Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2021, str. 105
Kako namiriti troškove poslodavcu za nastale manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku daje sažet prikaz kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen djelovanjem njegova radnika odnosno pretrpljenu štetu i ...

Sudska praksa
Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Varaždinu

Vijesti
Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom
Srijeda, 25.08.2021.

Tko odgovara za štetu koja je izazvana motornim vozilom Motorno vozilo je svako vozilo namijenjeno da se snagom vlastita motora ...

pip - 7.2021, str. 34
Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu kao opasnom stvari
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ

Ovaj se članak bavi pitanjem moguće primjene pravila o odgovornosti na temelju objektivne i subjektivne odgovornosti za štetu izazvanu motornim ...

Sudska praksa
Kazneno djelo - odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2020, str. 44
Električni romobili i slična vozila – sigurnosno-osigurateljni izazov
Autori: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
dr.sc. Šime Savić

Današnje je doba doba prometa masovne uporabe raznih prijevoznih sredstava doba koje zahtijeva brzinu i mobilnost Zadovoljavanju tih potreba služe ...

pip - 1.2009, str. 59
Međunarodna nadležnost za izvanugovornu odgovornost za štetu u europskom pravu
Autor: Doc. dr. sc. Davor BABIĆ, dipl. iur.

U ovome se radu razmatra uređenje posebne međunarodne nadležnosti zasporove iz izvanugovorne odgovornosti za štetu prema čl 5 st 3 ...