Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Novosti u obračunu plaće, trajanje 185 min
Četvrtak, 14.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Vijesti
Kalkulatori plaća, drugog dohotka i autorskog honorara za 2024. godinu
Ponedjeljak, 11.12.2023.

Pripremili smo kalkulatore za plaće drugi dohodak i autorski honorar za isplate od 1 siječnja 2024 godine i kasnije U ...

Vijesti
Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Utorak, 05.12.2023.

U časopisu RRiF br 12 23 objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024 godini u kojemu smo ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

pip - 12.2023, str. 3
Novele propisa o porezu na dohodak
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Objavljene su novele pravilnika koje uređuju materiju poreza na dohodak i materiju doprinosa Dio odredaba Pravilnika o doprinosima primjenjuju se ...

rrif - 12.2023, str. 12
Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

rrif - 11.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima objavljene u Nar nov br 114 23 primjenjivat će se od 1 siječnja ...

rrif - 11.2023, str. 27
Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom objavljene u Nar nov br 114 23 stupit će na snagu ...

rrif - 11.2023, str. 24
Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U skladu s obvezama preuzetim pristupanjem RH u EU a radi implementiranja pravne stečevine EU a u nacionalno zakonodavstvo na ...

rrif - 11.2023, str. 21
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 114 23 u najvećem dijelu odnose se ...

pip - 11.2023, str. 16
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Ukidanje prireza porezu na dohodak i povećanje poreza na kuće za odmor Problemi financiranja lokalne samouprave u RH česta su ...

rrif - 11.2023, str. 12
Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

pip - 10.2023, str. 93
Porezna reforma u 2023. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 7.2023, str. 10
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na eSavjetovanju su objavljeni nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti najavljeni šesti krug porezne reforme U ovom će ...

pip - 7.2023, str. 3
Prikaz najavljene porezne reforme
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana krajem lipnja prihvaćeni su nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti ...

pip - 6.2023, str. 34
Ukidanje prireza porezu na dohodak - Reforma ili samo korekcija?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Krajem svibnja 2023 godine Vlada RH predstavila je reformski porezni paket s namjerom povećanja plaća što podrazumijeva izmjene devet zakona ...