Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Namirenje manjkova od radnika
Četvrtak, 30.12.2021.

Može li se ustegom od plaće radnika namiriti manjak prouzročen poslodavcu Moguće je sudskim i izvansudskim putem namiriti manjkove i ...

Sudska praksa
Probni rad
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Dostava odluke o otkazu
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Isplata otpremnine
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 12.2021, str. 258
Zdravstvena zaštita obitelji radnika iz BiH
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako državljanin Bosne i Hercegovine radi u RH obvezan je zdravstveno se osigurati u RH Time on stječe punu zdravstvenu ...

rrif - 12.2021, str. 253
Rad pograničnih radnika iz BiH u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

S ciljem olakšavanja prelaska granice za stanovništvo u pograničnom području dviju susjednih država RH i BiH sklopile su Sporazum o ...

Vijesti
Rad putem agencije za privremeno zapošljavanje
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Rad putem agencije za privremeno zapošljavanje jedan je od oblika fleksibilnog zapošljavanja i rada u RH koji se u posljednje ...

Sudska praksa
Zahtjev za vraćanje neosnovano primljenog
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Obveze poslodavca iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Probni rad
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pisano upozorenje prije otkaza ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Pitanja i odgovori
Odricanje od prava na otpremninu
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na ...

rrif - 11.2021, str. 180
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.

Rad putem agencije za privremeno zapošljavanje jedan je od oblika fleksibilnog zapošljavanja i rada u RH Privremenim zapošljavanjem putem agencija ...

rrif - 11.2021, str. 178
Zdravstveno osiguranje nakon Brexita
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

U odnosu između Republike Hrvatske dalje RH kao države članice Europske unije dalje EU i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i ...

rrif - 11.2021, str. 173
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Plaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom o ...

pip - 11.2021, str. 44
Prestanak ugovora o radu sklopljenih do 60 dana u školskim ustanovama – analiza novoga zakonskog okvira Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku obrađuje aktualnu problematiku sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme u školskim ustanovama te nužnost zakonskih izmjena ...

pip - 11.2021, str. 41
Mogućnosti drukčijeg uređenja radnog vremena tehničkog osoblja školske ustanove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Radno vrijeme zaposlenih u školskim ustanovama ima svoje određene specifičnosti između ostaloga i zbog izvanškolskih aktivnosti koje se nerijetko mogu ...

Pitanja i odgovori
Otkazni rok – početak tijeka toga roka
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Radnik nam je uručio odluku o redovitom otkazu ugovora o radu. Kada počinje teći otkazni rok?

Pitanja i odgovori
Spajanje i radni odnosi
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Postoji li zbog statusne promjene spajanja obveza spajanjem zasnovati novi radni odnos radnika koji su radili kod poslodavaca koji su ...

Pitanja i odgovori
Prekovremeni rad trudne radnice
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Može li trudnica koja radi (trudna radnica) raditi prekovremeno?

Pitanja i odgovori
Ugovaranje povećane plaće
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Mora li poslodavac pri sastavljanu ugovora o radu uglaviti u njega koliko iznosi dodatak na plaću?

Sudska praksa
Primjena za radnika najpovoljnijeg prava
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Mobing
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Raspored na drugo mjesto rada
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Dopuštenost odluke o otkazu
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Sporazum o prestanku ugovora o radu
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 10.2021, str. 193
Utjecaj europskih propisa na prava iz zdravstvenog osiguranja
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Člankom se pruža objašnjenje o utjecaju europskih pravnih propisa iz oblasti obveznoga zdravstvenog osiguranja na prava hrvatskih radnika osiguranika Hrvatskog ...

rrif - 10.2021, str. 188
Korisnici obiteljske mirovine kao zaposlenici
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Korisnici obiteljske mirovine mogu zasnovati radni odnos do polovine punoga radnog vremena a da im se ne obustavlja isplata mirovine ...

pip - 10.2021, str. 49
Antidiskriminacijski radni sporovi u sudskoj praksi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U radu se raspravlja o primjeni posebnih postupovnih pravila Zakona o suzbijanju diskriminacije u sklopu sudskog rješavanja antidiskriminacijskih radnih sporova ...

pip - 10.2021, str. 44
Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Na fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja ...

pip - 10.2021, str. 35
Neopravdani izostanak radnika s radnog mjesta
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.

U posljednje vrijeme u praksi su učestali slučajevi u kojima radnici zbog neopravdanih razloga ne dolaze na posao nekoliko dana ...

Pror - 10.2021, str. 33
Prijevoz u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Materijalna prava službenika i namještenika u javnim službama uređena su odgovarajućim kolektivnim ugovorima Jedno od prava tih osoba je pravo ...

Vijesti
Korisnici obiteljske mirovine kao zaposlenici
Petak, 01.10.2021.

Od 1 kolovoza 2021 godine osim ostalih korisnika mirovine zaposliti se mogu i korisnici obiteljske mirovine najviše do polovine punog ...

Pitanja i odgovori
Zaštita nepušača na radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Nekoliko smo puta upozoravali radnika da na mjestu rada ne koristi elektroničku cigaretu međutim radnik tvrdi da korištenje elektroničkih cigareta ...

Pitanja i odgovori
Državljani trećih zemalja kao osnivači trgovačkih društava u RH
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Mogu li državljani trećih zemalja osnivati trgovačka društva u RH i pod kojim uvjetima?

Sudska praksa
Primjena povoljnijeg prava
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Osobno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Utvrđivanje dopuštenosti otkaza
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Vijesti
Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja
Četvrtak, 09.09.2021.

Može li poslodavac otkazati ugovor o radu radniku koji je privremeno nesposoban za rad na bolovanju Odredbom čl 38 Zakona ...

rrif - 9.2021, str. 189
Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Prestanak radnog odnosa jedno je od najvažnijih područja uređenja radnih odnosa pa stoga ne čudi veliki broj pitanja koja vezano ...