Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2020, str. 185
Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave promijenjen je u odnosnu na valjanost dokumenata odnosno ...

rrif - 11.2019, str. 128
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku obrazlaže stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem poreznog statusa člana nadzornog odbora zaklade i ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
Ponedjeljak, 04.03.2019, 410-19/18-02/274

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Obveza popisa zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene cigareta
Ponedjeljak, 03.12.2018.

Donesena je Uredbe o visini trošarine na cigarete sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje Nar ...

rrif - 2.2018, str. 265
Isticanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Isticanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti uređuje Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti te provedbeni pravilnici Nadalje Zakon o uslugama Nar nov ...

Vijesti
Obveza popisa zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene cigareta
Ponedjeljak, 18.12.2017.

Donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o visini trošarine na cigarete sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje Nar ...

Mišljenja
Prodaja cvijeća - potvrda o ispravnosti načina poslovanja i knjigovodstvenog evidentiranja
Petak, 05.12.2014, 410-19/14-01/265

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
EMCS sustav, popunjavanje polja nacrta elektroničkog trošarinskog dokumenta
Srijeda, 30.07.2014, 410-19/14-05/2657

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Carinska regulativa od 1. srpnja 2013.
Utorak, 26.03.2013, 413-01/13-01/140

Davatelj: Carinska uprava

Vijesti
Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma
Srijeda, 27.02.2013.

Na temelju Odluke i Rješenja Ustavnog suda od 26 lipnja 2012 Nar nov br 68 12 naknadu za općekorisne funkcije ...

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Četvrtak, 10.01.2013, 413-01/13-01/7

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 07.01.2013, 413-01/13-01/7

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uvjeti za zakonito korištenje prijevoznog sredstva - plovila strane registracije u RH
Četvrtak, 03.01.2013, 413-01/13-01/4

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Četvrtak, 22.11.2012, 413-01/12-01/481

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Srijeda, 13.06.2012, 413-01/12-01/234

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje rent-a-car osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 28.05.2012, 413-01/12-01/208

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Srijeda, 23.05.2012, 413-01/12-01/199

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Zahtjev za priznavanjem olakšica pri uvozu automobila
Četvrtak, 15.03.2012, 413-01/12-01/108

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 27.02.2012, 413-01/12-01/77

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Predstavka tvrtke Continental Distribution and Development Lugano
Ponedjeljak, 30.01.2012, 413-01/11-01/472

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Privremeni uvoz plovila pod stranom zastavom
Utorak, 24.01.2012, 413-01/12-01/25

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 24.10.2011, 413-01/11-01/376

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Četvrtak, 15.09.2011, 413-01/11-01/319

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Prijenos nekretnine kao gospodarske cjeline postupkom odvajanja s preuzimanjem
Petak, 11.03.2011, 410-01/10-01/2163

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Uporaba osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 31.05.2010, 413-01/10-01/209

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Privremeni uvoz osobnog automobila strane fizičke osobe s odobrenim privremenim boravkom u RH
Petak, 29.01.2010, 413-01/10-01/29

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Srijeda, 15.04.2009, 413-01/09-01/247

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Slučajevi plaćanja zdravstvene zaštite u cijelosti
Ponedjeljak, 09.02.2009, 500-01/08-01/52

Davatelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Mišljenja
Nadzor zakonitoga korištenja vozila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Petak, 06.02.2009, 303-01/09-01/03

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje osobnog automobila strane registracije u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 26.01.2009, 413-01/09-01/59

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje vozila strane registracije u RH
Petak, 23.01.2009, 413-01/09-01/46

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Korištenje vozila strane registracije u RH
Petak, 12.12.2008, 413-01/08-01/557

Davatelj: Carinska uprava