Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Obrt i ovrha
Ponedjeljak, 27.12.2021.

Što je karakteristično u slučaju ovrhe nas obrtnikom Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom ...

Vijesti
Elektronička ovrha
Utorak, 21.09.2021.

Zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...

Sudska praksa
Oslobođenje obveze plaćanja zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Nedopuštenost pljenidbe
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 9.2021, str. 15
Elektronička ovrha
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...

Pitanja i odgovori
Uplata plaće u slučaju u kojemu blokirani radnik ne dostavi broj tekućeg računa poslodavcu / isplatitelju drugog primitka
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Kako blokiranome radniku uplaćivati plaću ako poslodavcu bude dostavljen samo broj zaštićenog računa, a ne i tekućeg računa?

rrif - 7.2021, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

pip - 4.2021, str. 12
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U radu se analiziraju i raspravljaju pojedina rješenja Ovršnog zakona posebice nakon njegovih Novela iz 2014 2017 i 2020 godine ...

pip - 2.2021, str. 11
Ovrha na primitcima koji imaju značajke drugog dohotka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 i 1 21 časopisa Pravo i porezi objavljeni su članci o izuzimanju od ovrhe u svjetlu ...

rrif - 1.2021, str. 77
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima je između ostaloga proširen broj ...

pip - 1.2021, str. 51
Osvrt na aktualnosti u ovrsi na plaći
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 ovoga časopisa objavljen je članak o izuzimanju od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona U ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2021.
Četvrtak, 31.12.2020.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

Pitanja i odgovori
Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao
Utorak, 15.12.2020.

Zbog aktualne situacije angažirali smo za rad studenta izvođača On nas traži da mu naknadu uplatimo na njegov zaštićeni račun ...

pip - 12.2020, str. 16
Ovrha na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona iz 2020. godine
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

Dana 27 studenoga 2020 godine donesen je već dulje vrijeme najavljivan Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je ...

pip - 12.2020, str. 12
Izuzimanje od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem prošlog mjeseca stupile su na snagu zadnje novele Ovršnog zakona U ovome se članku ne bavimo svim novelama toga ...

Sudska praksa
Ovrha i predstečajni postupak
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovršna isprava
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Zadužnica – stjecanje bez osnove
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Vlasništvo predmeta ovrhe
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 11.2020, str. 21
Provedba ovrha kroz prijelazni etapni režim?
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku kratko propituje održivost i pravna obvezatnost prijelaznoga etapnog režima prilikom provedbe ovrha od 19 listopada 2020 ...

Sudska praksa
Nemogućnost provedbe ovrhe
Utorak, 20.10.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovršni postupak – nadležnost
Utorak, 20.10.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Odgoda ovrhe
Utorak, 20.10.2020.

Županijski sud

rrif - 10.2020, str. 96
Prestanak moratorija provedbe ovrhe na plaći – kako dalje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U drugoj polovini ovoga mjeseca prestaje zastoj odnosno moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te ...

pip - 10.2020, str. 12
Prestanak zastoja provedbe ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dana 18 listopada 2020 godine prestaje zastoj moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te zastoj s ...

Sudska praksa
Mjenica – prigovori mjeničnog dužnika
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Troškovi ovršnog postupka
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Nemogućnost izvršenja osnova za plaćanje
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Novo sredstvo ili predmet ovrhe
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe radi namirenja budućih obroka po dospijeću
Ponedjeljak, 29.06.2020.

U kontekstu moratorija s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti na što se odnosi dio odredbe koji ...

rrif - 6.2020, str. 78
Moratorij s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom ovog mjeseca stupio je na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

Sudska praksa
Prijedlog za ovrhu
Ponedjeljak, 11.05.2020.

Županijski sud

rrif - 5.2020, str. 34
Moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U drugoj polovini ovog mjeseca stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Njome je ...

pip - 5.2020, str. 14
Zastoj (moratorij) ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

U drugoj polovini travnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Njome je ...

pip - 5.2020, str. 12
Zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novodonesenog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

Sudska praksa
Nadležnost javnih bilježnika
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovrha na djeljivim tražbinama
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovrha na novčanim sredstvima
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Rješenje o privremenoj mjeri
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Neosnovano prouzročeni troškovi
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Fiducijarno vlasništvo i ovrha
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud