Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 7.2022, str. 145
Nogomet kao paradigma poslovanju i računovodstvu
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR

Nogomet je simbol tržišnog i kapitalističkog gospodarstva Igrači treneri stadioni nogometna oprema pa čak i suci predstavljaju se u svojim ...

rrif - 7.2022, str. 123
Nacionalna klasifikacija statističkih regija (HR-NUTS 2021.)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kao zemlja članica Europske unije Republika Hrvatska uključena je u nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku NUTS Riječ je o višerazinskoj ...

rrif - 7.2022, str. 56
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom praktikumu se na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske imovine ...

pip - 7.2022, str. 6
Praktični aspekti novele Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2022. godine
Autor: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se u RH u postupku koji je uređen zakonom Aktualni Zakon o pravu na pristup ...

Mišljenja
Suradnja s putničkim agencijama turoperatorima iz trećih zemalja
Četvrtak, 09.06.2022, 410-19/21-02/246

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje usluge provođenja transakcija na bankomatima
Utorak, 07.06.2022, 410-19/21-02/264

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2022, str. 158
Aktualna pitanja godišnjeg odmora u 2022. godini
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na to da je pravo na godišnji odmor jedno od osnovnih prava radnika iz radnog odnosa a ujedno ...

rrif - 6.2022, str. 106
Preduvjeti za trošarinsko poslovanje
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Trošarinsko poslovanje s trošarinskim proizvodima poduzetnik može obavljati tek nakon što se registrira u registru trošarinskih obveznika i ishodi odgovarajući ...

rrif - 6.2022, str. 16
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Riječ je ...

Vijesti
Objavljen je Zakon o uvođenju eura
Ponedjeljak, 23.05.2022.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakonom uređuje ...

Snimka webinara
Pripreme za uvođenje eura, trajanje 130 min
Srijeda, 18.05.2022.

Autori:
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.
Ivana ŽEPIĆ , dipl. oec.

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina
Utorak, 17.05.2022, 410-19/22-02/111

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.04.2022.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znaci otuđenosti ...

Pitanja i odgovori
Državljani EGP-a kao osnivači obrta u RH
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Mogu li državljani EGP-a osnovati obrt u RH i pod kojim uvjetima?

Pitanja i odgovori
Otpis obveze koja je zastarjela
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima Koja je ...

Pitanja i odgovori
Isplata dobitka društvu u Švicarskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Plaća li se porez po odbitku prilikom isplate dobitka jednom od članova društva u Švicarskoj po kojim uvjetima i po ...

rrif - 4.2022, str. 18
Osvrt na Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Hrvatski sabor prihvatio je Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u prvom čitanju 11 ožujka 2022 godine Provedba ...

Snimka webinara
Transferne cijene u RH, trajanje 137 min
Ponedjeljak, 28.03.2022.

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Postoji li obveza poslodavac dati radniku godišnji odmor prilikom sporazumnog prestanka ugovora o radu?

Vijesti
Rad Ukrajinskih državljana u RH
Petak, 11.03.2022.

Na temelju odluke Vijeća Europske unije i Vlade Republike Hrvatske Ukrajinskim državljanima priznaje se privremena zaštita U skladu s odredbama ...

rrif - 3.2022, str. 143
Revidirane Smjernice OECD-a za transferne cijene
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju revidirane Smjernice o određivanju transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave objavljene 20 ...

rrif - 3.2022, str. 96
Plaća i ostali primitci radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac ne može radniku ponuditi puni opseg rada a ipak zbog prirode posla s radnikom treba sklopiti ugovor o ...

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

pip - 2.2022, str. 71
Startup poduzeća
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Autor u članku daje pregled osnovnih pojmova povezanih s fenomenom startup poduzeća kao vrlo probojne pod vrste trgovačkog društva u ...

obav - 2.2022, str. 15
II.PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Vijesti
Prijava za posebni postupak OSS-a za IV. kvartal 2022. godine – najkasnije do 31. 1. 2022. godine
Četvrtak, 27.01.2022.

Porezni obveznici koji prodaju dobara i usluge na daljinu i prijavljeni su u posebni postupak OSS a trebaju za tromjesečno ...

Snimka webinara
Kolektivni ugovor za graditeljstvo, trajanje 70 min
Petak, 14.01.2022.

Pitanja i odgovori
Pravo na godišnji odmor i prekršajna odgovornost poslodavca
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Odgovara li poslodavac koji radniku ne omogući godišnji odmor za prekršaj?

Pitanja i odgovori
Otkup vlastitih poslovnih udjela
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o planira se obaviti otkup vlastitih poslovnih udjela od članova toga U ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 29.12.2021.

Objavljen je broj 1 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za siječanj 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljeni su ...

Vijesti
Provedba kontrole knjiženja u pripremi financijskih izvješća
Petak, 10.12.2021.

Jeste li sigurnu da ste tijekom poslovne godine obavili sva knjiženja u skladu s računovodstvenim standardima i poreznim propisima te ...

rrif - 12.2021, str. 38
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije završnih knjiženja i utvrđivanja financijskog rezultata potrebno je provesti kontrolu knjiženja provedenih tijekom godine te utvrditi jesu li provedeni ...

Vijesti
Obvezno testiranje i nadoknada troška testiranja
Petak, 19.11.2021.

Od 16 studenoga 2021 godine Nar nov br 121 21 na snazi je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište izuzimanja nekretnine iz obrta „dobitaša“
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kako treba u poslovnim knjigama obrta koji je obveznik poreza na dobitak dobitaša iskazati izuzimanje nekretnine koja je prije 15 ...

pip - 11.2021, str. 106
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 63 Naknada izvanugovorne štete čl 1069 ZOO a Po stavu ovog suda činjenica da se tužiteljica Ugovorom ...

rrif - 11.2021, str. 126
Mjesto obavljanja usluge
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem mjesta obavljanja usluga U prvom slučaju u presudi ...

pip - 11.2021, str. 96
Jezik u pravu
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Pravna stečevina Europske unije
 2. Kriptovaluta
 3. Due diligence
 4. Respiro rok
 5. Registar i evidencija

pip - 11.2021, str. 56
Trošarinsko oporezivanje duhanskih proizvoda
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Duhanski proizvodi su proizvodi namijenjeni udisanju pare bez procesa izgaranja a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine cigarete ...

rrif - 11.2021, str. 56
Financijsko izvještavanje poduzetnika kojima je poslovna godina različita od kalendarske
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske obveznici su predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te ...