Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu
Petak, 23.07.2021, 410-01/21-01/1475

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Subota, 26.06.2021.

Koje su obveze poslodavca u slučaju rada radnika na radnim mjestima na kojima se priznaje staža osiguranja s povećanim trajanjem ...

Pitanja i odgovori
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Obrtnik koji je bio obveznik poreza na dohodak u 2021 godine prešao je od 1 siječnja 2021 godine na oporezivanje ...

Sudska praksa
Predaja u suposjed
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Rijeci

Vijesti
Povrat poreza na dohodak mladima
Ponedjeljak, 17.05.2021.

Prema čl 46 st 2 Zakona o porezu na dohodak godišnji porez na dohodak po osnovi dohotka o nesamostalnog rada ...

Mišljenja
Rok zastare za komunalnu naknadu
Srijeda, 05.05.2021, 410-01/21-01/367

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.04.2021.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Realne vrijednosti ...

rrif - 4.2021, str. 18
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Nar nov br 26 21 dana 12 ožujka 2021 godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

Mišljenja
Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za vrijeme komplikacija u trudnoći i porodiljnog dopusta
Ponedjeljak, 29.03.2021, 410-01/21-01/328

Davatelj: Porezna uprava

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
Pitanja i odgovori
Usluga na opremi koja će postati sastavni dio nekretnine
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a pruža usluge provjere energetskog transformatora drugom tuzemnom poreznom obvezniku Navedeni transformator u ...

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Mišljenja
Organizacija virtualne/online konferencije, seminare i razne radionice
Utorak, 22.12.2020, 410-19/20-02/249

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Ništetnost odredbi o valutnoj klauzuli
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Ovrha i predstečajni postupak
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Zajednička imovina bračnih drugova
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Prekid zastare
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Kolektivni ugovor za graditeljstvo primjenjuje se na sve osobe iz područja F NKD-a
Petak, 23.10.2020.

Od vremena kada se primjenjivao Kolektivni ugovor za graditeljstvo Nar nov br 115 15 i 26 18 na sve građevinare ...

Pitanja i odgovori
Stručnjak zaštite na radu
Utorak, 20.10.2020.

Mora li stručnjak zaštite na radu biti u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe kod koje obavlja poslove zaštite ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge premještanja vagona
Utorak, 20.10.2020.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a planira obavljati usluge premještanja željezničke kompozicije vagona Vagonima će se prevoziti roba ...

Sudska praksa
Otkaz stanarskog prava
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Porezni tretman testiranja na COVID-19
Ponedjeljak, 12.10.2020, 410-19/20-02/261

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi
Četvrtak, 01.10.2020, 410-01/19-01/2683

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.

U Narodnim novinama br 93 20 objavljene su druge izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo Promjene koje su njima ...

Pitanja i odgovori
Darovanje osobnog automobila između fizičkih osoba
Petak, 18.09.2020.

Fizička osoba M G želi darovati osobni automobil prijatelju fizičkoj osobi B B Tržišna vrijednost navedenog automobila je 35 000 ...

Mišljenja
Propuštanje roka za podnošenje obrasca
Četvrtak, 17.09.2020, 410-01/20-01/1945

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Prigovor prijeboja
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Posljednji mirni posjed
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Županijski sud

Mišljenja
Odluke jedinica lokalne samouprave kojima se propisuje plaćanje lokalnih poreza
Petak, 28.08.2020, 410-01/17-01/700

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 185
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave promijenjen je u odnosnu na valjanost dokumenata odnosno ...

rrif - 8.2020, str. 110
Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu br 7 20 str 69 objavljen je članak I dio Pisano je o određivanju poreznog položaja usluga ...

Mišljenja
Pojašnjenja kod obveze fiskalizacije pratećih dokumenata
Četvrtak, 30.07.2020, 410-01/20-01/1199

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Najam stroja za bušenje
Petak, 24.07.2020.

Obrtnik koji je u sustavu PDV a sklopio je ugovor o najmu stroja za bušenje s poreznim obveznikom iz Bosne ...

Pitanja i odgovori
Odobravanje zajma i obračun kamate
Petak, 24.07.2020.

Fizička osoba odobrava zajam trgovačkom društvu u kojemu je direktor Koja je stopa najnižih i najviših kamata koje se mogu ...

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Nedopuštena raspolaganja stranaka
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Sudski raskid ugovora o radu i smrt radnika
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Napuštene stvari
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Naknada imovinske štete
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2020, str. 124
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Zakupnina za vrijeme nemogućnosti rada zbog pandemije bolesti COVID 19 Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se ...

Pitanja i odgovori
Mirovina i mogućnost isplate otpremnine
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Naš zaposlenik odlazi u mirovinu Jesmo li mu u obvezi zbog te činjenice isplatiti otpremninu Ako jesmo prema kojem zakonu ...

Pitanja i odgovori
Amortizacije i pripadajući troškovi plovila u prijavi poreza na dobitak za 2019. godinu
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Porezni smo obveznik koji se bavi pružanjem turističkih usluga te u imovini društva imamo plovilo koje se amortizira od 2018 ...