Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Porezni položaj usluge smještaja ovisno o poreznom položaju pružatelja usluge
Srijeda, 03.08.2022.

Turistička sezona je u tijeku i uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu ...

rrif - 7.2022, str. 94
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iznajmljivači fizičke osobe iz EU a mogu u RH pružati uslugu smještaja ili najma te pritom mogu plaćati porez na ...

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse
Ponedjeljak, 27.06.2022, 410-19/22-02/136

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2022, str. 86
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz EU-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim fizičkih osoba građana RH uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu pružati ...

Snimka webinara
Aktualnosti u obračunu PDV-a na usluge, trajanje 170 min
Utorak, 10.05.2022.

rrif - 5.2022, str. 169
Nadležna upravna tijela u ugostiteljstvu i turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave ukinuti su uredi državne uprave kao prvostupanjska tijela državne uprave a njihovi su ...

rrif - 5.2022, str. 25
Računovodstvo nabave i uporabe postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Postrojenja i oprema čine dio dugotrajne materijalne imovine društva koja se koristi u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba ili usluga ...

rrif - 4.2022, str. 174
Aktualnosti u turističkim propisima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu znatan su dio turističkog smještaja u RH s tendencijom stalnog rasta Zbog izmjena propisa kojima se ...

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

obav - 2.2022, str. 36
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

rrif - 12.2021, str. 228
Plaćanje turističke pristojbe u 2022. godini
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na svom području uz mišljenje ...

Vijesti
Što donose izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Četvrtak, 25.11.2021.

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 126 21 stupa na snagu 25 studenoga 2021 godine Svrha ...

Snimka webinara
Rad umirovljenika, trajanje 180 min
Utorak, 12.10.2021.

rrif - 9.2021, str. 179
Obveze pružatelja usluga iznajmljivanja vozila s motrišta turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Usluga iznajmljivanja vozila rent a car uređena je kao jedna od usluga u turizmu u smislu Zakona o pružanju usluga ...

rrif - 9.2021, str. 103
Obveze isplatitelja kod obračuna prireza
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obveznik podmirivanja poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje oporeziv dohodak koji podliježe oporezivanju prema izvoru dohotka dohodak od ...

rrif - 8.2021, str. 32
Računovodstvo nabave i uporabe plovila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Plovila koja se nalaze u imovini poduzetnika mogu služiti za različite svrhe ali one trebaju biti poduzetničke plovila trebaju donositi ...

Sudska praksa
Pristojba za prijamnik u ugostiteljskom objektu
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud

pip - 7.2021, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Iznajmljivanje nekretnine u državi članici Porezno pravo PDV Upravljanje posebnim investicijskim fondovima Zaštita potrošača Odgovornost za ...

pip - 7.2021, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 38 Naknada štete čl 1045 ZOO a Točno je da postoji i vanjski kanal za otjecanje oborinskih ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

rrif - 6.2021, str. 164
Aktualna pitanja iz područja turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pod turističkim propisima smatraju se svi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanje ugostiteljskih usluga u ...

pip - 6.2021, str. 138
Odgovori na pitanja pretplatnika

Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša u d o o Prijenos gospodarske cjeline obrta dobitaša na trgovačko društvo moguće je ...

Vijesti
Oporezivanje iznajmljivača građana RH i stranaca
Ponedjeljak, 24.05.2021.

Građani iznajmljivači u RH za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima ili kućama za odmor najčešće nisu obveznici PDV a ...

rrif - 5.2021, str. 166
Smještaj kod iznajmljivača i/ili ugostitelja s motrišta ugostiteljskih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatra se smještaj u Sobi Apartmanu Studio apartmanu Kući za odmor Kampu i ili Kamp odmorištu ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.03.2021.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Nadajte se ...

Vijesti
Iznajmljivači apartmana i plovila mogu priznati troškove u 2020. godini neovisno o visini ostvarenog prihoda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Poduzetnicima obveznicima poreza na dobitak koji su u 2020 godine u turističke svrhe iznajmljivali kuće za odmor apartmane i plovila ...

rrif - 3.2021, str. 189
Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu način i uvjeti za pružanje tih usluga ugovor o ...

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je porezni obveznik u RH planira zatražiti povrat poreza na dodanu vrijednost dalje ...

obav - 2.2021, str. 36
III. Obrtnici i slobodna zanimanja

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Pitanja i odgovori
Način oporezivanja dohotka od imovine i imovinskih prava
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Fizička osoba rezident stekla je imovinska prava na temelju ugovora o prijenosu imovinskih prava bez naknade od oca Imovinska prava ...

pip - 1.2021, str. 11
Promjene u oporezivanju porezom na dohodak i minimalna plaća u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

S početkom godine stupile su na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene ...

rrif - 1.2021, str. 16
Izmjene Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 stupaju na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene ...

rrif - 12.2020, str. 265
Plaćanje turističke pristojbe za 2021. godinu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju visini godišnjega paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

Pitanja i odgovori
Porez na kuće za odmor koje se iznajmljuju
Petak, 13.11.2020.

Iznajmljivač apartmana u Hrvatskoj državljanin države članice EU a koji obavlja usluge smještaja dobio je porezno rješenje upravnog tijela lokalne ...

pip - 11.2020, str. 141
Odgovori na pitanja pretplatnika

Ulaze li potpore HZZ a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020 godinu za obveznike podjele pretporeza ...

pip - 11.2020, str. 105
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi i trošarine Trošarinski status proizvoda koji sadrže djelomično denaturirani etilni alkohol Trošarinski status melase bez duhana za vodenu ...

pip - 11.2020, str. 101
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Prez na dodanu vrijednost Porezni tretman testiranja na COVID 19 Prez na promet nekretnina Osobni odbitak u potvrdi o javnim ...

rrif - 11.2020, str. 120
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U rujnu su donesene nove dopune Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

Vijesti
Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače čiji su objekti oštećeni u potresu
Četvrtak, 15.10.2020.

Dana 26 rujna 2020 stupio je na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe ...

Mišljenja
Zasta​ra utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja
Srijeda, 07.10.2020, 410-01/20-01/2112

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Plaćanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
Petak, 02.10.2020, 334-08/20-01/193

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Stopa PDV-a na usluge i povezana autorska prava nositelja fonogramskih prava
Petak, 18.09.2020.

Porezni obveznik A d o o nositelj je fonogramskih prava koji je registriran za djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja ...

Vijesti
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Poslodavac može svom radniku kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi uplatiti sredstva po osnovi naknade za podmirivanje ...