Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2021, str. 154
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje se bave poljoprivredom mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu Nar nov br 143 13 41 ...

Mišljenja
Tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg
Petak, 04.09.2020, 410-01/20-01/1540

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2020, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Nepoštene ugovorne odredbe čl 81 ZZP a Odredba Općih uvjeta ovrhovoditelja tužitelja kao odredbe unaprijed formuliranog ugovora nisu ...

rrif - 4.2020, str. 164
Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s primjenom poreznog izuzeća od plaćanja PDV a kod ...

pip - 3.2020, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu od opasne stvari čl 1064 ZOO a Kod činjenice da se tužitelj prepao i nije ...

pip - 1.2020, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO NAKNADA ŠTETE ZA DUŠEVNU BOL čl 200 ZOO a 91 Imajući u vidu da se uslijed uznemiravanja ...

Pitanja i odgovori
Prijava ozljede na radu
Utorak, 16.07.2019.

Tko su obveznici prijave ozljede na radu i na koji način se prijava podnosi?

Pitanja i odgovori
Konzumacija alkohola na radnom mjestu
Utorak, 19.03.2019.

Radnik je došao na posao u vidno alkoholiziranom stanju Odbio je zahtjeve poslodavca da se podvrgne alkotestu kao i zahtjev ...

Sudska praksa
Fiducijarno vlasništvo – zaštita posjeda
Utorak, 19.02.2019.

Županijski sud

Mišljenja
Obavljanje rada kod kuće zaposlenika turističke agencije izvan radnih prostorija turističke agencije
Petak, 08.02.2019, 110-01/19-01/16

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge logopeda
Četvrtak, 03.01.2019, 410-19/18-02/257

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava ozljede na radu studenta
Petak, 07.09.2018, 115-01/18-01/44

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država
Ponedjeljak, 07.05.2018, 410-01/17-01/1713

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2018, str. 154
Isporuka i stjecanje dobara unutar Zajednice
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Europskog suda pravde u vezi s pravom na izuzeće od oporezivanja PDV om u ...

Pitanja i odgovori
Obveze radničkog vijeća
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Koje su obveze radničkog vijeća?

Sudska praksa
Dopustivost zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne
Ponedjeljak, 16.10.2017.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Djelatnost primalje-asistentice i zatečene primalje srednjoškolskog obrazovanja
Srijeda, 13.09.2017, 023-03/17-01/31

Davatelj: Ministarstvo zdravstva

rrif - 6.2017, str. 154
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Novim Zakonom o lokalnim porezima koji je u primjeni od početka ove godine utvrđuje se obveza plaćanja poreza na ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu
Srijeda, 22.02.2017, 410-01/17-01/161

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Pretpostavke odgovornosti za štetu
Ponedjeljak, 13.02.2017.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Priznavanje rashoda
Petak, 09.12.2016, 410-01/16-01/1543

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2016, str. 107
Domaća sudska praksa
Autor:

Obvezno pravo Valuta obveze čl 22 ZOO a 05 Kada dužnik kao rezident treba u inozemstvu vjerovniku kao nerezidentu izvršiti ...

rrif - 10.2016, str. 154
Mjerenje vrijednosti elemenata financijskih izvještaja
Autor:

1 Uvod 2 Metode i rezultat mjerenja 3 Tehnike mjerenja na osnovi novčanih tijekova 4 Odstupanja u procjeni svota i ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost na isporuke unutar Europske unije
Ponedjeljak, 05.09.2016, 410-01/16-01/1544

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Stručni ispit
Srijeda, 31.08.2016, 131-01/16-02/64

Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Mišljenja
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine
Četvrtak, 07.07.2016, 410-01/16-01/1548

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Nove stope zateznih kamata od 1.srpnja 2016.
Ponedjeljak, 04.07.2016.

Od 1 srpnja 2016 u primjeni je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje od godine dana nefinancijskim ...

Pitanja i odgovori
Povjerenik radnika za zaštitu na radu
Petak, 10.06.2016.

Tko je povjerenik radnika za zaštitu na radu, kako se bira te koja su mu prava i obveze?

rrif - 4.2016, str. 223
Poslovi zaštite na radu kod poslodavca
Autor: Ivan PAVLIČEVIĆ , dipl. oec., ing. cest. prom.

Tko može obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju radnik odnosno osoba ...

rrif - 4.2016, str. 154
Ugovorne i zatezne kamate u sustavu poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u redovnom tijeku transakcija kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s ...

Mišljenja
Kirurški konac – primjena ispravne stope PDV-a
Petak, 04.03.2016, 410-19/15-01/88

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2016, str. 297
Zaštita na radu – bitne obveze poslodavca
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.

Kako je Zakonom o zaštiti na radu Nar nov br 71 14 118 14 i 154 14 dalje ZZR uređen ...

Mišljenja
Obračunavanje posebnog poreza na ukradene luksuzne proizvode
Petak, 11.12.2015, 410-19/15-13/2

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obveza plaćanja PDV-a na obavljenu uslugu posredovanja
Petak, 02.01.2015, 410-19/14-01/517

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Pravilo o teretu dokazivanja
Ponedjeljak, 13.10.2014.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Obračun PDV-a na isporuke mirnog i pjenušavog vina osobama koje nisu porezni obveznici
Ponedjeljak, 19.05.2014, 410-19/14-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman određenih transakcija s poreznim obveznicima iz EU-a – isporuka dobara u treću zemlju
Utorak, 08.04.2014, 410-01/13-01/3723

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Vremenski rok za zaprimanje rješenja – registar obveznika PDV-a, izdavanje računa
Petak, 03.01.2014, 410-19/13-01/667

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Naknada troškova prema uspjehu stranaka u parnici
Ponedjeljak, 14.10.2013.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Način provedbe postupka carinjenja u putničkom prometu
Ponedjeljak, 16.01.2012, 413-01/12-01/03

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Otprema pošiljki MVPEI-a RH
Srijeda, 27.04.2011, 413-01/11-01/154

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.g.
Četvrtak, 16.12.2010, 410-01/10-01/2146

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Stupanje na snagu propisa kojima se novelira normativno-pravni okvir postupanja carinske službe
Srijeda, 23.12.2009, 023-01/09-01/154

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezno priznavanje izdataka za članarine i kotizacije
Četvrtak, 29.01.2009, 410-01/08-01/1547

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Postupak vanjske proizvodnje za duhanske proizvode
Srijeda, 21.01.2009, 410-19/09-04/10

Davatelj: Carinska uprava