proračuni dobrovoljna vatrogasna društva tijela državne ...

rrif - 3.2021, str. 163
Prijedlog izvještavanja o održivom razvoju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daje pregled najvažnijih zaključaka sa sastanaka koji su održali članovi IASB a s investitorima uključenima u izvještavanje ...

rrif - 3.2021, str. 84
Isplata drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Velik broj neprofitnih organizacija u pojedinim situacijama ima potrebu angažirati osobe koje nisu njihovi zaposlenici za određene poslove Riječ je ...

rrif - 3.2021, str. 83
Financijska imovina i ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi ostvarenje financijske imovine te ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 3.2021, str. 81
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine putem financijskog lizinga te smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine tijekom ...