Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2020, str. 48
Knjigovodstvena evidencija potpore za očuvanje radnih mjesta te oslobođenja i odgode poreznih obveza
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Mjere za pomoć gospodarstvu u vrijeme trenutačnih posebnih okolnosti kao što su potpora koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje ...

rrif - 5.2020, str. 32
Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U određenim propisanim uvjetima poreznim se obveznicima mogu otpisati porezne obveze u cijelosti ili djelomično ovisno o padu prihoda ...

rrif - 5.2020, str. 23
Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju COVID 19 a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj ...

rrif - 4.2020, str. 21
Mogućnost odgode poreznih obveza
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s čl 107 a Općega poreznog zakona Nar nov br 115 16 32 20 objavljena je dopuna ...

rrif - 4.2020, str. 17
Mjere Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Na svojoj sjednici 17 ožujka Vlada Republike Hrvatske donijela je brojne mjere za pomoć gospodarstvu zbog smanjene aktivnosti nefunkcioniranja ...