Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Sudska praksa
Regresna tužba / analiza alkohola u krvi
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 5.2023, str. 15
Novi Zakon o izvanparničnom postupku prijedlog iz 2023. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U prosincu 2022 godine u sklopu E savjetovanja objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izvanparničnom postupku koji bi trebao imati ...

pip - 3.2023, str. 45
Pismene forme i iskazi stranaka i svjedoka kao dokaz u parnici
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Postupnim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku načelo pismenosti pismene forme te pismeni dokazi postali su barem na normativnoj ...

pip - 1.2023, str. 22
Novine u održavanju ročišta na daljinu u parnici iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Dana 2 prosinca 2022 godine objavljen je Prijedlog Pravilnika o održavanju ročišta na daljinu Riječ je o Pravilniku koji se ...

pip - 12.2022, str. 17
Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava i novine iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2019 godine u taj Zakon unesene su odredbe o oglednom postupku radi ...

Sudska praksa
Vrijednost predmeta spora
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Pokretanje postupka nakon otvaranja stečajnog postupka
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Bjelovaru

pip - 11.2022, str. 67
Prekogranično izvođenje dokaza i novela Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Uredba EU 2020 1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25 studenoga 2020 o suradnji između sudova država članica u izvođenju ...

pip - 11.2022, str. 59
Novine u posebnim parničnim postupcima iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Godine 2022 doneseni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku te Zakon o izmjenama Zakona o parničnom ...

Sudska praksa
Teret dokazivanja
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Povreda obveza parničnog postupka
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Primjena raspravnog načela
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

pip - 10.2022, str. 43
Novine u parničnom prvostupanjskom postupku iz 2022. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Dana 19 srpnja 2022 godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Opća je ...

rrif - 9.2022, str. 153
Što je nova u parničnom postupku
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Ovogodišnja izmjena pravila o parničnom postupku znatno smanjuje rokove i načine u kojima stranke mogu dostavljati svoja pisana očitovanja te ...

pip - 9.2022, str. 30
Novine u elektroničkoj komunikaciji u parničnom postupku
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakon o izmjenama i dopunama ZPP a iz 2022 godine stupio je na snagu 19 srpnja 2022 godine Namjera ove ...

Sudska praksa
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2022, str. 32
Plan upravljanja parničnim postupkom
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama ZPP a iz 2022 godine uvodi se u parnični postupak procesni institut plan ...

pip - 6.2022, str. 79
Prigovor nagođene stvari kroz sudsku praksu
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku razmatra pitanja vezana za prigovor nagođene stvari Primjerice u parnicama u kojima je jedna od stranka osiguravajuće ...

pip - 6.2022, str. 73
Aktualnosti postupka u sporovima male vrijednosti
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posebni postupak u sporovima male vrijednosti propisan je u odredbama čl 457 čl 467 a Zakona o parničnom postupku Prijedlogom ...

Sudska praksa
Pojedinačni ispravni postupak
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 2.2022, str. 72
Plaće po sudskoj presudi ili nagodbi tijekom sudskog postupka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Doprinosi i porez na dohodak iz plaća koje se isplaćuju po sudskoj presudi nagodbi tijekom sudskog postupka nagodbi sklopljenoj s ...

pip - 1.2022, str. 92
Osiguranje dokaza
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Osiguranje dokaza u parničnom postupku propisano je odredbama čl 272 čl 276 Zakona o parničnom postupku U radu se analizira ...

pip - 12.2021, str. 57
Dopunska presuda
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira i raspravlja o pretpostavkama za donošenje dopunske presude te njezinu donošenju odnosno procesnim situacijama u kojima ...

pip - 12.2021, str. 55
Neosnovanost zahtjeva za izuzećem suca zbog njegovih pravnih stajališta
Autor: Doc. dr. sc. Alen RAJKO , dipl.iur.

Nakon kratkoga općenitog razmatranja materije izuzeća suca analizirani su zahtjevi za izuzećem temeljeni na prije izraženim pravnim shvaćanjima suca Zahtjev ...

pip - 11.2021, str. 91
Kada i kako primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Osnovno je pravilo da zemljišnoknjižni sud postupa prema pravilima Zakona o zemljišnim knjigama Ako odredbama Zakona o zemljišnim knjigama nije ...

pip - 11.2021, str. 81
Presuda na temelju priznanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira i raspravlja o posebnim pretpostavkama za donošenje presude na temelju priznanja njezinu donošenju te slučajevima u ...

pip - 5.2021, str. 12
Mirenje pred sudovima nakon pokretanja parničnog postupka
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se raspravlja i analizira uređenje mirenja pri sudovima prema Zakonu o parničnom postupku uzimajući u obzir posljednje izmjene ...

Sudska praksa
Dokazivanje primjene socijalnih kriterija
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza
Ponedjeljak, 12.04.2021.

Županijski sud u Rijeci

pip - 2.2021, str. 4
Važno pravno pitanje i revizibilnost građanskih predmeta u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS

Zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama ZPP a iz 2019 godine značajnije je reformiran institut revizije propisivanjem tzv revizije po ...

Sudska praksa
Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Poništenje odluke o otkazu ugovora o radu
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Naknada štete - slobodna ocjena
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2021, str. 71
Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analiziraju značenje i učinci izjave o povlačenju tužbe kao parnične radnje tužitelja Raspravlja se i o pojedinim ...

pip - 10.2020, str. 56
Pogrešna uputa o pravnom lijeku u parničnom postupku
Autori: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Morana MIKINOVIĆ , dipl.iur.

U članku se kroz primjere iz sudske prakse razmatraju posljedice do kojih u parničnom postupku može dovesti pogrešna uputa o ...

pip - 10.2020, str. 48
Troškovi parničnog postupka – osvrt na važna pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira pojam parničnih troškova posebice troškova koji su bili potrebni za svrsishodno vođenje postupka uzimajući u obzir ...

pip - 9.2020, str. 46
Elektronifikacija parničnog postupka nakon Novele ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Polazeći od osnova za elektroničku komunikaciju propisanih u ZID Zakona o parničnom postupku iz 2013 za postupke pred trgovačkim sudovima ...

pip - 6.2020, str. 90
Nova rješenja uvođenja moderne tehnologije u parnični postupak na pandemijsko-potresnom testu
Autor: Iva BULJAN , dipl.iur.

U članku se kratko donosi osvrt na namjeru i uređenje zakonodavca o uvođenju tehnologije u parnični postupak ali i određene ...

pip - 11.2019, str. 82
Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku obrazlaže svoje argumente kojima smatra kako je novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha ...

pip - 10.2019, str. 46
Izvođenje dokaza i pripremanje glavne rasprave – novela ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

U prošlom i pretprošlom broju našega časopisa objavili smo članke koji općenito i segmentarno daju prikaz Zadnjih novela odnosno Zakona ...

pip - 10.2019, str. 42
Troškovi parničnog postupka
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Ovogodišnja izmjena Zakona o parničnom postupku uvela je promjene vezane uz naknadu troškova parničnog postupka i to kako u slučaju ...

pip - 9.2019, str. 70
Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S ciljem da se dade dodatan poticaj osiguranju jedinstvene primjene prava u nas zadnjom Novelom ZPP a reformiran je sustav ...

pip - 7.2019, str. 49
Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku donosi osvrt na Novelu Zakona o parničnom postupku iz 2019 godine prikaz pojedinih rješenja i kritički ...