Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. i novosti u 2023., trajanje 250 min
Utorak, 31.01.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Snimka webinara
Godišnji obračun poslovanja obrtnika, trajanje 260 min
Srijeda, 02.02.2022.

rrif - 8.2021, str. 21
Promjene u plaćanju članarine HGK-u od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Zbog otežanog obavljanja nekih djelatnosti HGK donosi odluke o njihovu oslobađanju od plaćanja članarine Posljednjom je odlukom za dosad oslobođene ...

rrif - 11.2020, str. 197
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe mogu uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost Kada fizička osoba obavlja samostalnu djelatnost kao svoje jedino ...

rrif - 11.2020, str. 120
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U rujnu su donesene nove dopune Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.10.2020.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Što su ...

pip - 4.2020, str. 31
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Zbog epidemije bolesti COVID 19 Hrvatska gospodarska komora HGK i Hrvatska obrtnička komora HOK donijele su odluke o privremenom ukidanju ...

rrif - 2.2020, str. 110
Obveznici i način plaćanja članarine turističkim zajednicama prema novom Zakonu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Članarine turističkim zajednicama u 2020 godini i godišnji obračun za 2020 godinu plaćat će se prema novom Zakonu o ...

rrif - 2.2020, str. 101
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave strancima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog ...

obav - 2.2020, str. 89
XII. Pregled uplatnih računa u 2020.

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK ...

rrif - 2.2020, str. 44
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dalje Zavod osiguranicima se na načelima uzajamnosti i solidarnosti obvezno osiguravaju prava za ...

PrGO - 1.2020, str. 182
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti 2 Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge ...

PrGO - 1.2020, str. 9
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

1 Uvod A Naknade za šume 2 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Članarine turističkim zajednicama 3 Tko je ...

rrif - 5.2019, str. 203
Poljoprivrednici u sustavu mirovinskog osiguranja u 2019. godini
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Zakonom o mirovinskom osiguranju propisani su slučajevi u kojima je mirovinsko osiguranje obvezno za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne ...

rrif - 3.2019, str. 124
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kada je riječ o članovima uprave strancima koji su u radnom odnosu te primaju plaću odnosno dohodak od nesamostalnog ...

rrif - 2.2019, str. 153
Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u 2018. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 2.2019, str. 83
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Objavljen je novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju osiguranici ...

rrif - 1.2019, str. 114
Postupci vezani uz mirovinsko osiguranje radnika kod pripajanja trgovačkih društava
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

U članku se objašnjava kako treba postupiti s prijavom i odjavom radnika prilikom pripajanja trgovačkih društava 1 Uvod 2 ...

rrif - 1.2019, str. 93
Obvezno osiguranje članova uprave i likvidatora u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge i likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi trebaju se ...

PrGO - 1.2019, str. 158
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Tko su obveznici doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti 2 Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

PrGO - 1.2019, str. 8
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2018. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

A Naknade za šume 1 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Članarine turističkim zajednicama 2 Tko je obvezan plaćati ...

rrif - 12.2018, str. 50
Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Izmijenjen je Zakon o šumama u dijelu koji uređuje plaćanje naknade za općekorisne funkcije šuma međutim plaćanje te naknade ...

rrif - 5.2018, str. 149
Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Obveza je svakog isplatitelja obaviti uplatu po zaduženim obrascima JOPPD No kada isplatitelj zakasni s plaćanjem poreza na dohodak ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2018, str. 202
Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u 2017. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 1.2018, str. 53
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2017. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Uvod A Naknade 1 Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma B Članarine turističkim zajednicama 2 Tko je obvezan plaćati članarinu ...

rrif - 7.2017, str. 43
Plaćanje spomeničke rente u 2017. godini
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 44 od 5 svibnja objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

rrif - 1.2017, str. 87
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2016. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Uvod A Naknade 1 Naknade za korištenje općekorisnE funkcijE šuma B Članarine 2 Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama ...

rrif - 7.2016, str. 215
Ustupanje radnika i obračun plaće
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Već su prošle dvije godine otkako je stupio na snagu aktualni Zakon o radu kojim je između ostalog u naš ...

rrif - 7.2016, str. 176
Prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o mirovinskom osiguranju uređeno je obvezno mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost samostalnim radom kao što je djelatnost ...

rrif - 3.2016, str. 113
Primitci koji ne podliježu obračunu doprinosa
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prilikom obračuna poreza na drugi dohodak u nekim slučajevima nije potrebno obračunati doprinose Ti su primitci posebno istaknuti odredbama propisima ...

rrif - 1.2016, str. 65
III. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2015. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

A Naknade 1 Naknade za korištenje općekorisnE funkcijE šuma B Članarine 2 Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama C ...

rrif - 12.2015, str. 180
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Članovi uprave izvršni direktori i upravitelji zadruge koji nisu obvezno osigurani niti po jednoj osnovi trebaju se samostalno obvezno osigurati ...

rrif - 11.2015, str. 93
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radnici koji rade na poslovima opasnim za život i zdravlje te invalidne osobe s određenim stupnjem invalidnosti ostvaruju pravo na ...

Mišljenja
Porezni tretman darova koje sindikati daju članovima i ostalih troškova
Petak, 23.10.2015, 410-01/15-01/2091

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Odgovor na upit "Porezna uprava je postala servis HGK"
Srijeda, 22.07.2015, 410-01/15-01/873

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2015, str. 74
J. d.o.o. te društva u likvidaciji i stečaju ne plaćaju članarinu HGK-u

J o o ne plaća članarinu od 1 srpnja 2015 Društva u stečaju oslobođena su članarine u 2015 Društva u ...

rrif - 5.2015, str. 49
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zasnivanje radnog odnosa najčešća je osnova stjecanja prava iz socijalnog osiguranja Pri tome je riječ o mirovinskom osiguranju s osnove ...

Pror - 2.2015, str. 62
Mirovinsko osiguranje stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.

U Republici Hrvatskoj mogu boraviti i stranci u svrhu znanstvenog istraživanja Njihov položaj u sustavu mirovinskog osiguranja ovisi o niz ...

rrif - 2.2015, str. 196
Plaćanje članarine HGK u 2015.

rrif - 2.2015, str. 52
Uvedena je još jedna mjera poticanja zapošljavanja (Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim već postojećih mjera poticanja zapošljavanja u obliku oslobađanja poslodavaca plaćanja doprinosa na plaću jednu godinu ako zaposle osobu koja ...

rrif - 1.2015, str. 43
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2014.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

A Članarine 1 Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama B Naknade 2 Naknade za općekorisne funkcije šuma C Rente ...

rrif - 1.2015, str. 19
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015.

Financijska izvješća u skladu a HSFI ima odnosno MSFI ima sastavljaju svi poduzetnici koji su obveznici plaćanja poreza na dobitak ...

rrif - 12.2014, str. 37
Predložene su izmjene i dopune Zakona o doprinosima
Autori: Goran KRIŽANEC
Jasna PREPELJANIĆ , dipl. oec.

Vlada Republike Hrvatske uputila je 30 listopada 2014 godine Hrvatskom Saboru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ...

rrif - 5.2014, str. 91
Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13 % i 15 %
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Radi osiguranja stabilnosti Državnog proračuna Republike Hrvatske kao jedna od mjera osiguranja fiskalnih prihoda je povećanje opće stope doprinosa za ...

rrif - 4.2014, str. 189
Izmjene Zakona o doprinosima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Na 12 sjednici Hrvatskog sabora po hitnoj proceduri 21 ožujka 2014 donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ...

rrif - 4.2014, str. 111
Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina objavljena je u Narodnim novinama br 31 od 7 ožujka 2014 ...