Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Rad umirovljenika, trajanje 180 min
Utorak, 12.10.2021.

Autor: I.P.

pip - 10.2021, str. 44
Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Na fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja ...

rrif - 10.2021, str. 63
Strana sredstva plaćanja i otpremnina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prodaja stranih sredstava plaćanja poslovnoj banci i isplata otpremnine pri odlasku radnika u mirovinu prikazuju se u ovom praktikumu neprofitnog ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

pip - 9.2021, str. 81
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku upućuje na praktična motrišta zapošljavanja radnika u školskim ustanovama korisnika prava na starosnu mirovinu kroz prizmu ...

rrif - 9.2021, str. 70
Otpremnina članova uprave i menadžera
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

Vijesti
Članovima uprave ne može se isplatiti neoporeziva otpremnina
Ponedjeljak, 30.08.2021.

Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu te je u određenim slučajevima radnicima zagarantirano pravo na otpremninu samo u ...

Snimka webinara
Troškovi osoblja, trajanje 180 min
Srijeda, 09.06.2021.

Autor: I.P.

Pitanja i odgovori
Neoporezive isplate otpremnine – što se smatra radom kod istog poslodavca?
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Društvo je radnici otkazalo ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom nakon tri godine neprekinutog staža Radnica je prethodno ostvarila 5 ...

pip - 5.2021, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Neoporezive isplate otpremnine što se smatra radom kod istog poslodavca Kada se otkazuje ugovor o radu osobno ili poslovno ...

pip - 3.2021, str. 0
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

• Utvrđivanje visine otpremnine u slučaju stečaja poslodavca

• Pravo na otpremninu državnih službenika

• Ugovor na određeno – stranci

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe
Četvrtak, 18.02.2021, 410-01/20-01/2515

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Utvrđivanje visine otpremnine u slučaju stečaja poslodavca
Utorak, 16.02.2021, 110-01/21-01/26

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Pravo na otpremninu državnih službenika
Utorak, 16.02.2021, 110-01/21-01/24

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

obav - 2.2021, str. 4
I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Autor:

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Pitanja i odgovori
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
Ponedjeljak, 18.01.2021.

izička osoba u 2020 godini ima dva izvora dohotka dohodak od nesamostalnog rada plaća i drugi dohodak po osnovi članstva ...

pip - 12.2020, str. 148
Pitanja i odgovori
Autor:

Obveznici sastavljanja izvješća odnosi s povezanim društvima prema ZTD u Društvo koje je u 95 om vlasništvu drugog trgovačkog ...

rrif - 12.2020, str. 47
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema zahtjevima računovodstvenih standarda primanja zaposlenika su svi oblici naknada koje društvo daje u zamjenu za rad zaposlenicima ili ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe radi namirenja budućih obroka po dospijeću
Ponedjeljak, 29.06.2020.

U kontekstu moratorija s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti na što se odnosi dio odredbe koji ...

Pitanja i odgovori
Mirovina i mogućnost isplate otpremnine
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Naš zaposlenik odlazi u mirovinu Jesmo li mu u obvezi zbog te činjenice isplatiti otpremninu Ako jesmo prema kojem zakonu ...

Pitanja i odgovori
Kolektivni višak radnika i prava radnika
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Zbog trenutačne ekonomske situacije moramo otpustiti najmanje 30 radnika Pritom bi nekim radnicima uručili odluke o poslovno uvjetovanom otkazu a ...

pip - 6.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Kolektivni višak radnika i prava radnika Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti nema nezaposlena osoba kojoj je prestao ...

Sudska praksa
Stavljanje odluke o otkazu van snage
Ponedjeljak, 11.05.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 5.2020, str. 207
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Redoviti otkaz ugovora o radu kao jedan od načina prestanka ugovora o radu koji se upućuje po redovitom tijeku ...

rrif - 5.2020, str. 113
Isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o ...

Vijesti
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.

Kako je poznato dana 18 travnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ...

Sudska praksa
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci
Autor:

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Pitanja i odgovori
Ozljeda na radu i otkaz
Utorak, 10.12.2019.

Radnik se ozlijedio na radu nakon čega je nekoliko mjeseci bio na bolovanju Nedavno nas je obavijestio da će bolovanje ...

rrif - 12.2019, str. 37
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo Od 1 ...

rrif - 9.2019, str. 54
Isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Kada poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti obvezan ...

rrif - 6.2019, str. 57
Pravo i (ne)isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o ...

pip - 6.2019, str. 38
Porezno motrište troškova rezerviranja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se obrazlaže porezno motrište troškova rezerviranja za otpremnine troškova rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava rezerviranja za troškove u ...

Sudska praksa
Obračun dospjele a neisplaćene otpremnine
Utorak, 19.02.2019.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Ugovorena svota otpremnine
Ponedjeljak, 18.02.2019.

Poslodavac je radniku koji je u radnom odnosu proveo deset godina uručio poslovno uvjetovani otkaz Ugovorom o radu predviđeno je ...

obav - 2.2019, str. 4
I. OBRAČUN PLAĆE, NAKNADA I NEOPOREZIVI PRIMITCI
Autor:

1 Utvrđivanje plaće kod pravnih i fizičkih osoba 1 1 Primjena minimalne plaće 1 2 Doprinosi iz i na plaće ...

pip - 2.2019, str. 112
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Porezno motrište prefakturiranja troškova smještaja Usluge smještaja koje porezni obveznici u RH primaju od isporučitelja tih usluga hotela hostela ...

rrif - 1.2019, str. 104
Isplate plaće u slučaju stečaja
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Stečajnim je zakonom Nar nov br 71 15 i 104 17 putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina omogućeno radniku ...

Sudska praksa
Sadržaj obračuna plaće
Srijeda, 19.12.2018.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

rrif - 11.2018, str. 73
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose ...

Pitanja i odgovori
Neisplaćene plaće – odgovornost osnivača ustanove
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Dječji vrtić koji je osnovala Općina N. nije mi isplatio plaću za četiri mjeseca. Koga mogu tužiti?

pip - 10.2018, str. 72
Plaće i druga materijalna prava radnika po kolektivnom ugovoru za Hrvatske autoceste iz 2018. godine
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Dana 1 veljače 2018 godine sklopljen je novi kolektivni ugovor za Hrvatske ceste Ugovor radnicima daje pravo na 1 000 ...

Sudska praksa
Pripajanje i članstvo u upravi
Četvrtak, 12.07.2018.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pitanja i odgovori
Otpremnina pri odlaska u mirovinu
Petak, 06.07.2018.

Ima li radnik pravo na zakonsku otpremninu i na onu zbog odlaska u mirovinu dakle obje u slučaju u kojemu ...

Sudska praksa
Osnovica za izračun otpremnine
Utorak, 08.05.2018.

Županijski sud

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Mirovanje radnog odnosa i ostvarenje prava
Četvrtak, 15.03.2018.

Kod određivanja visine otpremnine uračunava li se u neprekidno trajanje radnog odnosa kod istog poslodavca i vrijeme mirovanja radnog odnosa ...

pip - 3.2018, str. 174
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Mirovanje radnog odnosa i ostvarenje prava Za utvrđivanje visine otpremnine mjerodavno je prethodno neprekidno trajanje radnog odnosa s tim ...

rrif - 3.2018, str. 153
Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je prikazivanje neoporezivih primitaka u JOOPD u aktualno već nekoliko godina u praksi se još uvijek pojavljuju dvojbe ...