Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Promjena kolektivnih ugovora u javnom području
Četvrtak, 02.11.2023.

Počevši od obračuna plaće za listopad 2023 godine mijenjana je osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima u javnom području ...

rrif - 7.2023, str. 159
Privremeni dodatak na plaću i regres za javne i državne službe
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 15 lipnja 2023 godine donijela je Odluku o isplati privremenog dodatka na plaću ...

rrif - 6.2023, str. 184
Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom području
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

Plaće službenika i namještenika koji rade u državnoj službi i javnim službama obračunavaju se putem jedinstvenoga informacijskog sustava za centralizirani ...

pip - 3.2023, str. 49
Uspostava jedinstvenog sustava plaća u javnoj upravi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

U ovom se članku daje osvrt na plaće u javnoj upravi koji obuhvaća državnu službu javnu službu lokalnu službu i ...

Vijesti
Promjene pri obračunu plaće u javnom području
Srijeda, 02.11.2022.

Od početka listopada 2022 godine primjenjuje se nova osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike te službenike i ...

Mišljenja
Pravni temelj za isplatu dodatka za uspješnost u radu
Ponedjeljak, 17.10.2022, 110-01/22-01/91

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Pror - 6.2022, str. 32
Plaće i ograničenja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Mjerila za određivanje plaća i naknada župana gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika te plaće službenika i namještenika u ...

Pror - 10.2021, str. 33
Prijevoz u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Materijalna prava službenika i namještenika u javnim službama uređena su odgovarajućim kolektivnim ugovorima Jedno od prava tih osoba je pravo ...

Pror - 9.2021, str. 37
Prijevoz za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kao jedno od značajnih materijalnih prava u području primjene kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike je ...

Vijesti
Tumačenja kolektivnih ugovora za javno područje
Srijeda, 14.07.2021.

Radno pravo u javnom području uređeno je i općim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike odnosno službenike i namještenike ...

Pror - 7.2020, str. 39
Odabrano iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava u području javnih služi uređena su između ostalih izvora radnog prava i odgovarajućim ...

Pror - 7.2020, str. 36
O nekim odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Mnoga pitanja iz područja radnog prava uređena su u odnosu na državne službenike i namještenike važećim kolektivnim ugovorom koji ...

Pror - 5.2020, str. 28
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kako bi se ispravno provodile odredbe Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama osnovano je tijelo ...

rrif - 4.2020, str. 246
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Radi ispravne provedbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike tijelo koje je dobilo ovlast tumači njegove odredbe U ...

Pror - 3.2020, str. 58
Uvećanje plaće za državne službenike i namještenike koji rade na EU-projektima
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

Pravo na uvećanje plaće do 30 za državne službenike koji rade na EU projektima propisano je odredbom čl 26 ...

pip - 2.2020, str. 32
Nova obveza, sadržaj i postupak polaganja državnog ispita na temelju novela Zakona o državnim službenicima
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Pravo i obvezu polaganja državnog ispita na temelju Zakona o državnim službenicima i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj ...

Pror - 1.2020, str. 36
Promjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Krajem 2019 godine objavljene su promjene u dvama izvornim kolektivnim ugovorima koji obuhvaćaju javno područje Kolektivnom ugovoru za državne ...

pip - 1.2020, str. 28
Promjene u plaći i materijalnim pravima u javnom sektoru
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.

Krajem 2019 godine Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati sklopili su dodatke izvorišnim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike ...

Pror - 10.2019, str. 40
Zakon o državnim službenicima

rrif - 8.2019, str. 182
Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima iz srpnja 2019. godine
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.

Sredinom srpnja 2019 godine promijenjen je Zakon o državnim službenicima Promjene su brojne te se stoga u ovom članku ...

Pror - 7.2019, str. 36
Neka tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Radi ispravne primjene kolektivnih ugovora često se osnivanju tijela koja ih tumače Poneki put ta tumačenja imaju snagu kolektivnog ...