Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 171
Rad putem digitalnih platformi
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Od 1 siječnja 2024 godine Hrvatska će biti prva europska država koja je na cjelovit način zakonom uredila rad koji ...

rrif - 2.2024, str. 157
EU se suočava s nedostatkom vještina radnika – što čini obrazovni sustav
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Na snazi nova pravila EU a o prekograničnim plaćanjima Nova era oporezivanja multinacionalnih kompanija EU uspostavlja novo tijelo za ...

rrif - 2.2024, str. 129
Novosti u području računa u elektroničkom obliku u segmentu B2B
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica predstavlja novosti u području računa u elektroničkom obliku a koje se odnose na implementaciju obveznog elektroničkog ...

pip - 2.2024, str. 25
Posljedice sukoba interesa u korištenju sredstava proračuna EU-a
Autor: Dr. sc. Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA

U korištenju sredstava proračuna EU a sukob interesa predstavlja ozbiljnu nepravilnost s ozbiljnim posljedicama na prihvatljivost izdataka koji se sufinanciraju ...

rrif - 2.2024, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa posebice porezna ...

pip - 2.2024, str. 7
Zahtjevi europske direktive o primjerenima minimalnim plaćama
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Materija minimalne plaće iznimno je aktualna i dinamična U nas je način utvrđivanja svote te plaće rokovi njezina utvrđivanja način ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 29.01.2024.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2024 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Objavljen je ...

Pitanja i odgovori
Stupanje na snagu zakona koji uređuje prodaju tražbina
Petak, 19.01.2024.

Od kada je u primjeni zakon koji uređuje pitanja kupoprodaje (ne)dospjelih kredita i dr. tražbina, odnosno obveza dužnika?

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara u međunarodnim vodama
Petak, 19.01.2024.

Hrvatski porezni obveznik kupuje robu od društva u Južnoj Koreji Navedena se roba isporučuje drugom kupcu iz RH na brodu ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište carinskog postupka 42 koji je obavljen u Sloveniji
Petak, 19.01.2024.

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske dalje RH obavilo je uvoz robe iz Kine u Sloveniju putem deklaranta zastupnika iz Slovenije ...

rrif - 1.2024, str. 138
Uvjeti obavljanja usluga u Sloveniji od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Zdenka BEDEKOVIČ , dipl. oec.

U Uradnem Službenom op prev listu Republike Slovenije 3 travnja 2023 godine objavljen je Zakon o prekograničnom obavljanju usluga dalje ...

rrif - 1.2024, str. 132
Najava pravnog okvira za digitalni euro
Autor: Ivor ŠANTEK , mag. iur.

Prijedlog zakonodavnog paketa za jedinstvenu valutu engl Single Currency Package upućen je polovinom 2023 godine u redovni zakonodavni postupak EU ...

rrif - 1.2024, str. 124
Novosti u Intrastat sustavu za 2024. godinu
Autor: Tamara BABIĆ , mag. oec.

Statističko istraživanje o robnoj razmjeni unutar Europske Unije dalje EU poznatije pod nazivom Intrastat provodi se u Republici Hrvatskoj dalje ...

pip - 1.2024, str. 93
EU Uredba 2022/1925 / Akt o digitalnim tržištima – odnos s pravom tržišnog natjecanja
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

U ovome će se članku predstaviti daljnje odredbe EU Uredbe 2022 1925 Akta o digitalnim tržištima kao nastavak na stručni ...

pip - 1.2024, str. 45
Novosti u Zakonu o sudovima (objava odluka, suci i predmeti nasilja u obitelji, suđenje u razumnom roku, zamjena kune eurom, sigurnosna provjera, pravosudni inspektori)
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U studenome 2023 godine objavljen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima Taj je Prijedlog i prihvatio ...

pip - 1.2024, str. 38
Mjesto isporuke dobara s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Porezno motrište isporuka dobara s motrišta poreza na dodanu vrijednost dalje PDV propisuje Direktiva o PDV u Odredbe navedene Direktive ...

pip - 1.2024, str. 22
Nove obveze za gospodarske subjekte u postupcima javne nabave - Uredba (EU) 2022/2560 o stranim subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Uredbom o stranim subvencijama utvrđuju se pravila i postupci za istraživanje stranih subvencija kojima se stvarno ili moguće narušava unutarnje ...

pip - 1.2024, str. 3
Nove stope zateznih i ugovornih kamata od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Temelj za izračunavanje visine zateznih kamata jest kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije ...

Mišljenja
Primjena odredbe čl. 12. st. 7. Zakona o radu
Petak, 29.12.2023, 110-01/23-01/261

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Zatezne kamate od 1. siječnja 2024. godine
Četvrtak, 28.12.2023.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

Mišljenja
Primjena Zakona o radu i pravilnici kojima se uređuje rad putem digitalnih radnih platformi
Srijeda, 06.12.2023, 011-02/23-01/16

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 12.2023, str. 255
Stanje gospodarstava u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatskoj u III. kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2023 godine Indeksi cijena u poljoprivredi Hrvatske u trećem tromjesečju 2023 godine Smanjenje ...

rrif - 12.2023, str. 251
Izmjene pravila o sudskom registru
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za zadnje ...

rrif - 12.2023, str. 165
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje u drugim zemljama ...

pip - 12.2023, str. 89
EU Uredba 2022/1925 / Akt o digitalnim tržištima – nadzornici pristupa i njihove obveze
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

Svrha je EU Uredbe 2022 1925 o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru spriječiti nadzornike pristupa ...

pip - 12.2023, str. 68
Pravni okvir obavljanja lučkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Autor: Marin CURIĆ , mag. iur.

