Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2022, str. 35
Privremena zabrana građevinskih radova u turističkoj sezoni
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Život u primorskom dijelu RH za mnoge jedinice lokalne samouprave i njihove građane ima dva osnovna godišnja doba topliji koji ...

rrif - 10.2022, str. 60
Aktualna pitanja iz prakse

Početak obveznoga dvojnog iskazivanja zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj doveo je do brojnih dvojbi u poslovnoj ...

rrif - 9.2022, str. 175
Izmjena cijena kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Izmjene cijena u graditeljstvu danas su stvarnost i svakodnevica Osim što se cijene mijenjaju treba naglasiti da se danas mijenjaju ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
pip - 7.2022, str. 10
O Zaključku Vlade RH od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

Globalni poremećaj na tržištima građevinskih materijala i proizvoda prisutan je već neko vrijeme te uzrokuje nezanemarive poteškoće za sve sudionike ...

Vijesti
Oporezivanje građevinskih usluga u RH
Srijeda, 16.03.2022.

Kada građevinske usluge u RH obavljaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a s motrišta PDV a moguće su ...

rrif - 3.2022, str. 123
Oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj porezni obveznici trebaju s motrišta PDV a ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...

rrif - 2.2022, str. 49
Dogradnja građevinskog objekta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se praktikumu obrazlaže računovodstveno praćenje dogradnje građevinskog objekta u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda Prema zahtjevima HSFI ja ...

rrif - 8.2021, str. 70
Oporezivanje građevinskih usluga u okviru obnove
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Radovi na obnovi zgrada oštećenih zbog potresa nisu posebno uređeni u smislu oporezivanja PDV om Zbog toga porezni obveznici često ...

pip - 5.2020, str. 81
Obveznopravna odgovornost sudionika u gradnji
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se obrađuju pitanja povezana s odgovornosti izvođača i drugih sudionika u gradnji za nedostatke izvršenih radova Posebna pozornost ...

rrif - 2.2020, str. 22
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U bilancama većine trgovačkih društava posebice onih koji se bave proizvodnjom trgovinom turističkom djelatnošću i sl nekretnine čine značajnu ...

rrif - 9.2019, str. 17
Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih ...

rrif - 6.2019, str. 13
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje poslovanja uslužnih graditelja za obveznike MSFI ja uređuje MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima a ...