Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novi Obrazac OKFŠ
Petak, 11.03.2022.

Obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma dalje naknada za OKFŠ propisana je Zakonom o šumama Nar nov br ...

Snimka webinara
GFI i PD za mikro i male poduzetnike, trajanje 240 min
Srijeda, 09.03.2022.

obav - 2.2022, str. 86
XII.ZAKONSKA PLAĆANJA
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

Vijesti
Članarina HGK u 2022. godini (od oslobođenja za I. skupinu do obveze za II. i III. skupinu)
Utorak, 04.01.2022.

Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori Nar nov br 144 21 sva trgovačka društva ostaju članicama HGK a međutim ...

rrif - 1.2022, str. 141
Plaćanje članarine HGK u 2022. godini
Autor:

PrGO - 1.2022, str. 6
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

 1. Uvod
 2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
 3. Članarine turističkim zajednicama
 4. Spomenička renta
 5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

rrif - 8.2021, str. 21
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog otežanog obavljanja nekih djelatnosti HGK donosi odluke o njihovu oslobađanju od plaćanja članarine Posljednjom je odlukom za dosad oslobođene ...

Vijesti
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Utorak, 20.07.2021.

1 Ne nastavlja se obustava naplate članarine zbog epidemioloških mjera Zbog poboljšanja epidemiološke situacije odnosno popuštanja epidemioloških mjera Hrvatska ...

rrif - 5.2021, str. 19
Promjene u obračunu turističke članarine i naknade za šume za 2020. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U prilogu časopisu RRiF br 1 21 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020 godinu za poduzetnike pisali smo o ...

Vijesti
Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama
Utorak, 13.04.2021.

Od početka godine u praksi postoji dvojba o tome treba li primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka ...

Mišljenja
Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama
Ponedjeljak, 29.03.2021, 011-03/21-02/22

Davatelj: Ministarstvo turizma

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.02.2021.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Ima li ...

obav - 2.2021, str. 86
XII. Zakonska plaćanja
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 2 POREZ ...

PrGO - 1.2021, str. 10
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

1 Uvod A Naknade za šume 2 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Turistička članarina 3 Obveznici plaćanja članarine ...

PrGO - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu
Autor:

U posebnom prilogu uz RRiF br 1 21 donosimo cjelovit materijal o izradi i predaji financijskih i poreznih izvješća za ...

rrif - 11.2020, str. 120
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U rujnu su donesene nove dopune Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

pip - 6.2020, str. 2
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Besplatni ručak i RH Dojmljiva predavanja svojedobno je držao profesor Gorazd Nikić Izlažući o makroekonomskoj politici te međunarodnim ekonomskim odnosima ...

rrif - 5.2020, str. 139
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

pip - 4.2020, str. 31
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Zbog epidemije bolesti COVID 19 Hrvatska gospodarska komora HGK i Hrvatska obrtnička komora HOK donijele su odluke o privremenom ukidanju ...

Vijesti
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.

Određene članice HGK u skladu s Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar nov ...

Vijesti
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Članarine turističkim zajednicama za 2019 godinu obračunavaju se prema odredbama starog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama Nar nov br ...

rrif - 2.2020, str. 110
Obveznici i način plaćanja članarine turističkim zajednicama prema novom Zakonu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Članarine turističkim zajednicama u 2020 godini i godišnji obračun za 2020 godinu plaćat će se prema novom Zakonu o ...

obav - 2.2020, str. 89
XII. Pregled uplatnih računa u 2020.
Autor:

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK ...

obav - 2.2020, str. 83
XI. Zakonska plaćanja
Autor:

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA ...

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava

PrGO - 1.2020, str. 9
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

1 Uvod A Naknade za šume 2 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Članarine turističkim zajednicama 3 Tko je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Članarine Ako ...

Vijesti
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.

U Narodnim novinama br 52 od 22 svibnja 2019 objavljen je Zakon o članarinama u turističkim zajednicama koji stupa ...

obav - 2.2019, str. 99
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2019.
Autor:

1 Uplatni računi za plaćanje doprinosa hrvatskoj obrtničkoj komori 2 Pregled uplatnih računa po gradovima općinama za porez na dobitak ...

obav - 2.2019, str. 77
XI. ZAKONSKA PLAĆANJA
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 1 1 Uplata pdv a 1 2 Izvješćivanje o dospjelim a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca ...

PrGO - 1.2019, str. 8
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2018. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

A Naknade za šume 1 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Članarine turističkim zajednicama 2 Tko je obvezan plaćati ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost - oporezivanje vrijednosnih kupona
Utorak, 18.12.2018, 410-19/17-02/314

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država
Ponedjeljak, 07.05.2018, 410-01/17-01/1713

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2018, str. 84
X. Pregled uplatnih računa u 2018.
Autor:

1 IBAN konstrukcija računa 2 Pregled uplatnih računa po gradovima općinama za porez na dobitak porez na dohodak i prirez ...

obav - 2.2018, str. 45
VI. Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u 2018.
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

rrif - 1.2018, str. 53
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2017. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Uvod A Naknade 1 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Članarine turističkim zajednicama 2 Tko je obvezan plaćati članarinu ...

Mišljenja
Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica
Ponedjeljak, 03.07.2017, 410-19/16-02/127

Davatelj: Porezna uprava

obav - 6.2017, str. 83
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.
Autor:

1 IBAN konstrukcija računa 2 Pregled uplatnih računa po gradovima općinama za porez na dobitak porez na dohodak i prirez ...

obav - 6.2017, str. 42
VI. PODSJETNIK ZA ZAKONSKA PLAĆANJA I OBVEZE U 2017.
Autor:

1 Porez na dodanu vrijednost 2 Porez na potrošnju 3 Porez na dobitak 4 Porez po odbitku 5 Porez na ...

obav - 2.2017, str. 83
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.
Autor:

Mišljenja
Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica
Ponedjeljak, 16.01.2017, 410-19/16-02/127

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2017, str. 87
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2016. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Uvod A Naknade 1 Naknade za korištenje općekorisnE funkcijE šuma B Članarine 2 Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama ...

Mišljenja
Pružanje usluga izdavanja i prihvata kartica inozemne kartične kuće
Srijeda, 06.04.2016, 410-19/13-01/152

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Smanjenje mjesečnog predujma za plaćanje turističke članarine za 2016.
Petak, 25.03.2016.

Od 1 siječnja 2016 primjenjuju se smanjene stope prema kojima se obračunava turistička članarina Konačni obračun turističke članarine za ...

rrif - 1.2016, str. 65
III. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2015. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

A Naknade 1 Naknade za korištenje općekorisnE funkcijE šuma B Članarine 2 Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama C ...

rrif - 1.2016, str. 41
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015. godinu
Autor:

Financijska izvješća za 2015 sastavljaju se na temelju Zakona o računovodstvu i HSFI a odnosno MSFI a koji su se ...