Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2021, str. 132
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR) – do kraja godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza Nar nov br 115 16 121 19 predviđena je obveza država na automatsku ...

rrif - 11.2021, str. 114
Transferne cijene u Republici Hrvatskoj
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju transferne cijene u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na zakonodavni okvir kojim su one propisane ...

rrif - 10.2021, str. 122
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja ...

rrif - 9.2021, str. 118
Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu načela nepristrane transakcije kod financijskih transakcija u području transfernih cijena s primjerima a u ...

Vijesti
Plaćanje poreza na dobitak po prijavi za 2020.
Srijeda, 12.05.2021.

Iznimno ove godine obveza poreza na dobitak koja je utvrđena u poreznoj prijavi za 2020 godinu dospijeva za plaćanje 30 ...

rrif - 5.2021, str. 137
Gubitci i raspodjela troškova u području transfernih cijena u kontekstu pandemije
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju II Poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

rrif - 4.2021, str. 121
Državne potpore u području transfernih cijena u kontekstu pandemije COVID-19
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju III poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

rrif - 4.2021, str. 82
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima taj se porez može priznati kao ...

rrif - 4.2021, str. 18
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Nar nov br 26 21 dana 12 ožujka 2021 godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

Vijesti
Produžen je rok za predaju Prijave poreza na dobit
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Dana 12 ožujka 2021 godine u Nar nov br 26 21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

Vijesti
Iznajmljivači apartmana i plovila mogu priznati troškove u 2020. godini neovisno o visini ostvarenog prihoda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Poduzetnicima obveznicima poreza na dobitak koji su u 2020 godine u turističke svrhe iznajmljivali kuće za odmor apartmane i plovila ...

rrif - 3.2021, str. 145
Utjecaj pandemije COVID-19 na prethodne sporazume o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju OECD ove Smjernice o utjecaju pandemije bolesti COVID 19 na transferne cijene koje su objavljene ...

rrif - 2.2021, str. 161
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Prema čl 17 Zakona o poticanju ulaganja korisnici državnih potpora za ulaganja obvezni su tijekom razdoblja u kojima imaju status ...

rrif - 2.2021, str. 154
Porez po tonaži broda za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Pomorski zakonik čl 429 429 i uređuje plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak i uvjete potrebne za ...

rrif - 2.2021, str. 126
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Odredbama čl 35 a 35 k Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza Nar nov br 115 16 121 19 ...

rrif - 2.2021, str. 82
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Poduzetnici obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na ...

Vijesti
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Petak, 08.01.2021.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogu se odlučiti za njegovo paušalno oporezivanje u 2021 Riječ ...

Vijesti
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2021. godinu je 3,00 %
Utorak, 05.01.2021.

Ministarstvo financija objavilo je kamatnu stopu između povezanih osoba a u skladu s čl 14 st 3 Zakona o porezu ...

PrGO - 1.2021, str. 193
Uračunavanje hibridne neusklađenosti u poreznu osnovicu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Uvod Kad dolazi do hibridnih neusklađenosti Postupanje u slučaju pojave hibridnih neusklađenosti Otklanjanje hibridnih neusklađenosti i iskazivanje u Obrascu ...

PrGO - 1.2021, str. 188
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kontrolirana inozemna društva Dobitak kontroliranog inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje Podatci koji ...

PrGO - 1.2021, str. 84
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2020. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

rrif - 1.2021, str. 20
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene su u Nar nov br 138 20 i odnose se na ...

rrif - 12.2020, str. 209
Otpisi potraživanja kod kreditnih institucija
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kreditne institucije obveznici su poreza na dobitak te stoga primjenjuju sve odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit ...

rrif - 11.2020, str. 115
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR)
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza Nar nov br 115 16 121 19 predviđena je obveza država na ...

rrif - 11.2020, str. 112
Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog čestih promjena poreznih propisa sve je teže jasno razabrati koje se promjene odnose na koje porezno razdoblje To ...

rrif - 10.2020, str. 108
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit porez po odbitku plaća se pri isplati udjela u dobitku ...

rrif - 7.2020, str. 59
Kontrolni postupci pri obradi prijave poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Kao obveznici plaćanja poreza na dobitak trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost samostalno ...

rrif - 6.2020, str. 120
Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Darovanja za zdravstvene svrhe česta su u praksi Da bi takva darovanja u poreznom smislu bila povoljna za darovatelja ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2020, str. 168
Donacije – darovi i porezi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U vrijeme prirodnih nepogoda i okolnosti koje nisu uobičajene očekivano se javlja zanimanje za pomaganje osobama u potrebi To ...

rrif - 4.2020, str. 141
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U domaćoj računovodstvenoj i poreznoj praksi postavlja se problem knjiženja obustavljenog poreza u inozemstvu koji inozemni poduzetnici plaćaju u ...

rrif - 3.2020, str. 165
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama čl 17 Zakona o poticanju ulaganja korisnici državnih potpora za ulaganja obvezni su tijekom razdoblja ...

rrif - 2.2020, str. 71
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Poduzetnici obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza ...

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava

PrGO - 1.2020, str. 189
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Kontrolirana inozemna društva 3 Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza 4 Obrazac Prijava činjenica bitnih ...

rrif - 1.2020, str. 102
Porez po tonaži broda za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak kao i uvjeti potrebni za plaćanje toga poreza uređeno je ...

PrGO - 1.2020, str. 144
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Obveznici predaje Obrasca PD IPO 2 Tko su povezane osobe 3 Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO ...

rrif - 11.2019, str. 122
Kontrolirana inozemna društva – novi način priznavanja plaćenog poreza u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine na snazi je čl 30 b Zakona o porezu na dobit Nar nov br ...

rrif - 11.2019, str. 105
Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

U ovom se članku daje praktičan primjer izrade dokumentacije o transfernim cijenama na slučaju matice iz Hrvatske koja u ...

rrif - 9.2019, str. 104
Sporazumi o podjeli troškova između povezanih osoba
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

Među nepovezanim osobama uobičajeno je da se stranke već kod sklapanja sporazuma na primjer sporazuma joint venture dogovore o ...

Mišljenja
Prijenos obrta u trgovačko društvo
Srijeda, 28.08.2019, 410-01/19-01/478

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2019, str. 119
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveznici poreza na dobitak obvezni su tijekom godine plaćati mjesečne predujmove poreza na dobitak Mjesečna svota predujma utvrđuje se ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2019, str. 147
Dokumentacija o transfernim cijenama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u članku predstavlja pravni okvir RH koji se odnosi na dokumentaciju o transfernim cijenama kojom povezana društva dokazuju ...

rrif - 5.2019, str. 142
Poticanje ulaganja u 2019. godini
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zakon o poticanju ulaganja izmijenjen je u Nar nov br 114 18 osobito u dijelu koji se odnosi na ...

rrif - 4.2019, str. 121
Programske kontrole pri zaprimanju Obrasca PD za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

O obveznicima i postupku sastavljanja godišnje prijave poreza na dobitak Obrazac PD ili PD NN pisali smo u Prilogu ...

Pitanja i odgovori
Prijenos poreznoga gubitka kod pripajanja društva
Ponedjeljak, 18.02.2019.

Društvo X d o o koje obavlja trgovačku djelatnost planira pripojiti društvo Y d o o koje više ne obavlja ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 18.02.2019.

Društvo ZZ d o o koje je srednji poduzetnik utvrdilo je da tijekom 2018 godine 50 zaposlenika nije u cijelosti ...

rrif - 2.2019, str. 140
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama čl 17 Zakona o poticanju ulaganja korisnici državnih potpora za ulaganja obvezni su tijekom razdoblja ...