Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2021, str. 117
Ugovorne kamate poduzetnika
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u ugovorenom vijeku kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s isplatama ...

rrif - 8.2019, str. 31
Troškovi kazna, nadoknada šteta i ugovornih kazna
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Troškovi novčanih kazna za prekršaje i prijestupe nadoknada štete i ugovornih kazna nisu uobičajeni troškovi i rijetko se javljaju ...

Mišljenja
Neprofitna organizacija - oporezivanje gospodarske djelatnosti
Srijeda, 19.12.2018, 410-19/18-02/236

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2017, str. 223
Nadoknada štete i neisplaćene plaće u sudskom postupku
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

O pitanjima koja se odnose na propust radnika da zahtijeva naknadu štete ili drugu novčanu tražbinu iz radnog odnosa ...

rrif - 9.2017, str. 35
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Imovina koju posjeduje i kojom se koristi poduzetnik može se oštetiti na različite načine a najteže posljedice ostavljaju elementarne ...

rrif - 8.2017, str. 159
Potraživanja u radnim sporovima za plaće i nadoknade
Autor: Izv. prof. dr. sc. Vatroslav ZOVKO

Obračun potraživanja u radnim sporovima te sporovima radi naknade štete u praksi je često predmet financijskih vještačenja Iako se ...

rrif - 4.2016, str. 154
Ugovorne i zatezne kamate u sustavu poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kamate na posudbe zajmove i kredite obračunavaju se u redovnom tijeku transakcija kao ugovorne kamate a kada dužnik kasni s ...

Mišljenja
Porezni tretman kotizacije
Ponedjeljak, 14.12.2015, 410-01/15-01/2832

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2011, str. 66
Isplata nadoknade štete zbog posljedica nesreće na radu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zaposlenici mogu na radu pretrpjeti ozljedu na radu U tom slučaju radnik može ostvariti nadoknadu štete koju je pretrpio dok ...

Pitanja i odgovori
OVRHA NA PLAĆI RADNIKA
Srijeda, 21.09.2011.

Koji su dijelovi plaće izuzeti od ovrhe, odnosno kako postupiti s dnevnicama, nadoknadom putnih troškova zaposlenika i sl. isplatama?

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – usluge popravka u jamstvenom roku
Srijeda, 24.08.2011, 410-19/11-01/152

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračun PDV-a na naknadu za korištenje mobilnih aparata preko limita
Četvrtak, 23.09.2010, 410-01/10-01/735

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE
Ponedjeljak, 01.06.2009.

Terećenje za porez na dobitak i porez na dodanu vrijednost Nakon provedenoga poreznog nadzora društvo XYZ d o o ima ...

rrif - 5.2009, str. 15
Troškovi kazna, prisilne naplate poreza, penala i nadoknade šteta
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Skoro se svaki poduzetnik pri obavljanju djelatnosti s vremena na vrijeme susretne s troškovima kazna penala šteta i drugih sličnih ...

rrif - 12.2008, str. 137
Izmijenjen je i dopunjen Zakon o reviziji
Autor: Mr. sc. Gordana PARAĆ, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji koji je Hrvatski sabor usvojio 21 studenog 2008 usklađene su odredbe Zakona ...

rrif - 5.2007, str. 176
Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ

Na dužnu pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora za štetu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima ...