Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2021, str. 193
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sezonski radnik je državljanin treće zemlje koji zadržava prebivalište u trećoj zemlji a zakonito i privremeno boravi u RH kako ...

pip - 4.2021, str. 42
Rad umirovljenika putem ugovora o (autorskom) djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi objavili smo članak o radu umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja U ovome ...

pip - 4.2021, str. 36
Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovome članku autor upućuje na važnije odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Kolektivnog ugovora za zaposlenike ...

pip - 4.2021, str. 27
Dozvola za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na to da je odredbama novog Zakona o strancima ukinuta godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja i ...

rrif - 3.2021, str. 199
Izostanak radnika zbog istražnog zatvora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku razmataju radnopravne obveze i obveze poslodavca u odnosu na porezno motrište i motrište doprinosa neplaćenog dopusta ...

rrif - 3.2021, str. 193
Dozvole za boravak i rad u skladu s odredbama novog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1 siječnja 2021 godine i time unio velike promjene u zapošljavanju i ...

pip - 3.2021, str. 38
Produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta za ožujak 2021. godine
Autor: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavio je nove potpore za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od 1 ožujka do ...

pip - 3.2021, str. 36
Rad umirovljenika obavljanjem djelatnosti kao sporednog zanimanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Jedan od načina rada umirovljenika a da pritom i nadalje zadrži svoju mirovinu jest obavljanje djelatnosti kao sporednog zanimanja dakako ...

pip - 3.2021, str. 29
Dozvola za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novim Zakonom o strancima ukinuta je godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja te je umjesto toga uveden sustav u ...

Mišljenja
Utvrđivanje visine otpremnine u slučaju stečaja poslodavca
Utorak, 16.02.2021, 110-01/21-01/26

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Pravo na otpremninu državnih službenika
Utorak, 16.02.2021, 110-01/21-01/24

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 2.2021, str. 198
Koordinacija sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Pregovarači iz EU a i UK a su 24 prosinca 2020 godine postigli sporazum o novom partnerstvu Taj sporazum utvrđuje ...

pip - 2.2021, str. 78
Zakonska zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja u radnom odnosu
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje temu radnopravnog uređenja i posebne zaštite položaja trudnica roditelja i posvojitelja dakle osoba koje se nalaze ...

pip - 2.2021, str. 73
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku prikazuje pravnu mogućnost izmjene ugovora o radu u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju ...

pip - 2.2021, str. 20
Boravak državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1 siječnja 2021 godine čime je prestao važiti prijašnji Zakon o strancima ...

Pror - 12.2020, str. 98
Nagrade za božićne blagdane i osnovica za plaću – javni sektor
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pregovarački timovi Vlade RH s jedne strane i pregovarački timovi reprezentativni sindikata državnih i javnih službi s druge strane ...

rrif - 12.2020, str. 306
Specifičnosti neispunjavanja obveza iz radnog odnosa u uvjetima pandemije
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sažeto prikazuju što stranama ugovora o radu poslodavcu i radniku stoji na raspolaganju u slučaju ...

rrif - 12.2020, str. 302
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Proširena je primjena zadnje dvije promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo te se sada Kolektivni ugovor za graditeljstvo u svom ...

pip - 12.2020, str. 96
Evidencija radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra specifičnosti evidencija radnog vremena u uvjetima i za vrijeme trajanja epidemije COVID 19 i to ...

rrif - 12.2020, str. 87
Naknada troškova zbog nastalog manjka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autor daje sažet osvrt na aktualna i za praksu bitna pitanja vezana za manjak koji je ...

pip - 12.2020, str. 24
Novi Zakon o strancima na snazi od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupa na snagu 1 siječnja 2021 godine čime će trenutačno važeći Zakon o strancima biti stavljen ...

rrif - 12.2020, str. 24
Što donosi Konačni prijedlog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Vlada RH je 5 studenoga 2020 godine uputila Hrvatskom saboru Konačni prijedlog Zakona o strancima Za poslodavce najvažniju i ...

Sudska praksa
Otkaz ugovora o radu
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Poslovno uvjetovani otkaz
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Nedolazak na radno mjesto
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Povreda obveza iz radnog odnosa
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Osobno uvjetovani otkaz
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Dopuštenost otkaza ugovora o radu
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Prednost pri zapošljavanju
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Utjecaj bolovanja na izvanredni otkaz
Petak, 13.11.2020.

Je li poslodavac u obvezi čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu i odjaviti ...

Pitanja i odgovori
(Ne)oporeziva potpora u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (sestre) i plaćeni dopust
Petak, 13.11.2020.

Našoj je radnici umrla sestra kao članica njezine uže obitelji Zanima nas ima li ta radnica pravo na neoporezivu potporu ...

Pitanja i odgovori
Rad s računalom
Petak, 13.11.2020.

Koje su obveze poslodavca u vezi sa zaštitom na radu radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta s računalom?

Pitanja i odgovori
Otkaz ugovora o radu
Petak, 13.11.2020.

Koja je razlika između osobno uvjetovanog otkaza i otkaza uvjetovanog skrivljenim ponašanja radnika?

Mišljenja
Mirovanje radnog odnosa i dopunski rad
Srijeda, 04.11.2020, 110-01/20-01/197

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 11.2020, str. 202
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U prvom dijelu članka u prošlom broju časopisa bavili smo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora ...

pip - 11.2020, str. 29
Propisi o radu nedjeljom u nekim europskim državama
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Ograničenje rada nedjeljom prilično je kontroverzno pitanje u europskim državama zbog spleta različitih interesa U članku se donosi usporedba zakonodavstva ...

pip - 11.2020, str. 12
Postupanje u slučaju radnikova nepridržavanja propisanih mjera u okolnostima epidemije bolesti COVID-19
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovom članku bave problematikom postupanja poslodavca i time što mu stoji na raspolaganju u slučajevima u kojima ...

pip - 11.2020, str. 4
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpore gospodarstvu za srpanj i kolovoz 2020 godine ...

Mišljenja
Dostava odluke
Četvrtak, 29.10.2020, 110-01/20-01/206

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Rad radničkog vijeća
Ponedjeljak, 26.10.2020, 110-01/20-01/199

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada
Četvrtak, 22.10.2020, 115-01/20-01/89

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Pitanja i odgovori
Stručnjak zaštite na radu
Utorak, 20.10.2020.

Mora li stručnjak zaštite na radu biti u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe kod koje obavlja poslove zaštite ...

Pitanja i odgovori
Sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik
Utorak, 20.10.2020.

Imaju li sindikalni povjerenik i sindikalni predstavnik jednaka prava i obveze?

Pitanja i odgovori
Duljina otkaznih rokova
Utorak, 20.10.2020.

Može li poslodavac svojim pravilnikom o radu urediti trajanje otkaznih rokova u različitom trajanju od onoga koje je predviđeno Zakonom ...

Sudska praksa
Kolektivni višak radnika
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Teška povreda obveza iz radnog odnosa
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 10.2020, str. 171
Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen još u srpnju 2020 godine novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo u nekim se svojim odredbama ...