Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

rrif - 2.2024, str. 99
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2023. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 2.2024, str. 84
Primjena umanjenja osnovice kod obračuna bolovanja i roditeljskih naknada
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Nesposobnost za rad zbog bolesti radnika i obračun i isplata naknade plaće predstavlja problematiku zbog svojih specifičnosti kod izračuna svote ...

obav - 2.2024, str. 46
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD

1. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

2. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

Mišljenja
Korištenje umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa
Srijeda, 31.01.2024, 410-01/24-01/138

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci, trajanje 150 min
Petak, 12.01.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Vijesti
Kalkulatori plaća u Excelu
Petak, 05.01.2024.

Obračun plaće nikad nije bio kompliciraniji zbog različitih situacija u vezi primjene umanjenja osnovice za MIO I stup Naš online ...

Snimka webinara
Novosti u obračunu plaće, trajanje 185 min
Četvrtak, 14.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Vijesti
Dodatak članku Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Utorak, 05.12.2023.

U časopisu RRiF br 12 23 objavili smo članak Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024 godini u kojemu smo ...

rrif - 12.2023, str. 140
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o godišnjem obračunu poreza na dohodak Za poslodavca koji ne sastavi godišnji obračun poreza ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

pip - 12.2023, str. 3
Novele propisa o porezu na dohodak
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Objavljene su novele pravilnika koje uređuju materiju poreza na dohodak i materiju doprinosa Dio odredaba Pravilnika o doprinosima primjenjuju se ...

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu, trajanje 122 min
Četvrtak, 16.11.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Snimka webinara
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta, trajanje 163 min
Ponedjeljak, 06.11.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 10.2023, str. 82
Obračun plaća kućnih pomoćnica
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Postoje slučajevi kada fizička osobe zapošljava druge fizičke osobe da obavljaju posao vezan za njihovo kućanstvo ili neke druge ugovorene ...

rrif - 10.2023, str. 76
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati otpremninu ili je ne isplati u cijelosti obvezan je do kraja mjeseca u ...

pip - 10.2023, str. 7
Rad kućnih pomoćnica – neka radnopravna i porezno-doprinosna pitanja
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kućne pomoćnice imaju status radnika kao što ga imaju i radnici zaposleni kod pravnih osoba ili obrtnika Koje su obveze ...

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Snimka webinara
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila, trajanje 185 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 8.2023, str. 81
Obračun bolovanja zbog njege djeteta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Spriječenost za rad u slučaju njege djeteta obračunava se na sličan način kao što je to slučaj kod nesposobnosti za ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.06.2023.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Drukčiji pogled ...

Pitanja i odgovori
Isplata dohotka od kapitala po osnovi kamate fizičkoj osobi nerezidentu
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Trgovačko društvo X d o o primilo je zajam od člana društva rezidenta Slovenije u svoti od 150 000 00 ...

Mišljenja
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja i sudskih vještaka
Srijeda, 14.06.2023, 410-01/23-01/65

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2023, str. 71
Olakšice kod prvog zapošljavanja radnika i stručnog osposobljavanja za rad
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Poslodavci koji sklapaju ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad s osobom koja se prvi put zapošljava ...

rrif - 6.2023, str. 63
Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o radu plaća je primitak radnika koju je ostvario radom u određenom mjesecu Svota plaće ...

Vijesti
Plaćanja na Veliki petak
Ponedjeljak, 03.04.2023.

Veliki petak tj 7 travnja 2023 godine proglašen je neradnim danom platnog sustava Europske središnje banke u skladu s Odlukom ...

rrif - 4.2023, str. 73
Rad za poslodavca sa sjedištem u državi EU-a i EGP-a
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s propisima EU a osobe koje imaju prebivalište i žive u državi članici ...

rrif - 4.2023, str. 55
Obračun bolovanja
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Slavica ARAPOVIĆ

Nesposobnost za rad zbog bolesti čest je slučaj kod poslodavca te stvara određena pitanja radno pravne porezne i zdravstvene problematike ...

Snimka webinara
Neoporezivi primitci, trajanje 185 min
Srijeda, 29.03.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Snimka webinara
Računovodstvo automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe, trajanje 180 min
Srijeda, 22.03.2023.

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 3.2023, str. 168
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba na povremenim odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o tržištu rada prema kojemu je određeno koje ...

rrif - 3.2023, str. 94
Iskazivanje u Obrascu JOPPD potpora za skraćivanje radnog vremena
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 23 prosinca 2022 godine između ostalih mjera donijelo je odluku o ...

rrif - 3.2023, str. 84
Troškovi službenog puta u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu iznosi 26 55 eura za više od 12 sati provedenih na službenom putu dok ...

Vijesti
Dohodak po osnovi dodjele dionica i realizacije opcijskih prava ostvarenih iz inozemstva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Postupak sa primitcima po osnovi dodjele ili realizacije opcijskih prava koji se ostvaruje iz inozemstva ovisi o činjenici je li ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

obav - 2.2023, str. 49
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD

1. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

2. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

rrif - 1.2023, str. 91
Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD od 1. siječnja 2023. godine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Svi obrasci JOPPD koji imaju oznaku izvješća 22xxx podnose se u kuni neovisno o tome kada se predaju a obrasci ...

rrif - 1.2023, str. 25
Računovodstveni i porezni položaj bonusa zaposlenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Bonusom se u pravilu smatraju naknade koje se u praksi uređuju ugovorom sa zaposlenikom koji ima poseban utjecaj na rezultat ...

Pitanja i odgovori
Najmanji broj trajanja godišnjeg odmora radnika s invaliditetom
Četvrtak, 15.12.2022.

Mora li se radnicima s invaliditetom omogućiti veći broj dana minimalnoga godišnjeg odmora u odnosu na ostale radnike U slučaju ...

rrif - 12.2022, str. 14
Obračun plaće za prosinac, drugih dohodaka i drugih primitaka ostvarenih u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uvođenje eura kao službene valute u RH utjecat će na obračun i isplatu plaće zarađene u prosincu te na obračun ...

Snimka webinara
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2022. godinu, trajanje 145 min
Petak, 25.11.2022.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 10.2022, str. 90
Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Nadležnoj ispostavi PU porezni obveznici dostavljaju zahtjeve za preknjiženje više odnosno pogrešno uplaćenih javnih prihoda s jednog na drugi račun ...

rrif - 10.2022, str. 72
Očinski dopust zaposlenika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Zbog usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom Europske unije uvedena je novina u lepezu roditeljskih prava Naime nakon rođenja djeteta ...

Vijesti
Uvođenje eura - pitanja i odgovori
Četvrtak, 08.09.2022.

Prva obveza u vezi uvođenja eura za poslovne subjekte jest dvojno iskazivanje koje je počelo 5 rujna 2022 godine U ...

Snimka webinara
Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja , trajanje 160 min
Četvrtak, 08.09.2022.

Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 9.2022, str. 98
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Porezni obveznici u tuzemstvu su prema načelu tuzemnog dohotka i nerezidenti To znači da se primitci kada ih isplaćuju tuzemni ...

rrif - 9.2022, str. 84
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama kod poslovnih kombinacija
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Kada jedan poslovni subjekt prestaje s radom a drugi poslovni subjekt preuzima poslove ukinutoga poslovnog subjekta tada on trgovačko društvo ...

pip - 9.2022, str. 11
Uvođenje eura i njegov utjecaj na poslovanje poduzetnika
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Računovodstvo poduzetnika odnosno računovodstveno informacijski sustavi poslovnih subjekata trebaju se prilagoditi uvođenju eura kao službene valute u RH S pripremama ...

rrif - 9.2022, str. 16
Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo poduzetnika
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Uvođenje eura kao službene valute u RH značajno će se odraziti na računovodstvo poduzetnika te je stoga potrebno na vrijeme ...