Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a, trajanje 450 min
Petak, 08.10.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS, trajanje 85 min
Srijeda, 06.10.2021.

Autor: I.P.

rrif - 10.2021, str. 193
Utjecaj europskih propisa na prava iz zdravstvenog osiguranja
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Člankom se pruža objašnjenje o utjecaju europskih pravnih propisa iz oblasti obveznoga zdravstvenog osiguranja na prava hrvatskih radnika osiguranika Hrvatskog ...

pip - 10.2021, str. 56
Nesiguran rad
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U ovom se članku opisuju oblici i posljedice fleksibilnog odnosno nesigurnog rada koji se pojavljuje i u vrlo razvijenim društvima ...

Pror - 10.2021, str. 26
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Jedan od zastupljenijih postupaka javne nabave je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave Jasne su određene okolnosti koje moraju ...

pip - 10.2021, str. 4
Mogućnosti izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije COVID-19
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Članak analizira odredbe važećih propisa koje se odnose na izmjene ugovora o javnoj nabavi zbog posljedica pandemije bolesti COVID 19 ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

Snimka webinara
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini, trajanje 187 min
Ponedjeljak, 06.09.2021.

Autor: M.H.

pip - 9.2021, str. 140
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Hrvatski porezni obveznici koji na području neke druge države članice EU a izvan RH planiraju obavljati izvozne isporuke u ...

rrif - 9.2021, str. 124
Ispravak odbitka pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz obvezu ispravka odbitka pretporeza U prvom slučaju u predmetu C ...

pip - 9.2021, str. 106
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Porezni položaj kapare Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije fiskalizacija Prodaja dobara na daljinu i ...

pip - 9.2021, str. 96
Prorogacijska klauzula u potrošačkom ugovoru
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

Stranke u parničnom postupku nerijetko ističu prigovor mjesne nenadležnosti i sporazum stranka o mjesnoj nadležnosti suda Riječ je uglavnom o ...

pip - 9.2021, str. 62
Pregled poreznih politika u državama članicama EU-a (2021.)
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ

Europska komisija je krajem lipnja 2021 godine objavila Godišnje izvješće o oporezivanju 2021 Annual Report on Taxation 2021 koje sadržava ...

Pror - 9.2021, str. 48
Financijski planovi osoba iz obuhvata državnog proračuna za razdoblje 2022. - 2024. godine
Autor: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.

I ove godine proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove u zadanom roku kako bi se ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.08.2021.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Spašeni Neočekivano ...

rrif - 8.2021, str. 166
Godišnji promet kao sposobnost u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Godišnji promet je kao uvjet ekonomske i financijske sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave u biti podvrsta jednog od ...

rrif - 8.2021, str. 135
Ozljeda na radu nastala u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Kada poslodavac sa sjedištem u RH uputi radnika koji je socijalno osiguran u RH na privremeni rad u drugu državu ...

rrif - 8.2021, str. 115
Nova pravila za e-trgovinu u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Dogovor o reviziji Direktive o osiguranju vozila Preliminarni dogovor o izmjenama propisa o eurovinjetama Predstavljena strategija o održivom financiranju ...

rrif - 8.2021, str. 104
Ispravak PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije vezano uz posljedice koje proizlaze iz pogrešne kvalifikacije obavljene transakcije kao oporezive ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu
Petak, 23.07.2021, 410-01/21-01/1475

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Četvrtak, 22.07.2021, 410-19/21-02/228

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
PDV na isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima
Srijeda, 07.07.2021.

U poslovnoj praksi često se postavljaju pitanja mogu li porezni obveznici primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV a pri isporukama dobara ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Ponedjeljak, 05.07.2021, 410-19/21-02/201

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 7.2021, str. 113
Ujednačavanje poreza na dobitak poduzeća u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EK predložio novi program oporezivanja poduzeća Dogovor o obvezi kompanija da objavljuju koliko plaćaju poreza Predložena uspostava europske digitalne ...

rrif - 7.2021, str. 107
Porezni status fizičke osobe kao obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz kvalifikaciju fizičke osobe kao obveznika PDV a kada prodaje nekretnine ...

rrif - 7.2021, str. 86
Stjecanje dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema Zakonu o PDV u stjecanje dobara unutar EU a smatra se predmetom oporezivanja U prometu između dvaju poreznih obveznika ...

pip - 7.2021, str. 82
Neki oblici prijevara na internetu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U članku se obrađuju najčešći oblici prijevare na internetu čiji je cilj dovesti žrtvu u zabludu i zatim od nje ...

pip - 7.2021, str. 14
Novela Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zbog težnje europskog zakonodavca za maksimalnom harmonizacijom pravila o materijalnim nedostatcima stvari koje se prodaju u 2021 godini u RH ...

pip - 7.2021, str. 11
Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Glavni razlozi zbog kojeg su donesene izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu su povreda prava Europske unije ...