U članku se nastoji pružiti pregled pravnog okvira za obavljanje lučkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj Naglasak je stavljen na novosti ...

pip - 12.2023, str. 57
Pametni ugovori
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Razvojem tehnologija svjedočimo pojavi takozvanih pametnih ugovora Koncept i logika koja stoji u njihovoj pozadini poznati su već dulje vrijeme ...

Pror - 12.2023, str. 49
Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij odabira ponude
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Temeljni kriterij za odabir ponude u sustavu javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se utvrđuje na temelju cijene ili ...

pip - 12.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o trgovačkim društvima
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za posljednje ...

Pror - 12.2023, str. 44
Novi europski pragovi u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Objavljene su nove financijske vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi koje će biti u primjeni od 1 siječnja 2024 godine ...

rrif - 12.2023, str. 27
Novosti u Zakonu o računovodstvu od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu izrađen je ponajprije zbog usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije kojom je ...

rrif - 11.2023, str. 173
Bolovanje RH radnika nastalo u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako hrvatski radnik za vrijeme boravka na području druge države ugovornice države članice EGP a ili treće zemlje postane privremeno ...

rrif - 11.2023, str. 151
Zakonsko uređenje načina, uvjeta i postupka servisiranja i kupoprodaje potraživanja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.

Autorice u članku objašnjavaju najvažnije aspekte paketa koji sadržava tri zakonska prijedloga usmjerena na zakonsko uređenje načina uvjeta i postupka ...

rrif - 11.2023, str. 143
Lakše poslovanje malih poduzetnika na području EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EK predložio nova porezna pravila za velika poduzeća Novi prijedlozi EK a za lakše poslovanje malih poduzetnika Nova pravila ...

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

pip - 11.2023, str. 88
Izazovi obrogacije Zakona o izbornim jedinicama
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ

U tekstu se raščlanjuju odredbe Zakona o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Narodne novine ...

rrif - 11.2023, str. 31
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Na kraju svake godine jedan od članaka u našem časopisu posvećen je poreznom i računovodstvenom postupanju s vrijednosnim usklađenjima i ...

pip - 11.2023, str. 39
Prodaja tražbina i obveza – ponuda mjera olakšavanja otplate kredita, načina, uvjeta i postupka servisiranja
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sandra GRGOROVIĆ HADŽIJA , dip. iur.

Područje rada tzv agencija za naplatu tražbina u nas nije bilo uređeno posebnim propisom pa se predstojećim paketom od triju ...

pip - 11.2023, str. 35
Pravna priroda ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU fondova
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.

U hrvatskome pravnom sustavu upravni ugovori predstavljaju institut uveden novelom Zakona o općem upravnom postupku iz 2009 godine Nakon desetljeća ...

pip - 11.2023, str. 28
Nova uredba o sudjelovanju gospodarskih subjekata u javnim nabavama na području EU-a
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Uredba Europske unije o Instrumentu za međunarodnu nabavu akt je koji omogućuje Europskoj komisiji da nametne mjere koje će gospodarskim ...

Pitanja i odgovori
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih ...

Vijesti
Novosti u plaćanju poreza po odbitku
Četvrtak, 12.10.2023.

Dana 12 listopada 2023 godine stupaju na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar ...

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...

rrif - 10.2023, str. 210
Iskustvo gospodarskog subjekta u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U okviru kriterija za odabir gospodarskog subjekta u sustavu javne nabave dana je i mogućnost naručitelju da unutar tehničke i ...

rrif - 10.2023, str. 174
Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)
Autor: Krešimir KRUŽIĆ , mag. oec,

Europska unija uspostavlja mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama CBAM namijenjen rješavanju pitanja emisija stakleničkih plinova ugrađenih u robu pri ...

rrif - 10.2023, str. 127
Recentne presude Suda EU
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije1 iznesena u nedavnim presudama U prve dvije presude riječ je o utvrđivanju ...

rrif - 10.2023, str. 69
Dopunsko, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i III. stup mirovinskog osiguranja u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja što su dva oblika dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja ...

pip - 10.2023, str. 49
Umjetna inteligencija i vlasnička prava
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Posljednjih godina svjedočimo ubrzanom razvoju umjetne inteligencije i njezinoj primjeni u svijetu umjetnosti To njezine korisnike dovodi u sukob s ...

rrif - 10.2023, str. 42
Sadržaj izvještaja o održivosti prema načelu dvostruke materijalnosti
Autor: MA Stella HRVATIN

U prosincu 2022 godine usvojena je konačna verzija Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti CSRD koja od poduzeća koja su ...