Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2020, str. 148
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem transakcija koje obavlja društvo majka svom ...

Sudska praksa
Ozljeda na radu
Petak, 14.06.2019.

Županijski sud

Sudska praksa
Fiducijarno vlasništvo – zaštita posjeda
Utorak, 19.02.2019.

Županijski sud

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost na dizala za invalide
Subota, 21.02.2009, 410-01/09-01/1874

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračunavanje PDV-a na okvire za naočale
Srijeda, 04.02.2009, 413-01/09-01/19

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni položaj okvira za dioptrijske naočale
Petak, 23.01.2009, 410-19/09-01/9

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračuna PDV-a na korekcijske naočale
Utorak, 15.04.2008, 410-19/08-01/16

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – ortopedska pomagala
Utorak, 26.02.2008, 410-01/08-01/231

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračun PDV-a na ortopedska pomagala – telefaksni uređaj
Utorak, 20.11.2007, 410-19/07-01/79

Davatelj: Porezna uprava