Pror - 7.2021, str. 14
Dostava, pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U određenim okolnostima javnom naručitelju iz sustava javne nabave treba dostaviti ažurirane popratne dokumente kao što i on može pozvati ...

pip - 7.2021, str. 7
Izmjene i dopune Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U svibnju ove godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe ...

Vijesti
Fiskalizacija prodaje dobara na daljinu
Srijeda, 30.06.2021.

Zbog dvojbi u vezi obveze fiskalizacije računa u slučaju kada hrvatski obveznik preko OSS postupka prodaje dobra fizičkim osobama u ...

Mišljenja
Fiskalizacija računa - OSS
Srijeda, 30.06.2021, 410-01/21-01/1348

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.06.2021.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Vrijeme leti ...

Mišljenja
Prodaja poljoprivrednih proizvoda u prerađenom obliku – upis u RPO
Utorak, 15.06.2021, 410-01/21-01/603

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Kontrola kretanja gotovine unutar područja EU
Srijeda, 02.06.2021.

Od 3 lipnja 2021 godine unutar EU počinje se nadzirati prenošenje vrijednosti gotovine npr gotovog novca bez obzira na valutu ...

rrif - 6.2021, str. 148
Promjene u deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Početkom lipnja počinju se primjenjivati promjene u deviznom sustavu kojima je uveden poseban nadzor vrijednosti gotovine koja se kreće unutar ...

pip - 6.2021, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Stopa PDV a na dostavu nije ugostiteljska usluga PDV porezni položaj djelatnosti stečajnih upravitelja Prodaja dobara ...

pip - 6.2021, str. 62
Primjena posebnih postupaka oporezivanja od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dana 1 srpnja 2021 godine u RH i ostalim zemljama članicama Europske unije dolazi do značajnih izmjena u oporezivanju PDV ...

Vijesti
Digitalni nomadi
Subota, 22.05.2021.

Novi Zakon o strancima koji je stupio na snagu 1 siječnja 2021 godine po prvi je put u hrvatsko zakonodavstvo ...

Mišljenja
Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije
Četvrtak, 20.05.2021, 410-19/21-02/137

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2021, str. 116
Poslovanje putničkih agencija – primjena posebnog postupka oporezivanja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iako su putničke agencije među djelatnostima koje su najviše pogođene pandemijom COVID 19 nadamo se boljim vremenima te ovim člankom ...

rrif - 5.2021, str. 96
Rad u Hrvatskoj za poslodavca sa sjedištem u državi članici EU-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Koordinacijom propisa iz područja socijalnog osiguranja Republike Hrvatske s Uredbama Europske unije omogućena je veća fleksibilnost u području tržišta rada ...

pip - 5.2021, str. 47
Financiranje, složene transakcije i oporezivanje PDV-om
Autor: Mr. sc. Igor Materljan

U prosincu prošle godine Sud Europske unije donio je presudu u kojoj je izložio pojedinosti financijskog aranžmana kojim je Konzum ...

pip - 5.2021, str. 27
Digitalno nomadstvo u važećim zakonodavnim okvirima
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Digitalno nomadstvo novi je fenomen kojemu se prilagođava sve više država ne bi li privukle visokoobrazovane ljude koji rade u ...

Pror - 5.2021, str. 16
Iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kriteriji za odabir ponude među koje se ubraja i iskustvo osoblja koje će izvršavati ugovor o javnoj nabavi ne smiju ...

rrif - 4.2021, str. 133
Digitalni porez, digitalni euro i minimalna plaća u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

rrif - 4.2021, str. 125
Obavljene usluge uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije1 vezano uz utvrđivanje činjenice u slučaju C 288 19 QM koji se ...

rrif - 4.2021, str. 110
Izvješća o posebnom porezu, uplatni računi i visina posebnog poreza
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Kava bezalkoholno piće i motorna vozila su na nacionalnoj razini predmet oporezivanja i nisu obuhvaćena pravilima oporezivanja koja vrijede za ...