Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2022, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Promjene u području zaštite potrošača način obilježavanja zgrada kućnim brojevima Promjena Zakona o lokalnim ...

Vijesti
Promjena odluke o gotovinskim plaćanjima u stranim sredstvima plaćanja
Ponedjeljak, 26.09.2022.

Iako je promjena Zakona o deviznom poslovanju Nar nov br 96 03 52 21 izvjesna s obzirom na uvođenje eura ...

rrif - 4.2020, str. 185
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod priređivača igara na sreću
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec

Autorica u članku predstavlja interni akt o politikama kontrolama i postupcima za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja ...

pip - 10.2017, str. 32
Prostorni i tehnički uvjeti za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.

Republika Hrvatska je prema čl 3 st 3 i 4 Zakona o igrama na sreću prenijela pravo priređivanja lutrijskih ...

rrif - 8.2016, str. 99
Priređivanje i oporezivanje igara na sreću u RH
Autor: Mr. sc. Ivana BALIĆ BOTIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku opisuje sustav priređivanja igara na sreću vrste igara na sreću i uvjeti priređivanja igara na sreću ...

rrif - 2.2010, str. 152
Primjena novog Zakona o priređivanju igara na sreću
Autor: Anđela TOTH-SESAR, dipl. iur.

Novi Zakon o igrama na sreću u nastavku Zakon kojeg je Hrvatski sabor donio 10 srpnja 2009 objavljen je u ...

pip - 1.2008, str. 54
Igre na sreću na automatima
Autor: Anđela TOTH-SESAR, dipl. iur.

Bavljenje igrama na sreću pa bilo to u funkciji zakonodavca priređivača ili igrača svugdje u svijetu izaziva oprečna stajališta okoline ...