Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2020, str. 164
Izuzeće od plaćanja PDV-a pri izvozu i obračun PDV-a pri uvozu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s primjenom poreznog izuzeća od plaćanja PDV a kod ...

pip - 7.2019, str. 27
O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

U pojedinim jedinicama lokalne samouprave prava općinskih načelnika gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika poistovjećivala su se sa službeničkim pravima ...

pip - 10.2018, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Bitni sastojci ugovora o djelu čl 590 ZOO a Kod ugovora o djelu kod kojeg su stranke naručitelj ...

rrif - 9.2018, str. 194
Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kao jedna od olakotnih okolnosti kojima se širi broj osoba koje mogu kao izvršitelji sudjelovati u javnoj nabavi je ...

rrif - 2.2018, str. 273
Vrijeme, rokovi, zastara i zakašnjenje u pravu
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku na transparentan jednostavno prilagođen način te vrlo sažeto iznosi pregled najvažnijih osnovnih pitanja s odgovarajućim ...

rrif - 9.2017, str. 178
Nesposobnost plaćanja i propuštanje otvaranja stečaja
Autor:

U prikazu iz njemačke sudske prakse daju se dva slučaja koja opisuju dužnikovu prijeteću nesposobnost plaćanja koja vjerovnicima može ...

Mišljenja
Odbitak i ispravak pretporeza te promjena uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza
Utorak, 27.01.2015, 410-01/14-01/2738

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijenos porezne obveze u graditeljstvu
Četvrtak, 04.07.2013, 410-19/13-01/273

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2013, str. 86
Nove smjernice, natječaji i financiranja
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Od 16 ožujka završila kultura neplaćanja2 Natječaj za bespovratan novac EU za poslovnu infrastrukturu3 Veći porezi ugrožavaju stabilnost socijalnog ...

Mišljenja
Prijenos osobnog automobila u financijskom leasingu s ugostitelja na supoduzetnika
Srijeda, 04.01.2012, 410-01/11-01/2730

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Slučajevi plaćanja zdravstvene zaštite u cijelosti
Ponedjeljak, 09.02.2009, 500-01/08-01/52

Davatelj: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Mišljenja
Provedba postupka kod ovlaštenog pošiljatelja
Ponedjeljak, 23.06.2008, 413-01/08-01/273

Davatelj: Carinska uprava