Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 92
Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica doprinosa u 2024. godini
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o doprinosima omogućena je primjena ograničenja plaćanja doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu prema plaći za MIO I i MIO ...

obav - 2.2024, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

rrif - 11.2023, str. 85
Neoporezivi primitci na isplatnoj listi
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Poslodavac je obvezan najkasnije 15 dana od dana isplate plaće naknade plaće otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor dostaviti ...

Mišljenja
Primjena odredaba o plaćama iz Zakona o radu i odredbi Zakona o minimalnoj plaći
Petak, 20.10.2023, 110-01/23-01/219

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnim listama
Srijeda, 04.10.2023.

table border collapse collapse width 100 td th border 1px solid D3D3D3 text align center padding 8px tr nth ...

rrif - 10.2023, str. 76
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati otpremninu ili je ne isplati u cijelosti obvezan je do kraja mjeseca u ...

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Snimka webinara
Aktualnosti vezane za isplatne liste, trajanje 235 min
Ponedjeljak, 18.09.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.

pip - 9.2023, str. 129
Pitanja i odgovori

Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine Iznimke od ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine Odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine ...

pip - 9.2023, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Rok na koji se sklapa ugovor o radu sa strancima Imenovanje osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika Radno vrijeme ...

rrif - 9.2023, str. 80
Aktualnosti u vezi s isplatnom listom
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Poslodavac je obvezan najkasnije 15 dana od dana isplate plaće naknade plaće otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor dostaviti ...

Vijesti
Troškove službenog puta nije potrebno iskazivati na isplatnoj listi
Četvrtak, 31.08.2023.

Poslodavac na istoj isplatnoj listi iskazuje obračun plaće kao i obračun onih primitaka na temelju radnog odnosa koji se u ...

Mišljenja
Prekovremeni rad kao redovna stimulacija
Srijeda, 30.08.2023, 110-01/23-01/182

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Obvezni sadržaj isplatne liste
Ponedjeljak, 28.08.2023, 110-01/23-01/183

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 8.2023, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na reklasifikaciju nekretnina ...

Vijesti
Izdavanje isplatne liste u slučaju isplata više primitaka u različite dane
Utorak, 18.07.2023.

Objavljen je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće naknade plaće otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor Nar nov br ...

Mišljenja
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Četvrtak, 13.07.2023, 110-01/23-01/161

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Isplatna lista
Srijeda, 12.07.2023, 110-01/23-01/163

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Snimka webinara
Nove isplatne liste, naknade za neiskorišteni GO i otpremine, trajanje 150 min
Ponedjeljak, 10.07.2023.

Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 7.2023, str. 19
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Novim Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće naknade plaće ili otpremnine propisuje se sadržaj obračuna isplaćene i neisplaćene plaće odnosno naknade ...

pip - 7.2023, str. 22
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Novim Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće naknade plaće otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor propisuje se sadržaj obračuna isplaćene ...

Vijesti
Nove isplatne liste
Četvrtak, 29.06.2023.

Od 1 srpnja 2023 stupa na snagu Pravilnik o sadržaju obračuna plaće naknade plaće otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji ...

pip - 6.2023, str. 7
Poticanje duljeg ostanka na tržištu rada starijih osoba
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i jezgrovit način razmatra aktualna i bitna pitanja rada umirovljenika glede mogućnosti da oni ...

Snimka webinara
Nove isplatne liste te način utvrđivanja plaće i naknade plaće, trajanje 215 min
Utorak, 23.05.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

pip - 5.2023, str. 33
Otpremnina u svjetlu novoga zakonskog uređenja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra slučajeve u kojima prilikom prestanka ugovora o radu radnik ima ...

Pitanja i odgovori
Pravo na otpremninu radnika koji odlazi u starosnu mirovinu
Četvrtak, 13.04.2023.

Radnica je navršila 63 godine života i ide u starosnu mirovinu. Ima li pravo na otpremninu?

rrif - 4.2023, str. 81
Isplata neoporezive otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

rrif - 3.2023, str. 100
Pravo na otpremninu i isplata
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

obav - 2.2023, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Pitanja i odgovori
Izmjena i/ili dopuna ugovora o radu zbog uvođenja eura kao službene valute u RH
Četvrtak, 17.11.2022.

Ima li poslodavac obvezu izmijeniti i ili dopuniti ugovore o radu zbog toga što se uvodi euro kao službena valuta ...

Snimka webinara
Opća primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, trajanje 136 min
Utorak, 15.11.2022.

Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Vijesti
Povećane su svote neoporezivih primitaka
Četvrtak, 29.09.2022.

U Narodnim novinama br 112 22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak prema kojemu ...

Vijesti
Najavljeno je povećanje svota neoporezivih primitaka
Utorak, 13.09.2022.

U Narodnim novinama br 104 22 objavljen je Zaključak u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja ...

rrif - 8.2022, str. 46
Naknada štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i otpremnina
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljajući poslove svog radnog mjesta zaposlenicima može se dogoditi ozljeda na radu ili mogu oboljeti od profesionalne bolesti U tom ...

rrif - 7.2022, str. 114
Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kojima se smatraju obrtnici osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te osobe ...

pip - 3.2022, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Primjena Zakona o minimalnoj plaći Podaci o utemeljenju radničkog vijeća Primjena Zakona o minimalnoj plaći Primjena Zakona o minimalnoj ...

obav - 2.2022, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

rrif - 1.2022, str. 67
Primitci i obvezno osiguranje članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

Sudska praksa
Isplata otpremnine
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 12.2021, str. 108
Domaća sudska praksa i stajališta

STVARNO PRAVO 77 PRAVO NA DOM čl 161 ZV a Naime kako iz stanja spisa proizlazi da tuženik predmetnu ...

Vijesti
Neisplata otpremnine
Ponedjeljak, 08.11.2021.

U idealnom svijetu radnici svoje pravo na isplatu otpremnine ostvaruju po dospijeću iste Međutim u praksi postoje situacije u kojima ...

Pitanja i odgovori
Neoporeziva isplata otpremnine direktoru društva
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kolika je svota neoporezive otpremnine koja se može isplatiti direktoru društva koji je zaposlen u društvu na temelju ugovora o ...

Pitanja i odgovori
Odricanje od prava na otpremninu
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na ...

pip - 11.2021, str. 130
Pitanja i odgovori

Odricanje od prava na otpremninu Videonadzor stambenih te poslovno stambenih zgrada Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i ...

rrif - 11.2021, str. 94
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica na praktičnom primjeru objašnjava koje su obveze poslodavca kada radniku ne isplati otpremninu ili je samo djelomično isplati po ...

Sudska praksa
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2021, str. 44
Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Na fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja ...

rrif - 10.2021, str. 63
Strana sredstva plaćanja i otpremnina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prodaja stranih sredstava plaćanja poslovnoj banci i isplata otpremnine pri odlasku radnika u mirovinu prikazuju se u ovom praktikumu neprofitnog ...

pip - 9.2021, str. 81
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku upućuje na praktična motrišta zapošljavanja radnika u školskim ustanovama korisnika prava na starosnu mirovinu kroz prizmu ...