Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2024, str. 96
Obračun poreza po odbitku pri isplati dobitka pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Isplata dobitka članovima društva koji su pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu podliježe plaćanju poreza na dobitak po odbitku Autor ...

obav - 2.2024, str. 84
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV A STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

obav - 2.2024, str. 62
VII. MEĐUNARODNI UGOVORI

1 MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA 1 1 POREZ PO ODBITKU 1 2 PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU 2 ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 12.2023, str. 9
Oporezivanje naknada izvođača i športaša nerezidenata
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Nastupi izvođača i športaša u RH složena su tematika u kojoj najprije treba voditi računa o primjeni Međunarodnih ugovora o ...

rrif - 11.2023, str. 123
Oporezivanje naknada izvođača i športaša nerezidenata
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Nastupi izvođača i športaša u RH složena su tematika u kojoj najprije treba voditi računa o primjeni Međunarodnih ugovora o ...

rrif - 11.2023, str. 21
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 114 23 u najvećem dijelu odnose se ...

Vijesti
Novosti u plaćanju poreza po odbitku
Četvrtak, 12.10.2023.

Dana 12 listopada 2023 godine stupaju na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar ...

Snimka webinara
Porezni praktikum, trajanje 210 min
Utorak, 03.10.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

rrif - 7.2023, str. 10
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na eSavjetovanju su objavljeni nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti najavljeni šesti krug porezne reforme U ovom će ...

Pitanja i odgovori
Plaćanje poreza po odbitku pri isplati dobitka inozemnim pravnim osobama
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH isplaćuje ostvareni dobitak toga društva inozemnom društvu sa sjedištem u Francuskoj koje ...

rrif - 5.2023, str. 65
Računovodstvo i porezi u praksi

Odabrali smo nekoliko odgovora na pitanja koja se pojavljuju u praksi s uvjerenjem kako ima više slučajeva koji bi se ...

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na licencije za softver i povezane usluge
Srijeda, 22.03.2023.

Trgovačko društvo iz Hrvatske nabavlja licencije za softver od trgovačkog društva iz Njemačke Hrvatsko društvo nabavlja softver za vlastitu uporabu ...

obav - 2.2023, str. 85
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

obav - 2.2023, str. 65
VII. MEĐUNARODNI UGOVORI

1 MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA 1 1 POREZ PO ODBITKU 1 2 PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU 2 ...

PrGO - 1.2023, str. 0
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

Pitanja i odgovori
Porez na dodanu vrijednost i porez po odbitku na franšiznu pristojbu
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Trgovačko društvo obveznik PDV a na temelju sklopljena Ugovora o franšizingu obvezno je platiti davatelju franšize poduzetniku iz Velike Britanije ...

rrif - 5.2022, str. 146
Poslovanje samostalnih umjetnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost na temelju članstva u nadležnoj umjetničkoj udruzi i kojima je to osnovna djelatnost obvezni ...

Pitanja i odgovori
Isplata dobitka društvu u Švicarskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Plaća li se porez po odbitku prilikom isplate dobitka jednom od članova društva u Švicarskoj po kojim uvjetima i po ...

rrif - 4.2022, str. 118
Porez po odbitku pri isplati dobitka pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Isplata dobitka članovima društva koji su pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu podliježe plaćanju poreza na dobitak po odbitku Autor ...

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na isplatu dobiti povezanom društvu iz EU-a
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Hrvatsko trgovačko društvo A d o o iz Zagreba isplaćuje dobitak društvu majci B GmbH iz Graza Austrija Austrijsko društvo ...

rrif - 2.2022, str. 40
Računovodstveno i porezno motrište franšiznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Franšizno poslovanje podrazumijeva poslovni model u kojemu primatelj franšize preuzima način poslovanja od davatelja franšize odnosno upotrebu trgovačkog znaka te ...

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

rrif - 4.2021, str. 82
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima taj se porez može priznati kao ...

rrif - 3.2021, str. 61
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenom i poreznom položaju softvera ovisno o tome stječe li se softver od drugih ili ...

rrif - 10.2020, str. 108
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit porez po odbitku plaća se pri isplati udjela u dobitku ...

rrif - 7.2020, str. 11
Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 3 20 pisali smo o rasporedu dobitka ostvarenog u 2019 godini a u ovom članku ...

rrif - 4.2020, str. 141
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U domaćoj računovodstvenoj i poreznoj praksi postavlja se problem knjiženja obustavljenog poreza u inozemstvu koji inozemni poduzetnici plaćaju u ...

rrif - 12.2016, str. 51
Porez po odbitku pri isplati naknada pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Tijekom 2016 godine na snazi je Zakon o porezu na dobit Nar nov br 177 04 50 16 koji ...

rrif - 2.2014, str. 174
Porez na dobitak po odbitku
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Bez obzira na to što neke neprofitne organizacije nisu obveznici poreza na dobitak odnosno ne moraju ga plaćati one ...

obav - 5.2013, str. 47
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

rrif - 4.2013, str. 58
Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju tj 1 srpnja ove godine promijenit će se sustav oporezivanja dobitka u dijelu koji ...

obav - 2.2013, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 10.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 9.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 7.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

rrif - 4.2012, str. 81
Porez po odbitku prema izmijenjenim propisima
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 ožujka 2012 na snazi je promijenjeni Zakon o porezu na dobit Nar nov br 177 04 22 12 ...

obav - 2.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 6.2011, str. 35
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

rrif - 4.2011, str. 73
Davanje i uzimanje zajmova – neka specifična pitanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.

Kreditno poslovanje vrlo je česta aktivnost koju poduzima uprava društva u cilju održanja solventnosti društva odnosno u cilju ispunjenja dospjelih ...

rrif - 10.2010, str. 71
Obilježja stalne poslovne jedinice
Autor: Tajana VRBAN, dipl. oec

U ovom je članku prikazan koncept stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te način oporezivanja dobitka kojeg ...

obav - 7.2010, str. 34
IV. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE

 • Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj

rrif - 4.2010, str. 101
Porez po odbitku na usluge inozemnih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku prikazujemo računovodstveni postupak s porezom po odbitku kojeg plaćaju domaći isplatitelji inozemnim poduzetnicima za određene usluge odnosno za ...

rrif - 3.2010, str. 50
Priznavanje poreza plaćenog u inozemstvu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U posljednje je vrijeme sve više poslovnih odnosa hrvatskih poduzetnika koji izvoze svoja prava intelektualnog vlasništva kamate ili dividendu i ...

obav - 2.2010, str. 33
IV. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE

 • Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj

obav - 9.2009, str. 36
V. DVOSTUKO OPOREZIVANJE

 • Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj
 • rrif - 4.2008, str. 124
  Transfer dobitaka u Austriju, Italiju, Njemačku i Sloveniju
  Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

  Inozemni vlasnici udjela u kapitalu u hrvatskim trgovačkim društvima i fondovima ostvarene dobitke mogu prema određenim pravilima transferirati u svoje ...