Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar, trajanje 420 min
Četvrtak, 28.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.09.2023.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Mali užitci ...

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila, trajanje 185 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Snimka webinara
Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine, trajanje 190 min
Četvrtak, 07.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 9.2023, str. 65
Odgovori na pitanja iz prakse

Dinamično poduzetništvo traži odgovore na brojna pitanja koja im se pojavljuju u praksi Ukupno gledajući propisi uređuju svaku poduzetničku aktivnost ...

rrif - 8.2023, str. 106
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može u svojoj odluci propisati plaćanje poreza na kuće za odmor Obveznici plaćanja poreza na ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište obračuna amortizacije
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak i obveznik PDV ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je ...

pip - 6.2023, str. 105
Inozemna sudska praksa i stajališta

Iznajmljivanje stalno ugrađene opreme i strojeva u okviru leasinga poljoprivredne zgrade Uvjeti obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoznika Kašnjenje u plaćanju ...

Snimka webinara
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova, trajanje 230 min
Srijeda, 24.05.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Prag za ulazak u sustav PDV-a – osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a i najam prostora
Srijeda, 03.05.2023.

Koje isporuke dobara i usluga ulaze u prag isporuka za obvezan ulazak u sustav PDV a ako osoba obavlja samostalnu ...

Snimka webinara
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga, trajanje 200 min
Srijeda, 03.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

rrif - 5.2023, str. 99
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači RH za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

rrif - 4.2023, str. 169
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – uvjeti i obveze
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ima značajan i kontinuirani trend rasta u privatnom turističkom smještaju u RH Ugostiteljske usluge u ...

Sudska praksa
Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove
Srijeda, 22.03.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Snimka webinara
Računovodstvo automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe, trajanje 180 min
Srijeda, 22.03.2023.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

pip - 3.2023, str. 85
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove čl 165 ZVDSP a u vezi s čl 1120 ZOO ...

Mišljenja
Odbitak pretporeza za punjače za električna vozila
Petak, 24.02.2023, 410-19/22-01/77

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2023, str. 37
III. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

rrif - 2.2023, str. 14
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od kraja 2022 godine do danas odredbe dohodovnih propisa promijenile su se već nekoliko puta Neke su se promjene odnosile ...

rrif - 12.2022, str. 217
Plaćanje turističke pristojbe u 2023. godini
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Obveza plaćanja turističke pristojbe propisana je Zakonom o turističkoj pristojbi koji uređuje i način utvrđivanja visine turističke pristojbe Već četvrtu ...

Mišljenja
Utvrđivanje i naplata poreza na kuće za odmor
Petak, 11.11.2022, 410-15/22-01/14

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2022, str. 60
Aktualna pitanja iz prakse

Početak obveznoga dvojnog iskazivanja zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj doveo je do brojnih dvojbi u poslovnoj ...

Vijesti
Porezni položaj usluge smještaja ovisno o poreznom položaju pružatelja usluge
Srijeda, 03.08.2022.

Turistička sezona je u tijeku i uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu ...

rrif - 7.2022, str. 94
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iznajmljivači fizičke osobe iz EU a mogu u RH pružati uslugu smještaja ili najma te pritom mogu plaćati porez na ...

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse
Ponedjeljak, 27.06.2022, 410-19/22-02/136

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2022, str. 86
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz EU-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu pružati ...

rrif - 5.2022, str. 169
Nadležna upravna tijela u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave ukinuti su uredi državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave a njihovi su ...

rrif - 5.2022, str. 25
Računovodstvo nabave i uporabe postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Postrojenja i oprema čine dio dugotrajne materijalne imovine društva koja se koristi u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga ...

rrif - 4.2022, str. 174
Aktualnosti u turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu znatan su dio turističkog smještaja u RH s tendencijom stalnog rasta Zbog izmjena propisa kojima se ...

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

obav - 2.2022, str. 36
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

rrif - 12.2021, str. 228
Plaćanje turističke pristojbe u 2022. godini
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na svom području uz mišljenje ...

Vijesti
Što donose izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Četvrtak, 25.11.2021.

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 126 21 stupa na snagu 25 studenoga 2021 godine Svrha ...

rrif - 9.2021, str. 179
Obveze pružatelja usluga iznajmljivanja vozila s motrišta turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Usluga iznajmljivanja vozila rent a car uređena je kao jedna od usluga u turizmu u smislu Zakona o pružanju usluga ...

rrif - 9.2021, str. 103
Obveze isplatitelja kod obračuna prireza
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obveznik podmirivanja poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje oporeziv dohodak koji podliježe oporezivanju prema izvoru dohotka dohodak od ...

rrif - 8.2021, str. 32
Računovodstvo nabave i uporabe plovila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Plovila koja se nalaze u imovini poduzetnika mogu služiti za različite svrhe ali one trebaju biti poduzetničke plovila trebaju donositi ...

Sudska praksa
Pristojba za prijamnik u ugostiteljskom objektu
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud

pip - 7.2021, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Iznajmljivanje nekretnine u državi članici Porezno pravo PDV Upravljanje posebnim investicijskim fondovima Zaštita potrošača Odgovornost za ...

pip - 7.2021, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 38 Naknada štete čl 1045 ZOO a Točno je da postoji i vanjski kanal za otjecanje oborinskih ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

rrif - 6.2021, str. 164
Aktualna pitanja iz područja turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pod turističkim propisima smatraju se svi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanje ugostiteljskih usluga u ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

Vijesti
Oporezivanje iznajmljivača građana RH i stranaca
Ponedjeljak, 24.05.2021.

Građani iznajmljivači u RH za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima ili kućama za odmor najčešće nisu obveznici PDV a ...

rrif - 5.2021, str. 166
Smještaj kod iznajmljivača i/ili ugostitelja s motrišta ugostiteljskih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatra se smještaj u Sobi Apartmanu Studio apartmanu Kući za odmor Kampu i ili Kamp odmorištu ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.03.2021.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Nadajte se ...

Vijesti
Iznajmljivači apartmana i plovila mogu priznati troškove u 2020. godini neovisno o visini ostvarenog prihoda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Poduzetnicima obveznicima poreza na dobitak koji su u 2020 godine u turističke svrhe iznajmljivali kuće za odmor apartmane i plovila ...

rrif - 3.2021, str. 189
Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu način i uvjeti za pružanje tih usluga ugovor o ...