Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja
Četvrtak, 09.09.2021.

Može li poslodavac otkazati ugovor o radu radniku koji je privremeno nesposoban za rad na bolovanju Odredbom čl 38 Zakona ...

rrif - 9.2021, str. 189
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Prestanak radnog odnosa jedno je od najvažnijih područja uređenja radnih odnosa pa stoga ne čudi veliki broj pitanja koja vezano ...

rrif - 9.2021, str. 182
Zadnje novele Zakona o volonterstvu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Volonterstvo je u nas uređeno u više propisa No bez obzira na to o kojoj je regulativi riječ karakteriziraju ga ...

pip - 9.2021, str. 85
Četverodnevni radni tjedan
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pandemijski uvjeti donijeli su ili pojačali brojne trendove u svijetu rada kao što je rad od kuće Međutim i prije ...

pip - 9.2021, str. 81
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku upućuje na praktična motrišta zapošljavanja radnika u školskim ustanovama korisnika prava na starosnu mirovinu kroz prizmu ...

pip - 9.2021, str. 73
Rad volontera – zakonska novela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Volonterstvo kao društveno koristan rad utemeljen na izboru s izraženim obilježjima demokracije ozakonjen je u suvremenim demokracijama U nas zakonodavni ...

pip - 9.2021, str. 70
Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine prema noveli Zakona o mirovinskom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju radni odnos mogu zasnovati i korisnici obiteljske mirovine najviše do polovine ...

Pror - 9.2021, str. 37
Prijevoz za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kao jedno od značajnih materijalnih prava u području primjene kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike je ...

Vijesti
Istek ugovora o radu na određeno vrijeme
Petak, 27.08.2021.

Mora li poslodavac u slučaju isteka ugovora o radu na određeno vrijeme radniku uručiti odluku ili potvrdu o prestanku radnog ...

Vijesti
Neopravdani izostanak s radnog mjesta
Četvrtak, 26.08.2021.

Kako poslodavci trebaju postupati kada se radnik ne pojavljuje na poslu Radi li se o opravdanom ili neopravdanom izostanku Ako ...

Vijesti
Rad azilanata u RH
Ponedjeljak, 23.08.2021.

Državljani trećih zemalja koji u RH imaju odobren azil ili supsidijarnu zaštitu te oni koji imaju status tražitelja međunarodne zaštite ...

Vijesti
Drugi dohodci i naknada za vrijeme rodiljnog dopusta
Četvrtak, 19.08.2021.

Jeste li znali da se drugi dohodci uračunavaju u naknadu za vrijeme rodiljnog dopusta Ako majka osim plaće zarađene kod ...

Vijesti
Korištenje godišnjeg odmora u slučaju prestanka radnog odnosa
Utorak, 03.08.2021.

Što ako radnik kojemu prestaje radni odnos nije do kraja iskoristio godišnji odmor koji mu pripada Poslodavac bi u slučaju ...

rrif - 8.2021, str. 149
Zapošljavanje i obračun plaća azilanata u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Državljani trećih zemalja koji u RH imaju odobren azil ili supsidijarnu zaštitu te oni koji imaju status tražitelja međunarodne zaštite ...

rrif - 8.2021, str. 137
Primjena jedinstvenih metodoloških načela u vođenju matične evidencije osiguranika u mirovinskom osiguranju
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2021 godine na snazi su novi propisi vezani uz mirovinsko osiguranje i izmjene postojećih propisa vezanih za ...

rrif - 8.2021, str. 135
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Kada poslodavac sa sjedištem u RH uputi radnika koji je socijalno osiguran u RH na privremeni rad u drugu državu ...

Vijesti
Mogu li stranci u RH raditi bez radne dozvole?
Srijeda, 28.07.2021.

Mogu li u određenim slučajevima državljani trećih zemalja raditi u RH bez dozvole za boravak i rad radne dozvole U ...

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Otkaz ugovora o radu
Utorak, 20.07.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Utorak, 20.07.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Izostanak sa radnog mjesta
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Vijesti
Tumačenja kolektivnih ugovora za javno područje
Srijeda, 14.07.2021.

Radno pravo u javnom području uređeno je i općim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike odnosno službenike i namještenike ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor kod prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena na koje je sklopljen
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Dana 5 kolovoza ove godine radnici A A ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom Koliko ta radnica ima ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor radnika koji su bili na bolovanju
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Radnik je 15 rujna 2020 godine otvorio bolovanje koje je trajalo sve do 7 srpnja 2021 godine Radnik je nakon ...

