Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2021, str. 91
Kada i kako primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku u zemljišnoknjižnim postupcima
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Osnovno je pravilo da zemljišnoknjižni sud postupa prema pravilima Zakona o zemljišnim knjigama Ako odredbama Zakona o zemljišnim knjigama nije ...

pip - 11.2021, str. 81
Presuda na temelju priznanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira i raspravlja o posebnim pretpostavkama za donošenje presude na temelju priznanja njezinu donošenju te slučajevima u ...

pip - 5.2021, str. 12
Mirenje pred sudovima nakon pokretanja parničnog postupka
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se raspravlja i analizira uređenje mirenja pri sudovima prema Zakonu o parničnom postupku uzimajući u obzir posljednje izmjene ...

pip - 2.2021, str. 4
Važno pravno pitanje i revizibilnost građanskih predmeta u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS

Zadnjim Zakonom o izmjenama i dopunama ZPP a iz 2019 godine značajnije je reformiran institut revizije propisivanjem tzv revizije po ...

Sudska praksa
Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Poništenje odluke o otkazu ugovora o radu
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Naknada štete - slobodna ocjena
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 1.2021, str. 71
Povlačenje tužbe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analiziraju značenje i učinci izjave o povlačenju tužbe kao parnične radnje tužitelja Raspravlja se i o pojedinim ...

pip - 10.2020, str. 56
Pogrešna uputa o pravnom lijeku u parničnom postupku
Autor: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Morana MIKINOVIĆ , dipl.iur.

U članku se kroz primjere iz sudske prakse razmatraju posljedice do kojih u parničnom postupku može dovesti pogrešna uputa o ...

pip - 10.2020, str. 48
Troškovi parničnog postupka – osvrt na važna pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U članku se analizira pojam parničnih troškova posebice troškova koji su bili potrebni za svrsishodno vođenje postupka uzimajući u obzir ...

pip - 9.2020, str. 46
Elektronifikacija parničnog postupka nakon Novele ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Polazeći od osnova za elektroničku komunikaciju propisanih u ZID Zakona o parničnom postupku iz 2013 za postupke pred trgovačkim sudovima ...

pip - 6.2020, str. 90
Nova rješenja uvođenja moderne tehnologije u parnični postupak na pandemijsko-potresnom testu
Autor: Iva BULJAN , dipl.iur.

U članku se kratko donosi osvrt na namjeru i uređenje zakonodavca o uvođenju tehnologije u parnični postupak ali i određene ...

pip - 11.2019, str. 82
Novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha u sporu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku obrazlaže svoje argumente kojima smatra kako je novo normativno rješenje instituta naknade parničnih troškova kod parcijalnog uspjeha ...

pip - 10.2019, str. 46
Izvođenje dokaza i pripremanje glavne rasprave – novela ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

U prošlom i pretprošlom broju našega časopisa objavili smo članke koji općenito i segmentarno daju prikaz Zadnjih novela odnosno Zakona ...

pip - 10.2019, str. 42
Troškovi parničnog postupka
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Ovogodišnja izmjena Zakona o parničnom postupku uvela je promjene vezane uz naknadu troškova parničnog postupka i to kako u slučaju ...

pip - 9.2019, str. 70
Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

S ciljem da se dade dodatan poticaj osiguranju jedinstvene primjene prava u nas zadnjom Novelom ZPP a reformiran je sustav ...

pip - 7.2019, str. 49
Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku donosi osvrt na Novelu Zakona o parničnom postupku iz 2019 godine prikaz pojedinih rješenja i kritički ...