Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2021, str. 56
Aktualna problematika iz poslovanja poduzetnika
Autor:

Dnevno smo suočeni s mnogim problemima koji opterećuju poslovanje poduzetnika Traženje odgovora ili izlaza nije uvijek lako pronaći s obzirom ...

rrif - 4.2021, str. 82
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima taj se porez može priznati kao ...

rrif - 3.2021, str. 61
Računovodstveni i porezni položaj softvera
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenom i poreznom položaju softvera ovisno o tome stječe li se softver od drugih ili ...

rrif - 10.2020, str. 108
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit porez po odbitku plaća se pri isplati udjela u dobitku ...

rrif - 7.2020, str. 11
Isplata dobitka članovima društava s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 3 20 pisali smo o rasporedu dobitka ostvarenog u 2019 godini a u ovom članku ...

rrif - 4.2020, str. 141
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U domaćoj računovodstvenoj i poreznoj praksi postavlja se problem knjiženja obustavljenog poreza u inozemstvu koji inozemni poduzetnici plaćaju u ...

rrif - 12.2016, str. 51
Porez po odbitku pri isplati naknada pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Tijekom 2016 godine na snazi je Zakon o porezu na dobit Nar nov br 177 04 50 16 koji ...

rrif - 2.2014, str. 174
Porez na dobitak po odbitku
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Bez obzira na to što neke neprofitne organizacije nisu obveznici poreza na dobitak odnosno ne moraju ga plaćati one ...

obav - 5.2013, str. 47
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
Autor:

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

rrif - 4.2013, str. 58
Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju tj 1 srpnja ove godine promijenit će se sustav oporezivanja dobitka u dijelu koji ...

obav - 2.2013, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
Autor:

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 10.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
Autor:

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 9.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
Autor:

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 7.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
Autor:

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

rrif - 4.2012, str. 81
Porez po odbitku prema izmijenjenim propisima
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 ožujka 2012 na snazi je promijenjeni Zakon o porezu na dobit Nar nov br 177 04 22 12 ...

obav - 2.2012, str. 45
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
Autor:

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

obav - 6.2011, str. 35
VI. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA
Autor:

 • DVOSTRUKO OPOREZIVANJE - PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA

rrif - 4.2011, str. 73
Davanje i uzimanje zajmova – neka specifična pitanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof., ovl. rač. i ovl. rev.

Kreditno poslovanje vrlo je česta aktivnost koju poduzima uprava društva u cilju održanja solventnosti društva odnosno u cilju ispunjenja dospjelih ...

rrif - 10.2010, str. 71
Obilježja stalne poslovne jedinice
Autor: Tajana VRBAN, dipl. oec

U ovom je članku prikazan koncept stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te način oporezivanja dobitka kojeg ...

obav - 7.2010, str. 34
IV. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
Autor:

 • Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj

rrif - 4.2010, str. 101
Porez po odbitku na usluge inozemnih poduzetnika
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku prikazujemo računovodstveni postupak s porezom po odbitku kojeg plaćaju domaći isplatitelji inozemnim poduzetnicima za određene usluge odnosno za ...

rrif - 3.2010, str. 50
Priznavanje poreza plaćenog u inozemstvu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U posljednje je vrijeme sve više poslovnih odnosa hrvatskih poduzetnika koji izvoze svoja prava intelektualnog vlasništva kamate ili dividendu i ...

obav - 2.2010, str. 33
IV. DVOSTRUKO OPOREZIVANJE
Autor:

 • Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj

obav - 9.2009, str. 36
V. DVOSTUKO OPOREZIVANJE
Autor:

 • Pregled ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u Republici Hrvatskoj
 • rrif - 4.2008, str. 124
  Transfer dobitaka u Austriju, Italiju, Njemačku i Sloveniju
  Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

  Inozemni vlasnici udjela u kapitalu u hrvatskim trgovačkim društvima i fondovima ostvarene dobitke mogu prema određenim pravilima transferirati u svoje ...