Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2021, str. 194
Jamstva u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave jamstva su posebno uređena Postoji nekoliko vrsta jamstava ali im je zajedničko obilježje da nisu obvezujuća ...

Vijesti
Dodatak za rad na blagdan, nedjelju, prekovremeni i sl.
Utorak, 05.10.2021.

Prema odredbama propisa nije utvrđen jednoznačan pristup utvrđivanju plaće Visina plaće se utvrđuje aktima poslodavaca koji uređuju prava radnika na ...

Sudska praksa
Otkaz ugovora o radu
Utorak, 20.07.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

Pitanja i odgovori
Isplata naknada za neiskorišteni godišnji odmor osobi mlađoj od 30 godina
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Društvo koristi mogućnost oslobađanja od plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje za radnika A B koji je zaposlen na neodređeno vrijeme ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje dohotka s osnove otkupa potraživanja
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Porezni obveznik cedent ustupio je svoje potraživanje od dužnika cesusa fizičkoj osobi cesionaru Ustup potraživanja je naplaćen cesionaru u svoti ...

Sudska praksa
Obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
Vijesti
Povrat poreza na dohodak zaposlenim mladim osobama
Ponedjeljak, 22.02.2021.

Prema čl 46 Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 115 16 do 138 20 zaposlenim osobama mlađim od ...

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe
Četvrtak, 18.02.2021, 410-01/20-01/2515

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

obav - 2.2021, str. 12
II. Plaće - osnovice, stope poreza i prireza, doprinosi, uplatni računi i provedba ovrhe
Autor:

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Sudska praksa
Zadužnica – stjecanje bez osnove
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Rad s računalom
Petak, 13.11.2020.

Koje su obveze poslodavca u vezi sa zaštitom na radu radnika koji obavljaju poslove radnog mjesta s računalom?

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada
Četvrtak, 22.10.2020, 115-01/20-01/89

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Pitanja i odgovori
Stručnjak zaštite na radu
Utorak, 20.10.2020.

Mora li stručnjak zaštite na radu biti u radnom odnosu kod fizičke ili pravne osobe kod koje obavlja poslove zaštite ...

Sudska praksa
Nužni nasljedni dio
Utorak, 20.10.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
aljanost ugovora o otkupu konficiranog stana
Utorak, 20.10.2020.

Županijski sud

Mišljenja
Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi
Četvrtak, 01.10.2020, 410-01/19-01/2683

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Propuštanje roka za podnošenje obrasca
Četvrtak, 17.09.2020, 410-01/20-01/1945

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Mjenica – prigovori mjeničnog dužnika
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Metoda obračuna zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.09.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg
Petak, 04.09.2020, 410-01/20-01/1540

Davatelj: Porezna uprava

pip - 9.2020, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute čl 395 ZOO a 91 Nema zapreke da se mjenicom izdanom na ...

Mišljenja
Olakšica za zapošljavanje mladih osoba
Petak, 07.08.2020, 410-01/20-01/1335

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 194
Novi propisi
Autor:

rrif - 8.2020, str. 148
Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem transakcija koje obavlja društvo majka svom ...

Pitanja i odgovori
Blagdani i neradni dani
Petak, 24.07.2020.

Ostvaruje li radnik za dane blagdana i neradne dane pravo na naknadu plaće ili pravo na povećanu plaću?

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena stope PDV-a
Ponedjeljak, 13.07.2020, 410-19/20-02/194

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Verzijski zahtjev
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva građenjem na tuđem zemljištu
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada popravke zabatnih ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.05.2020.

Županijski sud

rrif - 5.2020, str. 194
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe građani iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a pod uvjetima ...

pip - 5.2020, str. 3
Novi zakoni – travanj 2020. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

ZAKONI IZ PODRUČJA POREZNOG SUSTAVA ZD Općeg poreznog zakona ZAKON IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA ZID Zakona o računovodstvu ZAKON IZ PODRUČJA ...

Pitanja i odgovori
Primjena snižene stope PDV-a prilikom isporuke dezinficijensa
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Porezni smo obveznik u sustavu PDV a koji je razvio vlastit dezinfekcijsko sredstvo za dezinfekciju površina u prehrambenoj industriji zdravstvu ...

Mišljenja
COVID-19 / radno-pravna pitanja
Petak, 13.03.2020, 110-01/20-01/48

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca koji zapošljava 20 ili više radnika
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Koje obveze ima poslodavac koji zapošljava 20 ili više radnika?

Sudska praksa
Preinaka tužbe
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Rješenje doneseno u upravnom postupku
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Prijenos dionica manjinskih dioničara
Ponedjeljak, 17.02.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Porezni tretmanu usluga dentalnog turizma
Utorak, 04.02.2020, 410-19/19-02/355

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Autor:

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Sudska praksa
Ne bis in idem
Četvrtak, 23.01.2020.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Vještačenje radi procjene vrijednosti pokretnina
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske