Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 2.2024, str. 20
Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2024. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Od početka 2024 godine u primjeni su nove izmijenjene odredbe Zakona o lokalnim porezima koji je uz ostale porezne propise ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 11.2023, str. 16
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Ukidanje prireza porezu na dohodak i povećanje poreza na kuće za odmor Problemi financiranja lokalne samouprave u RH česta su ...

pip - 11.2023, str. 3
Porezna reforma – promjene u poreznim zakonima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

U Narodnim novinama br 114 23 od 4 listopada 2023 godine objavljeni su porezni zakoni na kojima se temelji aktualna ...

rrif - 8.2023, str. 106
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može u svojoj odluci propisati plaćanje poreza na kuće za odmor Obveznici plaćanja poreza na ...

pip - 7.2023, str. 3
Prikaz najavljene porezne reforme
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana krajem lipnja prihvaćeni su nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti ...

rrif - 12.2022, str. 36
Izmjene Zakona o lokalnim porezima
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvodne napomene Prag za oporezivanje pokretnina porezom na nasljedstva i darove u 2023 godini Porez na cestovna motorna vozila ...

rrif - 11.2022, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Promjene u području zaštite potrošača način obilježavanja zgrada kućnim brojevima Promjena Zakona o lokalnim ...

pip - 11.2022, str. 53
Plaćanje poreza na kuće za odmor
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna Obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na kuće ...

Vijesti
Promjene stopa prireza od 1.1.2022. godine
Četvrtak, 30.12.2021.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd myTable th myTable td myTable tr text align center ...

rrif - 11.2021, str. 191
Darovanje motornog vozila i broda
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u članku objašnjava na koji način i pod kojim pretpostavkama se može steći pravo vlasništvo na motornim vozilom i ...

rrif - 12.2020, str. 210
Odluke o lokalnim porezima – zakonski preduvjeti za njihovu zakonitost
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

U zadnjem tromjesečju svake kalendarske godine gradovi i općine pripremaju proračun za sljedeću kalendarsku godinu Pri planiranju svog proračuna ...

rrif - 11.2017, str. 139
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U Narodnim novinama br 101 17 od 12 listopada 2017 godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim ...

pip - 10.2017, str. 3
Tretman nekretnina prema odredbama novoga Zakona o lokalnim porezima
Autori: Doc. dr. sc. Maja BUKOVAC-PUVAČA
Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ

Autorice u prvom dijelu ovoga članka u razmatranju poreza na nekretnine kao reprezentanata poreza na imovinu daju kratki povijesni ...

rrif - 8.2017, str. 105
Obveze jedinica lokalne samouprave tijekom 2017. godine radi uvođenja poreza na nekretnine
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

U RRIF u br 7 17 pisali smo u uvođenju poreza na nekretnine u porezni sustav Republike Hrvatske te ...

rrif - 7.2017, str. 104
Porez na nekretnine
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

U porezni sustav Republike Hrvatske od 1 siječnja 2018 godine uvodi se porez na nekretnine Porez na nekretnine uređen ...

rrif - 9.2016, str. 137
Utvrđivanje i razrez poreza na nasljedstva i darove
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Ovisno o primitku dara ili predmetu nasljeđivanja koji može biti nekretnina ili pokretnina kao što su primjerice kuća stan osobni ...

rrif - 5.2016, str. 122
Utvrđivanje poreza na tvrtku za pravne i fizičke osobe u 2016. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na tvrtku ili naziv jedan je od vlastitih izvora prihoda koji mogu propisivati i ubirati općine i gradovi Obveznici ...

rrif - 8.2015, str. 87
Utvrđivanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila i plovila za pravne i fizičke osobe
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2015 utvrđuje se donošenjem poreznog rješenja od strane nadležnog poreznog ...

rrif - 1.2015, str. 214
Obračun poreza na potrošnju i novo izvješće od 1. siječnja 2015.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave Nar nov br 143 14 ...

rrif - 9.2014, str. 91
Porez na kuće za odmor za 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave propisana je obveza plaćanja poreza na kuće za odmor te donošenja ...

rrif - 8.2014, str. 94
Porez na tvrtku ili naziv u 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave i područne regionalne samouprave općine i gradovi kao jedan od vlastitih izvora prihoda ...

rrif - 8.2013, str. 160
Oporezivanje nasljedstva i darova
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U članku Stjecanje imovine nasljeđivanjem i provedba ostavinskog postupka prikazan je primjerak rješenja o nasljeđivanju U ovom se članku na ...

obav - 5.2013, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 2.2013, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 10.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 9.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

rrif - 9.2012, str. 119
Porez na cestovna motorna vozila i plovila
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila ...

obav - 7.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 2.2012, str. 13
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

rrif - 11.2011, str. 115
Utvrđivanje lokalnih poreza gradova i općina
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ

Izvori sredstava te način financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga županije općine i grada odnosno jedinica lokalne i područne regionalne samouprave ...

obav - 6.2011, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 1.2011, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 9.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 2 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 2 2 OSOBNI ODBITCI ...

obav - 7.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆE I STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ...

obav - 2.2010, str. 8
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

1 PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA2 OSNOVICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆE I STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ...

obav - 9.2009, str. 9
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČNI

PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORAPREGLED VISINE PLAΔA PREMA NEKIM KOLEKTIVNIM UGOVORIMAKADA SE PRIMJENJUJE MINIMALNA PLAĆA A KADA NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJEDOPRINOSAPRIMJENA MINIMALNE ...

rrif - 5.2008, str. 110
Nova carinska i porezna oslobođenja na temelju financijske pomoći dobivene od Europske zajednice
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost propisano je porezno oslobođenje na isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kada je ...

rrif - 5.2008, str. 88
Oporezivanje turističkih usluga
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Turistička sezona je na pragu no turistički su djelatnici veći dio ugovora o pružanju usluga smještaja za sezonu 2008 ili ...

rrif - 4.2008, str. 116
Oporezivanje nasljedstva i darova
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.

Oporezivanje nasljedstva i darova u Republici Hrvatskoj obavlja se primjenom dvaju zakonskih tekstova Posljedica pravnog uređenja oporezivanja nasljedstva i darova ...

rrif - 3.2008, str. 152
Lokalni porezi koje mogu uvesti gradovi i općine
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ

Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave i područne regionalne samouprave određeni su izvori sredstava i način financiranja poslova iz samoupravnog ...

rrif - 10.2007, str. 134
Sudska praksa u poreznim stvarima
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Porez na dodanu vrijednost

 • Porez na promet nekretnina
 • Lokalni porezi - porez na kuće za odmor
 • rrif - 7.2007, str. 19
  Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača
  Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Boravišnu pristojbu plaćaju umjesto svojih gostiju sve vrste smještajnih objekata i ova obveza je izravno povezana s obavljanjem turističke odnosno ...

  rrif - 1.2007, str. 202
  Obračun plaća i doprinosa u 2007.
  Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

  Način obračuna doprinosa i poreza iz plaća nije se znatno promijenio jer se nije mijenjao Zakon o porezu na dohodak ...