Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih ...

Pitanja i odgovori
Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine
Srijeda, 27.09.2023.

Kako je zadnjom novelom Zakona o trgovini uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine?

rrif - 4.2023, str. 163
Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG važan je organizacijski oblik i gospodarski čimbenik ne samo u poljoprivredi nego i u gospodarstvu RH ...

pip - 4.2023, str. 50
Novosti u zakonskom uređenju OPG-ova
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG važan je organizacijski oblik i gospodarski čimbenik ne samo u poljoprivredi nego i u gospodarstvu RH ...

Vijesti
Rad prodajnih objekata nedjeljom – novi režim od 1. srpnja 2023. godine
Ponedjeljak, 27.03.2023.

Zadnja novela Zakona o trgovini odnosno Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini Nar nov br 33 23 će ...

rrif - 10.2022, str. 162
Trgovačko društvo, obrt, zadruga, OPG – odnosi, značajke i razlike
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku obrađuje za praksu aktualna i bitna pitanja vezana za pojedine ustrojbene oblike obavljanja gospodarske i s ...

Vijesti
Porezni položaj usluge smještaja ovisno o poreznom položaju pružatelja usluge
Srijeda, 03.08.2022.

Turistička sezona je u tijeku i uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu ...

pip - 6.2022, str. 29
Pravni položaj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit način prikazuje bitna pitanja vezana za statusno pravni položaj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva U okviru ...

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
20.04.2022

U prodaji je II ažurirano i dopunjeno izdanje sveobuhvatnog priručnika namijenjenog svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom ...

Naslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

Vijesti
Što donose izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Četvrtak, 25.11.2021.

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 126 21 stupa na snagu 25 studenoga 2021 godine Svrha ...

rrif - 11.2021, str. 151
Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrt i s obrtom izjednačenih djelatnosti djelatnost slobodnih zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva ...

Vijesti
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Utorak, 26.10.2021.

Nova knjiga obiteljska poljoprivredna gospodarstva u izdanju RRiF a podjednako je korisna za poljoprivredne proizvođače obveznike poreza na dohodak i ...

rrif - 10.2021, str. 160
Skupljanje i prodaja samoniklog bilja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Samoniklo bilje odavno se koristi u različite svrhe za kozmetičke pripravke kao lijek ili kao hrana Kako je riječ o ...

rrif - 10.2021, str. 149
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Cvjećarska se djelatnost može obavljati isključivo trgovinom ili proizvodnjom Djelatnost se prema poreznom položaju može oblikovati kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ...

Pitanja i odgovori
Iskazivanje primljenih potpora za podizanje višegodišnjih nasada
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Kako se računovodstveno prate potpore za podizanje višegodišnjih nasada kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava dalje OPG koji su obveznici poreza na ...

rrif - 9.2021, str. 174
Izdavanje računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poljoprivredna djelatnost može se obavljati kroz različite organizacijske oblike a odabir organizacijskog oblika i njegov porezni položaj najvećim dijelom određuju ...

Vijesti
Kako obavljati poljoprivrednu djelatnost?
Srijeda, 11.08.2021.

Planirate započeti obavljanje poljoprivredne djelatnost ali niste sigurni na koji način Pred vama stoji mogućnost odabira jednog od šest mogućih ...

rrif - 8.2021, str. 126
Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u (II. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Osim općih i dodatnih podataka kojima OPG u skladu s propisima o hrani mora označiti svaki poljoprivredni i prehrambeni proizvod ...

rrif - 8.2021, str. 23
Računovodstveno praćenje tova svinja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S računovodstvenog motrišta tov svinja predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu To sve stoga što je riječ o proizvodnji životinja ...

Vijesti
Treba li poljoprivrednik izdavati račun i fiskalizirati ga?
Petak, 09.07.2021.

Obveza izdavanja računa za isporuke u poljoprivredi ovisi o tome tko je prodavatelj a tko kupac što se prodaje i ...

rrif - 7.2021, str. 157
Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u (I. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Kada obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo stavlja na tržište poljoprivredne i ili prehrambene proizvode proizvedene na svom poljoprivrednom gospodarstvu prema propisima o ...

