Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2023, str. 87
Novosti o institucijama za medijaciju
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U kolovozu 2023 godine donesen je Pravilnik o institucijama za medijaciju Pravilnik je donesen na temelju odredbe čl 7 st ...

pip - 5.2023, str. 22
Prijedlog izmjena Zakona o sudskim pristojbama
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U ožujku 2023 godine u Hrvatskom saboru prihvaćen je Prijedlog zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama Predloženim izmjenama nastoje ...

pip - 4.2023, str. 56
Izmjene i dopune Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji iz 2023. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U siječnju 2023 godine otvoreno je E savjetovanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji Riječ je o Pravilniku ...

pip - 2.2021, str. 83
Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se na temelju općih pravila ZOO a prvotno obrađuje posredovanje kao činidba koja je predmet ugovora o posredovanju ...

pip - 2.2021, str. 25
Pravni režimi za slučaj potresa u različitim dijelovima RH
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nakon donošenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba Krapinsko zagorske županije i Zagrebačke županije i njegove ...

pip - 11.2020, str. 59
O poljoprivrednom zemljištu označenom šumskim (i drugim problemima poljoprivrednog zemljišta u RH)
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku razmatra izazove sustavnog uređenja i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u svrhu oživljavanja poljoprivredne proizvodnje u RH s posebnim ...

pip - 11.2020, str. 54
Nasljednička izjava i odricanje od nasljedstva
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje pravni institut nasljedničke izjave te mogućnost da se stjecatelj nasljednog prava davanjem jedne takve izjave odrekne ...

pip - 11.2020, str. 50
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu poslovnog prostora
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku analizira mogućnost prešutnog obnavljanja ugovora o zakupu poslovnog prostora odredbe starog Zakona o obveznim odnosima iz 1978 ...

pip - 11.2020, str. 43
Zakašnjenje sudionika u obveznom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U članku se obrađuju zakašnjenje dužnika i vjerovnika te opće i specifične posljedice na primjeru pojedinih ugovornih odnosa za obje ...

pip - 11.2020, str. 36
Zastara restitucijskih zahtjeva koji nastaju kao posljedica ništetnosti pravnog posla
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ

U članku autor analizira pravno shvaćanje Građanskog odjela Vrhovnog suda RH Su IV 47 2020 2 u kojemu se određuje ...

pip - 11.2020, str. 23
Obnova poslovnih prostora, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada oštećenih potresom
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se obrađuje zakonski okvir obnove poslovnih prostora stambeno poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih potresom 22 ožujka 2020 godine ...

pip - 10.2020, str. 41
Analiza pravnih učinaka valutne klauzule i instituta konverzije u svjetlu recentne prakse Suda EU-a
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u članku u bitnim crtama analizira pojedina prijeporna pravna pitanja koja su se pojavila u sudskoj praksi tijekom rješavanja ...

pip - 10.2020, str. 38
Predugovor ili preliminar s praktičarskoga gledišta
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Ako neki subjekti žele sklopiti ugovor ali zbog nekog razloga ne odmah nego s vremenskim odmakom na dispoziciji ima obveznopravni ...

pip - 10.2020, str. 31
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Promijenjene okolnosti koje pogađaju jednu ili obje ugovorne strane zbog svoje posljedice pretjerano otežano ispunjenje ili pretjerano veliki gubitak dovode ...

pip - 10.2020, str. 7
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

U članku se pruža osvrt na određena dvojbena rješenja i otvorena pitanja u Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na ...

pip - 9.2020, str. 72
Sporedni posrednik u osiguranju autokuće, poduzeća rent-a-car, turističke agencije i drugi kao distributeri osiguranja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Prodaja osigurateljnih proizvoda i usluga obavlja se na različite načine i različitim kanalima S obzirom na veliku ponudu tih proizvoda ...

pip - 9.2020, str. 65
Raskid ugovora – na temelju zakona (jednostrani raskid)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nastavljajući niz tekstova o raskidu ugovora u ovom se članku donosi analiza najvažnijih pitanja povezanih s raskidom ugovora na temelju ...

