Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Turističke agencije-pravno i porezno motrište poslovanja, trajanje 240 min
Srijeda, 15.05.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

rrif - 5.2024, str. 130
Napojnice kod obrtničkih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Napojnica predstavlja primitak primljen od trećih osoba kao nagrada za dobro obavljenu uslugu za vrijeme rada kod obrtnika Napojnice se ...

rrif - 5.2024, str. 101
Oporezivanje usluga na pokretnim dobrima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Kada uslugu na pokretnim dobrima obavi hrvatski porezni obveznik drugom hrvatskom poreznom obvezniku riječ je o prometu koji je oporeziv ...

pip - 5.2024, str. 59
Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice (GOD-DOP)
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Zakonom o doprinosima poslodavcu je omogućena primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i ...

rrif - 4.2024, str. 110
Zahtjev za povratom doprinosa (GOD-DOP)
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Zakonom o doprinosima poslodavcu je omogućena primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i ...

rrif - 4.2024, str. 96
Obračun poreza po odbitku pri isplati dobitka pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Isplata dobitka članovima društva koji su pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu podliježe plaćanju poreza na dobitak po odbitku Autor ...

pip - 4.2024, str. 40
Utvrđivanje činjenica u poreznom nadzoru
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku predstavlja provedbu poreznog nadzora i dokazna sredstva kojima se koristi porezno tijelo za utvrđivanje činjenica bitnih ...

Snimka webinara
Rad stranaca i sezonskih radnika u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.03.2024.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Kupnja i prodaja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta te oporezivanje ostvarenog dobitka
Srijeda, 20.03.2024.

Trgovačko društvo ima u imovini poljoprivredno i građevinsko zemljište Koje porezne obveze mogu nastati u vezi s kupnjom i prodajom ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a, trajanje 420 min
Utorak, 12.03.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Mišljenja
Tumačenje odredbe članka 25. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima i definiranje korisne površine
Petak, 08.03.2024, 410-01/23-01/1968

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2024, str. 202
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi u 2024. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovi u poljoprivredi kao što je bilinogojstvo stočarstvo ribarstvo i sl uvjetovani su prirodnim uvjetima koji određuju sezonu obavljanja radova ...

pip - 3.2024, str. 110
Pitanja i odgovori

Kupnja i prodaja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta te oporezivanje ostvarenog dobitka Ustup potraživanja od društva u stečaju Godišnji odmor ...

rrif - 3.2024, str. 164
Nabava, prodaja, ulaganje i izuzimanje nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

rrif - 3.2024, str. 122
Porezno motrište troškova putovanja u okviru programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak Pravnikom o ...

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

obav - 2.2024, str. 43
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

obav - 2.2024, str. 39
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

obav - 2.2024, str. 34
III.OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara u međunarodnim vodama
Petak, 19.01.2024.

Hrvatski porezni obveznik kupuje robu od društva u Južnoj Koreji Navedena se roba isporučuje drugom kupcu iz RH na brodu ...

Snimka webinara
Obračun plaće, neoporezivi primitci i ostali dohodci, trajanje 150 min
Petak, 12.01.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Vijesti
Paušalno oporezivanje dobitka
Ponedjeljak, 08.01.2024.

Određene skupine pravnih osoba koji su obveznici poreza na dobitak mogli su plaćati za 2023 godinu odnosno mogu se ispunjenjem ...

Obrt - 1.2024, str. 83
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost propisima je dopušteno uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost U smislu obračunavanja doprinosa ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje isporuke montažne kuće koju obavlja slovenski porezni obveznik u RH
Srijeda, 20.12.2023.

Slovenski porezni obveznik obavlja isporuku montažnih kuća iz Slovenije a uslugu montaže postavljanja kuće obavlja u Republici Hrvatskoj dalje RH ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge montaže pokretne trake na postrojenju u Njemačkoj
Srijeda, 20.12.2023.