Pitanja i odgovori
Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Znamo da državljani trećih zemalja za rad u RH moraju pribaviti dozvolu za boravak i rad radna dozvola ili potvrdu ...

Vijesti
Godišnji odmor zaposlenika škole
Subota, 03.07.2021.

Koje su specifičnosti korištenja godišnjeg odmora zaposlenika škole Zaposleni u školskim ustanovama školama ostvaruju dodatna prava vezana za korištenje godišnjeg ...

rrif - 7.2021, str. 170
Model radnih mjesta hot-desking – novi ustroj u organizaciji rada
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

U ovom se članku obrađuju novi trendovi i izazovi prilikom ustroja i organizacije mjesta za rad prema modelu hot deskinga ...

rrif - 7.2021, str. 164
Ugovor o radu – primjeri iz prakse, sklapanje i sadržaj
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Radni odnos između poslodavca i radnika zasniva se ugovorom o radu koji mora biti sklopljen u pisanom obliku Odredbama Zakona ...

rrif - 7.2021, str. 142
Naknade za bolovanje te rodiljni dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtnici te osobe koje obavljaju djelatnost samostalno u okviru profesionalnog zanimanja djelatnost poljoprivrede ...

rrif - 7.2021, str. 73
Prava trudnih radnica i izračun naknada za vrijeme dopusta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Trudna radnica koja je u radnom odnosu ima niz prava koja joj proizlaze iz zakonskih propisa o radu i zdravstvenom ...

rrif - 7.2021, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i ...

pip - 7.2021, str. 62
Aktualna pitanja naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za određivanje svote naknade plaće za vrijeme korištenja ...

Pror - 7.2021, str. 42
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prema odredbama odgovarajućega kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike tijelo komisija koje je njime osnovano pozvano ...

Pror - 7.2021, str. 36
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prema odredbama Temeljnoga kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na službenike i namještenike u javnim službama postoji tijelo koje ga tumači ...

Vijesti
Prava trudnih radnica
Četvrtak, 01.07.2021.

Ostvaruju li trudnice sva prava koja im pripadaju prema zakonskim propisima Najčešće korišteno pravo koje ostvaruju trudne radnice je pravo ...

Vijesti
Sadržaj ugovora o radu
Utorak, 29.06.2021.

Koje podatke mora sadržavati ugovor o radu Svaki ugovor o radu mora sadržavati podatke o poslodavcu i radniku te njihovu ...

Vijesti
Rad na poslovima u poljoprivredi
Srijeda, 23.06.2021.

Na koje načine mogu biti angažirane osobe za rad na poslovima u poljoprivredi U poljoprivredi između ostalog osobe mogu raditi ...

Vijesti
Videonadzor radnih prostorija
Četvrtak, 17.06.2021.

Može li i na koji način poslodavac uvesti videonadzor radnih prostorija Uporaba nadzornih uređaja je dopuštena radi kontrole ulazaka i ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju rada s nepunim radnim vremenom kod dvaju poslodavaca
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Kako se utvrđuje godišnji odmor radnika koji radi kod dvaju poslodavaca s nepunim radnim vremenom i to po dvadeset sati ...

Pitanja i odgovori
Pojam dopunskog rada
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Što je to dopunski rad i kojim je člankom zakona uređen?

Sudska praksa
Zastara u radnom odnosu
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Potraživanja prava iz kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Pravo zaposlenja na drugim poslovima
Nedjelja, 13.06.2021.

Županijski sud u Splitu

rrif - 6.2021, str. 176
Ugovor o radu sezonskih radnika u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome članku autori sa statusnog te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja u cjelini razmatraju aktualnosti vezane za rad ...

rrif - 6.2021, str. 171
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor između ...

pip - 6.2021, str. 55
Rad na poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovom članku sažeto prikazuje načine obavljanja poslova u poljoprivredi na temelju sklopljenog ugovora o radu i rada u ...

pip - 6.2021, str. 44
Pravo na godišnji odmor zaposlenih u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Uz opći pregled općih pozitivnih propisa kojima se propisuju minimalni zahtjevi koje poslodavac mora ispuniti autor u ovome članku daje ...