Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

rrif - 8.2021, str. 97
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva fizičkim osobama koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe Ugovora o ...

pip - 7.2021, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Putovanje na posao i s posla radno vrijeme Mirovanje radnog odnosa radnika radi obavljanja dužnosti zamjenika gradonačelnika Pravo na ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

pip - 3.2021, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stvarno pravo Stjecanje prava vlasništva čl 40 a ZGZ a Po sili zakona prestaje društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu ...

pip - 3.2021, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma i sporta
Autor:

• Besplatno turističko vođenje

• Krstarenje kao paket-aranžman

rrif - 11.2020, str. 197
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe mogu uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost Kada fizička osoba obavlja samostalnu djelatnost kao svoje jedino ...

pip - 11.2020, str. 50
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku analizira mogućnost prešutnog obnavljanja ugovora o zakupu poslovnog prostora odredbe starog Zakona o obveznim odnosima iz 1978 ...

rrif - 10.2020, str. 197
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a u drugom tromjesečju 2020. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Potrošačke cijene Turizam Trgovina na malo Robna razmjena s inozemstvom Prijevoz ...

Vijesti
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.

U Narodnim novinama br 93 20 objavljene su druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo Promjene koje su njima ...

pip - 9.2020, str. 97
Jezik u pravu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

1. Bankarska (bankovna) garancijabankarsko (bankovno) jamstvo
2. Prilog općeg akta
3. No strings attached
4. EU Pilot

rrif - 9.2020, str. 97
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga te se navodi praktičan primjer evidentiranja ...

Mišljenja
Odluke jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje plaćanje lokalnih poreza
Petak, 28.08.2020, 410-01/17-01/700

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba
Petak, 07.08.2020, 410-01/20-01/1335

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 97
Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže interna realizacija i prodaja zemljišta koje prema računovodstvenim pravilima ima obilježje prirodnog bogatstva ...

Pitanja i odgovori
Prodaja zemljišta i poslovnih udjela
Petak, 24.07.2020.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a u svojoj imovini ima građevinsko zemljište koje je kupljeno 2009 godine Na ...

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

pip - 7.2020, str. 67
Urbanističke sanacije i obnove prema njemačkom Građevinskom zakoniku (Baugesetzbuch – BauGB)
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

U članku se predstavlja njemački Građevinski zakonik BauGB iz 1974 godine Odredbama posebnog urbanističkog prava uređen je niz pitanja iz ...

rrif - 6.2020, str. 97
Oslobođenja u sustavu PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u razlikujemo oslobođenja u tuzemstvu oslobođenja pri isporukama dobara ...

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada popravke zabatnih ...

Sudska praksa
Održavanje reda na raspravi
Ponedjeljak, 11.05.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 5.2020, str. 178
Izuzetci od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz primjenu poreznog izuzeća od plaćanja PDV a kod pružanja ...

pip - 4.2020, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO STJECANJE BEZ OSNOVE ZASTARA čl 1111 ZOO a Pravilno je prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan prigovor zastare ...

pip - 4.2020, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

II Posebni porezi i trošarine Tumačenje čl 72 st 3 Zakona o trošarinama posude spremnici i boce u maloj destileriji ...

pip - 4.2020, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

 

Porez na dohodak

 • Porezni položaj potpora koje poslodavac isplaćuje svojim radnicima zbog otklanjanja šteta potresa

Vijesti
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.

Zbog širenja nCoV bolesti COVID 19 i proglašenja pandemije te s obzirom na gubitak narudžbi ugovorenih poslova i tržišta u ...

rrif - 3.2020, str. 173
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s posebnim postupkom oporezivanja putničkih agencija u smislu obuhvata ...

pip - 3.2020, str. 22
Pobuda kod sklapanja ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku obrađuje pobuda i njezina relevantnost u obveznom pravu RH prilikom sklapanja ugovora Pobuda načelno ne utječe ...

Pitanja i odgovori
Nezakonito izgrađena zgrada – legalizacija – stvarna prava
Utorak, 10.12.2019.

U kojoj mjeri odlučivanje parničnog suda o imovinsko pravnim pitanjima zaštita vlasništva i drugih stvarnih prava utječe na postupak legalizacije ...

rrif - 12.2019, str. 197
Simulacija zaštite izvoznika od valutnog rizika u RH – 2018./2019. godine
Autor: Hrvoje GRUBIŠIĆ , MBA

Hrvatski poduzetnici najviše izvoze u zemlje euro područja pa je u središtu pozornosti i kretanje tečaja EUR i kune ...

pip - 12.2019, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

 • Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme radnika na zamjeni
 • Ugovor o radu na određeno/neodređeno

rrif - 11.2019, str. 128
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku obrazlaže stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem poreznog statusa člana nadzornog odbora zaklade i ...

Mišljenja
Upit o uslugama koje iznajmljivač smije pružati i zaračunavati gostima
Ponedjeljak, 02.09.2019, 334-01/19-01/551

Davatelj: Ministarstvo turizma

Sudska praksa
Prestanak ugovora o nalogu
Utorak, 16.07.2019.

Županijski sud

rrif - 7.2019, str. 197
Izmjene Zakona o sudskom registru
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru iz travnja ove godine u naš su pravni sustav unesene određene ...

Pitanja i odgovori
Cesija
Petak, 21.06.2019.

Koja je potraživanja moguće ugovorom o ustupu potraživanja (ugovorom o cesiji) prenositi na novog vjerovnika (cesionara)?

rrif - 6.2019, str. 197
Novi pravilnici Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Autor: Maja RADIŠIĆ-ŽUVANIĆ , mag. iur.

Od kraja 2018 godine u sustav javne nabave uveden je i eRačun S obzirom na to da je do ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2019, str. 48
Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.

Autorica ovim člankom kroz specifičan društveno politički kontekst u kojemu se trenutačno nalazi Europska unija daje detaljan prikaz novoga europskog ...

rrif - 3.2019, str. 197
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti samostalno kao obrt poljoprivrednu djelatnost ili neko drugo profesionalno zanimanje su u pravilu obveznici ...

pip - 3.2019, str. 54
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
Autor: Prof. dr. sc. Marijan Ćurković

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 3 prosinca 2018 godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju Nar ...

rrif - 2.2019, str. 197
Pravno motrište spajanja d.o.o-a
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Spajanje društva s ograničenom odgovornošću kao jedna od mogućih poslovnih kombinacija koja ustvari dovodi do prestanaka trgovačkih društava obuhvaćenih ...

Mišljenja
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost na orašaste plodove
Utorak, 08.01.2019, 410-19/18-02/297

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2019, str. 52
Oporezivanje prometa nekretnina u Hrvatskoj od 1990. do danas
Autor: Bernardica STIPIĆ , dipl. iur.
Marija Marić , mag. oec.

Autorice u članku prikazuju najznačajnije odredbe odnosno izmjene odredaba koje se odnose na oporezivanje prometa nekretnina od osamostaljenja Republike Hrvatske ...

pip - 12.2018, str. 30
Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije
Autor: Prof. dr. sc. Marijan Ćurković

U dosadašnjoj osigurateljnoj praksi utemeljenoj na Zakonu o obveznim odnosima odredba čl 927 koja glasi Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni ...

Pitanja i odgovori
Preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo
Četvrtak, 15.11.2018.

U kojim se slučajevima može ustanova preoblikovati u trgovačko društvo?

Pitanja i odgovori
Stranac kao osnivač d.o.o.-a
Četvrtak, 15.11.2018.

Može li državljanin Bosne i Hercegovine u RH osnovati društvo s ograničenom odgovornošću te može li se zaposliti u svom ...