Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2023, str. 74
Novosti u ovrsi na plaći u 2023. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom listopada 2022 godine donesene su zadnje izmjene Ovršnog zakona kojima se provodi usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao ...

rrif - 1.2021, str. 77
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima je između ostaloga proširen broj ...

rrif - 10.2020, str. 96
Prestanak moratorija provedbe ovrhe na plaći – kako dalje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U drugoj polovini ovoga mjeseca prestaje zastoj odnosno moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te ...

pip - 10.2020, str. 12
Prestanak zastoja provedbe ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dana 18 listopada 2020 godine prestaje zastoj moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te zastoj s ...

rrif - 6.2020, str. 78
Moratorij s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom ovog mjeseca stupio je na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

rrif - 5.2020, str. 34
Moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U drugoj polovini ovog mjeseca stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Njome je ...

pip - 2.2020, str. 63
Uloga FINA-e u ovrsi na novčanim sredstvima – aktualni normativni okvir (I.)
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

Autorica ovim člankom na zanimljiv i detaljan način daje prikaz aktualnosti u sustavu provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ...

pip - 1.2020, str. 84
Novela Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima iz 2020. godine
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

Autorica ovim člankom objašnjava razloge donošenja Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima objavljene 3 ...