pip - 7.2020, str. 76
Stvarni tereti i njihovi primjeri iz prakse
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje prikaz instituta stvarnih tereta uz razmatranje pojma tog instituta i njegove praktične važnosti Ovim se ...

pip - 7.2020, str. 58
Koliko vrijedi moja nekretnina
Autor: Branimir Majčica , mag. zemlj. menadž

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina uveden je cjeloviti sustav za procjenu vrijednosti nekretnina koji jamči transparentnost i učinkovitost na tržištu ...

pip - 7.2020, str. 37
Raskid ugovora u ZOO-u — pojam, raskid voljom stranaka i silom zakona (ex lege)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S obzirom na njegovu važnost i aktualnost u ovom se članku obrađuje pojam raskida ugovora razgraničuje se raskid od ostalih ...

pip - 7.2020, str. 19
Povrat novca putnicima nakon otkazivanja putovanja zbog pandemije COVID-19
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Europska je komisija opomenula RH zajedno s još devet država članica zbog povrede Direktive EU 2015 2320 o putovanjima u ...

pip - 6.2020, str. 87
Štete od potresa na zgradama i vinkulacija police osiguranja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Vlasnici nekretnina stradalih u potresu 22 ožujka u Zagrebu i okolici uzimali su kredite za kupnju adaptaciju i uređenje zgrade ...

pip - 6.2020, str. 82
Odgovornost za neispravan proizvod
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autorica u članku pojmovno određuje institut odgovornosti za neispravan proizvod skrećući pozornost na razlikovanje navedenog instituta od njemu srodnih instituta ...

pip - 6.2020, str. 75
Pravni nedostatci kod ugovora o kupoprodaji
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Jedan od učinaka dvostranoobveznih naplatih ugovora je odgovornost za nedostatke ispunjenja koji mogu biti materijalni i pravni Kada govorimo o ...

pip - 6.2020, str. 70
Sklapanje ugovora na daljinu
Autori: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Epidemija virusa COVID 19 aktualizirala je pitanje sklapanja ugovora na daljinu u situacijama kada se dvije stranke ugovaratelji ne nalaze ...

pip - 6.2020, str. 65
Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o valjanosti ugovora o konverziji
Autor: Izv.prof.dr.sc. Aleksandra Maganić

Pravne posljedice zaključenja ugovor o kreditu s valutnom klauzulom u švicarskom franku i prava potrošača već su dulje vrijeme jedna ...

pip - 5.2020, str. 81
Obveznopravna odgovornost sudionika u gradnji
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se obrađuju pitanja povezana s odgovornosti izvođača i drugih sudionika u gradnji za nedostatke izvršenih radova Posebna pozornost ...

pip - 5.2020, str. 74
Viša sila / izvanredne okolnosti / slučaj / posebne okolnosti / katastrofa / prirodna nepogoda / izvanredno stanje
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S pandemijom koronavirusne bolesti u fokus su došle neke pravne teme koje prije nisu plijenile veću pozornost opće javnosti Među ...

pip - 4.2020, str. 87
Nužda i nevrijeme u obveznim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome će se članku ukratko prikazati uređenje i značenje dvaju pravnih standarda u ZOO u stanja nužde i nevremena ...

pip - 4.2020, str. 83
Posljedice izvanrednih okolnosti na pravne poslove
Autor: Doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

U radu se razmatra učinak izvanrednih okolnosti na pravne poslove Kada takve okolnosti dovode do nemogućnosti ispunjenja riječ je prestanku ...

pip - 4.2020, str. 75
Viša sila i ugovorni odnosi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Viša sila sasvim opravdano do sada nije bila važna tema u obveznom pravu u RH niti je bila opsežnije obrađena ...

pip - 3.2020, str. 33
Prava kupca na temelju jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije)
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Radi potpunog informiranja kupca o sveobuhvatnom i uspješnom ostvarivanju njegovih prava u slučajevima neispravnosti kupljene stvari u članku se donosi ...

pip - 3.2020, str. 27
Pojam opasne stvari i pojam opasne djelatnosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Loris BELANIĆ

Autor u ovome članku sistematizira pravila i pravna shvaćanja iznesena u teoriji i sudskoj praksi o tome što se smatra ...

pip - 3.2020, str. 22
Pobuda kod sklapanja ugovora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku obrađuje pobuda i njezina relevantnost u obveznom pravu RH prilikom sklapanja ugovora Pobuda načelno ne utječe ...

pip - 3.2020, str. 18
Pravni položaj jamca u kreditnom odnosu
Autor: Ivana KUHAR, dipl.iur.

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni ...

pip - 2.2020, str. 44
Zaštita kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka kupljene stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari aktualno je pitanje Prema statističkim podacima riječ je o jednom od najčešće pretraživanih ...

pip - 2.2020, str. 38
Asignacija (uputa)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome članku iscrpno se analizira uređenje asignacije u Zakonu o obveznim odnosima Pritom se ima na umu da je ...

pip - 1.2020, str. 65
Sporazumni i dobrovoljni prijeboj (kompenzacija)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Prijeboj kompenzacija učestao je institut obveznoga prava a spada u obračunske načine ispunjenja obveze Premda je kao institut razmjerno jasan ...

pip - 12.2019, str. 57
Posjed / vlasništvo – nema tu znaka jednakosti
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Tvrdnja prema kojoj se nekome čini da u nekim situacijama posjednik ima veća prava od vlasnika bila je povod ovome ...

pip - 12.2019, str. 49
Pravo građenja
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku objašnjava pravo građenja koje predstavlja posebnu vrstu ograničenih stvarnih prava a na određeni način predstavlja odstupanje od ...

pip - 12.2019, str. 42
Prijenos vjerovnikove tražbine zbog ispunjenja (subrogacija) s primjerima iz prakse
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku pruža uvid u uređenje subrogacije kao načina promjene vjerovnika u obveznom odnosu koji nastaje tako što ...

pip - 11.2019, str. 46
Stjecanje bez osnove
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku koji je nastao zbog razmjerno brojnih pitanja o stjecanju bez osnove i potrebe dodatnog razjašnjavanja tog ...

pip - 11.2019, str. 36
Novi Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Autor u članku prikazuje Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu ...

pip - 10.2019, str. 67
Sporovi oko zajedničke pričuve
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Autorica u članku nastoji skrenuti pozornost na različitost prakse u sporovima oko zajedničke pričuve upozoriti na odluke Ustavnog suda koje ...

pip - 10.2019, str. 50
Prestanak ugovora i prestanak ugovornih obveza
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u članku objašnjava prestanak ugovora i prestanak ugovornih obveza s obzirom na to da je pravna struka sveprisutna u ...

pip - 9.2019, str. 43
Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze
Autor: Mr. sc. Đurđa Bićanić , dipl. iur.

Autorica u članku obrađuje temu pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze iz trgovačkih ugovora prema Zakonu o ...

pip - 7.2019, str. 49
Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku donosi osvrt na Novelu Zakona o parničnom postupku iz 2019 godine prikaz pojedinih rješenja i kritički ...

pip - 7.2019, str. 35
Prijedlog uređenja javne nabave građevinskih radova putem ugovora o građenju
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.

Autor u članku na znimljiv i detaljan način razmatra uređenje javne nabave građevinskih radova putem ugovora o građenju u svjetlu ...

pip - 7.2019, str. 12
Prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama (vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku daje prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama s osobitim osvrtom na postupak i vođenje zemljišnih knjiga u ...

pip - 6.2019, str. 82
Oduzimanje nekretnine u privatnom vlasništvu radi izgradnje nerazvrstane ceste
Autor: Antun ŠAGOVAC , dipl. iur.

Zakon o cestama je popunio pravnu prazninu i uredio pravni status nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi u ...