Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 2.2023, str. 14
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Od kraja 2022 godine do danas odredbe dohodovnih propisa promijenile su se već nekoliko puta Neke su se promjene odnosile ...

rrif - 12.2022, str. 194
Prijava paušalnog poreza na dohodak na Obrascima PO-SD i PO-SD-Z za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 6.2022, str. 133
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 41 20 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog ...

rrif - 2.2022, str. 159
Paušalno oporezivanje ili nesamostalni rad
Autori: Ivana PETRIKIĆ , dipl. oec.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Primijećene su pojavnosti korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona kroz institut paušalnog obrta Naime u određenim slučajevima umjesto sklapanja ugovora ...

Vijesti
Posebnosti paušalnog oporezivanja i predaja Obrasca PO-SD i PO-SD-Z
Utorak, 04.01.2022.

Paušalno oporezivanje poreznih obveznika koji obavljaju samostalnu djelatnost najčešći je oblik oporezivanja Iako jednostavni način vođenja poslovnih knjiga u praksi ...

rrif - 12.2021, str. 202
Priprema za prijavu i podnošenje obrazaca PO-SD i PO-SDZ za 2021. godinu – paušalisti
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obrtnici koji obavljaju samostalnu djelatnost i poljoprivrednici mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisani u registar obveznika ...

rrif - 10.2021, str. 160
Skupljanje i prodaja samoniklog bilja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Samoniklo bilje odavno se koristi u različite svrhe za kozmetičke pripravke kao lijek ili kao hrana Kako je riječ o ...

rrif - 11.2020, str. 197
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe mogu uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost Kada fizička osoba obavlja samostalnu djelatnost kao svoje jedino ...

rrif - 11.2020, str. 183
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti i podnošenje novih izvješća za 2020. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Od 1 siječnja 2020 godine u primjeni je izmijenjen i dopunjen Zakon o porezu na dohodak te novi Pravilnik ...

rrif - 9.2020, str. 160
Poslovanje paušalnog obrta – autoškola
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 20 pisali smo o specifičnostima poslovanja autoškole obveznika poreza na dobitak U ovom broju ...

rrif - 5.2020, str. 139
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

obav - 2.2020, str. 34
II. Obrtnici i slobodna zanimanja

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

rrif - 10.2019, str. 159
Poljoprivrednici koji nisu porezni obveznici
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici registrirani prema Zakonu o obrtu Nar nov br 143 13 a prema Zakonu o porezu ...

obav - 2.2019, str. 30
II. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 Porezni razredi i stope poreza na dohodak 1 1 Porezni razredi obveznika poreza na dohodak koji vode poslovne knjige ...

rrif - 11.2017, str. 178
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2018. i obveze za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva provodi se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak te ...

rrif - 2.2017, str. 43
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

U okviru porezne reforme od početka ove godine stupio je na snagu novi Zakona o porezu na dohodak te ...

pip - 7.2016, str. 13
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja te organiziranja kampova
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

U ovome članku autor na transparentan način razmatra bitne odredbe aktualnoga podzakonskog akta Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova soba i ...

rrif - 11.2015, str. 184
Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti u 2016. i obveza podnošenja godišnjeg obrasca PO-SD za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta te poljoprivrede i šumarstva a čiji ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju nisu ...

rrif - 12.2014, str. 214
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2015. i godišnje izvješće za 2014.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Sve fizičke osobe koja se bave samostalnom djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva a čiji ukupni godišnji primitci u poreznom ...

rrif - 11.2013, str. 153
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta te poljoprivrede i šumarstva
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ

Fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva a nisu obveznici PDV ...

rrif - 5.2013, str. 134
Doprinosi za osiguranje obveznika paušalnog oporezivanja dohotka
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Status osiguranika obveznika poreza na dohodak ovisi o načinu plaćanja poreza na dohodak što potvrđuje obilježje poreza na dohodak kao ...

rrif - 11.2012, str. 88
Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva u 2013.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta poljoprivrede i šumarstva u 2013 Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ...

rrif - 12.2011, str. 172
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2012.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak a uz zadovoljenje propisanih uvjeta fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti ...

rrif - 3.2010, str. 170
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2010.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta u skladu s propisima o obrtu te samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva mogu ...

rrif - 12.2007, str. 175
Prijava i odjava poreznih obveznika koji se oporezuju paušalno
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja obvezni su utvrđivati dohodak kao osnovicu za oporezivanje na temelju ...

rrif - 6.2007, str. 100
Uvjeti i porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - najam soba, postelja, kampovi
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

U RH je registrirano gotovo 50 000 pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivača s 340 000 kreveta što čini 40 ...

rrif - 2.2007, str. 153
Primjena novog pravilnika o paušalnom oporezivanju
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.

S obzirom na primjenu novoga Zakona o porezu na dohodak pri oporezivanju dohotka fizičkih osoba te u cilju što jednostavnijeg ...