Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Promjena kolektivnih ugovora u javnom području
Četvrtak, 02.11.2023.

Počevši od obračuna plaće za listopad 2023 godine mijenjana je osnovica za obračun plaće službenicima i namještenicima u javnom području ...

rrif - 9.2023, str. 247
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Socijala skrb Prehrana učenika osnovnih škola Pravosudna tijela Radna Mjesta i Koeficijenti Složenosti U Državnim Službama Izvršenje proračuna i ...

rrif - 9.2023, str. 216
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Zakon o proračunu uređuje sadržaj proračuna i financijskog plana postupak njihova donošenja njihovo izvršavanje Taj Zakon propisuje sastavljanje izvještaja o ...

Vijesti
Privremeni dodatak na plaću u javnom području
Srijeda, 28.06.2023.

Na temelju posebnih odluka Vlade Republike Hrvatske osobe koje rade u javnom području državni i javni službenici i namještenici dobili ...

rrif - 6.2023, str. 193
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Prestanak epidemije bolesti covid 19 Stipendiranje kadeta i vojnih stipendista u oružanim snagama Revalorizacija zakupnine odnosno naknade za korištenje ...

rrif - 6.2023, str. 184
Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom području
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

Plaće službenika i namještenika koji rade u državnoj službi i javnim službama obračunavaju se putem jedinstvenoga informacijskog sustava za centralizirani ...

rrif - 4.2023, str. 195
Poslovne obavijesti iz javnog područja

Postupci nabave roba usluga i radova Knjižnice Plaće i materijalna prava Kazališta Znanost i visoko obrazovanje Muzeji Evidencije u ...

rrif - 3.2023, str. 211
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cilj je ovakva pregleda upozoriti osobe u javnom području koje su novosti nastale u zakonodavnom okviru koji se na njih ...

Vijesti
Dodatci kolektivnim ugovorima u javnom području
Petak, 04.11.2022.

U jednoj od prethodnih vijesti na našim mrežnim stranicama objavili smo da Vlada RH dogovorila sa sindikatima iz javnog područja ...

Vijesti
Promjene pri obračunu plaće u javnom području
Srijeda, 02.11.2022.

Od početka listopada 2022 godine primjenjuje se nova osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike te službenike i ...

rrif - 11.2022, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Promjene u području zaštite potrošača način obilježavanja zgrada kućnim brojevima Promjena Zakona o lokalnim ...