Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 4.2022, str. 43
Što je nova u Stečajnom zakonu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Ovogodišnja novela Stečajnog zakona je izmijenila gotovo četvrtinu postojećih pravila i to većinom pod utjecajem Direktive EU 2019 1023 Europskog ...

rrif - 12.2021, str. 225
Obrt i ovrha
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja ovrhe nad imovinom obrtnika i ona vezana za njegovu odgovornost nerijetka su u aktualnoj praksi Stoga jezgrovit osvrt na ...

rrif - 10.2021, str. 180
Elektronička ovrha kao novost u pokretanju ovrhe
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima se između ostaloga donosi i ...

pip - 1.2021, str. 51
Osvrt na aktualnosti u ovrsi na plaći
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 ovoga časopisa objavljen je članak o izuzimanju od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona U ...

pip - 10.2020, str. 14
Novela Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U Narodnim novinama br 103 20 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općega poreznog zakona a ...

pip - 4.2020, str. 71
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Epidemija pandemija bolesti koju je u svijetu pa i u nas izazvao do sada nepoznati koronavirus COVID 19 je viša ...

pip - 4.2020, str. 33
Travanjske mjere vlade za pomoć gospodarstvu zbog koronavirusa, s posebnim osvrtom na izmjene OPZ-a
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Gospodarstvo je zbog nastavka pandemije koronavirusa nemogućnosti obavljanja djelatnosti u novonastalim uvjetima nelikvidnosti neostvarivanja prihoda i svih posljedica koje sa ...

pip - 2.2020, str. 63
Uloga FINA-e u ovrsi na novčanim sredstvima – aktualni normativni okvir (I.)
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

Autorica ovim člankom na zanimljiv i detaljan način daje prikaz aktualnosti u sustavu provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ...

pip - 2.2020, str. 52
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u svjetlu nove porezne reforme
Autor: Leonardo Žagrić , mag. iur.

Nova odredba Općega poreznog zakona naslovljena kao Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona izazvala je brojne polemike među poduzetnicima koji ...

pip - 2.2020, str. 23
Primjena Općega poreznog zakona u upravnim postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Zakonom o komunalnom gospodarstvu izmijenjene su odredbe o upravnom postupku koji se primjenjuje pri donošenju rješenja o komunalnoj naknadi i ...

rrif - 11.2019, str. 99
Ovršni postupak i otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porezno tijelo provodi ovršni postupak radi prisilne naplate poreza i drugih javnih davanja od pravnih i fizičkih osoba poreznih ...

pip - 9.2019, str. 89
Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju
Autori: Goran LOJE, dipl. iur.
Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.

Autori u članku objašnjavaju kazneno djelo Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz Glave 24 Kaznenog zakona a za počinjenje kaznenog ...