Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2022, str. 85
Sukob europskih modela pružanja informacija o hranjivim tvarima
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Jasne i točne informacije na ambalaži prehrambenih proizvoda prepoznate su kao jedan od najboljih načina za informiranje europskih potrošača o ...

Vijesti
Otkup otpada od građana u gotovini
Srijeda, 12.10.2022.

Po osnovi primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine isplatitelj utvrđuje dohodak od imovine Pri tome se posebnom imovinom smatra otpad ...

Vijesti
Uvođenje eura - pitanja i odgovori
Četvrtak, 08.09.2022.

Prva obveza u vezi uvođenja eura za poslovne subjekte jest dvojno iskazivanje koje je počelo 5 rujna 2022 godine U ...

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

rrif - 10.2021, str. 101
Prolazne stavke s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prolazne stavke s motrišta PDV a ne ulaze u poreznu osnovicu odnosno na njih se ne obračunava PDV jer te ...

Vijesti
Naknade za ambalažu
Srijeda, 09.06.2021.

Od 1 srpnja ove godine obveznici obračuna i plaćanja naknada za ambalažu postaju i proizvođači mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda ...

rrif - 6.2021, str. 43
Računovodstvo naknada za ambalažu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sustav naknada za ambalažu osmišljen je tako da proizvođači koji na tržište RH stavljaju proizvode u ambalaži plaćaju naknade Fondu ...

Mišljenja
Stopa PDV-a na dostavu
Ponedjeljak, 08.03.2021, 410-19/21-02/108

Davatelj: Porezna uprava

pip - 4.2020, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

II Posebni porezi i trošarine Tumačenje čl 72 st 3 Zakona o trošarinama posude spremnici i boce u maloj destileriji ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Ususret razumu ...

Pitanja i odgovori
Primjena stope PDV-a na pripremu i usluživanje shakeova
Utorak, 18.02.2020.

Društvo se bavi pripremom i usluživanjem shakeova u i izvan ugostiteljskog objekta Shake po svom sastavu vrlo sličan sladoledu te ...

Mišljenja
Snižena stopa PDV-a od 13%
Srijeda, 05.02.2020, 410-19/20-02/21

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Snižena stopa PDV-a od 13%
Ponedjeljak, 03.02.2020, 410-19/20-02/30

Davatelj: Porezna uprava

pip - 2.2020, str. 71
Prehrambene i zdravstvene tvrdnje navedene na hrani
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Označivanje proizvoda možda je najvažniji vid predstavljanja proizvoda na tržištu Ono omogućuje kupcima da saznaju osnovne informacije o proizvodu poput ...

Mišljenja
Snižena stopa PDV-a od 13%
Petak, 17.01.2020, 410-19/20-02/7

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a od 13%
Petak, 17.01.2020, 410-19/19-02/374

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Snižena stopa PDV-a od 13%
Petak, 10.01.2020, 410-19/19-02/373

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Snižena stopa PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta
Petak, 20.12.2019, 410-19/19-02/356

Davatelj: Porezna uprava

pip - 12.2019, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi i trošatine Primjena Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića Prodaja loživa ulja na benzinskim postajama ...

rrif - 3.2019, str. 92
Kalkulacija i evidentiranje vrećica u trgovini
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Vrećice u trgovini na malo imaju različit računovodstveni tretman što ovisi o tome je li riječ o njihovoj prodaji ...

rrif - 2.2019, str. 185
Novo postupanje s plastičnim vrećicama za nošenje
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja ove godine primjenjuju se odredbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži kojima je cilj smanjenje potrošnje ...

Vijesti
Obveze trgovaca u vezi s plastičnim vrećicama
Srijeda, 02.01.2019.

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži Nar nov br 88 15 116 17 odredbama čl 14 a koje su ...

rrif - 9.2018, str. 31
Računovodstveno i porezno motrište prolaznih stavki
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 17 pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu prefakturiranih troškova na primjerima iz poslovne ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Međunarodni prijevoz robe cestom
Ponedjeljak, 11.12.2017.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

rrif - 11.2017, str. 47
Prodaja zaliha sirovina, materijala, sitnog inventara i ambalaže
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe sirovina materijala sitnog inventara i ambalaže ne nabavljaju se s ciljem daljnje prodaje nego za potrebe poslovanja poduzetnika ...

rrif - 10.2017, str. 164
Način označavanja neprehrambenih proizvoda (I. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Svaki proizvod pa tako i neprehrambeni proizvod koji se nudi potrošačima na području Republike Hrvatske odnosno stavlja na tržište ...

Mišljenja
Proizvodnja stolne vode u pivovari "I" d.o.o. Buzet
Četvrtak, 07.07.2016, 410-19/16-06/204

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uputa za provedbu postupka provoza Unije i zajedničkog provoznog postupka
Četvrtak, 07.04.2016, 011-02/16-03/6

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uputa o dokazivanju carinskog statusa robe Unije i uporabi t2l isprava
Utorak, 05.04.2016, 011-02/16-03/8

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Odustajanje od oporezivanja prema naplaćenim naknadama
Petak, 26.02.2016, 410-19/16-01/34

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2015, str. 38
Računovodstveni postupak s povratnom naknadom za ambalažu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Donesen je novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži koji zamjenjuje Pravilnik iz 2005 godine koji je uređivao to područje ...

rrif - 8.2015, str. 41
Računovodstveno praćenje vlastite i tuđe ambalaže
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Ambalaža prodaje proizvod tvrdnja je koja se u praksi neprestano potvrđuje kao istina jer ambalaža je prvo što potencijalni potrošač ...

rrif - 6.2015, str. 133
Tajni porezni dogovori
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Ministri financija protiv tajnih poreznih dogovora 2 MMF upozorio na prijetnju solventnosti osiguravatelja 3 EU želi jedan globalni sud ...

Mišljenja
Uključivanje troškova prijevoza te manipulativnih troškova u poreznu osnovicu prilikom uvoza robe
Petak, 15.05.2015, 410-19/14-01/558

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Određivanje poreznog statusa proizvoda – voćni nektar
Ponedjeljak, 23.03.2015, 410-19/15-12/49

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Trošarinski status alkoholnog pića "Carling British Cider Cherry"
Petak, 13.03.2015, 410-19/15-05/4368

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Srijeda, 31.12.2014, 410-01/14-01/3748

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Obavješćivanje kupaca o hrani koja izaziva alergiju ili intoleranciju
Utorak, 09.12.2014.

Pravilnikom se propisuju opća načela zahtjevi i odgovornosti u vezi s informacijama onepretpakiranoj hrani uključujući informacije o prisutnosti tvari koje ...

rrif - 7.2014, str. 118
Označavanje neprehrambenih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Potpuno i točno označavanje neprehrambenih proizvoda namijenjenih stavljanju odnosno raspolaganju na tržištu u interesu je ne samo potrošača nego i ...

Mišljenja
Nabava etilnog alkohola za ljekarne
Utorak, 20.05.2014, 410-19/14-05/852

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 5.2014, str. 156
Što propisuje novi Zakon o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U Nar nov br 41 14 objavljen je novi Zakon o zaštiti potrošača dalje Zakon ZoZP koji je stupio na ...

Mišljenja
Povrat plastične ambalaže
Ponedjeljak, 03.02.2014, 410-19/13-01/574

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
Četvrtak, 30.01.2014, 410-01/14-01/267

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Označavanje alkoholnih pića posebnim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske
Srijeda, 08.01.2014, 410-19/14-05/1

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Nova stopa PDV-a od 13% od 1. siječnja 2014.
Petak, 27.12.2013.

Uvođenje nove stope PDV a od 13 od 1 siječnja 2014 odnosi se na promjenu stope za dobra i usluge ...

Mišljenja
Upis tvrtke u Registar trošarinskih obveznika Carinske uprave
Ponedjeljak, 09.12.2013, 410-19/13-05/74

Davatelj: Carinska uprava