Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 46
Naknada štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i otpremnina
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obavljajući poslove svog radnog mjesta zaposlenicima može se dogoditi ozljeda na radu ili mogu oboljeti od profesionalne bolesti U tom ...

rrif - 7.2022, str. 114
Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kojima se smatraju obrtnici osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te osobe ...

pip - 3.2022, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Primjena Zakona o minimalnoj plaći Podaci o utemeljenju radničkog vijeća Primjena Zakona o minimalnoj plaći Primjena Zakona o minimalnoj ...

obav - 2.2022, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Snimka webinara
Kolektivni ugovor za graditeljstvo, trajanje 70 min
Petak, 14.01.2022.

rrif - 1.2022, str. 67
Primitci i obvezno osiguranje članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Obvezno osiguranje članova uprave i izvršnih direktora odnosi se na obvezno osiguranje osoba koje se nalaze izvan sustava obveznog osiguranja ...

Sudska praksa
Isplata otpremnine
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 12.2021, str. 108
Domaća sudska praksa i stajališta

STVARNO PRAVO 77 PRAVO NA DOM čl 161 ZV a Naime kako iz stanja spisa proizlazi da tuženik predmetnu ...

Vijesti
Neisplata otpremnine
Ponedjeljak, 08.11.2021.

U idealnom svijetu radnici svoje pravo na isplatu otpremnine ostvaruju po dospijeću iste Međutim u praksi postoje situacije u kojima ...

Pitanja i odgovori
Neoporeziva isplata otpremnine direktoru društva
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Kolika je svota neoporezive otpremnine koja se može isplatiti direktoru društva koji je zaposlen u društvu na temelju ugovora o ...

Pitanja i odgovori
Odricanje od prava na otpremninu
Ponedjeljak, 08.11.2021.

Željeli bismo s radnikom sklopiti ugovor o radu u kojemu će biti navedeno da se radnik odriče možebitnog prava na ...

pip - 11.2021, str. 130
Pitanja i odgovori

Odricanje od prava na otpremninu Videonadzor stambenih te poslovno stambenih zgrada Naknada za samoizolaciju nositelja samostalne djelatnosti odvjetnika i ...

rrif - 11.2021, str. 94
Neisplata otpremnine
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica na praktičnom primjeru objašnjava koje su obveze poslodavca kada radniku ne isplati otpremninu ili je samo djelomično isplati po ...

Snimka webinara
Rad umirovljenika, trajanje 180 min
Utorak, 12.10.2021.

Sudska praksa
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 10.2021, str. 44
Aktualna pitanja u vezi s otpremninom rukovodećeg osoblja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Na fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja ...

rrif - 10.2021, str. 63
Strana sredstva plaćanja i otpremnina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Prodaja stranih sredstava plaćanja poslovnoj banci i isplata otpremnine pri odlasku radnika u mirovinu prikazuju se u ovom praktikumu neprofitnog ...

pip - 9.2021, str. 81
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku upućuje na praktična motrišta zapošljavanja radnika u školskim ustanovama korisnika prava na starosnu mirovinu kroz prizmu ...

rrif - 9.2021, str. 70
Otpremnina članova uprave i menadžera
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

Vijesti
Članovima uprave ne može se isplatiti neoporeziva otpremnina
Ponedjeljak, 30.08.2021.

Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu te je u određenim slučajevima radnicima zagarantirano pravo na otpremninu samo u ...

Snimka webinara
Troškovi osoblja, trajanje 180 min
Srijeda, 09.06.2021.

Pitanja i odgovori
Neoporezive isplate otpremnine – što se smatra radom kod istog poslodavca?
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Društvo je radnici otkazalo ugovor o radu osobno uvjetovanim otkazom nakon tri godine neprekinutog staža Radnica je prethodno ostvarila 5 ...

Sudska praksa
Povratak na rad
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Županijski sud u Splitu

pip - 5.2021, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika

Neoporezive isplate otpremnine što se smatra radom kod istog poslodavca Kada se otkazuje ugovor o radu osobno ili poslovno ...

pip - 3.2021, str. 0
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

• Utvrđivanje visine otpremnine u slučaju stečaja poslodavca

• Pravo na otpremninu državnih službenika

• Ugovor na određeno – stranci

Mišljenja
Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe
Četvrtak, 18.02.2021, 410-01/20-01/2515

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Utvrđivanje visine otpremnine u slučaju stečaja poslodavca
Utorak, 16.02.2021, 110-01/21-01/26

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Pravo na otpremninu državnih službenika
Utorak, 16.02.2021, 110-01/21-01/24

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

obav - 2.2021, str. 4
I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Pitanja i odgovori
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
Ponedjeljak, 18.01.2021.

izička osoba u 2020 godini ima dva izvora dohotka dohodak od nesamostalnog rada plaća i drugi dohodak po osnovi članstva ...

pip - 12.2020, str. 148
Pitanja i odgovori

Obveznici sastavljanja izvješća odnosi s povezanim društvima prema ZTD u Društvo koje je u 95 om vlasništvu drugog trgovačkog ...

rrif - 12.2020, str. 47
Računovodstveno i porezno motrište rezerviranja za troškove zaposlenika
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema zahtjevima računovodstvenih standarda primanja zaposlenika su svi oblici naknada koje društvo daje u zamjenu za rad zaposlenicima ili ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe radi namirenja budućih obroka po dospijeću
Ponedjeljak, 29.06.2020.

U kontekstu moratorija s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti na što se odnosi dio odredbe koji ...

Pitanja i odgovori
Mirovina i mogućnost isplate otpremnine
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Naš zaposlenik odlazi u mirovinu Jesmo li mu u obvezi zbog te činjenice isplatiti otpremninu Ako jesmo prema kojem zakonu ...

Pitanja i odgovori
Kolektivni višak radnika i prava radnika
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Zbog trenutačne ekonomske situacije moramo otpustiti najmanje 30 radnika Pritom bi nekim radnicima uručili odluke o poslovno uvjetovanom otkazu a ...

pip - 6.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika

Kolektivni višak radnika i prava radnika Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti nema nezaposlena osoba kojoj je prestao ...

Sudska praksa
Stavljanje odluke o otkazu van snage
Ponedjeljak, 11.05.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 5.2020, str. 207
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Redoviti otkaz ugovora o radu kao jedan od načina prestanka ugovora o radu koji se upućuje po redovitom tijeku ...

rrif - 5.2020, str. 113
Isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o ...

Vijesti
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.

Kako je poznato dana 18 travnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ...

Sudska praksa
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

Pitanja i odgovori
Ozljeda na radu i otkaz
Utorak, 10.12.2019.

Radnik se ozlijedio na radu nakon čega je nekoliko mjeseci bio na bolovanju Nedavno nas je obavijestio da će bolovanje ...

rrif - 12.2019, str. 37
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo Od 1 ...

rrif - 9.2019, str. 54
Isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Kada poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti obvezan ...

rrif - 6.2019, str. 57
Pravo i (ne)isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o ...

pip - 6.2019, str. 38
Porezno motrište troškova rezerviranja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se obrazlaže porezno motrište troškova rezerviranja za otpremnine troškova rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava rezerviranja za troškove u ...

Sudska praksa
Obračun dospjele a neisplaćene otpremnine
Utorak, 19.02.2019.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske