Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
Snimka webinara
Građenje, građevinske usluge i prodaja nekretnina, trajanje 160 min
Utorak, 14.06.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Prijenos porezne obveze za građevinske usluge – usluge podizvođača
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Građevinsko društvo podizvođač obveznik PDV a obavlja građevinske usluge glavnom izvođaču također obvezniku PDV a Građevinski radovi obavljaju se na ...

Snimka webinara
Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge, trajanje 170 min
Utorak, 10.05.2022.

pip - 5.2022, str. 23
Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni položaj radova na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa u smislu oporezivanja PDV om nije posebno uređen Zbog toga porezni ...

Vijesti
Oporezivanje građevinskih usluga u RH
Srijeda, 16.03.2022.

Kada građevinske usluge u RH obavljaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a s motrišta PDV a moguće su ...

rrif - 3.2022, str. 123
Oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj porezni obveznici trebaju s motrišta PDV a ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...

Pitanja i odgovori
Zaračunavanje građevinskih usluga općini
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Ako trgovačko društvo fakturira građevinske radove općini koja je upisana u registar obveznika PDV a treba li na isporuku primijeniti ...

pip - 9.2021, str. 46
Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se sagledava problematika utjecaja naglog porasta cijena građevinskog materijala na postojeće ugovore o javnoj nabavi radova analiziraju se ...

rrif - 8.2021, str. 86
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Nastanak porezne obveze odnosno obveza zaračunavanja PDV a na isporuke dobara i usluga te mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa ...

rrif - 8.2021, str. 70
Oporezivanje građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Radovi na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa nisu posebno uređeni u smislu oporezivanja PDV om Zbog toga porezni obveznici često ...

Vijesti
Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninom
Petak, 23.07.2021.

Usluge povezane s nekretninama oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi To znači da će usluge povezane s nekretninama ...

rrif - 7.2021, str. 104
Dani predujmovi za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovome praktikumu autorica objašnjava porezno motrište danih predujmova za graditeljske usluge koje se drugim poreznim obveznicima isporučuju uz tuzemni ...

Snimka webinara
Računovodstvo graditeljske djelatnosti, trajanje 220 min
Utorak, 03.11.2020.

pip - 10.2020, str. 68
Oporezivanje građevinskih usluga
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Porezni obveznici na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj s motrišta PDV a trebaju ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...

rrif - 9.2020, str. 75
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovom broju časopisa RRiF donosimo odgovore na aktualna pitanja iz knjigovodstva poreza na dodanu vrijednost plaćanja spomeničke rente ...

rrif - 3.2020, str. 149
Građevinske usluge u okviru održavanja
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Tuzemni prijenos porezne obveze na građevinske usluge od samih početaka izaziva dvojbe u poslovnoj praksi Najviše se dvojbi javlja ...

rrif - 9.2019, str. 88
Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Početkom godine došlo je do bitne promjene u vezi s primjenom tzv pojednostavljenja koje se između ostaloga primjenjuje kad ...

rrif - 8.2019, str. 41
Aktualna pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici daju odgovori na najčešća računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na ...

rrif - 6.2019, str. 55
Donos PDV-a i kratkotrajna imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s preuzetom obvezom obračunavanja ...

rrif - 6.2019, str. 13
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje poslovanja uslužnih graditelja za obveznike MSFI ja uređuje MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima a ...