Porezni obveznik iz RH obavlja uslugu montaže pokretne trake na postrojenju koje se nalazi u Njemačkoj Kako treba postupiti u ...

Vijesti
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2023. godini – prag do 40.000,00 €
Petak, 08.12.2023.

Dva su temeljna uvjeta kada samostalna djelatnost može izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak i to ako nije upisan u ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

pip - 12.2023, str. 120
Pitanja i odgovori

Uz tiskovine kiosci nedjeljom i blagdanom mogu prodavati i drugu robu iz svog asortimana te mogu odabrati 16 radnih ...

rrif - 12.2023, str. 191
Zelene politike i ograničenja za automobile i zrakoplove
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova Njemačka uvodi globalni minimalni porez na dobitak Danska će dodatno oporezivati zrakoplovne karate Na ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

pip - 12.2023, str. 16
Pravni i porezni status turističkih vodiča
Autori: Izv. prof. dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ
Mr.sc. Damir VLAIĆ

Autori u ovome članku razmatraju pravni i porezni tretman turističkih vodiča u smislu načina djelovanja i plaćanja zakonskih poreznih obveza ...

Pror - 12.2023, str. 29
Sastavljanje zadnjeg Obrasca PDV za 2023. godinu – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu proračunskog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

pip - 12.2023, str. 9
Oporezivanje naknada izvođača i športaša nerezidenata
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Nastupi izvođača i športaša u RH složena su tematika u kojoj najprije treba voditi računa o primjeni Međunarodnih ugovora o ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

pip - 12.2023, str. 3
Novele propisa o porezu na dohodak
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Objavljene su novele pravilnika koje uređuju materiju poreza na dohodak i materiju doprinosa Dio odredaba Pravilnika o doprinosima primjenjuju se ...

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 127 min
Srijeda, 15.11.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 11.2023, str. 131
Što donosi Prijedlog Direktive o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

Autorice u ovom članku predstavljaju Prijedlog Direktive o transfernim cijenama koji je javno objavljen 12 rujna 2023 godine i koji ...

rrif - 11.2023, str. 123
Oporezivanje naknada izvođača i športaša nerezidenata
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Nastupi izvođača i športaša u RH složena su tematika u kojoj najprije treba voditi računa o primjeni Međunarodnih ugovora o ...

Snimka webinara
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu, trajanje 190 min
Petak, 06.10.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 10.2023, str. 88
Posebnosti u oporezivanju usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

rrif - 10.2023, str. 63
Ustupanje radnika povezanom društvu u zemlji i u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika može ih privremeno ustupiti na rad u s njim povezano društvo Ustupljeni ...

pip - 10.2023, str. 13
Zaboravljeni element porezne reforme: što s porezom na promet nekretnina u Hrvatskoj
Autor: Doc. dr. sc. Stjepan Gadžo

Autor u ovome članku tematizira porezni oblik koji je ostao izvan dosega predmetnih reformskih zahvata porez na promet nekretnina Time ...

Snimka webinara
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar, trajanje 420 min
Četvrtak, 28.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
PDV na nastupe inozemnih izvođača
Srijeda, 27.09.2023.

Društvo H d o o obveznik PDV a u Hrvatskoj dalje Društvo primilo je od Društva F obveznika PDV a ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka u okviru PEPP-a
Utorak, 05.09.2023, 410-01/23-01/1405

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2023, str. 147
Izvješćivanje o održivosti i plaćanje gotovinom
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Bruxelles donio europske norme izvješćivanja o održivosti Sve više vlada uvodi jednokratno oporezivanje bankarskih dobitaka Italija prikupila 2 8 ...

rrif - 9.2023, str. 113
Posebnosti u oporezivanju dobara malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mali se porezni obveznici s motrišta PDV a smatraju poreznim obveznicima ali nisu redoviti porezni obveznici a to znači da ...

rrif - 9.2023, str. 47
Računovodstvo zadruga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže način osnivanja i poslovanja zadruga koje su osnovane s ciljem stjecanja dobitka Uz to objašnjava specifičnosti ...