Mišljenja
Prodaja poljoprivrednih proizvoda u prerađenom obliku – upis u RPO
Utorak, 15.06.2021, 410-01/21-01/603

Davatelj: Porezna uprava

pip - 6.2021, str. 55
Rad na poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovom članku sažeto prikazuje načine obavljanja poslova u poljoprivredi na temelju sklopljenog ugovora o radu i rada u ...

rrif - 5.2021, str. 154
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje se bave poljoprivredom mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu Nar nov br 143 13 41 ...

rrif - 4.2021, str. 169
Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici a mogu biti i upisani u RPO kao poljoprivrednici Neovisno o tome kako su registrirani porez ...

pip - 3.2021, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Posebni porezi trošarine i carinski postupak Primjena postupka vanjske proizvodnje na robu koja je otpremljena u UK 1 siječnja ...

pip - 1.2021, str. 0
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava - Posebni porezi i trošarine

Posebni porezi i trošarine Poslovna ili neposlovna uporaba energenata i električne energije Pravo na povrat posebnog poreza na motorna vozila ...

rrif - 11.2020, str. 120
Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U rujnu su donesene nove dopune Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ...

Vijesti
Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače čiji su objekti oštećeni u potresu
Četvrtak, 15.10.2020.

Dana 26 rujna 2020 stupio je na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe ...

rrif - 5.2020, str. 194
Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizičke osobe građani iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava a pod uvjetima ...

rrif - 5.2020, str. 139
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

Vijesti
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.

U Narodnim novinama br 36 20 objavljen je Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe ...

Mišljenja
Zemljište za kamp-odmorište i/ili objekt za robinzonski smještaj i prostorni planovi
Srijeda, 15.01.2020, 334-01/19-01/763

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 12.2019, str. 18
Proizvodnja i stavljanje na tržište božićnih drvaca
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Svake godine tijekom prosinca na tržnicama na malo te na otvorenim prostorima javnih i privatnih površina obavlja se prodaja božićnih ...

rrif - 10.2019, str. 159
Poljoprivrednici koji nisu porezni obveznici
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu Nar nov br 143 13 a prema Zakonu o porezu ...

rrif - 8.2019, str. 151
Obvezni upisnici u poljoprivredi
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Od početka srpnja ove godine na snazi su Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika i Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ...

Pitanja i odgovori
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Petak, 21.06.2019.

Imamo potrebu zaposliti veći broj radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi ali s obzirom na to da obavljanje mposlova ovisi ...

rrif - 6.2019, str. 96
Fiskalizacija u primjeni – pitanja i odgovori
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku odgovara na pitanja koja se u praksi najčešće pojavljuju u vezi s tumačenjem Zakona o ...

rrif - 5.2019, str. 101
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

rrif - 3.2019, str. 203
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Specifičnost poljoprivredne djelatnosti je u njezinoj povezanosti s prirodom koja zahtijeva intenzivne radove primjerene godišnjom dobu kada nastaje potražnja ...

rrif - 2.2019, str. 162
Rad i obavljanje djelatnosti umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika zbog 100 tne invalidnosti i koji su u obiteljskoj mirovini ...

pip - 9.2018, str. 33
Novi zakoni o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi i Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U RH posebnim je zakonom uređena organizacija i provedba stručnoga savjetovanja u poljoprivredi ribarstvu i šumarstvu Početkom 2018 godine donesen ...

rrif - 7.2018, str. 177
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Cvjećarska se djelatnost može obavljati proizvodnjom ili isključivo trgovinom Djelatnost se prema poreznom položaju može definirati kao obiteljsko poljoprivredno ...

rrif - 5.2018, str. 219
Radni odnosi u OPG-u
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Početkom travnja ove godine stupio je na snagu Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu O tome kakav je radno pravni ...

rrif - 5.2018, str. 186
Važne novosti za OPG-ove – što donosi Zakon o OPG-u
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku donosi prikaz Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojim se u nas po prvi put uređuju ...

pip - 5.2018, str. 62
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porez na dodanu vrijednost Obračun PDV a na troškove prehrane i smještaja sezonskih radnika Porez na dohodak Porezni tretman kapitalnih ...

Mišljenja
Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti
Utorak, 17.04.2018, 410-01/18-01/417

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 124
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada osoba ostvari pravo na mirovinu prestaje njezin status mirovinskog osiguranika On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje Ako ...