Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2023, str. 149
Utvrđivanje obveze za PDV kod obrtnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost obveznici poreza na dohodak obrtnici slobodna zanimanja poljoprivrednici dohodaši koji poreznu obvezu utvrđuju putem ...

rrif - 3.2023, str. 142
Nastanak prava na odbitak pretporeza i nastanak porezne obveze
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s trenutkom nastanka prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada ...

rrif - 3.2023, str. 112
Utvrđivanje obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama kod „dobitaša“
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1 siječnja 2023 godine ...

Pitanja i odgovori
Odbitak pretporeza na temelju računa poreznog obveznika koji plaća PDV prema naplaćenim naknadama – račun plaćen kreditnom karticom
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Trgovačko društvo dalje Društvo obveznik je PDV a a PDV plaća prema izdanim računima Društvo je primilo račun od obveznika ...

pip - 2.2023, str. 47
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV a ...

rrif - 1.2023, str. 12
Priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu prema naplati
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV a Nastanak porezne obveze i pravo na priznavanje ...

rrif - 12.2022, str. 212
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću godinu ...

rrif - 12.2021, str. 221
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2022. godini – obveze s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prag za prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno određen je u visini primitaka od 7 500 000 00 kn Odluku ...

Vijesti
Financijski lizing i obračun po naplaćenim naknadama
Četvrtak, 17.06.2021.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio ...

Snimka webinara
Računovodstvo lizinga, trajanje 124 min
Srijeda, 16.06.2021.

rrif - 6.2021, str. 131
Financijski lizing teretnog vozila i obračun PDV-a po naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu financijskog lizinga opreme U ovom praktikumu autor na ...

pip - 5.2021, str. 38
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga i utvrđivanju obveze PDV a ...

rrif - 1.2021, str. 21
Promjene u porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Štefica OŠTREC , ČUNČIĆ

Neke izmjene Zakona o PDV u stupaju na snagu već 1 siječnja 2021 godine a druge koje su potrebne radi ...

rrif - 12.2020, str. 252
Obveze s motrišta PDV-a – prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2021. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi prag za prijelaz u dobitaša i obratno u visini primitaka većoj od 15 000 00 00 kn primjenjuje ...

rrif - 10.2020, str. 127
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV a za ...

rrif - 12.2019, str. 222
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2020. godini – obveze s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za prijelaz dohodaša u dobitaša u 2020 godini primjenjuju se nova pravila koja proizlaze iz Izmjena Zakona o porezu ...

rrif - 11.2019, str. 45
Operativni lizing po naplaćenim naknadama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U RRiF u br 10 19 u okviru Računovodstvenog praktikuma prikazano je knjiženje nabave na financijski lizing osobnog automobila ...

rrif - 10.2019, str. 47
Financijski lizing po naplaćenim naknadama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva mogu uz ispunjenje određenih uvjeta plaćati PDV po naplaćenim a ne po izdanim računima odnosno mogu primjenjivati ...