Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Financijski planovi u obuhvatu državnog proračuna
Petak, 10.09.2021.

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove za 2022 godinu odnosno za 2023 2024 godinu Prvi ...

Pror - 10.2020, str. 11
Izrada financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Donesena je uputa za planiranje proračuna lokalnih i područnih regionalnih jedinica te za izradu financijskih planova njihovih proračunskih korisnika Uputa ...

Pror - 10.2020, str. 3
Izrada financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine
Autor: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.

Epidemija koronavirusa tijekom 2020 godine dovela je do značajnih negativnih socijalno gospodarskih posljedica Međutim nakon snažnog pada BDP a u ...

Pror - 12.2019, str. 51
Državni proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Svake se godine u načelu pred njezin kraj donese državni proračun za nadolazeću godinu i njegove projekcije za sljedeće ...

Pror - 10.2019, str. 31
Financijski planovi proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2020. – 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

I u sustavu državnog proračuna svoje financijske planove moraju sastaviti proračunski korisnici državnog proračuna Ove godine osobita se pozornost ...

Pror - 10.2019, str. 19
Planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2020. – 2022. godine
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Svake godine se u ovo vrijeme planiraju proračuni jedinica lokalne i područne regionalne samouprave Iako je već to uhodani ...

Pror - 6.2017, str. 30
Promjene financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S
Autor: Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Promjene izmjene i dopune financijskog plana proračunskih korisnika provode se tijekom godine prema postupku za njegovo donošenje Preporuka je ...

Pror - 11.2010, str. 2
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.

Rokovi za planiranje financijskih planova odnosno proračuna počeli su teći Rokovi planiranja za državni proračun relativno su kratki dok su ...

Pror - 7.2010, str. 50
Izrada financijskih planova proračunskih korisnika i proračuna za razdoblja 2011. – 2013.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Već je započeo proces planiranja proračuna Iako je sam početak procesa planiranja proračuna usmjeren samo na neke osobe njegov završetak ...

Pror - 10.2009, str. 19
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010 2012 Upute za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2010 2012 ...

Pror - 8.2009, str. 2
Financijski planovi proračunskih korisnika i proračuna za razdoblje 2010. – 2012.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Ovogodišnje planiranje za buduće plansko razdoblje razlikuje se od prošlogodišnjeg Razlike su različite ovisno o osobama koje planiraju Promjene su ...

Pror - 7.2008, str. 3
Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2009. - 2011.
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.

Proračun se planira i ove godine Planira se za 2009 odnosno za razdoblje 2009 2011 Proces i metodologija planiranja ne ...

rrif - 11.2007, str. 172
Proračunske klasifikacije i njihova primjena
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.

Proračunski procesi planiranja izvršavanja računovodstvenog evidentiranja i izvješćivanja nezamislivi su bez potpune primjene proračunskih klasifikacija Za te potrebe trebao se ...