Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

Pror - 10.2021, str. 16
Osiguranja u proračunskom sustavu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Kao rashodne i prihodne stavke javljaju su i one koje su povezane s raznovrsnim osiguranjima čiji izvor financiranja može biti ...

Sudska praksa
Naknada štete – štetna radnja
Utorak, 20.07.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Šteta zbog naleta divljači
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Doprinos oštećenika šteti
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Naknada štete
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 7.2021, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 38 Naknada štete čl 1045 ZOO a Točno je da postoji i vanjski kanal za otjecanje oborinskih ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

Vijesti
Nove oznake osobnih primanja u primjeni od 1. ožujka 2021.
Ponedjeljak, 01.03.2021.

U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela poziva na broj uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja ostalih i ...

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe
Četvrtak, 18.02.2021, 410-01/20-01/2515

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Oporezivanje naknade štete radniku za slučaj pretrpljenog straha na radnom mjestu
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Kolektivnim ugovorom određena je odgovornost poslodavca za nadoknadu štete u slučaju napada od strane korisnika na radnika na radnom mjestu ...

pip - 2.2021, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu Poslodavac je obvezan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla i to ...

Sudska praksa
Naknada štete - slobodna ocjena
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 12.2020, str. 87
Naknada troškova zbog nastalog manjka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autor daje sažet osvrt na aktualna i za praksu bitna pitanja vezana za manjak koji je ...

Sudska praksa
Naknada štete
Četvrtak, 26.11.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Kapara čl 83 ZOO a Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje naknade štete za prijevremeni raskid ugovora o zakupu porezom na dodanu vrijednost
Petak, 18.09.2020.

Društvo se na temelju ugovora o zakupu koristi poslovnim prostorom koji je uzelo u zakup od zakupodavca koji je obveznik ...

pip - 9.2020, str. 133
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Može li se uplaćeni porez po odbitku na teret isplatitelja knjižiti kao porezno priznati rashod Tuzemni isplatitelj naknade za ...

Sudska praksa
Naknada imovinske štete
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2020, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 368 ZOO a Suprotno revizijskim navodima tužitelja kod činjenice da je kupoprodajni ugovor raskinut u ...

rrif - 7.2020, str. 34
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovom broju donosimo odgovore na aktualna porezna računovodstvena i financijska pitanja koja se u posljednje vrijeme pojavljuju u ...

Sudska praksa
Zahtjev za naknadu štete
Ponedjeljak, 15.06.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 6.2020, str. 181
Potres, prekid rada i osiguranje od rizika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Autor u ovome članku razmatra pitanja u vezi s osiguranjem od rizika potresa i rizika prekida rada Osim izravne ...

pip - 6.2020, str. 117
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Zahtjev za naknadu štete čl 117 ZR a 09 Odlučujući o zahtjevu tužitelja za naknadu mu pravilno su ...

pip - 6.2020, str. 82
Odgovornost za neispravan proizvod
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Autorica u članku pojmovno određuje institut odgovornosti za neispravan proizvod skrećući pozornost na razlikovanje navedenog instituta od njemu srodnih instituta ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.05.2020.

Županijski sud

pip - 5.2020, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Nepoštene ugovorne odredbe čl 81 ZZP a Odredba Općih uvjeta ovrhovoditelja tužitelja kao odredbe unaprijed formuliranog ugovora nisu ...

Sudska praksa
Otkaz ugovora o radu i naknada štete
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Jednostrani raskid ugovora
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Naknada izgubljene zarade
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

pip - 4.2020, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO STJECANJE BEZ OSNOVE ZASTARA čl 1111 ZOO a Pravilno je prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan prigovor zastare ...

Sudska praksa
Naknada štete za oduzeto građevinsko zemljište
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud

pip - 3.2020, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu od opasne stvari čl 1064 ZOO a Kod činjenice da se tužitelj prepao i nije ...

Sudska praksa
Naknada štete zbog izgubljene koristi
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Naknada štete za duševnu bol
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Novčana naknada zbog smrti prednika
Četvrtak, 23.01.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2020, str. 118
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO NAKNADA ŠTETE ZA DUŠEVNU BOL čl 200 ZOO a 91 Imajući u vidu da se uslijed uznemiravanja ...

pip - 12.2019, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Novčana naknada zbog smrti prednika čl 1 ZURŠ a Za ocjenu da li neki akt nasilja ima značenje ...

rrif - 12.2019, str. 91
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen djelovanjem njegova radnika odnosno pretrpljene štete ili ...

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete u radnom sporu izvansudskom nagodbom
Utorak, 26.11.2019, 410-01/19-01/1558

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Naknada štete zbog otkaza ugovora o radu
Petak, 15.11.2019.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Naknada štete
Petak, 15.11.2019.

Županijski sud

pip - 11.2019, str. 94
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Prividan ugovor čl 285 st 1 ZOO a Pobude zbog kojih je ugovor zaključen ne utječu na njegovu ...

pip - 11.2019, str. 66
Zakonska zabrana natjecanja s poslodavcem
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje temu zabrane natjecanja radnika s poslodavcem instituta radnog prava čija je prvenstvena svrha zaštita interesa poslodavca ...

Sudska praksa
Naknada štete na vozilu nastale samozapaljenjem vozila
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Županijski sud

Sudska praksa
Naknada štete u vezi s pogonom motornog vozila
Ponedjeljak, 14.10.2019.

Županijski sud